උපකාර මධ්‍යස්ථානය - පුද්ගලික ගිණුම

ගැනුම්කරු අපයෝජනය වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

අපි ව්‍යාජ හිමිකම් පෑම් ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සලකමු. අපි සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ගිණුම් අධීක්ෂණය කරන අතර වංක හෝ අධික මතභේද, නැවත අයකිරීම්, හෝ බැංකු ගෙවීම් ප්‍රතිවර්තන ගොනු කරන ගැනුම්කරුවන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නෙමු.

හිමිකම් පෑමක් විවෘතව තිබියදී ඔබ ගැනුම්කරුවෙකු විසින් ඉලක්ක කර ගන්නා බව ඔබට හැඟේ නම්, කරුණාකර ඒ පිළිබඳව හැකි තරම් තොරතුරු අපට එවන්න.

ඔබට එරෙහිව හිමිකම් පෑමක් අවසන් කර ඇත්නම්, ඔබට එය දින 10ක් ඇතුළත අභියාචනා කළ හැකි අතර ඔබේ අභියාචනයට හේතුව ලෙස "ගැනුම්කරු අපයෝජනය" විශේෂයෙන් සඳහන් කළ හැක.

 රහස්‍යතා හේතූන් මත, අපට වෙනත් PayPal ගිණුම් හිමියන්ට එරෙහිව ගනු ලබන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැන අදහස් දැක්විය නොහැක.

සැක සහිත මුදල් ඉල්ලීමක් හෝ ඉන්වොයිසියක් අවලංගු කිරීම හෝ වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

අපට උදව් කළ හැකි තවත් ක්‍රම

ඔබ දිගටම ගවේෂණය කරන්නේ නම් ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අභිරුචිකරණය කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරන්නෙමු. අපි ඔබට පුද්ගලික දැන්වීම් පෙන්වීමට කුකීස් භාවිතා කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ගැටළුවක් නොමැතිද? වැඩිදුර ඉගෙන ගෙන ඔබේ කුකී කළමනාකරණය කරන්න