Wat gebeurt er als ik de FATCA-gegevens waarom PayPal verzoekt, niet verstrek?

Als u een nieuwe rekeninghouder bent, moet u binnen 90 dagen na het openen van uw rekening de verklaring waarom PayPal verzoekt invullen om te voldoen aan FATCA. Als u deze verklaring niet binnen 90 dagen invult, kunt u geen geld meer overmaken van of ontvangen op uw rekening.

Als u een bestaande rekeninghouder bent en aanvullende documentatie moet verstrekken om ervoor te zorgen dat uw status (als een Amerikaans rechtspersoon of een niet-Amerikaans rechtspersoon) goed gedocumenteerd is voor FATCA-doeleinden, moet u ons de gevraagde gegevens binnen 30 dagen na de datum van ons verzoek verstrekken, anders wordt uw rekening op dag 30 beperkt. Door de beperking op dag 30 kunt u het volgende niet meer doen:

  • geld overmaken van de rekening,
  • de rekening sluiten.
Als u de vereiste gegevens niet binnen 45 dagen na ons verzoek heeft verstrekt, wordt uw rekening op dag 45 verder beperkt. Door de beperking op dag 45 kunt u het volgende niet meer doen:
  • geld overmaken van of ontvangen op uw rekening,
  • bank- of creditcardgegevens verwijderen,
  • uw rekening sluiten.
In beide gevallen blijft de beperking van kracht totdat PayPal de juiste documenten heeft ontvangen.