Een geschil oplossen met uw verkoper

Tips voor het afhandelen van een geschil

 

In het geval van een geschil hebben de koper en de verkoper de mogelijk om direct met elkaar in contact te treden. Door een geschil te openen, vraagt u de verkoper een probleem met uw aankoop op te lossen.

Vanaf het moment van betalen, heeft u 180 dagen de tijd een geschil te openen


Hoe het geschillen proces werkt

  1. Als u een probleem met een transactie heeft, kunt u de verkoper informeren via het Actiecentrum. In de meeste gevallen zijn zaken zoals beschadigingen of missende onderdelen snel en eenvoudig op te lossen.
  2. Wacht tot de verkoper heeft geantwoord. PayPal stelt u op de hoogte als u een bericht heeft ontvangen; u kunt dit bericht lezen en hier op reageren als u in uw rekening inlogt en naar het Actiecentrum gaat. Dit bericht kan volgnummers voor pakketdiensten of andere gegevens betreffende het op te lossen probleem bevatten.
  3. Hopelijk kunt u het probleem direct met de verkoper oplossen. Als dit niet het geval is of u krijgt geen respons van de verkoper, dan kunt u het geschil escaleren naar een claim.

Drie mogelijke uitkomsten van een geschil

  1. Als u uw aankoop niet binnen een redelijke termijn heeft ontvangen, kan de verkoper u meedelen dat de goederen alsnog met de post zijn verzonden en naar u onderweg zijn
  2. Uw verkoper kan leveringsproblemen ondervinden en u vragen of u op de levering wilt wachten, of dat u uw geld terug wilt ontvangen. Indien u besluit te wachten en het product wordt alsnog niet geleverd dan kunt u het geschil escaleren naar een claim. U dient dit binnen 20 kalenderdagen ná het openen van het geschil te doen.
  3. De verkoper werkt niet mee, reageert niet op uw berichten of u komt er samen gewoon niet uit. In dit geval is het beter uw geschil in een claim te escaleren en PayPal om assistentie of bemiddeling te vragen. U dient dit binnen 20 kalenderdagen na het openen van het geschil te doen.

Hoe PayPal een claim in behandeling neemt

U dient binnen 20 kalenderdagen na het openen van een geschil uw claim te escaleren. Dit is noodzakelijk omdat een geschil 20 dagen na opening, automatisch wordt gesloten. Als een geschil eenmaal is gesloten, is er geen mogelijkheid deze te heropenen of te escaleren naar een claim.

Om uw geschil naar een claim te escaleren, log u in op uw PayPal-rekening, gaat u naar het Actiecentrum en klikt u op de link ‘Naar claim escaleren’ welke naast het bericht van uw verkoper staat. Bij het escaleren van een geschil naar een claim, vraagt u PayPal een beslissing te maken betreffende uw probleem. Deze beslissing wordt gebaseerd op de richtlijnen van de PayPal-gebruikersovereenkomst.

U kunt via het Actiecentrum op informatieverzoeken van PayPal reageren en de voortgang van de claim volgen.

Boos worden helpt vaak niet: Verkopers zijn ook gewoon mensen. Uw uiteindelijke doel is om het probleem samen, snel op te lossen. En hoewel een situatie soms frustrerend kan zijn, loont het altijd om vriendelijk en beleefd te reageren.

Blijf communiceren:Reageer tijdig op berichten van de verkoper of informatieverzoeken van PayPal. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter en sneller wij u van dienst kunnen zijn.