כיצד ניתן לשנות את תאריך פקיעת התוקף של כרטיס האשראי שלי?

אם כרטיס האשראי שלך עומד בתנאים לעדכון אוטומטי באמצעות PayPal, אנו עשויים לעדכן עבורך את פרטי כרטיס האשראי כשיהיו זמינים, לרבות תאריך פקיעת תוקף חדש או מספר חדש. כל הסכם חיוב והעדפת תשלום המקושרים עם כרטיס האשראי הישן יועברו לכרטיס חדש. אנו גם עשויים להסיר כרטיס אשראי עבורך, אם הכרטיס הופך לבלתי שמיש או נסגר.

כדי לשנות את תאריך פקיעת התוקף של כרטיס האשראי שלך:

  1. עליך לעבור אל הארנק בחשבון שלך.
  2. ללחוץ על כרטיס האשראי שברצונך לשנות.
  3. ללחוץ על ערוך.
  4. להקליד את תאריך פקיעת התוקף החדש.
  5. להקליד את קוד האבטחה של הכרטיס וללחוץ על שמור.