Algemene belastingvragen met betrekking tot de Amerikaanse IRS, formulier 1099-K, de B-kennisgeving en FATCA

Alle Amerikaanse betalingsverwerkende instanties, met inbegrip van PayPal, worden door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) verplicht informatie aan de IRS te verstrekken met betrekking tot bepaalde klanten die betalingen ontvangen voor de verkoop van goederen of diensten via PayPal. Formulier 1099-K en de B-Notice zijn belastingformulieren die van toepassing zijn op de houders van een rekening binnen of buiten de Verenigde Staten, aangezien ze betrekking hebben op inkomstenaangifte door Amerikaanse rechtspersonen.

FATCA is van toepassing op rekeninghouders die zich buiten de Verenigde Staten bevinden. Conform deze wet moet PayPal belastingdocumenten of verklaringen verzamelen van rekeninghouders waaruit blijkt dat ze al dan niet Amerikaanse rechtspersonen zijn. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, rechtspersonen en sommige natuurlijke personen die rekeningen openen buiten de Verenigde Staten.

Tips voor belastingformulier 1099-K:

 • Als u van mening bent dat er een discrepantie is in uw belastingformulier 1099-K, bekijk dan uw Reconciliation Report en neem contact met ons op om de transactiereferentie(s) in kwestie en de reden voor de betwisting van de transactie door te geven.
Verder kunt u de volgende aanvullende artikelen over Formulier 1099-K in de Hulp raadplegen:
Tips voor B-notice:
 • Als onjuistheden worden geconstateerd in het tax identification number en de officiële naam die door PayPal zijn gebruikt op belastingformulier 1099-K dat voor aangifte is ingediend bij de IRS, ontvangt u mogelijk een IRS B-Notice.
 • In de B-notice staat alle aanvullende informatie die wij van u nodig hebben.
  • Als u een 1st B-Notice heeft ontvangen (wat gebeurt in het eerste jaar waarin de IRS een onjuistheid constateert in het tax identification number of de officiële naam), logt u in op uw PayPal-rekening en volgt u de berichtaanduiding om de gevraagde informatie te verstrekken. Het kan zijn dat u het IRS-belastingformulier W-9 moet downloaden en invullen en dit door PayPal moet laten controleren.
  • Als u een 2e B-notice heeft ontvangen (wat gebeurt in het tweede opeenvolgende jaar waarin de IRS constateert dat in het Tax Identification Number en de officiële naam niet overeenkomen), moet u een kopie van uw Social Security Card (particulieren en eenmanszaken) of Amerikaanse IRS-belastingbrief 147C (rechtspersonen) verstrekken. Log in op uw PayPal-rekening en ga naar het Actiecentrum om het document te uploaden.
 • De IRS heeft geen online oplossing voor het aanvragen van een belastingbrief 147C; de IRS zal de brief naar u mailen of faxen. Om een belastingbrief 147C aan te vragen, kunt u de 'Business and specialty Tax line' van de IRS bellen op 1-800-829-4933 (maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00, lokale tijd). Het aanvragen van een gefaxt exemplaar is mogelijk de snelste manier om een exemplaar van de belastingbrief 147C te krijgen. U kunt ook onze pagina met  belastinggegevens  bekijken voor meer informatie.
 • Vul het desbetreffende formulier volledig in en onderteken het. Upload het formulier door in te loggen op uw PayPal-rekening en de melding te volgen.
 • Waarom heb ik een IRS-B-kennisgeving ontvangen?

Tips voor FATCA:
 • Alleen van toepassing voor rekeninghouders buiten de Verenigde Staten.
 • PayPal moet documentatie verzamelen, zoals een verklaring dat de rekeninghouder geen Amerikaans rechtspersoon is, een belastingformulier W-9 voor Amerikaanse personen of entiteiten die onderworpen zijn aan Amerikaanse belastingheffing of een belastingformulier W8BEN/W8BEN-E voor niet-Amerikaanse personen of entiteiten die niet onderworpen zijn aan Amerikaanse belastingheffing en -rapportage.
 • De meeste zakelijke gebruikers die de verzochte gegevens moeten verstrekken, kunnen dit doen door in te loggen bij hun PayPal-rekening en de berichtaanduiding te volgen.
Verder kunt u de volgende aanvullende artikelen over FACTA in de Hulp raadplegen: Meer informatie over belastingen vindt u op de PayPal IRS-belastingwebsite.