>> הצג את כל ההסכמים

הסכם שיטות תשלום מקומיות של PayPal

עדכון אחרון: 11 בדצמבר, 2018

הדפס הורד PDF

 

התנאים הללו מהווים חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והם חלים על השימוש שלך בכל השירותים של PayPal‏. ("PayPal", "אנחנו" או "שלנו").

1. אודות תנאים אלה

תנאים אלה חלים על השימוש שלך בכל פונקציונליות שיטת התשלום המקומית (LPM) שלנו.

סימוכין:

 • פונקציונליות LPM היא פונקציונליות המסופקת על-ידינו, אשר, אם היא משולבת בתהליך התשלום שלך באינטרנט, מאפשרת ללקוח שלך לבחור ולהשתמש בכל שיטת תשלום מקומית (LPM) (כפי שאנו עשויים לאפשר מעת לעת) כדי לשלם לך; וגם
 • שיטת תשלום מקומית (LPM) היא כל שיטת תשלום המופיעה בנספח 1, שבה אנו עשויים לאפשר לכל אדם שאין לו חשבון להשתמש כדי לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך, בכפוף לתנאים אלה.

תנאים אלה נוספים להסכם המשתמש של PayPal ולנוהלי המדיניות הכלולים בו, כולל מדיניות השימוש הנאות והצהרת הפרטיות, אשר חלות על המדינה שבה אתה רשום ב-PayPal כתושב. מילים מודגשות שלא מוגדרות בתנאים אלה מוגדרות בהסכם משתמש זה. יש לפרש את התנאים הללו ואת הסכם המשתמש באופן שלם ותואם, ככל האפשר. במקרה של סתירה בפרשנות, תנאים אלה גוברים על הסכם המשתמש ככל הנוגע לסתירה.

הגדרת השירותים שלנו בהסכם המשתמש, כשהיא נקראת ביחד עם התנאים הללו, כוללת את פונקציונליות שיטת התשלום המקומית (LPM) שלנו.

2. קבלת התנאים הללו

על ידי שילוב של פונקציונליות שיטות התשלום המקומיות (LPM) במעמד התשלום/בפלטפורמה שלך באינטרנט אתה מסכים לתנאים אלה.

אם אתה משלב את פונקציונליות LPM שלנו עבור חשבון של אדם אחר או ישות משפטית אחרת:

 • אתה מאשר שיש לך הרשאה מאת האדם האחר או היישות המשפטית החוקית כדי לקשור אותם לתנאים אלה עבורם ובשמם; וגם
 • האדם האחר או היישות המשפטית יהיו כפופים חוקית לתנאים אלה במקומך.

3. שימוש בפונקציונליות LPM

לאחר שתשלב את פונקציונליות LPM שלנו בתהליך התשלום שלך באינטרנט, אנו עשויים (אך לא מחויבים) לאפשר לכל אחד להשתמש ב-LPM כדי לשלם לך. 

נספח 1 לתנאים אלה מפרט כל שיטת תשלום מקומית (LPM) שאנו עשויים להעמיד מעת לעת לרשות הלקוחות שלך וכן הוראות נוספות הנוגעות לקבלת תשלום על ידך מלקוחות המשתמשים בשיטת תשלום מקומית (LPM) זו.  עליך לציית להוראות אלה בכל עת.  

מכיוון שהמשלם אינו משתמש בחשבון PayPal כדי לשלוח תשלום באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM), לא תוכל להשתמש ב-PayPal כדי לבצע החזר יזום של תשלום המבוצע באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM), אלא אם צוין אחרת בנספח 1 של תנאים אלה.

לא תוכל לקבל תשלום באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM) במטבעות אחרים מאלו שצוינו עבור שיטת התשלום המקומית (LPM) בנספח 1 של תנאים אלה.

תוכל להשתמש בפונקציונליות LPM שלנו רק עם חשבון עסקי.

4. החבות שלך כלפינו.

אנו יכולים להתייחס לספקי LPM ולמעבדי תשלומים שעוזרים לנו לאפשר לך לקבל תשלומים באמצעות LPM באותו אופן שאנו מתייחסים לרוכשים בנקאיים/כרטיס אשראי שלנו ו/או למעבדי תשלומים אחרים תחת הסכם המשתמש.

