Hva er løsningssenteret?

Løsningssenteret er en del av PayPal-kontoen der du kan:

  • Rapportere et problem hvis noe ikke har kommet fram, eller hvis det avviker vesentlig fra beskrivelsen
  • Kommunisere med en kjøper/selger for å prøve å løse en transaksjonstvist
  • Eskalere en tvist til et krav hvis du vil at vi skal undersøke saken og bestemme utfallet
  • Se statusen for kravet, begrensningen av kontoen eller tilbakeføringen
  • Rapportere om uautorisert kontoaktivitet
  • Se statusen for en tilbakeføring eller for kontobegrensninger
  • Oppgi informasjon for å løse problemer med kontoen