תמחור לעסקים


מוצרים ושירותי תשלוםמחיר הגדרהמחיר חודשימחיר לעסקה
Website Payments Standard‏
פרטי תמחור
חינםחינם2.4% - 3.4% + ₪1.20 ILS
תשלום באימייל של PayPal‏
פרטי תמחור
חינםחינם2.4% - 3.4% + ₪1.20 ILS
PayPal Express Checkout
פרטי תמחור
חינםחינם2.4% - 3.4% + ₪1.20 ILS

* מתחיל מ-‎ 1.9%‏ בלבד עבור עסקאות Express Checkout‏. העמלה הקבועה בסך $0.30 USD מוערכת עבור כל ניסיון אישור. כולל אישורים, תשלומים שנדחו ועסקאות שהושלמו.