Hvem er berørt av FATCA?

FATCA påvirker kontoinnehavere som er utenfor USA og krever at PayPal samler inn skattedokumentasjon eller -sertifiseringer fra kontoinnehavere med informasjon om vedkommende er amerikansk eller ikke. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bedrifter og noen enkeltpersoner som åpner kontoer utenfor USA.

I henhold til FATCA gjennomgår PayPal også aktiviteten til eksisterende kontoinnehavere for å sikre at kontoinnehavernes status (som amerikansk eller ikke-amerikansk person) er riktig dokumentert for FATCA-formål.I noen tilfeller kan PayPal be kontoinnehaveren om ytterligere dokumentasjon i sammenheng med denne gjennomgangen.

Tilfeller der tilleggsdokumentasjon kan være nødvendig:

  • Hvis tidligere innsamlet data om en kontoinnehaver ikke samsvarer med informasjonen i skattedokumentasjonen eller egenmeldingen til kontoinnehaveren.
  • Hvis en kontoinnehaver hevder at vedkommende ikke er en amerikansk person, men PayPal oppdager at det finnes amerikanske identifikatorer i kundens informasjon.