Hvilken informasjon er PayPal pålagt å rapportere i følge FATCA?

Hvis PayPal bestemmer at en konto må rapportere i henhold til FATCA, må vi enten rapportere informasjon til lokale skattemyndigheter for kontoen eller til IRS (Internal Revenue Service) hvis den aktuelle kontosaldoen har nådd en bestemt grense. Rapporteringspliktig informasjon består vanligvis av kundeinformasjon (f.eks. navn, adresse og skatteregistreringsnummer (TIN)) og kontosaldo. FATCA krever årlig rapportering i de fleste jurisdiksjoner.