עדכוני מדיניות

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

>> הצג עדכוני מדיניות קודמים

עדכוני מדיניות

 

 

הבהרת עדכון מדיניות

פורסם: 17 במאי, 2022

 

אם קיבלת הודעה במאי 2022 בקשר לשינויים צפויים בהסכמים המשפטיים שלנו, אנא תשומת ליבך כי כבר ניתנה הודעה בעניין עדכון המדיניות האחרון אשר נכנס לתוקף במרץ 2022. פרטים אודות עדכון זה ניתן למצוא בעמוד עדכוני מדיניות קודמים.