Předplatná

Nabídněte na svém webu plány předplatného a zajistěte si tak stabilní a předvídatelný příjem.

Funkce předplatného

Flexibilní plány předplatného

Nabízejte pevné ceny nebo ceny odvíjející se od objednaného množství. Nastavte délku zúčtovacího období, jak potřebujete.

Zkušební období s možností přizpůsobení

Nabídněte zákazníkům své předplatné na zkušební období za nižší cenu a motivujte je tak k tomu, aby si ho pořídili.

Jednoduchá a výkonná správa

Spravujte své plány a předplatná pomocí nástroje pro předplatná nebo rozhraní API.

Obchodní statistiky a klíčové ukazatele výkonu

Získejte přehledy v reálném čase a aktuální informace o stavu. Dostanete se k nim ze stránky s přehledem svých předplatných.

Za minulý rok si službu pro elektronické obchodování předplatilo 15 % nakupujících na internetu.