Problemen oplossen voor verkopers


Een eenvoudigere manier om moeilijke problemen af te handelen.

PayPal is één van de veiligste manieren om online betalingen te ontvangen. Soms kunnen er problemen optreden tijdens een transactie.

Als een koper contact met u opneemt over een problematische transactie: probeer tot een oplossing te komen op basis van onze communicatietips.

Als het probleem niet wordt opgelost en de koper een geschil tegen u start: PayPal stelt u op de hoogte van de problematische transactie. U moet inloggen op PayPal en op Klachtencentrum klikken.

Het Klachtencentrum bevat:

  • Geschillenoplossing van PayPal. Tijdens deze fase, die in het leven is geroepen voor problemen van kopers, worden de meeste problematische transacties opgelost. Deze fase vormt dan ook de eerste stap in de procedure inzake klachten van kopers.
  • Geschillen en betreffende status volgen. Volg de voortgang van uw geschillen en claims.
  • Uitleg bij het Klachtencentrum. Lees hoe u de meeste problemen met verkopers kunt afhandelen.

Inzicht in de procedure inzake klachten van kopers.

Geschillenfase

Als de koper een geschil tegen u opent via de PayPal-procedure voor geschillenoplossing, moet u hierop om de volgende redenen reageren vanuit het Klachtencentrum:

  • U kunt berichten lezen die door de koper zijn ingediend.
  • U kunt berichten van kopers beantwoorden.
  • U kunt het geschil sluiten door het aankoopbedrag volledig terug te betalen.
  • De koper kan het geschil sluiten als het probleem is opgelost.
  • Alle berichten van u en de koper worden geregistreerd, zodat PayPal deze kan bekijken.

Claimfase

Niet alle geschillen monden uit in claims. Als u het probleem echter niet kunt oplossen via het Klachtencentrum, kunt u het probleem escaleren. De koper dient het geschil binnen 20 kalenderdagen nadat het is geopend te escaleren tot een claim.

Het PayPal-team voor claims

Onze speciale claimspecialisten verzamelen informatie van beide partijen, onderzoeken de kwestie, werken met beide partijen samen om de claim op een eerlijke, efficiënte manier op te lossen en nemen een beslissing. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Als u meer wilt weten over het oplossen van geschillen, gaat u naar de Verkopersgids voor geschillenoplossing..

Terugboekingen oplossen.

Op elk moment in de procedure kan de koper beslissen om een terugboeking in te dienen bij de creditcardmaatschappij. Lees hoe u kunt reageren op een terugboeking en hoe u bent gedekt tegen terugboekingen via de PayPal-procedure inzake klachten van kopers met:

Een klein beetje vertrouwen heeft grote gevolgen.

Door angst kunnen kopers in een vroegtijdig stadium een procedure inzake klachten van kopers starten of een terugboeking indienen. Neem zorgen bij kopers weg door uzelf te presenteren als geloofwaardige verkoper met onze Tools om vertrouwen onder kopers te verbeteren..

Aanvullende informatie voor verkopers.

Voor meer informatie over veilig verkopen gaat u naar: