אילו פרטים נדרשים כדי לפתוח חשבון PayPal אישי?

כדי לפתוח חשבון אישי, עליך לספק את השם הפרטי ואת שם המשפחה, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך.

להגנתך, עליך ליצור סיסמה עבור החשבון החדש שלך ולבחור שתי שאלות אבטחה.

לאחר הרשמתך לפתיחת חשבון, יהיה ביכולתך להתחיל לקבל תשלומים באופן מיידי. אם ברצונך להוסיף שליחת תשלום, עליך להוסיף שיטת תשלום, כגון כרטיס אשראי או חשבון בנק אחר.