כיצד ניתן להפיק החזר?

‎החזר תוך 180 יום ממועד קבלת התשלום

ניתן להחזיר תשלום שנמצא במצב הושלם, ממתין, נסלק או לא נסלק.

כדי לבצע החזר מלא או חלקי תוך 180 יום ממועד קבלת התשלום המקורי:

  1. יש לעבור אל הדף פעילות.
  2. מצא את התשלום שאתה רוצה להפיק החזר עבורו ולחץ עליו.
  3. לחץ על הפק החזר.
  4. הקלד את סכום ההחזר ולחץ על המשך.
  5. אשר את הפרטים ולחץ על הפק החזר.

ההחזר יזוכה באותו מטבע שבו בוצע התשלום המקורי. אנו נשתמש באותו שער המרה ששימש בעת ביצוע התשלום.

  • עבור תשלום שבוצע באמצעות חשבון הבנק או יתרת חשבון ה-PayPal, ההחזר יזוכה ליתרת חשבון ה-PayPal של השולח.
  • עבור תשלום שבוצע באמצעות כרטיס אשראי, ההחזר יזוכה לכרטיס האשראי של השולח (ייתכן שיידרשו עד 30 יום, בהתאם למנפיק כרטיס האשראי).
  • עבור תשלום שבוצע הן באמצעות כרטיס אשראי והן באמצעות שיטת תשלום נוספת, הסכום ששולם בכרטיס אשראי יזוכה לכרטיס האשראי ושאר התשלום יזוכה ליתרת חשבון ה-PayPal של השולח.

החזר לאחר 180 יום ממועד קבלת התשלום

כדי לבצע החזר מלא או חלקי לאחר 180 יום ממועד קבלת התשלום המקורי, יש לעבור אל החלק שלח ובקש תשלום בחשבון ה-PayPal שלך.
במקרים אלה, התשלום יזוכה ליתרת חשבון ה-PayPal של המקבל. עם זאת, עמלות עבור העברה זו, וכל עמלה שחלה במהלך ביצוע העסקה המקורית, לא יוחזרו.