הוספת קופת PayPal לסל קניות צד שלישי שלך


ייתכן שמפתחי אינטרנט מסוימים יירצו לבצע אינטגרציה של עיבוד התשלום של PayPal עם סל הקניות צד שלישי שלהם, במקום סל הקניות הרגיל של PayPal. השתמש בהוראות למטה כדי לאפשר לקונים שלך לשלם באמצעות PayPal כאשר הם מוכנים לשלם לאחר הוספת כל הפריטים שלהם לסל הקניות צד שלישי שלך.

קיימות עכשיו שתי דרכים לשלב את סל הקניות צד שלישי שלך עם זרימת התשלומים של PayPal‏. הראשונה היא להעביר את הסכום המצטבר של תשלום סל הקניות, במקום של הפריטים הבודדים. השנייה היא להעביר ל-PayPal פרטים של הפריטים שנבחרו, במקום סכום מצטבר עבור סל הקניות כולו. הערה: סביר להניח שפרסום המשתנים הדרושים ל-PayPal כפי שמתואר למטה יחייב אותך ליישם קובצי script מסויימים באתר שלך.

שיטה 1‏. העברת סכום סל הקניות המצטבר אל PayPal‏



אם תרצה, תוכל לצבור את כל סל הקניות ולהעביר את הסכום הכולל לקוד לחצן קנה עכשיו של PayPal (כלומר, תצטרך לפרסם שם אחד עבור סל הקניות כולו ואת המחיר הכולל של תכולת סל הקניות, כאילו היתה זו קנייה של פריט אחד).

חסרון אחד של שיטה זו הוא שהקונים לא יוכלו לראות את הפרטים הבודדים המופיעים בסל קניות שלהם. בנוסף, לא תוכל לשנות את שמות המשתנים שלנו וכן לא להוסיף את שמות משתנים משלך.

אם יש לך שאלות טכניות נוספות לאחר שסקרת את המידע למטה, בקר באזור תמיכה במפתחים. לפרטים נוספים אודות קוד 'לחצני קנה עכשיו' או המשתנה שלמטה, עיין ב-מדריך האינטגרציה של Website Payments Standard‏‏.

משתנים נדרשים

הקוד עבור פרסום PayPal מחייב את 4 המשתנים המוסתרים הבאים ותמונה כשליחת טופס:

משתנים נדרשים
שםערך
businessכתובת האימייל בחשבון ה-PayPal שלך
item_nameשם הפריט (או שם עבור סל הקניות)
currency_codeמגדיר את המטבע שבו יצויינו המשתנים הכספיים (סכום, משלוח, משלוח2, טיפול, מס). ערכים אפשריים הם USD‏, EUR‏, GBP‏, CAD‏, JPY‏.
amountמחיר הפריט (המחיר הכולל של כל הפריטים בסל קניות)
imageהתמונה עבור הלחצן עליו הקונה ילחץ כדי להפעיל את תהליך התשלום של PayPal‏. תוכל להחליף בתמונה משלך על-ידי החלפת ה-src בכתובת ה-URL של התמונה שלך

משמעות הדבר שהקוד הנדרש המינימלי עבור הפרסום שלך ל-PayPal ייראה כך:

<form action="https://www.paypal.com/il/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="you@youremail.com">
<input type="hidden" name="item_name" value="Item Name">
<input type="hidden" name="currency_code" value="USD">
<input type="hidden" name="amount" value="0.00">
<input type="image" src="http://www.paypal.com/he_IL/i/btn/x-click-but01.gif" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
</form>

PayPal מציע משתנים נוספים כדי להתאים אישית את פרסום הטופס שלך. כל המשתנים הזמינים מפורטים למטה (שמות המשתנים חייבים להיות באותיות קטנות):

משתנים זמינים
שםערך
businessכתובת האימייל בחשבון ה-PayPal שלך
quantityמספר פריטים. מספר זה יכפיל את הסכום אם יותר מאחד
item_nameשם הפריט (או שם עבור סל הקניות). חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 127 תווים
item_numberמשתנה מעבר אופציונלי עבורך לצורך מעקב אחר תשלומים. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 127 תווים
amountמחיר הפריט (המחיר הכולל של כל הפריטים בסל קניות)
shippingעלות משלוח הפריט
shipping2עלות המשלוח של כל פריט
handlingעלות הטיפול
taxערך מס על בסיס עסקה. אם נשלח מראש, הערך שמועבר כאן יעקוף את כל הגדרות המס בפרופיל (ללא תלות במיקום הקונה).
no_shippingכתובת למשלוח. אם הוגדר ל-"1", לא תוצג בפני הלקוח בקשה לציין את הכתובת למשלוח. אפשרות זו אופציונלית; אם לא תוגדר או אם תוגדר כ-"0", הלקוח יתבקש לכלול כתובת למשלוח
cnתווית אופציונלית שתופיע מעל שדה ההערה (40 תווים לכל היותר)
no_noteהכללת הערה עם התשלום. אם אפשרות זו תוגדר כ-"1", הלקוח לא יתבקש לכלול הערה. אפשרות זו אופציונלית; אם לא תוגדר או אם תוגדר כ-"0", הלקוח יתבקש לכלול הערה.
on0שם שדה אפשרות ראשונה. 64מגבלה של תווים
os0ערכי קבוצת אפשרויות ראשונה. 200 מגבלה של תווים. "on0" חייב להיות מוגדר כדי ש-"os0" יזוהה.
on1שם שדה אפשרות שנייה. 64מגבלה של תווים
os1ערכי קבוצת אפשרויות שנייה. 200 מגבלה של תווים. "on1" חייב להיות מוגדר כדי ש-"os1" יזוהה.
customמשתנה מעבר אופציונלי שלעולם לא יוצג ללקוח שלך. יכול לשמש לצורך מעקב אחר מלאי
invoiceמשתנה מעבר אופציונלי שלעולם לא יוצג ללקוח שלך. יכול לשמש לצורך מעקב אחר מספרי חשבוניות
notify_urlמשמש עם הודעת תשלום מיידית בלבד. כתובת URL אליה יישלחו פרסומי טופס הודעת תשלום מיידית
returnכתובת URL אליה הלקוח יוחזר לאחר השלמת התשלום
cancel_returnכתובת URL אליה הלקוח יוחזר לאחר ביטול התשלום
image_urlכתובת ה-URL עבור התמונה של 150 X‏ 50 פיקסלים שבה תרצה להשתמש כלוגו
csמגדיר את צבע הרקע של דפי התשלום. אם הוגדר כ-"1", צבע הרקע יהיה שחור. אפשרות זו אופציונלית; אם לא תוגדר או אם תוגדר כ-"0", צבע הרקע יהיה לבן

משתנים מורחבים

PayPal מאפשרת לך לפרסם משתנים מורחבים אם תשנה קלט "cmd" זה:

<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">

אל:

<input type="hidden" name="cmd" value="_ext-enter">
<input type="hidden" name="redirect_cmd" value="_xclick">

על-ידי ביצוע השינוי שלמעלה לקלט "cmd", תוכל גם להשתמש במשתנים למטה:

משתנים מורחבים
שםערך
emailכתובת האימייל של הלקוח
first_nameהשם הפרטי של הלקוח. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 32 תווים
last_nameשם המשפחה של הלקוח. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 64 תווים
address1שורה ראשונה של כתובת הלקוח. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 100 תווים
address2שורה שנייה של כתובת הלקוח. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 100 תווים
cityעיר של כתובת הלקוח. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 100 תווים
stateמדינה של כתובת הלקוח. חייב להיות הקיצור הרשמי בן 2 אותיות
zipמיקוד של כתובת הלקוח
night_phone_aאזור החיוג של מספר הטלפון של הלקוח בשעות הלילה
night_phone_bשלוש הספרות הראשונות של מספר הטלפון של הלקוח בשעות הלילה
day_phone_aאזור החיוג של מספר הטלפון של הלקוח בשעות היום
day_phone_bשלוש הספרות הראשונות של מספר הטלפון של הלקוח בשעות היום

הערה: כדי לציין סכומי משלוח וטיפול השונים מסכומי המשלוח המוגדרים כברירת מחדל בפרופיל שלך, עבור אל הפרופיל, ערוך את 'חישובי דמי המשלוח' ולחץ על תיבת הסימון 'אפשר עקיפת משלוח על בסיס עסקה'.