תשלומים המבוצעים באמצעות LPM מצויים בסיכון לביטולים על-ידי ספק ה-LPM, אלא אם צוין אחרת בנספח 1. החובות והחבות שלך כלפינו עבור ביטולים אלה זהות לאלה שיש לך כלפינו עבור ביטולים ו/או הכחשות עסקה במסגרת הסכם המשתמש. ספק שיטת התשלום במקומית (LPM) יכול להשפיע על ביטול של תשלום שמבוצע באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM) באותו אופן שהבנק של המשלם יכול להשפיע על ביטול ו/או חברת כרטיס האשראי של המשלם יכולה להשפיע על הכחשת עסקה.

לאחר שתנאים אלה יבואו לידי סיום, חבותך כלפינו תמשיך לחול בכל הנוגע לפעולות תשלום המבוצעות באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM) דרך ספקי שיטת התשלום המקומית (LPM) וכן בכל הנוגע להתחייבויות שלך העולות משימושך בפונקציונליות שיטת התשלום המקומית (LPM) לפני סיומם של תנאים אלה.

5. ‏ שינויים וסיום

אנו עשויים להוסיף או לגרוע מרשימת שיטות התשלום המקומיות (LPM)/‏ספקי שיטות התשלום המקומיות (LPM) המפורטת בנספח 1 של תנאים אלה או להסיר ממנה, בכל עת וללא הודעה מראש. 

בנוסף, אנו עשויים לערוך שינויים, למחוק או להוסיף לתנאים אלה, בהתאם לתהליך השינוי שהוגדר בהסכם המשתמש. אם אינך מסכים לשינוי כלשהו, תוכל להביא תנאים אלה לידי סיום.

תוכל לסיים תנאים אלה בכל עת על ידי הסרת פונקציונליות LPM שלנו מתהליך התשלום שלך ומכל השלבים האחרים הקשורים לאינטגרציה ש-PayPal מציעה. בכך תפסיק לאפשר ללקוחות שלך לשלם באמצעות שיטת תשלום מקומית (LPM), אך חוץ מזה, החשבון שלך ישאר פתוח והסכם המשתמש ישאר בתוקף.

אנו עשויים, בכל עת, מכל סיבה וגם (כאשר ניתן) עם מתן הודעה מראש באופן סביר, לסיים, לבטל או להשהות את השירות במידה שהוא קשור לפונקציונליות LPM שלנו ו/או ל-LPMs ללא חבות כלפיך.

תנאים אלה יישארו בתוקף גם לאחר כל סיום שהוא במידה הנדרשת וככל שנידרוש כדי: (1) להתמודד עם נושאים העולים מהשימוש שלך בפונקציונליות שיטת התשלום המקומית (LPM) לפני הסיום; ו/או (2) לציית לחוקים ולתקנות החלים.

 

נספח 1

שיטות תשלום מקומיות (LPM)

Bancontact

סוג תשלום

כרטיס חיוב

Bancontact היא שיטת תשלום באמצעות כרטיס חיוב, לפיה כרטיס חיוב מונפק על-ידי מוסד אשראי מורשה, המאפשר ללקוחות לשלם עבור מוצרים ושירותים ישירות מחשבונות הבנק שלהם.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא זמין

 

EPS

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

EPS היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. הבנקים המשתתפים בשיטת EPS מאפשרים לבצע EPS.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת EPS ללא דיחוי.

 

Giropay‏

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

Giropay היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש:

אמצעי תשלום (מזומן, חסכונות או כסף אלקטרוני, מטבעות כולל מטבעות וירטואליים כמו ביטקוין, כמו גם המחאות) ככל שמקבל אמצעי התשלום לא ניתן לזיהוי על-ידך, למעט שוברים או מוצרים בעלי ערך שמור.

תנאים נוספים

 1. Giropay מוגבלת ללקוחות בעלי גישה לחשבון שנמצא בתאימות לבנקאות מקוונת, המוחזק במוסד אשראי מורשה שממוקם בגרמניה. PayPal אינה מבטיחה שכל חשבונות הבנק בגרמניה הם בתאימות ל-giropay.
 2. עליך לעמוד בכל התנאים וההתניות של החוקים והתקנות של giropay, כולל השימוש בלוגו של giropay המוגבל לאזור האירופי.
 3. בעת השימוש ב-giropay כשיטת התשלום, אינך רשאי לבקש כל נתוני לקוחות, במיוחד לא פרטים אישיים, כגון קוד IBAN‏ (מספר זה"ב) או שמות.
 4. הבטחת התשלום ב-giropay מוגבלת ל-EUR10,000 לעסקה.
 5. ‏‫עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת giropay ללא דיחוי.‬
 6. התוקף של הבטחת התשלום של giropay יפוג שישה שבועות מתאריך הקבלה של עסקה שסומנה כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה, הרלוונטית מביניהם, אלא אם דיווחת על התביעה בכתב לפני פקיעת התוקף של תקופה של שישה שבועות.

