מדוע התשלום שלי בעיכבון עבור מחלוקת, תביעה או הכחשת עסקה?

כאשר נפתחת מחלוקת, תביעה או הכחשת עסקה, הכסף יעוכב בחשבון המוכר ולא יהיה זמין לשימוש. לא ניתן למשוך את הכסף והוא ייחשב 'במחלוקת', עד ליישוב המחלוקת, התביעה או הכחשת העסקה. הדבר מבטיח שהכסף יהיה זמין אם יהיה צורך במתן החזר.

המוכר יכול להשתמש בכסף כדי להפיק החזר בכל עת במהלך המחלוקת באמצעות הקישור הפק החזר בדף פרטי העסקה.

לאחר יישוב המחלוקת, התביעה או הכחשת העסקה, הכסף שנותר ישוחרר.

תוכל להציג את המצב הנוכחי של מחלוקת פתוחה או תביעה במרכז יישוב המחלוקות שלך.