>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

 

Adatvédelmi irányelvekek

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 25.

 

 1. Áttekintés
 2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?
 3. Miért őrizzük meg a személyes adatokat?
 4. Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat? 
 5. Megosztjuk másokkal a személyes adatokat? 
 6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal?
 7. Nemzetközi adattovábbítás 
 8. Hogyan használjuk a cookie-kat és a követési technológiákat?
 9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?
 10. Milyen jogai vannak?   
 11. Hogyan védjük személyes adatait?
 12. Igénybe vehetik gyermekek a szolgáltatásainkat? 
 13. Mit kell még tudnia?
 14. Kapcsolatfelvétel
 15. Meghatározások

Banki szabályozásokról szóló közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan

 1. Luxemburgi banki szabályok
 2. FATCA- és CRS-jogszabály 

 

1. Áttekintés

A PayPal adatvédelmi irányelve azt mutatja be, hogy milyen módon végezhetjük személyes adatai gyűjtését, megőrzését, feldolgozását, megosztását és továbbítását, amikor Ön a webhelyünkre látogat vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat.  A jelen Adatvédelmi irányelvek a webhelyünk meglátogatása és szolgáltatásaink használata során gyűjtött személyes adatokra vonatkozik, a nem a mi birtokunkban lévő, illetve a nem általunk felügyelt webhelyekre és szolgáltatásokra (más PayPal-felhasználók webhelyeit és szolgáltatásait is beleértve) nem terjed ki.

A félreértések elkerülése végett a jelen Adatvédelmi irányelvek nem minősül az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelve (2007/64/EC), illetve ezen irányelvnek az Európai Gazdasági Térség országainak jogrendszerébe átültetett bármely változata szerinti „keretszerződésnek”.

Jelen Adatvédelmi irányelvek célja, hogy jobban megismerhesse adatvédelmi gyakorlatainkat, valamint oldalaink és szolgáltatásaink használata során rendelkezésére álló adatvédelmi lehetőségeket. Ne feledje, hogy szolgáltatásaink régiónként eltérőek lehetnek. Az érintett oldalak és szolgáltatások függvényében a jelen Adatvédelmi irányelveket további közleményekkel egészíthetjük ki.  A kiegészítő információkat a Cookie-kal és követési technológiákkal kapcsolatos nyilatkozat és a Banki szabályozásokról szóló közlemény tartalmazza.

Az Adatvédelmi irányelvekhez meghatároztunk néhány kifejezést.  A nagybetűs kifejezések jelentését a Meghatározásokban találja meg.

Az Adatvédelmi irányelvekben nem részletezett adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Amikor ellátogat oldalainkra vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat, többek között az alábbi személyes adatokat gyűjtjük Önről:

 • Regisztrációs és felhasználási adatok – Amikor számla létrehozásával regisztrál szolgáltatásainkra, a kért szolgáltatások biztosításához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtjük Önről.  A választott szolgáltatástól függően a számla létrehozásához neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe és azonosító információ megadására kérhetjük. A szolgáltatások használata során további személyes adatokat is kérhetünk.

 • Tranzakciós és felhasználói élménnyel kapcsolatos információk – Amikor szolgáltatásaink vagy oldalaink használatával kereskedőtől vásárol, pénzt fogad, kifizetést dolgoz fel vagy barátainak és családjának küld pénzt, a tranzakcióról és a tranzakcióval kapcsolatban többek között az alábbi információkat gyűjtjük: a küldött vagy kért összeg, a termékekre és szolgáltatásokra fizetett összeg, a kereskedővel kapcsolatos információk, beleértve a tranzakció teljesítéséhez használt fizetési módot, eszközzel kapcsolatos adatok, műszaki használattal kapcsolatos adatok és helymeghatározási adatok.
 • Résztvevők személyes adatai Amikor szolgáltatásainkat vagy oldalainkat használja, a tranzakcióhoz kapcsolódó többi résztvevőről is gyűjtünk személyes adatokat.
 • Pénz küldése vagy igénylése: Amikor szolgáltatásainkon keresztül küld vagy igényel pénzt, az Öntől pénzt fogadó, illetve Önnek pénzt küldő félről is gyűjtünk személyes adatokat, például név, postacím, telefonszám és számlaadatok.  A tranzakcióban érintett résztvevőkről gyűjtendő személyes adatok a pénz küldéséhez vagy igényléséhez használt szolgáltatásoktól függően eltérőek lehetnek.  
 • Számla kifizetése vagy másik személy felkérésre számla kifizetésére:  Ha szolgáltatásaink használatával más nevében fizet be számlát, vagy egy felhasználót egy számla kifizetésére kéri, olyan személyes adatokat kérünk Öntől, mint a számlatulajdonos neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a kifizetni kívánt vagy más felhasználó által fizetendő számla számlaszáma.
 • Érték hozzáadása a számlákhoz: Ha szolgáltatásaink használatával értéket ad hozzá PayPal-számlájához vagy bármely egyéb számlájához, vagy egy felhasználótól érték hozzáadását kéri, a kérés feldolgozása érdekében személyes adatokat gyűjthetünk Öntől a másik félről, illetve a másik féltől is személyes adatokat kérhetünk be Önről.  Ha például szolgáltatásainkat mobilegyenleg feltöltésére vagy mobilszámlájához történő értékhozzáadás igényléséhez használja, a másik féltől személyes adatokat és egyéb információkat (például a mobilszámla száma) kérhetünk be.
 • Barátok és címlistában szereplő személyek személyes adatai – Egyszerűbben bonyolíthat tranzakciókat barátaival és a címlistában szereplő személyekkel, ha a szolgáltatás használata során megadja barátai és a címlistájában szereplő személyek személyes adatait (név, e-mail-cím és telefonszám), vagy névjegyzékét vagy barátlistáját összekapcsolja a számlájával.  Ha úgy dönt, hogy a számláját összekapcsolja az eszközén található névjegyzékkel és/vagy egy közösségimédia-fiókkal, a névjegyzék és a barátlista adatait arra használjuk fel, hogy a szolgáltatások használata során jobb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.
 • További szolgáltatások vagy bizonyos online szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok – Bizonyos opcionális webhelyfunkciók, magasabb szintű szolgáltatások és egyéb opcionálisan választható funkciók igénybevétele érdekében további adatokat gyűjthetünk Öntől. Amennyiben az ilyen módon gyűjtött személyes adatok felhasználása eltér a jelen Adatvédelmi irányelvekben ismertetett felhasználási módoktól, az adatgyűjtés időpontjában erről külön értesítésben tájékoztatjuk.  
 • Vendégként bonyolított tranzakciók esetén gyűjtött személyes adatok – Bizonyos szolgáltatások, más néven vendégként bonyolítható tranzakciók bejelentkezés és számla létrehozása nélkül is elérhetők.  Az adott tranzakció függvényében személyes adatokat, a vendégként bonyolított tranzakció teljesítéséhez használt fizetési móddal kapcsolatos információkat, eszközadatokat, technikai használattal kapcsolatos adatokat és helymeghatározási adatokat gyűjthetünk Öntől.  Ha Ön számlatulajdonosként úgy dönt, hogy vendégként bonyolít egy tranzakciót, megfelelőségi és elemzési műveleteink részeként a tranzakcióval kapcsolatos adatokat összekapcsoljuk a számlájával.  Ha Ön nem számlatulajdonos, és úgy dönt, hogy vendégként bonyolít egy tranzakciót, minden megadott adatot eltárolunk, és ezen információk felhasználását és megosztását a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően végezzük. 
 • Harmadik felektől származó személyes adatok – Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, harmadik felektől, például kereskedőktől, adatszolgáltatóktól és hitelirodáktól is gyűjthetünk információkat.
 • A webhelyek vagy a szolgáltatások használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb információk – Amikor kommunikál velünk, felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy kitölt egy felmérést, további információt gyűjthetünk Öntől, illetve Önről.

