כיצד ניתן לשנות את אופן התשלום עבור הוראת קבע, מינוי, חיוב אוטומטי או תוכנית תשלומים?

כשאתה שולח תשלום עבור תשלומים שאושרו מראש, כגון הוראת קבע, מינוי, חיוב אוטומטי או תוכנית תשלומים, הסכום נלקח תחילה מיתרת חשבון ה-PayPal שלך.

כדי לשנות את אופן התשלום עבור תשלומים שאושרו מראש, אם אינך רוצה להשתמש ביתרת חשבון ה-PayPal שלך:

  1. לחץ על הסמל ProfileIcon הגדרות ליד 'יציאה'.
  2. לחץ על הלשונית 'תשלומים' .
  3. לחץ על נהל תשלומים שאושרו מראש.
  4. לחץ על שם בעל העסק עבור ההסכם שאתה רוצה לשנות.
  5. לחץ על שינוי תחת 'שיטת תשלום'.
  6. בחר את שיטת התשלום שבה תרצה להשתמש.