כיצד ניתן להפוך את כתובות משלוח PayPal שלי לזמינות מדף הכתובות למשלוח ב-eBay‏?

תוכל לקשר את כתובת משלוח PayPal לחשבון ה-eBay שלך. יש לעשות זאת כך:

  1. היכנס לחשבון ה-eBay שלך.
  2. עבור אל 'My eBay'.
  3. לחץ על 'Addresses' תחת המקטע 'Account'.
  4. לחץ על 'View all shipping addresses'.
  5. לחץ על ‏'Link PayPal Addresses'.
  6. היכנס לחשבון ה-PayPal שלך כאשר תתבקש לעשות זאת.
  7. לחץ על 'קשר את החשבון שלך'.
  8. לחץ על 'חזור אל eBay'.