 

3. Miért őrizzük meg a személyes adatokat?

Személyes adatait azonosítható formátumban legalább addig megőrizzük, amíg azokra a törvényi vagy jogszabályi kötelezettségeink teljesítése és üzleti céljaink érdekében szükség van.  Amennyiben arra jogos üzleti érdekeink érdekében van szükség, és azt semmilyen törvény nem tiltja, személyes adatait a törvény által előírtnál hosszabb ideig is megőrizhetjük.  A számla lezárása esetén elrejthetjük személyes adatait és egyéb információt, azonban az adatok megőrzésének és elérésének lehetőségét mindaddig fenntartjuk, amíg arra a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében szükség van. Az ilyen személyes adatok felhasználására és közzétételére a továbbiakban is a jelen Adatvédelmi irányelvek vonatkozik.

Az általunk használt cookie-k meghatározott ideig érvényesek; ha ez idő alatt nem látogat el webhelyeinkre, illetve nem használja szolgáltatásainkat, a sütik automatikusan letiltásra kerülnek, és a tárolt adatok törlődnek.  További információért tekintse meg a Sütikkel és követési technológiákkal kapcsolatos nyilatkozatot.

 

4. Hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat?

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térség és Svájc adatvédelmi törvényei által megengedett számos különböző célból feldolgozhatjuk

 • A webhelyek működtetése és a szolgáltatások biztosítása érdekében, ideértve többek között az alábbiakat:

  • kifizetés kezdeményezése, pénz küldése vagy igénylése, érték hozzáadása egy számlához vagy számla befizetése
  • egy számlához való hozzáférés hitelesítése
  • a számláról, a webhelyekről, a szolgáltatásokról vagy a PayPalról folytatott kommunikáció
  • a számla és egy harmadik fél fiók vagy platform összekapcsolása
  • hitelképességi és egyéb pénzügyi ellenőrzések elvégzése, kérelmek kiértékelése és az információk összehasonlítása a pontosság biztosításához és ellenőrzési célokhoz
 • Üzleti igényeink kezelése, például a szolgáltatások és a webhelyek teljesítményének és működésének nyomon követése, elemzése és fejlesztése érdekében.  Például folyamatosan elemezzük a felhasználók viselkedését, és felmérjük, hogy hogyan használják szolgáltatásainkat.
 • A kockázatok kezelése és a webhelyek, a szolgáltatások és az Ön védelme érdekében a személyazonosság ellenőrzése révén, valamint a csalások és a webhelyekkel és a szolgáltatásokkal való visszaélések felismerése és megelőzése érdekében.  
 • A kötelezettségeinknek való megfelelés, valamint webhelyeink és szolgáltatásaink feltételeinek érvényesítése érdekében, ideértve minden vonatkozó törvénynek és jogszabálynak való megfelelést.
 • Jogos üzleti érdekeink érdekében, ideértve többek között az alábbiakat:
  • webhelyek és szolgáltatások feltételeinek érvényesítése;
  • mindennapi üzleti igényeinek kezelése, például nyomon követés és elemzés; és
  • a személyes adatok anonimizálása harmadik felek, például más vállalatok és a nyilvánosság tagjai számára készített, a webhelyek és a szolgáltatások használatának módját, időpontját és okát tartalmazó összesített statisztikai adatok készítéséhez. 
 • Az Ön hozzájárulásával, többek között:
  • Értékesítés a PayPal termékeivel és online szolgáltatásaival, valamint különálló vállalatok termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos marketinganyagok biztosítása révén.  Személyes adatait emellett annak érdekében is feldolgozhatjuk, hogy szolgáltatásainkat és oldalainkat az Ön igényeinek megfelelően testre szabhassuk.
  • A PayPal által harmadik fél weboldalakon és online szolgáltatásokon keresztül nyújtottszemélyre szabott szolgáltatások biztosítása érdekben.  Személyes adatait és a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően gyűjtött egyéb információkat arra is felhasználhatjuk, hogy harmadik fél webhelyeken célzott tartalmakat, funkciókat vagy ajánlatokat jelenítsünk meg Önnek.  Az ilyen online szolgáltatások biztosításához sütiket és egyéb követésitechnológiákat alkalmazhatunk, és/vagy az online szolgáltatások biztosításához együttműködhetünk harmadik felekkel, például reklámügynökségekkel vagy elemzőcégekkel.
  • A tartózkodási helyen alapuló opciók, funkciók vagy ajánlatok biztosítása érdekében, amennyiben a szolgáltatások használata során megosztja helymeghatározási adatait.  Ezeket az adatokat a webhelyek és a szolgáltatások biztonságának javításához, valamint helyalapú szolgáltatások, például reklámok, keresési eredmények és egyéb, személyre szabott tartalmak biztosításához használjuk fel.
  • Az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében a szolgáltatásban megosztott információit arra is felhasználhatjuk, hogy olyan személyeket javasoljuk, akiket ismerhet. Például a szolgáltatások Ön és ismerősei által történő használatából szerzett információk, valamint az Ön és más személyek által megadott információk alapján olyan személyeket javasolhatunk Önnek, akiket ismerhet, vagy akikkel a szolgáltatásokon keresztül tranzakciókat bonyolíthat.  A közösségi funkciók és a szolgáltatások használatának egyszerűsítésére tervezett funkciók szolgáltatásonként eltérnek. 
  • Kérései megválaszolása érdekében, például az Ön által az ügyfélszolgálati csapatnak küldött kérdés megválaszolása érdekében.

A hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos bővebb információkért lásd „Az Ön adatvédelmi lehetőségei” című fejezetet.

 

5.  Megosztjuk másokkal a személyes adatokat?

Személyes adatait és egyéb információit az Adatvédelmi irányelvek jelen fejezetében részletezett számos módon megoszthatjuk másokkal. Személyes adatait és egyéb információit az alábbi okokból oszthatjuk meg:

A PayPal-vállalatcsoport más tagjaival: Személyes adatait többek között az Ön által igényelt vagy engedélyezett szolgáltatások biztosítása, a kockázatok kezelése, a potenciálisan illegális tevékenységek, csalások és irányelveink és megállapodásaink más módon történő megszegésének azonosítása, valamint a PayPaltermékek, -szolgáltatások és -kommunikáció elérhetőségének felügyelete érdekében oszthatjuk meg a PayPal-vállalatcsoport tagjaival.

Számunkra szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal: Személyes adatait megosztjuk azokkal a harmadik fél szolgáltatókkal, amelyek a kérésünkre a nevünkben szolgáltatásokat és funkciókat biztosítanak.  Ezek a harmadik fél szolgáltatók többek között szolgáltatásokat biztosíthatnak Önnek, ellenőrizhetik személyazonosságát, támogatást nyújthatnak a tranzakciók feldolgozásában, a termékeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos reklámokat küldhetnek, illetve ügyfélszolgálati támogatást nyújthatnak. 

Olyan pénzintézetekkel, amelyekkel egy termék vagy szolgáltatás létrehozása vagy biztosítása érdekében működünk együtt: Személyes adatait megoszthatjuk olyan pénzintézetekkel, amelyekkel egy termék létrehozása vagy biztosítása érdekében működünk együtt.  Amennyiben Ön nem adta hozzájárulását más célokra való felhasználáshoz, ezek a pénzintézetek kizárólag a PayPallal kapcsolatos termékek értékesítéséhez használhatják fel ezeket az adatokat. 

A szolgáltatások használatával bonyolított tranzakciók további feleivel, például más felhasználókkal, kereskedőkkel és ezek szolgáltatóival: Adatait megoszthatjuk a tranzakciókban érintett további felekkel, többek között azokkal a felhasználókkal, akiknek pénzt küld, illetve akiktől pénzt fogad, valamint a szolgáltatások használatával végzett vásárlások estén a kereskedőkkel és azok szolgáltatóival.  Ezek az információk az alábbiakat foglalják magukban:

 • A tranzakció lebonyolításához szükséges személyes adatok;
 • A másik fél/felek számára a vitás ügyek rendezéséhez és a csalások felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges személyes adatok; és
 • Névtelen adatok és a teljesítménnyel kapcsolatos analitikai adatok, amelyek segítségével a kereskedők jobban megérthetik szolgáltatásaink használatát, és tovább javíthatják a felhasználói élményt. 

Egyéb harmadik felekkel üzleti céljaink teljesítése érdekében vagy a törvény által megengedett vagy megkövetelt célból: Adatait egyéb felekkel is megoszthatjuk a PayPal üzleti céljainak teljesítése, illetve a törvény által megengedett vagy megkövetelt módon, ideértve többek között az alábbi eseteket:

 • ha az adatok megosztására valamilyen törvénynek, jogi eljárásnak vagy jogszabálynak való megfelelés érdekében van szükség;
 • ha az adatokat idézés, bírósági határozat, jogi eljárás vagy a PayPalra vagy a PayPal-vállalatcsoportra vonatkozó egyéb követelmény értelmében bűnüldöző hatóság, kormányzati tisztviselők vagy egyéb harmadik felek kérésére kell átadni;
 • ha saját megítélésünk szerint úgy véljük, hogy a személyes adatok közzétételére fizikai károk vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, vagy valamely vélt vagy valós illegális tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban van szükség;
 • egy személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • hitelügynökségekkel és adatfeldolgozókkal hitelminősítési ellenőrzések, valamint csalás elleni és megfelelőségi célokból;
 • a szabálysértések kivizsgálása, valamint a felhasználói megállapodás és a szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogi feltételek érvényesítése érdekében;
 • tulajdonunk, szolgáltatásaink és törvényes jogaink védelme érdekében;
 • a PayPal-üzlet egészét vagy egy részét érintő felvásárlás vagy értékesítés elősegítése érdekében;
 • a szolgáltatások használatával bonyolított vásárlásokhoz kapcsolódó szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosításához;
 • a kockázatok értékelése és kezelése, valamint az ellenünk vagy felhasználóink ellen elkövetett, webhelyeinkkel vagy a szolgáltatások használatával kapcsolatos csalások megakadályozása érdekében, beleértve az üzleti partnereinket, a stratégiai vállalatokat, valamint egyéb személyeket és kereskedőket (például az eBay, Inc.) érintő csalásokat is;
 • banki partnereinknek a bankkártyaszövetség szabályaiban előírtaknak megfelelően a megszüntetett kereskedőket tartalmazó jegyzékbe való felvétel céljából;
 • hitelminősítő és hitelbehajtó ügynökségekkel;
 • a minket felvásárló vagy velünk összeolvadó vállalatokkal; és
 • ellenőrzési, megfelelőségi és vállalatirányítási funkcióink támogatása érdekében.

