מאמר עזרה

מרכז התמיכה > מחלוקות ותביעות/מצב המחלוקת > מתי עלי להסלים מחלוקת לתביעה?

מתי עלי להסלים מחלוקת לתביעה?

תוכל להסלים לתביעה בכל עת תוך 20 ימים קלנדריים מתאריך פתיחת המחלוקת.
  • המחלוקת תיסגר אוטומטית אם לא תוסלם לתביעה תוך 20 יום.
  • לא ניתן לפתוח מחדש מחלוקת סגורה או להסלימה לתביעה.
אם אין ביכולתך לישב את המחלוקת שלך באופן ישיר עם המוכר, חשוב שתסלים את המחלוקת לתביעה לפני תקופת עשרים הימים של פקיעת תוקף המחלוקת. בכך שתסלים את המחלוקת לתביעה, אתה מבקש מ-PayPal לבדוק את המחלוקת ולהחליט מה תהיה התוצאה.
מצטערים, הדף שאתה מחפש אינו זמין יותר. נסה לחפש שוב במרכז התמיכה שלנו אם יש לך שאלה או ברצונך ליצור קשר איתנו.