Hvor sikkert er PayPal.Me?

Du får den samme sikkerheten som du er vant til hos PayPal:
  • PayPal krypterer automatisk sensitive opplysninger ved overføringen fra datamaskinen din til oss, ved hjelp av SSL-protokoll (Secure Sockets Layer) med en krypteringsnøkkellengde på 128 biter (det høyeste nivået som er kommersielt tilgjengelig). Før du oppretter kontoen eller logger på PayPal-nettstedet, kontrollerer serveren vår at du bruker en godkjent nettleser – en som bruker SSL 3.0. eller nyere versjoner.
Deles informasjonen min?
Den eneste informasjonen som er offentlig tilgjengelig via PayPal.Me-lenken din er profilbildet ditt (hvis du har et), navnet tilknyttet kontoen din, forsidebildet hvis du har lagt til dette, den personlige merknaden din og byen og delstaten/landet som er registrert for kontoen din. 
 
Denne informasjonen deles for å sikre at venner og familie vet at de betaler korrekt person.
 
Noen andre bruker en PayPal.Me-lenke som krenker mine immaterielle rettigheter. Hva kan jeg gjøre med det?
Det er ikke tillatt å bruke en PayPal.Me-lenke immaterialrettigheter som krenker en tredjepersons immaterialrettigheter rettigheter i følge vilkårene for PayPal.Me. Som det framgår i våre retningslinjer, deaktiverer vi krenkende lenker som rapporteres til oss med tilstrekkelig understøttende informasjon vedlagt. Hvis du vil rapportere om en krenkelse, følger du instruksjonene i retningslinje for krenkelsesrapport.
 
Hva vil det si at veldedige organisasjoner er bekreftet av PayPal?
Når PayPal bekrefter en veldedig organisasjon, vil det si at enheten er korrekt registrert og har godt omdømme i henhold til gjeldende lokale lover og regler. Prosessen bekrefter også at disse veldedige organisasjonene eier bankkontoene de oppgir til PayPal, slik at pengene du donerer kommer til organisasjonen du har valgt. Når du donerer penger via PayPal.Me, kan du se etter båndsymbolet ved siden av navnet til den veldedige organisasjonen for å sjekke at den er bekreftet.