Hva skjer hvis jeg ikke klarer å løse tvisten?

Hvis du og kjøperen eller selgeren ikke klarer å løse en tvist, kan du eskalere tvisten til et PayPal-krav. Når du eskalerer til et krav, ber du PayPal om å gjennomgå saken og ta en endelig avgjørelse.

Slik eskalerer du en tvist til et krav:

  1. Gå til Løsningssenter.
  2. Finn saken din og klikk på Vis i handlingskolonnen.
  3. Velg Avslutt kommunikasjon og eskaler, og klikk på Fortsett.
  4. Fyll ut skjemaet.
  5. Klikk på Eskaler til krav.

Du kan eskalere til et krav når som helst innen 20 kalenderdager fra datoen da tvisten ble åpnet. En tvist lukkes automatisk hvis den ikke eskaleres til et krav innen 20 dager. Du kan ikke åpne en avsluttet tvist på nytt eller eskalere den til et krav.