שיטה 2‏. העברת פריטים בודדים אל PayPal‏



אם ניתן להגדיר את סל הקניות צד שלישי שלך כך שיעביר פריטים בודדים אל PayPal, פרטים אודות הפריטים ייכללו ביומני רישום ההיסטוריה ובהודעות של הקונים ושל המוכרים. כדי לכלול פרטים אודות הפריטים, עליך לפרסם רכיבי טופס HTML לגירסה חדשה של זרימת סל קניות PayPal‏. תהליך זה דומה מאוד לתהליך שתואר בסעיף מספר 1: 'העברת סכומי סל קניות מצטברים אל PayPal' עם יוצאי הדופן הבאים:

 1. הגדר את המשתנה "cmd" ל-"_cart"‏
  החלף שורת HTML נדרשת זו

  <input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">

  ב-

  <input type="hidden" name="cmd" value="_cart">

 2. הוסף משתנה חדש הנקרא upload‏

  הוסף את השורה הבאה בין <form> ו-</form> tags:

  <input type="hidden" name="upload" value="1">

 3. הגדר את פרטי הפריט
  עבור כל אחד מהפרמטרים הבאים הספציפיים-לפריט, הגדר קבוצה חדשה של ערכים המתאימים לכל פריט שנקנה באמצעות סל הקניות צד שלישי שלך. הוסף "_x" לשם המשתנה, כאשר x הוא מספר הפריט, כאשר מתחילים ב-1 ועולים במספר אחד עבור כל פריט שמתווסף.

  שםערך
  item_name_x(חובה עבור פריט מספרx) שם פריט מספרx בסל קניות. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 127 תווים
  item_number_xמשתנה מעבר אופציונלי המשויך לפריט מספרx בסל קניות. חייב להיות אלפא-נומרי, עם מגבלה של 127 תווים
  amount_x(חובה עבור פריט מספרx) מחיר הפריט מספרx
  shipping_xעלות המשלוח של הפריט הראשון (כמות של 1) של פריט מספרx
  shipping2_xעלות המשלוח של כל פריט נוסף (כמות של שניים ומעלה) של פריט מספר x
  handling_xעלות הטיפול עבור פריט מספר x
  on0_xשם שדה אופציונלי ראשון עבור פריט מספר x. מגבלה של 64 תווים
  os0_xקבוצה ראשונה של ערכים אופציונליים עבור פריט מספר x. מגבלה של 200 תווים. "on0_x" חייב להיות מוגדר כדי ש-"os0_x" יזוהה.
  on1_xשם שדה אופציונלי שני עבור פריט מספר x. מגבלה של 64 תווים
  os1_xקבוצה שנייה של ערכים אופציונליים עבור פריט מספר x. מגבלה של 200 תווים. "on1_x" חייב להיות מוגדר כדי ש-"os1_x" יזוהה.

 4. חזור עבור כל פריט שנכלל בסל קניות
  כלול קבוצה של משתנים נדרשים ואת כל המשתנים האופציונליים מהטבלה למעלה עבור כל פריט שנכלל בסל קניות של הקונה. את הפריט הראשון שנכלל בסל קניות יש להגדיר עם פרמטרים המסתיימים ב-'_1', כגון item_name_1, amount_1, וכד'. בדומה, את הפריט השני יש לציין עם משתנים כמו item_name_2, amount_2 וכד'. הערה: ערכי _x חייבים לעלות במספר אחד בכל פעם כדי שיזוהו. אם תדלג מפריט מספר 1 לפריט מספר 3, בלי להגדיר פריט מספר 2, המערכת תתעלם מהפריט השלישי.

  כדי לציין מטבע: כל המשתנים הכספיים (סכום, משלוח, משלוח2, טיפול, מס) יפורשו במטבע שצוין במשתנה currency_code שפורסם עם התשלום. מכיוון שמידע זה אינו ספציפי לפריט, אין צורך להוסיף '_x' לשם המשתנה. אם לא פורסם משתנה currency_code, אנו נניח שכל המשתנים הכספיים הם בדולר אמריקאי.
אם יש לך שאלות טכניות נוספות לאחר שסקרת את המידע למעלה, בקר באזור תמיכה במפתחים. לפרטים נוספים אודות קוד סל הקניות או המשתנים למטה, ראה מדריך האינטגרציה של Website Payments Standard‏‏.