מהן עתודות חשבון?

תוכן זה מיועד לחשבונות עסקיים

עתודת חשבון היא אחוז מסוים מהיתרה המעוכבת בחשבון ה-PayPal שלך כדי לכסות סיכון פיננסי פוטנציאלי כגון ביטולי תשלום שעשויים להתקבל, למשל בעקבות הכחשות עסקה ותביעות. PayPal משתמשת בשלושה סוגי עתודת: עתודות מתחדשות, עתודות מינימליות ועתודות התחלתיות.

 • עתודה מתחדשת היא עתודה בשיעור אחוז מסוים שמוצבת על כל תשלום שמתקבל בחשבון מדי יום, ומשוחררת במועד מאוחר יותר על בסיס תזמון קבוע מראש. עתודה מתחדשת היא העתודה מהסוג הנפוץ ביותר.
  • לדוגמה, העתודה שלך יכולה להיקבע על 10% ולהיות מוצבת למשך תקופה מתחדשת של 90 יום - כלומר, 10% מהכסף מהתשלומים שתקבל ביום הראשון יוחזקו וישוחררו ביום ה-91, 10% מהכסף מהתשלומים שתקבל ביום השני יוחזקו עד היום ה-92 וכו'.
 • עתודה מינימלית היא סכום מינימלי מסוים שצריך להיות זמין ביתרת חשבון ה-PayPal שלך. העתודה המינימלית מחושבת כאחוז מהכסף המעוכב עד להגעה לסכום מסוים, או כסכום חד-פעמי.
  • לדוגמה, 5% מהיקף העסקאות היומי שלך יעוכב עד שתגיע ליתרה של $5,000 דולר אמריקאי.
 • עתודה התחלתית היא עתודה שבמסגרתה הכסף מעוכב מהיתרה הזמינה שלך באופן מיידי.
  • לדוגמה, אם אנו מקבלים החלטה להציב עתודה התחלתית של $10,000 דולר אמריקאי ויש $20,000 דולר אמריקאי ביתרת חשבון ה-PayPal, אז $10,000 דולר אמריקאי מועברים לעתודות באופן מיידי.
לעתים, אנו עשויים גם להשתמש בשילוב של סוגי עתודות שונות בחשבון שלך.

מדוע PayPal משתמשת בעתודות?
עתודות משמשות למניעת הפסדים מעסקאות העשויים להתרחש כתוצאה מביטולי תשלום, כגון הכחשות עסקה ותביעות שהוגשו על-ידי הקונים שלך. ככלל אם קימת עתודה בחשבון שלך ומתקבלת הכחשת עסקה או מחלוקת, אנו ננכה את הסכום מהיתרה הזמינה, ולא מיתרת עתודה כלשהי. עם זאת, אם מוכר מפסיק לפעול או אינו מעבד עוד תשלומים באמצעות PayPal, אנו נשתמש בכל עתודה שהיא כדי לכסות ביטולי תשלום עתידיים.

סיבות להצבת עתודות
עתודות הן פרקטיקה מקובלת בתעשייה. הן משמשות לצמצום הפסדים וכדי ליצור חוויית קניות בטוחה יותר. אם העסק שלך יפסיק לפעול, או שמכל סיבה אחרת לא תוכל לכסות את ההתחייבויות הכספיות שלך, עדיין נצטרך להחזיר תשלום לקונה. אם קונה יוצר קשר עם PayPal או עם חברת כרטיסי האשראי שלו משום שהוא לא קיבל את מה שהזמין, אנחנו אחראים לטפל בנושא. ניתן להחיל עתודה על החשבון שלך ממספר סיבות על בסיס החלטה קונקרטית - כל מקרה לגופו. PayPal מביאה בחשבון רשימה של גורמים במסגרת תהליך ההחלטה לרבות:
 • היסטוריית העיבוד שלך עם PayPal ועם ספקים אחרים
 • אם קיימת בענף שלך סבירות גבוהה להכחשות עסקה או להחזרים
 • אם בחשבון שלך יש מספר גבוה של תביעות לקוח ומחלוקות
 • היסטוריית אשראי עסקי ו/או אישי
 • אם אתה מוכר מוצרים או שירותים מראש (הזמנות מוקדמות).
 • מסגרות הזמן שלך למסירה  - אם יש מסגרות זמן למסירה שהוארכו
PayPal תבחן מדי פעם את החשבון כדי לקבוע אם יש צורך לבצע התאמות ביחס להצבת העתודה או גובה סכום העתודה. עתודות עשויות להיות מוסרות וסכום העתודה יכול להיות מופחת כתוצאה משינויים חיוביים בתחומי מפתח כדוגמת ביצועים, שינויים בתעשיה, ירידה בתביעות, וכו'.

מתי אקבל את הכסף שלי?
ברגע שמוצבת עתודה, יישלחו לך הודעות ובהן יפורטו תנאי העתודה שלך. התנאים מתוארים גם בחשבון שלך. המועד שבו הכסף שלך ישוחרר תלוי בסוג העתודה שהוצבה על החשבון שלך.

אם יש לך עתודה מתחדשת, הכסף ישוחרר לאחר פרק זמן מסוים. לדוגמה, אם יש לך עתודה המתחדשת מדי 90 יום, הכסף מהמכירות ביום הראשון יהיה זמין ביום ה-91.

במקרה של עתודה מינימלית, העתודות ייבחנו מדי 90 יום. PayPal בוחנת עתודות באופן יזום, ועל סמך שיפורים בביצועים העסקיים שלך, ייתכן שהעתודות שלך יותאמו או יוסרו.

איך להימנע מהצבת עתודות על החשבון שלך
עתודות יכולות להיות נחוצות לאורך כל התקופה שבמהלכה תעבוד עם PayPal. מניעת עתודות אינה תמיד אפשרית, ובהתאם לתעשייה שלך ולהיסטוריית האשראי שלך, ייתכן שלא תוכל אף פעם להסיר לחלוטין עתודה שהוצבה בחשבונך.

עם זאת, תוכל להפחית את הסבירות להצבת עתודה בחשבון, ובו בזמן לשפר את שירות הלקוחות על-ידי יישום שיטות עבודה מומלצות למוכרים - תוצאה מועילה לכל הצדדים המעורבים.

שיטות עבודה מומלצות למוכר
להלן מספר שיטות עבודה מומלצות:
 • שלח מוצרים בהקדם וספק ללקוחות שלך פרטי מעקב תקפים דרך PayPal כדי שיוכלו לעקוב אחר הקניות שלהם וידעו מתי לצפות למסירה
 • צור קשר עם הקונים בהקדם והישאר איתם בקשר לעתים קרובות. הודע להם על כל שינוי, עיכוב או פרטים חשובים אחרים
 • נטר באופן קבוע את שיעורי תלונות הקונים שלך, ונסה לשמור על שיעורי התלונות מתחת ל-1% מהיקף המכירות שלך.
 • הימנע מזמני החזרים ארוכים, העלולים להוביל לתלונות מלקוחות שאינם מרוצים
לקוח המקבל שירות מהיר, ביצוע מדויק של הזמנות וחיוב מהיר, הוא לקוח שהסבירות כי יגיש תלונות או יבצע החזרות בעתיד נמוכה - וסביר יותר כי יקנה ממך שוב.