Az Ön hozzájárulásával: Személyes adatait és egyéb információt az Ön hozzájárulása és utasítása esetén megosztjuk harmadik felekkel, beleértve azt az esetet, ha Ön engedélyezi számlája és egy harmadik fél fiók vagy platform összekapcsolását.

Emellett megtörténhet, hogy harmadik felek, például más vállalatok és a nyilvánosság tagjai számára a webhelyek és a szolgáltatások használatának módját, időpontját és okát tartalmazó összesített statisztikai adatokat biztosít a paypal.  Ezek az adatok nem alkalmasak személyazonosításra, és nem tartalmaznak a webhelyek vagy a szolgáltatások használatával kapcsolatos információkat.  Az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel marketingcélokból.

 

6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal? 

A PayPal szolgáltatásainak egyik fontos előnye és innovációja, hogy számláját összekapcsolhatja harmadik fél fiókokkal és platformokkal. A jelen Adatvédelmi irányelvek alkalmazásában az ilyen harmadik féllel történő „fiók-összekapcsolás” olyan kapcsolatot jelent, amelyet Ön engedélyez a saját számlája és egy, az Ön tulajdonában vagy irányítása alatt álló, nem PayPal-számla, fizetési mód vagy platform között.  Amikor Ön ilyen kapcsolatot engedélyez, a PayPal és a harmadik fél közvetlenül megosztja egymással az Ön személyes adatait és egyéb információit.  Példák a számla összekapcsolására:

 • számlája összekapcsolása egy közösségimédia-fiókkal vagy közösségi üzenetküldő szolgáltatással;
 • számlája összekapcsolása adatösszesítést vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalattal, ha a számlához tartozó bejelentkezési adatoknál megad egy ilyen vállalatot; vagy
 • számlája használata egy kereskedőnél történő fizetéshez, vagy a számla terhelésének engedélyezése egy kereskedő számára.

Ha úgy dönt, hogy számláját összekapcsolja egy harmadik fél szolgáltatásával, a harmadik féltől adatokat kaphatunk Önre és a harmadik fél szolgáltatásának használatára vonatkozóan.  Ha például a számláját összekapcsolja egy közösségimédia-fiókkal, az összekapcsolt fiókok révén személyes adatokhoz jutunk a közösségimédia-szolgáltatótól.  Ha a számláját közvetlenül vagy harmadik fél szolgáltatón keresztül másik pénzügyi számlákkal kapcsolja össze, hozzáférhetünk a számlaegyenlegével, valamint a tranzakciókkal, például a vásárlásokkal és az átutalásokkal kapcsolatos információkhoz.  A számlák összekapcsolása eredményeképpen harmadik felektől kapott minden adatot a jelen Adatvédelmi irányelvekek előírásaival összhangban használunk fel. 

A számlák összekapcsolása eredményeképpen harmadik felekkel megosztott adatok felhasználására és közzétételére a harmadik fél adatvédelmi eljárásai vonatkoznak.  Mielőtt engedélyezné számlája összekapcsolását, mindig tekintse át azon harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeknek a fiókok összekapcsolása révén hozzáférést biztosít személyes adataihoz.  Például a PayPal által egy harmadik fél fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal megosztott személyes adatokat a harmadik fél a fiók vagy a platform adatvédelmi gyakorlataitól függően további felekkel, többek között a nagyközönséggel is megoszthatja. 

 

7. Nemzetközi adattovábbítás

Tevékenységünket számítógépes hálózatok, felhőalapú kiszolgálók és egyéb infrastrukturális és információs technológiák, többek között harmadik fél szolgáltatók által nyújtott technológiák támogatják. 

A fent említett felek a saját országán, illetve az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül eső joghatósági területen működhetnek.  Előfordulhat, hogy ezek az országok nem ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítanak.  Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi törvényeinek megfelelően ezért konkrét lépéseket tettünk személyes adatai védelme érdekében.  Különösen odafigyelünk arra, hogy amikor személyes adatait a PayPallal együttműködő vállalatokon belül továbbítjuk, mindig betartsuk az illetékes felügyeleti hatóságok által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat (itt érhetők el).  Más tranzakciók szerződéses védelmen alapulhatnak.  További információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli felekkel bonyolít tranzakciókat, vagy a szolgáltatásunkat az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli platformokkal, például közösségimédia-platformokkal kapcsolja össze, a kért szolgáltatás biztosításához továbbítanunk kell az Ön személyes adatait az érintett feleknek.

 

8. Hogyan használjuk a sütiket és a követési technológiákat? 

Amikor oldalainkat vagy szolgáltatásainkat használja, vagy olyan harmadik fél webhelyére látogat, amelyhez online szolgáltatásokat nyújtunk, a PayPal, az üzleti partnereink, valamint beszállítóink sütiket és egyéb követési technológiákat (együttesen „Sütik”) alkalmazhatnak az Ön felismerése, az internetes élmény, a használt szolgáltatások és az egyéb online tartalmak és reklámok személyre szabása, a promóciók hatékonyságának mérése, elemzések elvégzése, a kockázatok csökkentése, a potenciális csalások megelőzése, valamint oldalaink és szolgáltatásaink biztonságának elősegítése érdekében.  Szolgáltatásaink és webhelyeink egyes funkciói csak sütik használatával érhetők el, ezért ha Ön letiltja vagy elutasítja a sütiket, elképzelhető, hogy csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni oldalainkat és szolgáltatásainkat.

