Hva er bekreftelse på utenlandsk status (skatteskjema W8 BEN/BEN-E)? Hvorfor må jeg sende inn dette?

Alle amerikanske betalingsbehandlere, herunder PayPal, er pålagt av de amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service – IRS) å sende inn informasjon til IRS om kontoinnehavere som mottar betalinger for varer eller tjenester.

For at PayPal skal kunne overholde kravene for rapportering av informasjon i reglene og bestemmelsene til IRS, krever vi at PayPal-kontoinnehavere (globalt) som nærmer seg aktuelle grenser angitt av IRS (20 000 USD og 200 transaksjoner), bekrefter sin amerikanske skattestatus ved å enten fullføre bekreftelse på utenlandsk status eller sende inn et amerikansk skatteregistreringsnummer (ITIN).

Slik oppgir du skattestatusen din:

Når det er aktuelt, varsles du via e-post og ser et varsel på instrumentbordet ditt med teksten «Bekreft din amerikanske skattestatus», som ber deg om å svare på spørsmål for å fullføre en bekreftelse på utenlandsk status.

  1. Når du blir bedt om det, logger du på PayPal-kontoen din.
  2. Klikk på varslingerikonet.
  3. Følg instruksjonene. 
Les nøye gjennom informasjonen i sertifiseringen eller skjemaet før du signerer med elektronisk eller fysisk signatur. Fremsetning av usanne påstander kan være straffbart i henhold til gjeldende lov. Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående skjemaet, kan det være lurt å få hjelp av en skatterådgiver.

Du finner mer skatterelatert informasjon på PayPals nettsted for IRS.