>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

A FATCA és a CRS törvénnyel kapcsolatos értesítés

 

PDF letöltése

A FATCA és a CRS törvénnyel kapcsolatos értesítés

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) és Luxemburg kormánya által, a nemzetközi adómegfelelésről és az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcseréről szóló EU-s irányelvről (2014/107/EU) kötött megállapodás végrehajtása érdekében elfogadott 2015. július 24-i, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvényről („FATCA-törvény”), valamint a 2015. december 18-i, az OECD közös jelentési szabványokról („CRS-törvény”) szóló luxemburgi törvény értelmében mi, mint adatkezelő arról tájékoztatjuk, hogy az alábbi adatokat gyűjtjük és oszthatjuk meg a fenti törvények céljának végrehajtása érdekében és velük összhangban (feltételezve, hogy azok alkalmazandók): 

  • az Ön neve;
  • lakcíme;
  • az az ország (vagy országok), ahol Ön adórezidens, vagy annak minősül;
  • az adóilletőség szerinti ország(ok)ban kiállított adóazonosító száma, illetve – adott esetben – az Amerikai Egyesült Államokbeli adóazonosító száma (U.S. TIN);
  • születési helye és ideje;
  • számlaszáma (vagy helyettesítő számlaszáma, ami a számlán tartott pénzeszközöket azonosítja);
  • a számla vezetésének bármely évében, december 31-én jegyzett számlaegyenlege vagy -értéke.

Amennyiben Ön a FATCA-törvény hatálya alá tartozó Meghatározott Amerikai Egyesült Államokbeli Személy és/vagy a CRS-törvény szerinti Jelentendő Személynek minősül, és a FATCA-törvény és a CRS-törvény kötelezettségeket határoz meg a PayPalra nézve (mindkét esetben mint „Jelentendő Számlatulajdonos”), akkor ezeket az információkat a PayPal – mint az e törvények szerinti jelentő pénzügyi intézmény – automatikusan megosztja a luxemburgi adóhatóságokkal. Ez utóbbi ezeket az információkat megosztja az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának adóhatóságával, amennyiben a FATCA-törvény alkalmazandó, és/vagy az adóilletőség szerinti, a CRS törvény alkalmazásában részes ország vagy országok illetékes hatóságával vagy hatóságaival, ha a CRS-törvény alkalmazandó. 

A fentiekben felsorolt információkat a luxemburgi adóhatósággal osztjuk meg minden olyan naptári évre vonatkozóan, amelyben Ön Jelentendő Számlatulajdonos, vagy amelyben azzá válik (legkésőbb a következő naptári év június 30-án). Ezeket az adatokat ennek megfelelően folyamatosan feldolgozzuk, egészen addig, amíg a feldolgozás célja szempontjából már nincs erre szükség.

A FATCA- és CRS-törvények értelmében Önnek biztosítania kell számunkra mindazokat a további információkat, amelyekre a törvényeknek való megfelelés érdekében szükségünk lehet. Amennyiben ennek Ön nem tesz eleget a meghatározott időn belül, akkor a luxemburgi adóhatóságok felé jelentjük az Ön információit, mely adóhatóság aztán a fent említett hatóságokkal osztja meg ezeket az információkat. Önnek jogában áll hozzáférni a luxemburgi adóhatóságokkal megosztott információkhoz, illetve – az esettől függően – helyesbíteni azokat. E jog gyakorlása érdekében az Adatvédelmi Szabályzat 11. pontjában írtak szerint járjon el.

A FATCA- és CRS-törvényre való hivatkozás tartalmaz minden, a luxemburgi jogban alkalmazandó, általános jelentési rendszereket szabályozó jogszabályokra való hivatkozást, illetve az ezeket módosító vagy felváltó jogszabályokat is.