מדוע התשלום שקיבלתי נמצא בבחינה?

PayPal בוחנת את כל העסקאות כדי לעזור למוכרים להימנע מסיכונים. אם לדעתנו תשלום עלול להיות מסוכן או כוזב, אנו נבחן אותו ונבקש ממך לחכות עם המשלוח עד לסיום הבחינה. בחינה זו עשויה להימשך עד 24 שעות.
אנו נודיע לך בהודעת אימייל ובדף פרטי העסקה כאשר ניתן יהיה לשלוח פריט שנמצא בבחינה. תשלום שעובר 'בחינת תשלום' זכאי באופן אוטומטי ל'הגנת מוכר' כל עוד העסקה עומדת בהנחיות 'הגנת המוכר'.