Πολιτικές προστασίας αγοραστή PayPal

Ανατρέξτε στην ισχύουσα Συμφωνία χρήστη η οποία ορίζει την Πολιτική προστασίας αγοραστή που αντιστοιχεί στην χώρα του αγοραστή:

Χώρα αγοραστή

Συμφωνία χρήστη

Αυστραλία

https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Αυστρία

https://www.paypal.com/at/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Βέλγιο

https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Βραζιλία

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Καναδάς

https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ευρώπη (περιλαμβάνονται μόνο οι παρακάτω Eυρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Τσέχικη Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σλοβακία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο)

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Δανία

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Φινλανδία

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Γαλλία

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Γερμανία

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ιταλία

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ιαπωνία

https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Λουξεμβούργο

https://www.paypal.com/lu/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ολλανδία

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Νορβηγία

https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Πολωνία

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Πορτογαλία

https://www.paypal.com/pt/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ρωσία

https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ισπανία

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Σουηδία

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ελβετία

https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Πόλη του Βατικανού

https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/useragreement-full

Χώρες που δεν αναφέρονται πιο πάνω

https://www.paypal.com/ad/webapps/mpp/ua/useragreement-full