 

iDEAL

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

iDEAL היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית. מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת. שיטת iDEAL מוגבלת לשימוש על-ידי לקוחות בעלי חשבון בנק באינטרנט הנמצא בתאימות ל-iDEAL המוחזק בבנק הממוקם בהולנד.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

‏‫‏‫כן - הבטחת תשלום משמעותה שכל עסקה המסומנת כעסקה שהושלמה או כעסקה שהסתיימה בהצלחה (הרלוונטית מביניהם) תשולם לחשבון שלך ואין אפשרות לבטל את העברת התשלום, בכפוף לתנאים אלה ולהסכם המשתמש ולתאימות שלך אליהם.‬‬

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

לא זמין

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

 1. עליך לוודא שהמידע אודות הליך התלונות זמין בקלות ללקוחות באתר שלך.
 2. אינך מורשה להציע את שיטת התשלום של iDEAL באמצעות שירותי קישור בדואר אלקטרוני, אלא אם קיבלת מ-PayPal הרשאה בכתב מראש. קישור לתשלום של iDEAL הוא כתובת URL המובילה לדף התשלום שלך, שבו לקוח יכול ליזום עסקת iDEAL.
 3. עליך לשתף פעולה עם בקשות לקבלת מידע במצבים מסוימים בהם נדרשת חקירה נוספת בהקשר לשיטת התשלום ב-iDEAL שייתכן שיועברו אל PayPal או אליך מעת לעת.
 4. ניתן לגשת אל מדריך אינטגרציה של iDEAL לבעלי עסקים (The iDEAL Merchant Integration Guide) כאן: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; עליך לפעול בהתאם לתנאים וההתניות לשימוש ב-iDEAL, כולל השימוש בלוגו של iDEAL כמתואר בכתובת www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. עליך לדווח ל-PayPal על כל האירועים המחייבים הסתמכות על הבטחת תשלום בשיטת iDEAL ללא דיחוי.
 6. כאשר, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של PayPal, אתה נחשב כבעל עסק בסיכון גבוה, PayPal שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממך ליישם תהליך רישום לקוחות כדי לתעד לפחות את הנתונים הבאים לגבי הלקוח:

א) שם וכתובת אימייל;

ב) מספר חשבון ושם עבור מספר חשבון הבנק המשמש לביצוע קניות בשיטת התשלום iDEAL;

ג) פרטים נוספים לאימות בשלב 2 וניטור של עסקאות, למשל:

i. כתובת IP

ii. טביעת אצבע בדפדפן

iii. מספר טלפון נייד

 

MyBank

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

MyBank היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית.  מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

לא

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

לא זמין

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

למען הסר ספק ו‏‫בנוסף למוצרים או לשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש: פעילויות שיכולות להיות ניתנות לענישה כמו סיכון קטינים, פדופיליה, פורנוגרפיה, הפרת זכויות של יצירות המוגנות בזכויות קניין רוחני ואמצעי תשלום, אי ציות להגנה על נתונים אישיים, עם עיבוד נתונים על-ידי מערכות אוטומטיות, פעולות של הלבנת הון, אי-ציות הנוגע להימורים, מרוצי סוסים, הגרלות והוראות הנוגעות לתנאי מימוש של מקצועות מוסדרים.

תנאים נוספים

אינך מורשה להשתמש בלוגו של My Bank ובזכויות קניין רוחני נוספות למעט המותר עבור שירותים אלה של שיטות תשלום מקומיות.  לכל שימוש נוסף יש לפעול בתאימות למדריך MyBank לעסקים (MyBank Style Guide for Businesses) באתר https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. אם תנסה להשתמש בלוגו של MyBank באופן בלתי-מורשה, באופן שלא נועד עבורו או שלא כפי המותר או באופן שמהווה הפרה משמעותית של דרישות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את השירותים שלנו.

 

SOFORT

סוג תשלום

העברה בנקאית בזמן אמת

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung היא שיטת תשלום באמצעות העברה בנקאית.  מקבלים יכולים לקבל אישור של העסקה בזמן אמת.

סיכון הכחשת עסקה

לא

הבטחת תשלום

לא

אפשרות החזר

כן

‏‫סכום עסקה מינימלי‬

 

1.00 אירו לכל עסקה

סכום עסקה מרבי

 

לא זמין

מוצרים ושירותים אסורים ספציפיים

לא מעבר למוצרים ולשירותים האסורים המפורטים במסגרת הסכם המשתמש

תנאים נוספים

לא זמין