איזה תיעוד PayPal אוספת, בהתאם לחוק FATCA, וכיצד אני מספק אותו?

הפרטים שיש לאסוף עשויים לכלול, בין השאר, את כתובתו של בעל החשבון ואת מספר הזיהוי לצורכי מס (TIN) שלו בארצות הברית (אם הוא אזרח ארה"ב לצרכי מס) או מספר זיהוי לצורכי מס אחר.  

יתכן שישות עסקית תתבקש לספק:

  • המדינה שבה התאגדה הישות,
  • סוג עסק או הסיווג במסגרת חוק FATCA,
  • אישור שקובע, בין היתר, אם הישות נחשבת או אינה נחשבת ל'אזרח ארצות הברית מוגדר' (כפי שמונח זה מוגדר בחוק FATCA).
  • אם יש לישות בעלים או בעלי שליטה משמעותיים שהם אזרחי ארה"ב לצרכי מס או לא.
  • אם יש לישות בעלים או בעלי שליטה משמעותיים שהם אזרחי ארה"ב לצרכי מס, שמותיהם וכתובותיהם של אנשים אלה.
‏PayPal חייבת לקבל את הפרטים הנדרשים באמצעות מסמכים כגון אישור על כך שהמגישים אינם אזרחי ארה"ב לצרכי מס, טופס W-9 (בקשה עבור מספר מזהה משלם מיסים ואישור) עבור ישויות או אנשים פרטיים בארצות הברית, או טופס W-8 BEN/BEN-E (אישור מעמד של בעלים מוטב לצורכי ניכוי ודיווח מס בארצות הברית) עבור ישויות או אנשים מחוץ לארצות הברית.

כדי לספק ל-PayPal את הפרטים הדרושים בהתאם לחוק FATCA.
  1. לאחר כניסה לחשבון ה-PayPal שלך, לחץ על לחצן ההתראות בחלק העליון של הדף.  
  2. מלא אחר ההוראות.
עליך לקרוא ולבחון את האישור או את הטופס לפני שתחתום עליו באמצעות חתימה אלקטרונית או באמצעות חתימה בכתב. הצהרות כוזבות עלולות לגרור ענישה במסגרת החוק החל.   אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בנוגע לטופס, כדאי להיוועץ ביועץ מס.