כיצד אוכל לשנות את אופן התשלום עבור תשלומים שאושרו מראש בלי להשתמש ביתרת חשבון ה-PayPal שלי?

כשאתה שולח תשלום עבור תשלומים שאושרו מראש, כגון הוראת קבע, מינוי, חיוב אוטומטי או תוכנית תשלומים, הסכום נלקח תחילה מיתרת חשבון ה-PayPal שלך.

כדי לשנות את אופן התשלום עבור תשלומים שאושרו מראש, אם אינך רוצה להשתמש ביתרת חשבון ה-PayPal שלך:

  1. עליך ללחוץ על הסמל ProfileIcon 'הגדרות' ליד 'יציאה'.
  2. יש ללחוץ על הלשונית 'תשלומים' .
  3. יש ללחוץ על 'ניהול תשלומים אוטומטיים'.
  4. לחץ על שם בעל העסק עבור ההסכם שאתה רוצה לשנות.
  5. לחץ על שינוי תחת 'שיטת תשלום'.
  6. בחר את שיטת התשלום שבה תרצה להשתמש.