כיצד אוכל ליישב תביעה שהוגשה נגדי?

לאחר שמחלוקת הוסלמה לכדי תביעה ונמצאת בבחינה של PayPal, נעזור לך לפתור אותה על-ידי הצגת מספר אפשרויות.

כדי ליישב תביעה של PayPal, בצע את השלבים הבאים:

  1. עבור אל מרכז יישוב המחלוקות שלך.
  2. בתפריט הנפתח, בחר במקרים פתוחים.
  3. עבור אל העסקה הרלוונטית ולחץ על ישב בעמודת הפעולה.
  4. בחר באחת האפשרויות לפתרון מהרשימה.
  5. לחץ על המשך ומלא אחר ההוראות.