כיצד ניתן לפתוח חשבון PayPal‏?

ניתן לפתוח שני סוגים של חשבונות PayPal: 'אישי' ו'עסקי'.

כדי להיות זכאי להשתמש בשירותים שלנו, עליך להיות בן/ת 18 ומעלה.

כדי לפתוח חשבון אישי:

  1. יש לעבור אל הדף הירשם.
  2. יש לבחור חשבון אישי וללחוץ על המשך.
  3. יש להשלים את הפרטים ולמלא אחר ההוראות.
כדי לפתוח חשבון עסקי:
  1. יש לעבור אל הדף הירשם.
  2. יש לבחור חשבון עסקי וללחוץ על המשך.
  3. יש להשלים את הפרטים ולמלא אחר ההוראות.