CIP-retningslinjer for akseptable dokumenter

I enkelte land prøver vi å bekrefte personopplysningene og/eller forretningsenheten elektronisk. Hvis personopplysningene dine endres (f.eks. navn eller adresse), kan det påvirke vår mulighet til å fullføre denne elektroniske verifiseringen, og du må kanskje laste opp dokumentene i din PayPal-konto i stedet. Veiledningen nedenfor forklarer hva vi kan eller ikke kan godta som gyldige dokumenter.


Personlig verifiseringsinformasjon
Legitimasjon
Godkjente identitetsdokumenter må være utstedt av myndighetene og må inneholde informasjon som fullt for- og etternavn, fødselsdato, utstedelsesdato og utløpsdato, et bilde og en signatur for dokumentbæreren, samt dokumentets ID-nummer. Navnet på dokumentasjonen må samsvare med navnet som er registrert på PayPal-kontoen.

Dokumentet må være fullt synlig og ikke uredigert. Delvise dokumenter kan ikke godtas som gyldig legitimasjon.

Godkjente legitimasjonsdokumenter er:
 • Førerkort
 • Pass eller passkort
 • Annen form for statlig eller offentlig utstedt ID
 • Nasjonalt ID-kort/oppholdstillatelse (forside og bakside)
Merknad: et dokument angående en juridisk navneendring som for eksempel en vielsesattest, skilsmissepapirer eller navnebevilling kan være påkrevd i tillegg til legitimasjon hvis det juridiske navnet ditt har endret seg etter at du registrerte deg.

 Uakseptable dokumenter:
 • Valgkort
 • Sykeforsikringskort, studentkort
 • Selfies
 • Utgått, delvis eller skjulte dokumenter
Merknad: Hvis du nylig har endret navn og informasjonen i identitetsdokumentet ikke samsvarer med informasjonen på kontoen din, blir du bedt om å oppgi ytterligere dokumentasjon for å bekrefte den juridiske navneendringen.

Adressebevis
Et adressebevis er dokumentet som bekrefter hjemmeadressen. Det må være utstedt i løpet av de siste 12 månedene og vise både ditt fulle navn og bostedsadresse, som må samsvare med adressen på PayPal-kontoen din. Hvis du har endret adressen etter at du har registrert deg, må du oppdatere adressen i PayPal-kontoen før du laster opp dokumentet med den nye adressen din. Dokumentet må vise en fysisk adresse, postboksadresser godtas ikke.

Godkjente adressebevis er:
 • Faktura for kommunale avgifter (gass, strøm, vann, telefon/bredbånd, mobil osv.)
 • Lønnsslipp
 • Kontoutskrift for kortet ditt (transaksjonsdatoer kan brukes som tilsvarer utstedelsesdato)
 • Førerkort påført fysisk adresse (må være utstedt i løpet av de siste 12 månedene for å godtas)
 • Nasjonalt ID-kort (kan godtas hvis det ikke brukes som identitetsbevis og det er utstedt de siste 12 månedene)   
 • Brev fra skattemyndighetene
 • Bostedsbevis
Uakseptable dokumenter:
 • Konvolutter
 • Selfies utenfor huset ditt
 • Bostedsbrev signert av en utleier
 • Kommersielle fakturaer eller kvitteringer
 • Stemme- og valgidentifikasjonskort
 • Utgått, delvis eller skjulte dokumenter

Verifisering av forretningsenhet 
Godkjenningsbrev
Juridiske enheter er pålagt å sende inn et godkjenningsbrev, noe som gir kontoinnehaveren tillatelse til å drive en PayPal-konto på vegne av bedriften.

Dokumentet må inneholde følgende informasjon:  
 • Registrert bedriftsnavn
 • Organisasjonsnummer
 • For-og etter navnet til den som untertegner, som må være en behørig autorisert person som selskapets registrerte eier, administrerende direktør, Adm. dir, økonomisk sjef, byrådgiver, tillitsmann, styreformann, osv.
 • Undertegnedes stilling i bedriften
 • Primær e-postadresse registrert på PayPal-kontoen.
 • Kontoinnehavers fornavn og etternavn samt stilling i selskapet (må samsvare med navnet på PayPal-kontoen)
 • Underskrift av behørig autorisert person som angitt ovenfor
   

Informasjonskapsler hjelper oss med å tilpasse PayPal for deg, og enkelte er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere. De gjør det også mulig å vise deg tilpassede tilbud og kampanjer, både på og utenfor nettstedet vårt. Du har selvfølgelig kontrollen. Du kan administrere informasjonskapslene når som helst.