Hva er reserver?

En kontoreserve er et beløp som er reservert i PayPal-kontoen din for å dekke potensiell økonomisk risiko som betalingsreverseringer du mottar (tilbakeføringer, krav osv.). PayPal bruker 3 typer reserver: rullerende reserve, minimumsreserve og forhåndsreserver.

 • Rullerende reserve er en reserve der en prosentandel av hver transaksjon du mottar hver dag blir reservert og deretter frigitt senere i henhold til en plan. Dette er den vanligste typen reserve.
  • For eksempel kan reserven din være angitt som 10 % og holdes i en rullerende periode på 90 dager – dette vil si at 10 % av pengene du mottar på dag 1 blir reservert og deretter frigitt på dag 91, 10 % av pengene du mottar på dag 2 blir reservert til dag 92 osv.
 • En minimumsreserve er et fast minstebeløp som holdes i reservesaldoen din. Minimumsreserven innhentes enten som en prosentandel av penger holdt inntil et bestemt beløp er oppnådd, eller et engangsbeløp.
  • For eksempel kan 5 % av det daglige transaksjonsvolumet reserveres inntil en saldo på 5000 EUR er nådd.
 • Forhåndsreserve er når penger reserveres fra den tilgjengelige saldoen din umiddelbart.
  • For eksempel hvis vi velger å opprettholde en forhåndsreserve på 10 000 EUR og du har 20 000 EUR i PayPal-kontoen din, blir 10 000 EUR øyeblikkelig flyttet til reservene.
Noen ganger bruker vi en kombinasjon av reservetyper i kontoen din.

Hvorfor bruker PayPal reserver?
Reserver brukes til å forhindre transaksjonstap som kan oppstå etter betalingsreverseringer som tilbakeføringer og krav sendt inn av kjøperne dine. Hvis du har en reserve i kontoen din og en tilbakeføring eller tvist opprettes, trekker vi vanligvis det aktuelle beløpet fra den tilgjengelige saldoen din og ikke fra reservesaldoen. Hvis en selger ikke lenger driver handel eller slutter å behandle betalinger via PayPal, brukes imidlertid eventuelle reserver til å betale for fremtidige betalingsreverseringer.

Årsaker for bruk av reserver
Reserver er en vanlig bransjepraksis. De brukes til å minimere tap og tilby en tryggere handleopplevelse. Hvis du ikke lenger er i drift eller av andre årsaker ikke kan dekke de økonomiske forpliktelsene dine, må vi fortsatt betale kjøperen tilbake. Hvis en kjøper kontakter PayPal eller finansinstitusjonen sin fordi vedkommende ikke mottok en vare, er vi ansvarlige for å rette opp i dette. En reserve kan aktiveres for kontoen din av en rekke årsaker, og dette avgjøres sak for sak. PayPal vurderer en rekke faktorer når denne avgjørelsen skal tas, inkludert følgende:
 • Behandlingshistorikken din hos PayPal og andre leverandører
 • Om bransjen har høyere sannsynlighet for tilbakeføringer eller refusjoner
 • Om kontoen din har et stort antall kundekrav og -tvister
 • Bedriftens og/eller din personlige kreditthistorie
 • Om du selger produkter eller tjenester på forhånd (forhåndsbestillinger).
 • Tidsrammene dine for levering – om det er utvidede tidsrammer for levering
PayPal går gjennom kontoen din med jevne mellomrom for å avgjøre om reserveringen og beløpet må justeres. Reserver kan reduseres eller fjernes etter positive endringer innen viktige områder som ytelse, bransje, reduksjon av krav osv.

Når får jeg pengene mine?
Når en reserve aktiveres, mottar du informasjon om vilkårene for reserven din. Vilkårene er også beskrevet i kontoen din. Når pengene dine frigis, er avhengig av hvilken type reserve du har.

Hvis du har en rullerende reserve, frigis pengene etter en bestemt tidsperiode. Hvis du for eksempel har en 90-dagers rullerende reserve, blir penger fra salg på dag 1 tilgjengelige på dag 91.

For minimumsreserve gjennomgås reservene hver 90. dag. PayPal går gjennom reserver med jevne mellomrom, og basert på forbedringer av ytelsen til bedriften din kan reservene dine justeres eller fjernes.

Slik forhindrer du at reserver aktiveres på en konto

Reserver kan være nødvendig når du bruker PayPal. Det er ikke alltid mulig å forhindre reserver. Avhengig av bransjen og kreditthistorien din, er det kanskje ikke mulig å fjerne reserver fra kontoen din permanent.
Du kan imidlertid begrense sannsynligheten for reserver og forbedre kundeservice ved å følge Beste praksis for selgere – dette hjelper alle.

Beste praksis for selgere
Her er eksempler på beste praksis du kan følge:
 • Send varene umiddelbart og gi kundene gyldig sporingsinformasjon via PayPal, slik at de får oversikt over bestillingen og vet når de kan forvente levering
 • Kommuniser tett med kundene dine hele veien for å holde dem informert om eventuelle endringer, forsinkelser eller annen viktig informasjon
 • Overvåk frekvensen for kjøperklager og prøv å holde andelen klager lavere enn 1 % av salgene dine.
 • Unngå at refusjoner tar lang tid, det kan føre til klager fra misfornøyde kunder.
En kunde som får en rask kundeopplevelse med nøyaktige leveringer og rask betaling, er en kunde med mindre sannsynlighet for klager eller returer – og større sannsynlighet for å handle hos deg igjen.
Du kan også få tilgang til ytterligere informasjon om kontoreserver via ressurssenteret for bedrifter.
 

Informasjonskapsler hjelper oss med å tilpasse PayPal for deg, og enkelte er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere. De gjør det også mulig å vise deg tilpassede tilbud og kampanjer, både på og utenfor nettstedet vårt. Du har selvfølgelig kontrollen. Du kan administrere informasjonskapslene når som helst.