Predplatné

Ponúknite na svojej webovej lokalite plány predplatného, a zabezpečte si tak stabilný a predvídateľný príjem.

Funkcie predplatného

Flexibilné plány predplatného

Ponúknite pevné ceny alebo ceny na základe objednaného množstva. Nastavte si fakturačné cykly na požadované obdobie.

Prispôsobiteľné skúšobné obdobia

Ponúknite zákazníkom skúšobné obdobie za zľavnenú cenu a motivujte ich tak k objednaniu predplatného.

Jednoduché a výkonné riadenie

Spravujte svoje plány a predplatné pomocou nástroja na predplatné alebo rozhraní API.

Obchodné štatistiky a kľúčové ukazovatele výkonnosti

Zo stránky s prehľadom predplatného získajte prehľady v reálnom čase a aktuálne informácie o stave.

Za minulý rok si službu internetového obchodu predplatilo 15 percent online kupujúcich.