Ενημερώσεις πολιτικής

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

>> Προβολή προηγούμενων ενημερώσεων πολιτικής

Ενημερώσεις πολιτικής

 

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων σε Συμφωνίες της PayPal για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία

Ημερομηνία έκδοσης: 9 Αυγούστου 2022

 

Αυτή η σελίδα

Σε αυτήν τη σελίδα παρατίθενται λεπτομέρειες ή/και επικαιροποιήσεις για χρήστες της PayPal σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία χρήστη PayPal ή σε άλλες ηλεκτρονικές συμφωνίες, πολιτικές ή δηλώσεις που χρήζουν γνωστοποίησης για χρήστες σε Άγιο Μαρίνο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις γνωστοποιήσεις για τις προηγούμενες Ενημερώσεις πολιτικής. Έχετε υπόψη ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν πρόσθετες αλλαγές στις προκαταρκτικές συμφωνίες κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος ή πριν από αυτές, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις γνωστοποίησης.

 

Επερχόμενες αλλαγές

Προβαίνουμε σε αλλαγές σε ορισμένες συμφωνίες (παρατίθενται παρακάτω) που διέπουν τη σχέση σας με την PayPal. Αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος που αναφέρονται παρακάτω.

 

Απαιτούμενες ενέργειες

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω γνωστοποιήσεις και εξοικειωθείτε με τις επερχόμενες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτές τις αλλαγές. Διαφορετικά, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς για την αποδοχή αυτών των αλλαγών. Ωστόσο, αν δεν συμφωνείτε με αυτές, πρέπει τότε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στην PayPal πριν από τη σχετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, όπως περιγράφεται στη συμφωνία χρήστη.

 

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία χρήστη PayPal

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 31 Οκτωβρίου 2022:

  • Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί δεν μπορούν να λαμβάνουν προσωπικές συναλλαγές. Οι κάτοχοι επιχειρηματικών λογαριασμών που επιθυμούν να λαμβάνουν προσωπικές συναλλαγές πρέπει να χρησιμοποιούν προσωπικούς λογαριασμούς.
  • Αν ενσωματώνετε ή αναφέρετε υπηρεσίες PayPal στον ιστότοπό σας, διευκρινίζουμε ότι η PayPal μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένες τεχνολογίες (π.χ., ανίχνευση ιστοτόπου) προκειμένου να αξιολογήσει τον ιστότοπό σας, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη συμφωνία χρήστη και να καταπολεμήσει την απάτη.
  • Επικαιροποιούνται επίσης οι τιμές για την αποστολή και λήψη δωρεών. Οι νέες τιμές θα έχουν ως αποτέλεσμα αυξήσεις των χρεώσεων για ορισμένες συναλλαγές. Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση της σελίδας με τις Χρεώσεις καταναλωτή και της σελίδας με τις Χρεώσεις προμηθευτή, οι οποίες θα ισχύουν μετά από αυτές τις αλλαγές.
  • Διευκρινίζουμε ότι η PayPal μπορεί να αντιστρέψει μια πληρωμή σε περίπτωση που έχετε λάβει, ή που θα λάβετε, αποζημίωση από την τράπεζά σας.
  • Εισάγουμε 18 πρόσθετα νομίσματα για μεταφορές από λογαριασμό PayPal και διευκρινίζουμε τις κατώτατες και ανώτατες χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν για συναλλαγές μεταφοράς που πραγματοποιούνται σε αυτά τα νομίσματα.

Ελέγξτε την επικαιροποιημένη Συμφωνία χρήστη PayPal