A „Követés letiltása” (DNT) a böngészőkben elérhető opcionális beállítás, amelynek segítségével saját beállításokat szabhat meg a hirdetők és egyéb harmadik felek által végzett nyomon követés tekintetében.  A DNT-jelekre nem válaszolunk.

A sütik használatával kapcsolatos további információért tekintse át a Sütikkel és követési technológiákkal kapcsolatos nyilatkozatot.

 

9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?

A jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott adatvédelmi gyakorlatok és kommunikációs módok tekintetében többféle választási lehetőség áll rendelkezésére.  A legtöbb választási lehetőségről a szolgáltatásokra történő feliratkozás, illetve a szolgáltatások vagy a webhelyek használata során tájékoztatjuk.  Emellett a szolgáltatásokban történő navigálás során is megjeleníthetünk a választási lehetőségekre vonatkozó utasításokat.

 • Az általunk gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Személyes adatok.  Ön megtagadhatja a PayPal által kért személyes adatok megadását, azonban ebben az esetben elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások nem lesznek elérhetők Önnek, vagy egy szolgáltatást sem használhat. 
  • Tartózkodási hellyel kapcsolatos és egyéb eszközszintű információk.  A webhelyek és a szolgáltatások eléréséhez használt eszköz olyan adatokat gyűjthet Önről, mint a helymeghatározási adatok és a használati adatok. Ezeket az adatokat a PayPal begyűjtheti és felhasználhatja.  Az ilyen adatok gyűjtésének és felhasználásának korlátozásával kapcsolatos információért tekintse meg az eszköz beállításait. 
 • A személyes adatok felhasználásával kapcsolatos választási lehetőségek
  • Online nyomon követés és érdeklődési körön alapuló hirdetések.  Különböző partnerekkel és harmadik fél szolgáltatókkal együttműködve hirdetésekhez kapcsolódó sütiket és adatgyűjtő jeleket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.  A hirdetésekkel összefüggő harmadik fél sütiket és adatgyűjtő jeleket bármikor letilthatja, így a hirdetéseink nem célzottan fognak megjelenni Önnek.  Ön továbbra is látni fogja hirdetéseinket a harmadik fél oldalain.
   • A hirdetésekhez kapcsolódó harmadik fél sütikkel, az érdeklődési körön alapuló hirdetésekkel és az iparági önszabályozásban részt vevő cégek e gyakorlatának letiltásával kapcsolatos további információért látogasson el a következő webhelyre: Az Ön online döntései.
  • Más személyek keresése és kapcsolattartás.  Ha elérhető, módosíthatja a szolgáltatáshoz tartozó fiók személyek keresésére és kapcsolatfelvételre vonatkozó beállításait.
 • A számla összekapcsolásával kapcsolatos választási lehetőségek
  • Ha számláját összekapcsolja egy harmadik fél fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal, a kapcsolat beállításait a harmadik fél platformhoz tartozó fiókján keresztül kezelheti.  Az elérhető választási lehetőségekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a harmadik fél platform adatvédelmi nyilatkozatát.
 • Sütikkel kapcsolatos választási lehetőségek
  • Önnek lehetősége van a sütikkel kapcsolatos beállítások kezelésére.  Például böngészőjében vagy internetes eszközében lehetősége lehet bizonyos sütik és egyéb követésitechnológiák törlésére vagy letiltására.  További információért látogasson el az AboutCookies.org címre.  Ön dönthet úgy, hogy engedélyezi ezeket az opciókat, azonban ne feledje, hogy ez azzal járhat, hogy nem használhatja a szolgáltatásban vagy a webhelyen elérhető alapvető funkciókat.
  • A sütik és egyéb követésitechnológiák használatával kapcsolatban a szolgáltatások használatakor vagy a webhelyek bizonyos részeinek megnyitásakor is felkínálhatunk választási lehetőségeket.  Például megkérdezhetjük Öntől, hogy szeretné-e, hogy a szolgáltatás vagy a webhely „megjegyezze” az Ön adatait. Ilyen esetben az Ön által engedélyezett mértékben sütiket és egyéb követésitechnológiákat alkalmazunk a kérés teljesítéséhez.
  • A sütikkel és a követésitechnológiákkal kapcsolatos további információért látogasson el a sütikkel és követésitechnológiákkal kapcsolatos nyilatkozatot tartalmazó oldalra.
 • A regisztrációval és a számlaadatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Amennyiben rendelkezik számlával, a személyes adatok áttekintését és szerkesztését a számlájára történő bejelentkezéssel vagy úgy végezheti el, ha felveszi velünk a kapcsolatot. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem rendelkezik számlával, vagy kérdése merül fel számlaadataival vagy egyéb személyes adataival kapcsolatban.
 • A kommunikációval kapcsolatos választási lehetőségek
 • Értesítések, figyelmeztetések és frissítések:  
  • Marketing: A webhelyekkel, szolgáltatásokkal, termékekkel, a különböző pénzintézetekkel közösen nyújtott termékekkel, valamint a különálló harmadik felek és a PayPal-vállalatcsoport tagjai által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban marketinganyagokat küldhetünk Önnek számos különböző csatornán, többek között e-mailen, szöveges üzeneten, push-értesítéseken és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.  Az ilyen marketinganyagokról a tőlünk kapott kommunikációs anyagban található utasításokat követve iratkozhat le.  Ha rendelkezik nálunk számlával, kommunikációs beállításait a Számlabeállításokban is módosíthatja. A push-értesítésekkel küldött üzenetek esetén az eszközön kezelheti a beállításokat.
  • Tájékoztató és egyéb üzenetek: Emellett küldhetünk Önnek a szolgáltatásokkal kapcsolatban kötelezően küldendő üzeneteket, fontos információkat tartalmazó értesítéseket, valamint olyan anyagokat, amelyeket Ön kér tőlünk.  Az ilyen kommunikáció letiltására nincs lehetőség.  Az értesítések fogadásához előnyben részesített médiatípust és formátumot azonban módosíthatja.

