מה קורה אם אני לא מצליח ליישב את המחלוקת שלי?

אם אתה והקונה או המוכר שלך לא יכולים ליישב מחלוקת, תוכל להסלים את המחלוקת לתביעת PayPal. על-ידי הסלמה לתביעה, אתה מבקש מ-PayPal לבדוק את התביעה ולקבל החלטה.

כדי לעשות זאת:

  1. עבור אל מרכז יישוב המחלוקות.
  2. מצא את המקרה שלך ולאחר מכן לחץ על הצג בעמודת הפעולה.
  3. בחר סיים את התקשורת והסלם ולחץ על המשך.
  4. מלא את הטופס.
  5. לחץ על הסלם לתביעה.

תוכל להסלים לתביעה בכל עת תוך 20 ימים קלנדריים מתאריך פתיחת המחלוקת. מחלוקת תיסגר באופן אוטומטי אם היא לא תוסלם לתביעה תוך 20 יום. לא ניתן לפתוח מחדש מחלוקת שנסגרה או להסלים אותה לתביעה.