מהי 'הגנת המוכר' של PayPal‏?

הגנת המוכר של PayPal מכסה אותך במקרה של תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים שהן תוצאה של קניות בלתי-מורשות או פריטים שהקונה שלך לא קיבל. עבור כל העסקאות שבוצעו ב-13 באפריל 2020, או מאוחר יותר. הגנת המוכר תורחב לפריטים לא מוחשיים, כגון נסיעות, כרטיסים, שירותים ומוצרים דיגיטליים. באמצעות הגנת המוכר של PayPal ניתן לקבל כיסוי על הסכום המלא של כל העסקאות העומדות בתנאים.

כדי ליהנות מכיסוי 'הגנת המוכר' עליך לעמוד בדרישות הבאות:

 • בדף 'פרטי עסקה' בחשבון שלך, על העסקה להיות מסומנת על-ידי PayPal כעומדת בתנאים ל'הגנת המוכר' של PayPal או כזו העומדת בתנאים באופן חלקי ל'הגנת המוכר' של PayPal.
 • החשבון שלך במעמד תקין.
 • עלינו לקבל ממך תגובה לבקשותינו לקבלת מסמכים ופרטים נוספים במסגרת הזמן הנדרש.
עבור מוצרים פיזיים:
 • עליך לשלוח את הפריט לכתובת הרשומה בדף 'פרטי העסקה'.
 • עליך לספק הוכחת משלוח, הוכחת מסירה או אישור מסירה חתום (אם רלוונטי) 
עבור מוצרים בלתי מוחשיים או דיגיטליים:
 • עליך להציג הוכחה מספקת שהפריט הבלתי-מוחשי או המוצר הדיגיטלי נמסר או סופק כמתואר, או שהשירות הושלם כמתואר. הוכחות מספקות עשויות לכלול כל הוכחה זמינה שמצביעה על כך שהקונה קיבל את המוצרים או את השירותים, או הפיק תועלת מהעסקה.
עבור מוצרים דיגיטליים:
 • עליך לעמוד בכל התנאים וההתניות החלים על הקנייה
 • עליך לעמוד בכל הדרישות הטכניות שסופקו על-ידי PayPal ליצירת אינטגרציה.
 • עליך לשלם את עמלת העסקה הרגילה.
כיסוי 'הגנת המוכר' לא יחול במקרים הבאים:
 • תביעות או הכחשות עסקה כשהסיבה היא 'שונה משמעותית מהתיאור'
 • פריטים שנמסרו על ידך באופן אישי, כולל בנקודת מכירה
 • פריטים שווי-ערך לכסף מזומן (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים)
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים או השקעות מכל סוג שהוא
 • תשלום שנשלח באמצעות פונקציונליות חברים ובני משפחה של PayPal
 • תשלום שבוצע באמצעות תשלומים המוניים, תשלומים ישירים של PayPal, תשלומי מסוף וירטואלי, תשלומי PayPal Business ו-PayPal Here
 • עבור פריטים שנשלחו, כל פריט שלא נשלח לכתובת המשלוח של המקבל בדף 'פרטי עסקה'. לכן מומלץ לא להשתמש בשירות משלוחים שהקונה מארגן, כך תמיד באפשרותך לספק הוכחת משלוח ומסירה תקפה.
מדיניות 'הגנת המוכר' אינה מכילה מגבלות או תקרות. עם זאת, PayPal שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את כיסוי 'הגנת המוכר' אם לדעתה המוכר מנצל לרעה כיסוי זה. במקרה של הפסקת כיסוי 'הגנת המוכר PayPal', אנו ניצור קשר לפני נקיטת פעולה כלשהי.
 
כדי לעמוד בתנאים באופן מלא, עליך לעיין בתנאי המדיניות המלאה של 'תוכנית הגנת המוכר' בהסכם המשתמש של PayPal.
 ייתכן שהסכם המשתמש טרם עודכן, ולכן עדיין מופיע בו מידע לפיו שירותי פריטים בלתי מוחשיים ומוצרים דיגיטליים אינם עומדים בתנאים (מידע זה אינו נכון עוד). עם זאת, כל סעיפי ההסכם האחרים עדיין תקפים.