 

10. Melyek az Ön jogai?

Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi törvényeiben meghatározott korlátozások figyelembevételével Önt megilletik bizonyos jogok a személyes adataival kapcsolatban.  Önt személyes adatai tekintetében megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a korlátozás, a kifogásolás, a törlés és az adathordozhatóság joga.   A fenti jogok érvényesítése érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.  Amennyiben a PayPal által Önről tárolt valamennyi személyes adatot érintő hozzáférési kérelmet szeretne benyújtani, személyazonossága ellenőrzése érdekében fényképes azonosításra van szükség.

Ha bármelyik szolgáltatásunkhoz számlával rendelkezik, a személyes adatok áttekintését és szerkesztését a számlába történő bejelentkezést követően közvetlenül elvégezheti.  A hitelbírálattal kapcsolatos döntésekhez automatizált döntéshozatali megoldásokat használhatunk abban az esetben, ha Ön ahhoz hozzájárulását adta, ha arra egy szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében van szükség, vagy ha azt uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

11. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait különböző technikai, fizikai és adminisztratív biztonsági óvintézkedésekkel védjük az adatvesztés, a visszaélések, a jogosulatlan hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal és a módosítások ellen.  Ilyen biztonsági óvintézkedések a tűzfalak, az adattitkosítás, az adatközpontjainkba való bejutás felügyelete, valamint az információkhoz való hozzáférés szabályozása.  Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk rendszereink és szolgáltatásaink biztonságának megőrzése érdekében, a jelszava(i) és a számlájához/profiljához tartozó információk biztonságának megőrzéséért, valamint az Önről tárolt személyes adatok pontosságának és időszerűségének ellenőrzéséért Ön tartozik felelősséggel.  A számlája összekapcsolása következtében harmadik felekkel megosztott személyes adatok biztonságáért nem vállalunk felelősséget. 

 

12. Igénybe vehetik gyermekek a szolgáltatásainkat?

A webhelyeket és a szolgáltatásokat nem használhatják kiskorú gyermekek.  Tudatosan nem gyűjtünk információkat, többek között személyes adatokat gyermekektől és olyan személyektől, akik törvényesen nem használhatják oldalainkat és szolgáltatásainkat.  Ha tudomásunkra jut, hogy kiskorú gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat, azonnal töröljük azokat, kivéve abban az esetben, ha az ilyen adatok megőrzésére törvény kötelez minket. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha úgy véli, hogy tévesen vagy akaratlanul kiskorú gyermektől gyűjtöttünk adatokat.

 

13. Mit kell még tudnia?

Az Adatvédelmi irányelvek változásai. 

A vállalkozás, a webhelyek, a szolgáltatások vagy a vonatkozó törvények változtatásai miatt időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi irányelveket.  A módosított Adatvédelmi irányelvek a közzétett hatálybalépési dátummal lép érvénybe. 

Ha a módosított verzió jelentős változtatásokat tartalmaz, a webhelyünk „Irányelv frissítései” oldalán a hatályba lépés előtt legalább 30 nappal tájékoztatjuk Önt a módosításról.   A módosításról e-mailben vagy más csatornán keresztül is küldhetünk értesítést. 

 

14. Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Adatvédelmi irányelvekvel, a kiegészítő közleményekkel vagy a személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban. 

Szeretnénk biztosak lenni afelől, hogy a kérdéseit a megfelelő helyre küldi:

 • Ha a PayPal-számlájával kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kattintson ide

 • Ha a Xoom-számlájával kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kattintson ide

Ha nincs megelégedve azzal, ahogyan aggályait kezeljük, panaszt nyújthat be az országa adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságához.

Adatvédelmi képviselőnket az alábbi címen érheti el: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

 

15. Fogalommeghatározások

 • Számla: PayPal- vagy Xoom-számla.

 • Eszközadatok a webhelyek vagy a szolgáltatások eléréséhez használt eszközről automatikusan gyűjthető adatok. Ilyen adatok lehetnek többek között a következők: az eszköz típusa, az eszköz által használt hálózati kapcsolat, az eszköz neve, az eszköz IP-címe, az eszközön használt webböngészőre és a webhelyek vagy a szolgáltatások eléréséhez használt internetkapcsolatra vonatkozó információk, helymeghatározási információk, az eszközre letöltött alkalmazásokkal kapcsolatos információk, biometrikus adatok (pl.: Touch ID/ujjlenyomat a személyazonosság ellenőrzéséhez).

 • Helymeghatározási információk: olyan információk, amelyek GPS- vagy Wi-Fi-jelek bemérése alapján meghatározott hosszúsági és szélességi koordináták alapján lehetővé teszik tartózkodási helyének pontos meghatározását. 

 • Vendégként bonyolított tranzakció: a szolgáltatások bejelentkezés és/vagy számla létrehozása nélkül történő használata.

 • PayPal: a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. és annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai. A jelen Adatvédelmi irányelvekben a kontextustól függően előfordulhat, hogy a PayPalra a „mi”, „minket” és „miénk” szavakkal utalunk.

 • Személyes adat: egy azonosított vagy közvetett módon azonosítható természetes személyhez kapcsolódó információ.  „Személyes adatnak” számíthatnak többek között a következők: név, postacím (a számlázási és szállítási címet is beleértve), telefonszám, e-mail-cím, bankkártyaszám, egyéb számlaadatok, számlaszám, születési dátum és hivatalos okmányokon szereplő adatok (pl.: vezetői engedély száma, személyigazolvány-szám, útlevélszám). 

