כיצד ניתן לקרוא את יתרת חשבון ה-PayPal שלי?

יתרת החשבון שלך מוצגת במקטע 'חשבון ה-PayPal' שלך בדף 'הראשי', או בדף 'הארנק' שלך. בנוסף ליתרה הזמינה שלך, ניתן גם לצפות ביתרה שלך שבמצב המתנה, אם יש לך תשלומים נכנסים ממתינים בשלב זה. בנוסף, ניתן לראות את כל יתרות המטבע הזר שיש לך שמצויות במצב של עיכבון.

כדי לצפות בכל העסקאות ובכל הפעילויות, יש לעבור אל דף 'הפעילות' שלך. מאפליקציית PayPal שלך, עליך ללחוץ על 'הפעילות שלך'. אם הנך מזהה עסקאות בלתי-מורשית, עליך לדווח עליו בדף 'מרכז יישוב המחלוקות' שלך.