Συμφωνία χρήστη PayPal

 

>> Προβολή όλων των νομικών συμφωνιών

Όροι και προϋποθέσεις Κοινού Ταμείου PayPal

 

Ενημερώθηκε: 29 Ιουλίου 2021

 

Επερχόμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου

 

Στις 8 Νοεμβρίου 2021, η PayPal θα διακόψει και θα καταργήσει το Πρόγραμμα και τις υπηρεσίες Κοινού Ταμείου της PayPal. Η δυνατότητα δημιουργίας νέου Κοινού Ταμείου θα απενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα ανοιχτά Κοινά Ταμεία θα παραμείνουν ενεργά για έως και 30 ημέρες από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Όλα τα ανοιχτά Κοινά Ταμεία θα λήξουν στις 30 Οκτωβρίου 2021. Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα χρήματα από το υπάρχον κοινό ταμείο στο υπόλοιπό σας στην PayPal πριν από τις 8 Νοεμβρίου 2021. Διαφορετικά, θα μεταφέρουμε τυχόν χρήματα που απομένουν στο υπόλοιπό σας στην PayPal για λογαριασμό σας.

 

Αν είστε επί του παρόντος, ή υπήρξατε στο παρελθόν, διαχειριστής Κοινού Ταμείου, διατηρήστε ένα αντίγραφο της λίστας των συνεισφερόντων στα Κοινά Ταμεία σας για τήρηση αρχείων. Τα αρχεία του Κοινού Ταμείου σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα μετά τις 8 Νοεμβρίου 2021.

 

Η PayPal θα εξακολουθεί να παρέχει μια σουίτα εργαλείων για να σας βοηθά με την αποδοχή και τη λήψη χρημάτων. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές, κάντε κλικ εδώ

 

Με τη δημιουργία ενός Κοινού Ταμείου PayPal («κοινό ταμείο» ή «Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου»), συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις («Όροι»). Η Συμφωνία χρήστη ενσωματώνεται δι' αναφοράς στους παρόντες Όρους. Στον βαθμό που είναι δυνατό, οι Όροι και η Συμφωνία χρήστη πρέπει να ερμηνεύονται ως συνεκτικό σύνολο. Όπου ρητά υπερισχύουν ή όπου υπάρχει διαφορά που δεν μπορεί να επιλυθεί, οι παρόντες Όροι έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τη Συμφωνία χρήστη, όσον αφορά τη διαφορά. Το Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με Προσωπικό λογαριασμό PayPal και όχι με Επιχειρηματικό λογαριασμό.

Το Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου σάς επιτρέπει να συγκεντρώνετε χρήματα από φίλους για έναν συγκεκριμένο σκοπό, όπως για την αγορά ομαδικού δώρου για κάποιον, την αγορά εισιτηρίων για μια εκδήλωση ή τον επιμερισμό δαπανών για ένα προγραμματισμένο ταξίδι. Όταν συγκεντρώνετε χρήματα μέσω Κοινού Ταμείου, τα χρήματα διατηρούνται στον Λογαριασμό σας στην PayPal («Λογαριασμός») σε ξεχωριστό Υπόλοιπο ηλεκτρονικών χρημάτων που αποτελεί επιμέρους Λογαριασμό αποθεματικού του Λογαριασμού σας, βάσει της Συμφωνίας χρήστη και πρέπει να χρησιμοποιείται από εσάς ξεχωριστά. Τα χρήματα σε αυτό το ξεχωριστό Υπόλοιπο ηλεκτρονικών χρημάτων πρέπει να μεταφέρονται πρώτα στον Λογαριασμό πληρωμών του Λογαριασμού σας στην PayPal (σε κάθε περίπτωση μόνο για τους δηλωμένους σκοπούς του Κοινού Ταμείου) για ολοκλήρωση συναλλαγών, για πληρωμή αγορών ή για μεταφορά σε συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό. Αποτελεί ευθύνη σας να διατηρείτε τα χρήματα ξεχωριστά και να τα χρησιμοποιείτε μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό του Κοινού Ταμείου.

 Για κάθε Κοινό Ταμείο, θα δημιουργείτε μια ξεχωριστή ιστοσελίδα («Σελίδα Κοινού Ταμείου») όπου μπορείτε να ονομάσετε το Κοινό Ταμείο σας, να αναρτήσετε μια περιγραφή ή/και εικόνα, να εμφανίζετε τους συνεισφέροντες και να εμφανίζετε και να παρακολουθείτε την πρόοδο προς το επιδιωκόμενο ποσό του κοινού σας ταμείου. Μπορείτε να στείλετε σημείωση στους συνεισφέροντες για να τους ευχαριστήσετε για τη συνεισφορά τους στο κοινό σας ταμείο ή να τους ενημερώσετε για την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί ή για την ολοκλήρωση του στόχου του Κοινού Ταμείου. Η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υπό περιορισμό αυτά τα χρήματα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται για τον επιθυμητό σκοπό σύμφωνα με την ενότητα 4.2 και την ενότητα 10 της Συμφωνίας χρήστη ή/και της Πολιτικής αποδεκτής χρήσης.