 • Kezelés: személyes adatok vagy személyes adatok készleteinek automatizált vagy nem automatizált módon történő kezelése, ideértve többek között a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, strukturálását, tárolását, adaptálását vagy módosítását, visszakeresését, megtekintését, közzétételét, terjesztését vagy egyéb módon történő elérhetővé tételét, összehangolását vagy kombinálását, korlátozását, törlését és megsemmisítését.

 • Szolgáltatások: a PayPal által egy számla vagy vendégtranzakció keretében biztosított bármely termék, szolgáltatás, tartalom, funkció, technológia, kapcsolódó webhely vagy alkalmazás.

 • Webhelyek: olyan webhelyek, mobilalkalmazások, hivatalos közösségimédia-platformok vagy egyéb online felületek, amelyeken keresztül a PayPal szolgáltatásokat nyújt, és amelyek szerepelnek a jelen Adatvédelmi irányelvben, vagy közvetlenül kapcsolódnak ahhoz.

 • Technikai használattal kapcsolatos adatok: a webhelyek vagy a szolgáltatások eléréséhez használt telefonról, számítógépről vagy egyéb eszközről gyűjtött információk.  A technikai használattal kapcsolatos adatok megmutatják, hogy Ön hogyan használja oldalainkat és szolgáltatásainkat, például mire keresett rá és mit tekintett meg webhelyeinken. A használattal kapcsolatos adatok többek között az alábbiakat foglalják magukban: IP-cím, az oldalak betöltésének és megtekintésének módjával kapcsolatos statisztikák, a korábban meglátogatott webhelyek, valamint sütik segítségével gyűjtött használati és böngészési információk.

 • Felhasználó: a szolgáltatásokat vagy a webhelyeket használó, és a PayPallal kapcsolatban álló (pl. számlával rendelkező és a PayPal vagy a Xoom felhasználói megállapodást elfogadó), vagy a szolgáltatásokat vevőként, eladóként vagy valamely tranzakció egyéb résztvevőjeként használó személy (a vendégtranzakciókat is beleértve).

 

Banki szabályozásokról szóló közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan

1. Luxemburgi banki szabályok

Általánosságban elmondható, hogy a luxemburgi jogszabályok, amelyek hatálya alá tartozik a PayPal felhasználói adatainak kezelése is (adatvédelem és banktitok), nagyobb átláthatóságot követel, mint a legtöbb EU-jogszabály. Éppen ezért az EU-ban működő internetes szolgáltatók vagy pénzügyi szolgáltatók nagy többségével ellentétben a PayPal a jelen Adatvédelmi irányelvekekben a közzététel céljával és a közzétett információk típusával együtt felsorolja azokat a szolgáltató harmadik feleket és üzleti partnereket, akikkel az adatait megoszthatjuk. Ezen harmadik felek listáját itt találja meg.  A jelen Adatvédelmi irányelvekek elfogadásával és PayPal-számla fenntartásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az itt felsorolt célokra átadjuk az említett harmadik feleknek.

A PayPal a fent említett harmadik felek listáját minden negyedévben (január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én) frissítheti. A PayPal a frissítésekben szereplő új szervnek, új célból, illetve új adattípusból kizárólag 30 nappal azután kezdi meg bármely adat átadását, hogy az ezeket tartalmazó listát a jelen Adatvédelmi Szabályzaton keresztül közzétette. A listát minden negyedévben érdemes áttekintenie a PayPal weboldalán, a fent említett időpontokban. Ha nem kifogásolja az új adatszolgáltatást a harmadik felek frissített listájának közzétételétől számított 30 napon belül, vélelmezzük, hogy elfogadta a lista és a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításait. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját bármikor lezárhatja, és abbahagyhatja szolgáltatásaink használatát.

2. FATCA- és CRS-jogszabály

A PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a (jelen Adatvédelmi irányelvek szerint) begyűjtött adatok egy részét olyan, a PayPallal együttműködő vállalatoknak vagy egyéb entitásoknak, köztük a jelen pontban említett feleknek is ki kell szolgáltatnunk, amelyek fizetési szolgáltatói, fizetésfeldolgozói vagy számlatulajdonosi (vagy hasonló) szerepet töltenek be.  Ön tudomásul veszi, hogy helyi jogszabályok szerint az ilyen jogi személyek olyan törvények, rendeletek, ellenőrzések, vizsgálatok vagy utasítások hatálya alá tartozhatnak, amelyek az adatoknak az adott ország illetékes hatóságai számára történő átadását tehetik szükségessé. A PayPal-szolgáltatások igénybevételével beleegyezik, hogy az említett adatokat a PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében továbbítsuk.

Kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a PayPalt arra, hogy az adataival a következőkben felsoroltak némelyikét vagy mindegyikét megtegye:

 1. Közzétehetjük a szükséges információkat: a rendőrség és más bűnüldöző szervek; a biztonsági erők; az illetékes kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti szervek; az illetékes hivatalok, szervezeti egységek, szabályozó hatóságok, önszabályozó hatóságok vagy szervezetek (ideértve többek között a szolgáltató harmadik felek listáján itt található „Hivatalok” részben megjelölt hivatalokat) és más harmadik felek számára, ideértve a PayPal-csoport azon társaságait, (i) amelyek jogilag köteleznek bennünket, illetve meg kell felelniük többek között a 2015. július 24-i, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvényről („FATCA törvény”), valamint a 2015. december 18-i, az OECD közös jelentési szabványokról („CRS törvény”) szóló luxemburgi törvénynek; (ii) amelyekről okkal feltételezhetjük, hogy együttműködésünk helyénvaló a csalások vagy egyéb illegális tevékenységek vagy potenciális jogellenes tevékenységek vizsgálata során, illetve (iii) a Felhasználói megállapodás megsértéseinek kivizsgálásához (beleértve többek között a finanszírozási forrását vagy a hitel- vagy bankkártyájának kibocsátóját).

  Amennyiben Ön a FATCA- vagy a CRS-törvény hatálya alá tartozik, akkor tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy mely adatait adhatjuk ki a különböző hatóságoknak. Olvassa el a további tudnivalókat a PayPal FATCA- és CRS-törvény szerinti kötelezettségeiről és ezek Önre gyakorolt hatásáról, illetve a kötelezettségeinknek eleget téve közzétett adatokról.

