„PayPal“ naudotojo sutartis

 

>> Peržiūrėti visus teisinius susitarimus

„PayPal“ bendrų fondų nuostatos ir sąlygos

 

Atnaujinta: 2021 m. liepos 29 d.

 

Būsimi fondų programos pakeitimai

 

2021 m. lapkričio 8 d. „PayPal“ stabdo „PayPal“ fondų programą ir šios programos paslaugų teikimą. Galimybė sukurti naują fondą bus išjungta 2021 m. rugsėjo 30 d. Visi esami fondai veiks iki 30 dienų nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. Visi esami fondai baigs galioti 2021 m. spalio 30 d. Iki 2021 m. lapkričio 8 d. turite perkelti visus pinigus iš esamo fondo į savo „PayPal“ sąskaitą. Priešingu atveju, visus likusius pinigus perkelsime į jūsų „PayPal“ sąskaitą.

 

Jei šiuo metu esate arba buvote fondo organizatorius, išsaugokite mokėtojų sąrašo kopiją apskaitos tikslams. Po 2021 m. lapkričio 8 d. fondų įrašai nebebus prieinami.

 

„PayPal“ ir toliau suteiks galimybę naudoti įrankius, kurie padės jums priimti ir gauti lėšas. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia. Norėdami apie šiuos pakeitimus gauti daugiau informacijos, spustelėkite čia.

 

Sukurdami „PayPal“ fondą (fondas (-ai) arba fondų programa) sutinkate su šiomis sąlygomis (sąlygos). Į šias sąlygas yra įtraukta naudotojo sutartis pateikiant nuorodą į ją. Šios sąlygos ir naudotojo sutartis turi būti interpretuojamos kaip nuosekli visuma, kiek tai yra įmanoma. Šioms sąlygoms taikoma pirmenybė naudotojo sutarties atžvilgiu tais atvejais, kai tai aiškiai nurodyta ir kai tarp jų yra neatitiktis, kurios neįmanoma išspręsti. Fondų programa turėtų būti naudojama tik su „PayPal“ asmenine paskyra, o ne verslo paskyra.

Fondų programa leidžia gauti pinigus iš draugų konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, norint kam nors padovanoti grupinę dovaną, perkant bilietus į renginį arba dalijantis planuojamos kelionės išlaidas. Kai renkate lėšas per fondą, lėšos laikomos jūsų „PayPal“ paskyroje (toliau – paskyra) atskirame el. pinigų likutyje, kuris yra rezervinė Jūsų paskyros dalis pagal naudotojo sutartį ir kurį turite laikyti atskira paskyra. Šiame atskirame el. pinigų likutyje esančios lėšos pirmiausia turi būti pervestos į jūsų „PayPal“ paskyros mokėjimo dalį (bet kuriuo atveju tik nurodytais fondo tikslais), kad jomis būtų galima vykdyti operacijas, sumokėti už pirkinius arba pervesti jas į susietą banko sąskaitą. Jūs prisiimate atsakomybę už tai, kad šios lėšos būtų atskirtos nuo kitų lėšų, ir už tai, kad šios lėšos būtų naudojamos tik konkrečiu fondo tikslu.

 Kiekvienam fondui sukursite unikalų interneto puslapį (fondo puslapis), kuriame galėsite pavadinti savo fondą, paskelbti jo aprašą ir (arba) vaizdą, rodyti prisidėjusius asmenis bei rodyti ir sekti tikslinės savo fondo sumos progresą. Galite nusiųsti prisidėjusiems asmenims žinutę ir padėkoti už jų įnašą į jūsų fondą arba pateikti jiems informaciją apie fondo tikslo progresą ar pasiekimą. „PayPal“ pasilieka teisę apriboti šias lėšas tuo atveju, jei jos nėra naudojamos pagal numatytą paskirtį pagal naudotojo sutarties 4.2 skyrių ir 10 skyrių ir (arba) pagal Tinkamo naudojimo politiką.

Jei Jūsų „PayPal“ paskyros likutis tampa neigiamas ir turite lėšų, kurios buvo, bus arba yra pervedamos į Jūsų atskirą el. pinigų likutį dėl vieno ar kelių fondų, „PayPal“ pasilieka teisę padengti Jūsų neigiamą likutį nuskaitydama tiek Jūsų fondo lėšų, kiek esate skolingi, ir (arba) pasinaudodama bet kuria „PayPal“ turima padengimo teise pagal naudotojo sutartį.

Jūsų, kaip fondo įnašų mokėtojo arba naudos gavėjo, teisės ir pareigos

Visą riziką dėl lėšų įnešimo į fondus prisiima įnašų mokėtojas, o „PayPal“ šiuo atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės. Jei įneštos lėšos nenaudojamos nurodytam tikslui, įnašo mokėtojas gali reikalauti atsakomybės tik iš fondą sukūrusio asmens. „PayPal“ nestebės, ar lėšų naudojimas atitinka nurodytą paskirtį. „PayPal“ nėra atsakinga jokiam fondo naudos gavėjui.

