כיצד למשוך כסף מחשבון ה-PayPal שלי?

כדי למשוך כסף מחשבון ה-PayPal שלך, ודא שבחשבון ה-PayPal שלך עודכנו:

 • כתובת אימייל שקישרת ואישרת.
 • פרטי חשבון בנק שקישרת, או פרטי כרטיס ויזה שקישרת ואישרת.

לאחר עדכון פרטים אלה, תוכל למשוך כסף מחשבון ה-PayPal שלך לחשבון הבנק שלך או לחשבון כרטיס הויזה שלך.
סכום המשיכה וסוג החשבון שאליו אתה מושך את הכסף, קובעים את משך התהליך ואת עלותו.

כדי למשוך כסף מחשבון ה-PayPal שלך לחשבון בנק מקומי:

 1. עבור אל www.paypal.co.il והיכנס לחשבון שלך.
 2. לחץ על 'משוך כסף' מתחת ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.
 3. לחץ על 'משוך כסף לחשבון הבנק שלך'.
 4. הזן את הסכום שברצונך למשוך.
 5. בחר את חשבון הבנק בו אתה רוצה להפקיד את המשיכה, ואחר כך לחץ על 'המשך'.
 6. בדוק את הפרטים ולחץ על 'שלח', כדי לבצע את המשיכה.

שים לב:

 • הסכום הנמוך ביותר שניתן למשוך מחשבון ה-PayPal הוא 40 ש"ח.
 • תוכל למשוך כסף מחשבון ה-PayPal רק במטבע המקומי (ש"ח). אם תנסה למשוך כסף במטבע זר, הסכום יומר באופן אוטומטי למטבע המקומי (ש"ח), אלא אם כן תמשוך דולר אמריקאי לחשבון ויזה דולרי.
 • עמלת ההמרה שלנו היא בגובה 2.5%.
 • בדף חשבון הבנק שלך, העברת הכספים תופיע כהעברה מסיטיבנק ולא מ-PayPal.
 • המטבע שהגדרת כמטבע של היתרה הראשית שלך הוא המטבע שבו תשתמש כשתשלח או תקבל תשלום.
 • אם תקבל תשלום במטבע אחר ולא תרצה להמיר אותו, תוכל לנתב אותו ליתרה של אותו מטבע.
 • יחלפו ארבעה עד שמונה ימי עסקים עד שהכסף יופיע בחשבון הבנק שלך.
 • לא תחול עמלת משיכה על סכום הגבוה מ-1,000 ₪.
 • תחול עמלת משיכה בסך 8 ₪ על משיכה של סכום הנמוך מ-1,000 ₪.
 • לא ניתן לבטל בקשה של משיכת כסף לאחר שהושלמה.


כדי למשוך כסף מחשבון ה-PayPal לכרטיס הויזה שלך:

 1. היכנס לחשבון ה-PayPal שלך.
 2. לחץ על 'משוך כסף' מתחת ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.
 3. בחר את היתרה ממנה יימשך הכסף.
 4. הזן את הסכום שברצונך למשוך.
 5. בחר את כרטיס הויזה שאליו ברצונך למשוך את הכסף ולאחר מכן לחץ על 'המשך'.
 6. בדוק את הפרטים ולחץ על 'משוך סכום' כדי לבקש את המשיכה.

כשתבצע משיכה לכרטיס ויזה:

 • יחלפו ארבעה עד שמונה ימי עסקים מיום ביצוע המשיכה ועד היום בו הכסף יופיע בחשבון הויזה שלך.
 • תחול עמלה בסך 22 ₪ על כל סכום.

הערה:
בגלל החלטתה של חברת ויזה, לא ניתן עוד לבצע משיכה מחשבונות PayPal לכרטיסי ויזה נטענים. 

כדי למשוך כסף לחשבון בנק בארה"ב:

 1. היכנס לחשבון שלך באתר www.paypal.co.il
 2. לחץ על 'משוך כסף' מתחת ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.
 3. לחץ על 'משוך לחשבון הבנק שלך'.
 4. הזן את הסכום שברצונך למשוך.
 5. בחר בחשבון הבנק בארה"ב שאליו ברצונך למשוך את הכסף.
 6. ודא שהפרטים מדויקים ולחץ 'המשך'.

כשתבצע משיכה לחשבון בנק בארה"ב:

 • לא תחול עמלה על המשיכה.
 • יחלפו שלושה עד חמישה ימי עסקים עד להופעת הכסף בחשבון הבנק.
 • בביצוע משיכה תתבצע המרה אוטומטית למטבע המקומי בארה"ב (דולר אמריקאי).