Hjelpeartikkel

Hjelp > Krav og begrensninger/Rapporter et problem > Hva er tilbakeføring, og hvorfor har jeg fått en?

Hva er tilbakeføring, og hvorfor har jeg fått en?

Tilbakeføringer skjer når en kunde ikke vil akseptere en belastning på betalingskortet, og vedkommende ber derfor kortselskapet om refusjon.

Når en kunde sender inn et krav om tilbakeføring til betalingskortutstederen, betyr det at vedkommende bestrider en belastning og ber kortutstederen om en refusjon. Tilbakeføringer er ikke det samme som PayPal-krav. Tilbakeføringsprosessen startes utenfor PayPal, og den endelige avgjørelsen tas av kortutstederen.

Kunder kan registrere tilbakeføringskrav hvis de opplever følgende:

  • Ikke har mottatt varen.
  • Har mottatt en skadet eller defekt vare.
  • Ikke gjenkjenner en belastning på betalingskortet.
  • Er blitt belastet mer enn én gang for noe.
  • Ikke har godkjent en betaling.

Hvis du mottar en tilbakeføring, gir vi deg beskjed. Hvis du ikke godtar at tilbakeføringen er gyldig, kan du hjelpe oss med å bestride den ved å oppgi informasjon om transaksjonen i løsningssenteret.

PayPal krever et gebyr fra selgeren når kjøperen sender inn et krav om tilbakeføring til betalingskortutstederen. Hvis transaksjonen er kvalifisert for retningslinjene for selgerbeskyttelse, dekker PayPal beløpet for tilbakeføringen og frafaller tilbakeføringsgebyret. Du kan se tilbakeføringsgebyret og -prosessen i brukeravtalen.

Slik finner du ut mer om tilbakeføringer:

  1. Logg på PayPal-kontoen din.
  2. Klikk på Løs et problem i løsningssenteret under «Nyttig informasjon».
  3. Klikk på Om tilbakeføringer under «Tips for selgere».

 

Siden du leter etter er ikke lenger tilgjengelig. Prøv å søke på nytt i hjelpesenteret vårt hvis du har spørsmål eller vil kontakte oss.