משתנים של מינויים והוראות קבע


המשתנים הבאים הם משתנים נוספים שבהם ניתן להשתמש בהודעות תשלום מיידיות עבור מינויים והוראות קבע. לפרטים נוספים, עיין במסמך מדריך בנושא מינויים והוראות קבע (PDF‏ ‎636K ‏/ 52 עמודים) ובמסמך מדריך האינטגרציה של Website Payments Standard‏

משתנהערךתיאור
txn_type"subscr_signup"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור הרשמה למינוי.
"subscr_cancel"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור ביטול מינוי.
"subscr_modify"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור שינוי פרטי מינוי.
"subscr_failed"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור כשל בתשלום של מינוי.
"subscr_payment"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור תשלום של מינוי.
"subscr_eot"הודעת תשלום מיידית זו היא עבור סיום פרק הזמן של מינוי.
subscr_dateספציפי לעסקהתאריך התחלה או תאריך ביטול, בהתאם למשתנה העסקה: subscr_signup או subscr_cancel‏
subscr_effectiveספציפי לעסקההתאריך שבו ייכנס לתוקף השינוי בפרטי המינוי (רק עבור ‎txn_type = subscr_modify‎‏)
period1ספציפי לעסקה(אופציונלי) פרק זמן למינוי ניסיון בימים, שבועות, חודשים, שנים (לדוגמה: פרק זמן של ארבעה ימים הוא '‎period1: 4 D‎‏')
period2ספציפי לעסקה(אופציונלי) פרק זמן למינוי ניסיון בימים, שבועות, חודשים, שנים
period3ספציפי לעסקהפרק זמן למינוי רגיל בימים, שבועות, חודשים, שנים
amount1ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת ניסיון 1 עבור USD; אחרת ריק (אופציונלי)
amount2ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת ניסיון 2 עבור USD; אחרת ריק (אופציונלי)
amount3ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת מינוי רגיל עבור USD; אחרת ריק
mc_amount1ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת ניסיון 1, ללא קשר למטבע (אופציונלי)
mc_amount2ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת ניסיון 2, ללא קשר למטבע (אופציונלי)
mc_amount3ספציפי לעסקהמספר תשלומים עבור תקופת מינוי רגיל, ללא קשר למטבע
mc_currency"USD"המטבע לתשלום הוא דולר אמריקאי (הודעות תשלום מיידיות עבור אי-תשלום בלבד).
"GBP"המטבע של המינוי הוא ליש"ט (הודעות תשלום מיידיות עבור אי-תשלום בלבד).
"EUR"המטבע של המינוי הוא אירו (הודעות תשלום מיידיות עבור אי-תשלום בלבד).
"CAD"המטבע של המינוי הוא דולר קנדי (הודעות תשלום מיידיות עבור אי-תשלום בלבד).
"JPY"המטבע של התשלום הוא ין יפני (הודעות תשלום מיידיות עבור אי-תשלום בלבד).
recurringספציפי לעסקהמציין אם התעריף הרגיל חוזר על עצמו (1 מציין 'כן', ריק מציין 'לא').
reattemptספציפי לעסקהמציין אם יש לבצע ניסיונות חוזרים אם תשלום נכשל (1 מציין 'כן', ריק מציין 'לא').
retry_atספציפי לעסקההתאריך שבו ננסה שוב תשלום מינוי שנכשל.
recur_timesספציפי לעסקהמספר התשלומים שיתבצעו בתעריף הרגיל.
usernameספציפי לעסקה(אופציונלי) שם משתמש שהופק על-ידי PayPal וניתן למנוי כדי לגשת למינוי.
passwordספציפי לעסקה(אופציונלי) סיסמה שהופקה על-ידי PayPal וניתנה למנוי כדי לגשת למינוי (הסיסמה תוצפן).
subscr_idספציפי לעסקהמזהה שהופק על-ידי PayPal עבור המנוי


הטבלה הבאה עשויה לסייע לך להבין אילו משתנים של הודעת תשלום מיידית קשורים לכל סוג עסקה.

 סוג עסקת מינוי
משתנההרשמהביטולשינויתשלום
(USD‏)
תשלום
(MC‏)
נכשלEOT
פרטים בסיסיים
businessXXXXXXX
receiver_emailXXXXXXX
receiver_id   XXXX
item_nameXXXXXXX
item_numberXXXXXXX
מידע מתקדם ומותאם אישית
invoiceXXXXXXX
customXXXXXXX
option_name1XXXXXXX
option_selection1XXXXXXX
option_name2XXXXXXX
option_selection2XXXXXXX
פרטי עסקה
payment_status   XX  
pending_reason   XX  
reason_code   XX  
payment_date   XX  
txn_id   XX  
parent_txn_id   XX  
txn_typesubscr_
signup
subscr_
cancel
subscr_
modify
subscr_payment  
פרטי מטבע והמרה
mc_gross   XX  
mc_fee   XX  
mc_currencyXXXXXXX
settle_amount   XX  
settle_currency   XX  
exchange_rate   XX  
payment_gross   X XX
payment_fee   X   
פרטי הקונה
first_nameXXXXXXX
last_nameXXXXXXX
payer_business_name   XX  
address_nameXXXXX  
address_streetXXXXX  
address_cityXXXXX  
address_stateXXXXX  
address_zipXXXXX  
address_countryXXXXX  
address_statusXXXXX  
payer_emailXXXXXXX
payer_idXXXXXXX
payer_statusXXXXXXX
payment_type   XX  
פרטי הודעת תשלום מיידית
notify_versionXXXXXXX
פרטי אבטחה
verify_signXXXXXXX
פרטי מינוי
subscr_dateXXX    
subscr_effective  X    
period1XXX    
period2XXX    
period3XXX    
amount1XXX    
amount2XXX    
amount3XXX    
mc_amount1XXX    
mc_amount2XXX    
mc_amount3XXX    
recurringXXX    
reattemptXXX    
retry_at     X 
recur_timesXXX    
usernameXXXXXXX
passwordXXXXXXX
subscr_idXXXXXXX


חזרה לדף 'הודעת תשלום מיידית'