  Mi és más szervezetek, köztük a PayPalt elfogadó felek is megoszthatják, elérhetik és felhasználhatják (más országokból is) azokat a szükséges információkat (többek között a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek által rögzített adatokat), melyek segítenek nekünk és nekik a kockázatok felmérésében és kezelésében (többek között a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben). Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha többet szeretne megtudni az illetékes csalásmegelőzési ügynökségekről. A hivatalokkal, a csalásmegelőzési ügynökségekkel és más harmadik felekkel kapcsolatos további információért kattintson ide.

 2. Kiadhatunk számlaadatokat szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjainak, amennyiben azok az EU valamely tagállamának vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint a PayPal ellen az adatok peren kívüli kiadására irányuló követelést nyújtanak be szellemi tulajdonhoz fűződő jogok olyan megsértése miatt, amelyhez PayPal-szolgáltatásokat használtak (lásd többek között például a német védjegytörvény 19. szakaszának 2. bekezdésének 3. alpontját, vagy a német szerzői jogi törvény 101. szakaszának, 2. bekezdésének 3. alpontját).

 3. Kiadhatjuk a szükséges információkat a hitelkártya-szövetkezetek, valamint a polgári vagy büntetőjogi eljárások követelményeinek megfelelően, azok kérésére.

 4. Ha Ön kereskedőként harmadik félen keresztül éri el vagy integrálja a PayPalt, bármely ilyen partner számára kiadhatjuk az ilyen jellegű megállapodások megkönnyítéséhez és fenntartásához szükséges információkat (ideértve többek között PayPal-integrációjának állapotát, hogy aktív PayPal-számlával rendelkezik-e, illetve hogy már együttműködik-e egy másik PayPal-integrációs partnerrel).

 5. Közzétehetjük a szükséges információkat az itt felsorolt fizetésfeldolgozóknak, könyvvizsgálóknak, ügyfélszolgálati szolgáltatóknak, hitelreferencia- és csalásmegelőzési ügynökségeknek, pénzügyi szolgáltatóknak, kereskedelmi partnereknek, marketing- és PR-cégeknek, operatív szolgáltatóknak, a csoporthoz tartozó cégeknek, ügynökségeknek, hivataloknak és egyéb harmadik feleknek. Ezen adatkiadások célja, hogy lehetővé tegyük a PayPal-szolgáltatások biztosítását az Ön számára. A harmadik felek listáján az egyes Kategóriák alatt olyan nem kizárólagos példákat is megadunk a tényleges harmadik felekre vonatkozóan (amelyek magukban foglalhatják megbízottjaikat és jogutódjaikat), amelyek számára számlaadatait jelenleg közzétesszük, illetve amelyeknél megfontolhatjuk ezen adatok kiadását, emellett meghatározzuk a közzététel célját és azokat az adatokat, amelyeket ténylegesen közzéteszünk (azon kifejezetten meghatározott esetek kivételével, amikor ezeket a harmadik feleket törvény vagy szerződés korlátozza abban, hogy az adatokat a megosztás eredeti célján túlmenően másodlagos célokra is felhasználhassák).

 6. Kiadhatjuk a szükséges információkat ügynökének vagy jogi képviselőjének (például meghatalmazottjának vagy kirendelt gondnokának).

 7. Kiadhatunk összesített statisztikai adatokat üzleti partnereinknek vagy PR-célokra. Például nyilvánosságra hozhatjuk, hogy felhasználóink egy bizonyos százaléka Manchesterben él. Az összesített információ azonban nem vezethető vissza egyes személyes adatokra.

 8. Közzétehetjük a szükséges számlaadatokat különálló harmadik felek számára (felsorolásuk itt található), amelyek az adatokat a következő célokra használhatják fel:

  1. Csalásmegelőzés és kockázatkezelés: a csalás megelőzése vagy a kockázat felmérésének és kezelésének elősegítése érdekében. Ha például az eBay Inc.-en vagy társult vállalatain (a továbbiakban: az „eBay”-en) keresztül használja a PayPal-szolgáltatásokat termékek vásárlására vagy eladására, az eBay-jel számlaadatokat oszthatunk meg annak érdekében, hogy segítsünk megvédeni számláit a csalásoktól, hogy figyelmeztethessük, ha ilyen csalárd tevékenységet észlelünk a számláin, vagy kiértékelhessük hitelkockázatát.

   A csalások megelőzésére és a kockázatok kezelésére tett erőfeszítéseink részeként megoszthatjuk a szükséges számlaadatokat az eBay-jel olyan esetekben, amikor a PayPal visszatartást vagy más korlátozást léptetett életbe a számláját érintő viták, reklamációk, visszaterhelések vagy más, termékek eladásával vagy vásárlásával kapcsolatos esetek következtében. Csalásmegelőzési és kockázatkezelési tevékenységünk részeként továbbá megoszthatunk számlaadatokat az eBay-jel, hogy lehetővé tegyük számára a vevőket és az eladókat értékelő programjai működtetését.

  2. Ügyfélszolgálat: ügyfélszolgálati célokra, többek között a számlakarbantartáshoz, illetve vitás (például számlázással vagy tranzakciókkal kapcsolatos) ügyek rendezésének elősegítéséhez.

  3. Szállítás: a PayPalon keresztül végzett vásárlásokat érintő szállítással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben.

  4. Jogszabályi megfelelés: annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrzési követelményeknek.

  5. Szolgáltatókkal való együttműködés: annak érdekében, hogy a velünk szerződésben álló szolgáltatók támogathassák üzleti tevékenységeinket, mint amilyen a csalásmegelőzés, a számláról történő beszedés, a marketing, az ügyfélszolgálat és a technológiai szolgáltatások. Szerződéseink biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók csak az általuk végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatják fel az Ön adatait, saját célokra nem.