מאמר עזרה

מה זה FATCA‏?

'FATCA' (‏Foreign Account Tax Compliance Act) הוא חוק שחוקק בארצות הברית על מנת להילחם בהעלמות מס של תושבי ארצות הברית לצרכי מס (יחידים או ישויות עסקיות) שאינם מדווחים על הכנסות שקשורות לחשבונות מחוץ לארצות הברית. FATCA מחייב חלק מהחברות הבנות של PayPal, שאינן רשומות בארצות הברית, לאסוף פרטים מבעלי חשבונות כדי לקבוע אם חשבונות מוחזקים על ידי תושבי ארצות הברית לצרכי מס (כמוגדר בחוק FATCA).

הסכם בין ארה"ב לבין סמכויות שיפוט רבות מסדיר את חילופי הפרטים של בעלי חשבונות, כדי להתגבר על נושאי פרטיות וסודיות שקשורים בבנקים מקומיים ועלולים להיות מושפעים, כתוצאה מהדרישות של FATCA. פרטים שנמסרים לרשות המיסים בארה"ב (IRS) או לסוכנויות רגולציה מקומיות שכפופות לחוק FATCA מכוסים גם הם על-ידי מדיניות הפרטיות של PayPal.
מצטערים, הדף שאתה מחפש אינו זמין יותר. נסה לחפש שוב במרכז התמיכה שלנו אם יש לך שאלה או ברצונך ליצור קשר איתנו.