 

Apribojimai ir draudžiami naudojimo būdai

Fondų programa nėra atskira „PayPal“ paskyra ir tai nėra banko sąskaita, kolektyvinio investavimo, investicinė ar taupomoji sąskaita. Už fonde laikomas lėšas jūs negausite palūkanų. Fondai skirti trumpalaikio naudojimo tikslams, jie nėra skirti ilgalaikio ar neriboto lėšų laikymo tikslams. Galimybė sukurti naują fondą bus išjungta nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. Visi esami fondai bus aktyvūs iki 30 dienų nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. Fondus draudžiama naudoti bet kokiai veiklai ar tikslui, kure draudžiami pagal „PayPal“ tinkamo naudojimo politiką.

Fondus draudžiama naudoti sutelktiniam finansavimui arba siekiant parduoti prekes ar paslaugas. Už įnašą į fondą negalite siūlyti jokių paskatų, grąžos, palūkanų, naudos, atlygio ar privilegijų. Į fondą mokami įnašai laikomi asmeniniais el. pinigų mokėjimais ir jiems nėra taikoma „PayPal“ pirkėjų apsauga. Fondus draudžiama naudoti rinkodaros ar reklaminiais tikslais.

Fondų lėšų negalima naudoti kitais tikslais nei pagal fondo paskirtį, kuri yra nurodyta fondo puslapyje. Jei savo nuožiūra nustatysime, kad fondų programą naudojate bet kokiu pagal šias sąlygas draudžiamu tikslu, „PayPal“ pasilieka teisę apriboti, suvaržyti ar uždaryti Jūsų paskyrą pagal naudotojo sutarties 4.2 skyrių arba 10 skyrių. Tačiau „PayPal“ neįsipareigoja stebėti fonde surinktų lėšų naudojimo ir neprisiima jokios atsakomybės, jei lėšos nebus naudojamos pagal nurodytą fondo paskirtį. „PayPal“ neprisiima jokių teisių, nuosavybės ar įsipareigojimų, susijusių su fonde surinktomis lėšomis, ir už juos neatsako – tai yra asmeniniai mokėjimai, kuriuos jūs gaunate iš įnašų mokėtojų. Bet kokie ginčai dėl fondo arba dėl to, kaip naudojate fonde esančias lėšas, yra Jūsų atsakomybė, o įnašų mokėtojai negauna jokių su lėšomis susijusių teisių, nuosavybės ar naudos – jie patys prisiima riziką už atliktus asmeninius mokėjimus.

Fondai nevykdo jokių veiksmų, kurie nurodyti 2009 m. Labdaros įstatymo 41 skyriuje (įskaitant, be kita ko, 4 skyriaus 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktus) – jūs patys privalote užtikrinti, kad jūsų naudojimasis fondais atitiktų visus su lėšų rinkimu susijusius vietinius įstatymus, įskaitant galiojančius labdaros įstatymus.

Dalijimasis asmenine informacija

Kuriant fondą, jo puslapyje galima nurodyti savo vardą, „PayPal“ profilio nuotrauką ir bendrą surinktą sumą, taip pat papildomas fono nuotraukas ir (arba) fondo aprašymą, kurį įtraukiate kurdami ar koreguodami savo fondą. Be to, galite nurodyti ir kitų prie jūsų fondo prisidėjusių asmenų vardus, profilio nuotraukas ir įneštas sumas (įnašo mokėtojo informacija). Jei pasirinksite rodyti įnašų mokėtojų informaciją savo puslapyje, kiekvienas įnašo mokėtojas galės pasirinkti, ar leisti rodyti jo informaciją jūsų fondo puslapyje.

Jūsų naudojimąsi įnašų mokėtojų informacija reglamentuoja „PayPal“ naudotojo sutartis ir Privatumo politika. Jūs negalite atkurti informacijos apie įnašo mokėtoją kitose interneto svetainėse ar puslapiuose negavę įnašo mokėtojo sutikimo dėl tokio dalijimosi ir naudojimo.

Fondų programos nutraukimas

„PayPal“ turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti, atšaukti, sustabdyti ar pakeisti bendrų fondų programą arba pakeisti šias sąlygas, apie tai iš anksto įspėjusi.

Atitinkamai, 2021 m. lapkričio 8 d. „PayPal“ stabdo „PayPal“ fondų programą. Galimybė kurti naujus fondus bus išjungta 2021 m. rugsėjo 30 d. Visi esami fondai bus aktyvūs iki 30 dienų nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. Visas lėšas iš savo fondo turite perkelti į savo „PayPal“ sąskaitą iki 2021 m. lapkričio 8 d.