Εάν ο Λογαριασμός σας στην PayPal φέρει αρνητικό πρόσημο και έχετε χρήματα που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν ή καταβάλλονται στο ξεχωριστό Υπόλοιπο ηλεκτρονικών χρημάτων εξαιτίας ενός ή περισσότερων Κοινών Ταμείων, η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίσει το υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο αντλώντας χρήματα από το κοινό σας ταμείο για να συμπληρώσει το ποσό που οφείλετε ή/και ασκώντας οποιοδήποτε δικαίωμα συμψηφισμού κατέχει η PayPal βάσει της Συμφωνίας χρήστη.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχετε ως συνεισφέρων ή δικαιούχος ενός Κοινού Ταμείου

Όλες οι συνεισφορές χρημάτων σε Κοινό Ταμείο πραγματοποιούνται με κίνδυνο του συνεισφέροντος και η PayPal δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτό. Εάν τα χρήματα που συνεισφέρονται δεν χρησιμοποιούνται για τον δηλωμένο σκοπό, ο συνεισφέρων μπορεί να προσφύγει μόνο κατά του ατόμου που δημιούργησε το Κοινό Ταμείο. Η PayPal δεν θα επιβλέπει τη χρήση των χρημάτων σύμφωνα με τη δηλωμένη χρήση. Η PayPal δεν φέρει καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε δικαιούχο του Κοινού Ταμείου.

 

Περιορισμοί και απαγορευμένες χρήσεις

Το Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου δεν αποτελεί ξεχωριστό λογαριασμό PayPal και δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, συλλογική επένδυση, επενδυτικός ή αποταμιευτικός λογαριασμός. Δεν σας καταβάλλεται τόκος επί των χρημάτων που συγκεντρώνετε για ένα Κοινό Ταμείο. Τα Κοινά Ταμεία προορίζονται για βραχυπρόθεσμη χρήση και όχι μακροπρόθεσμη ή για επ' αόριστο δέσμευση χρημάτων. Η δυνατότητα δημιουργίας νέου Κοινού Ταμείου θα απενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και όλα τα ανοιχτά Κοινά Ταμεία θα παραμείνουν ενεργά για έως και 30 ημέρες από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα Κοινά Ταμεία για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή σκοπό που απαγορεύεται από την Πολιτική αποδεκτής χρήσης της PayPal.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τα Κοινά Ταμεία για συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding) ή για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Απαγορεύεται να προσφέρετε οποιοδήποτε κίνητρο, αντάλλαγμα, συμφέρον, όφελος, «ανταμοιβές» ή «προνόμια» σε αντάλλαγμα για συνεισφορά στο Κοινό Ταμείο σας. Οι συνεισφορές που πραγματοποιούνται στο κοινό ταμείο θεωρούνται προσωπικές πληρωμές ηλεκτρονικών χρημάτων και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υπαχθούν στην Προστασία αγοραστή της PayPal. Απαγορεύεται η χρήση των Κοινών Ταμείων για σκοπούς μάρκετινγκ ή εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η χρήση των χρημάτων των Κοινών Ταμείων για σκοπούς διαφορετικούς από τον δηλωμένο σκοπό του Κοινού Ταμείου, όπως αναγράφεται στη σελίδα του Κοινού Ταμείου. Εάν κρίνουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι χρησιμοποιείτε το Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου για οποιονδήποτε σκοπό που δεν επιτρέπεται βάσει αυτών των όρων, η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να θέσει όρια πρόσβασης ή να κλείσει τον λογαριασμό σας, βάσει της ενότητας 4.2 ή της ενότητας 10 της Συμφωνίας χρήστη. Η PayPal δεν υποχρεούται, ωστόσο, να επιτηρεί τη χρήση των χρημάτων που συγκεντρώνονται στο Κοινό Ταμείο και δεν φέρει ευθύνη οποιασδήποτε φύσης εάν τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται όπως απαιτείται από τους δηλωμένους σκοπούς του Κοινού Ταμείου. Η PayPal δεν ευθύνεται και δεν έχει δικαιώματα, τίτλο ιδιοκτησίας ή υποχρεώσεις σε σχέση με τα χρήματα που συγκεντρώνονται στο κοινό ταμείο και τα οποία αποτελούν προσωπικές πληρωμές που λαμβάνετε από τους συνεισφέροντες. Τυχόν διαφορές με τους συνεισφέροντες σχετικά με το Κοινό Ταμείο ή τη χρήση των χρημάτων του από εσάς, αποτελούν δική σας ευθύνη και δεν προκύπτει δικαίωμα, τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφέρον επί των χρημάτων για τους συνεισφέροντες που προβαίνουν στην προσωπική πληρωμή με δικό τους κίνδυνο.

Το Κοινό Ταμείο δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε από τις καθορισμένες ενέργειες στο άρθρο 41 του νόμου του 2009 περί φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραγράφων 41(1)(α) και (β)) και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η από μέρους σας χρήση του Κοινού Ταμείου είναι σύμφωνη με την τοπική νομοθεσία που σχετίζεται με τη συγκέντρωση χρηματικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων που ισχύουν για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Κατά τη δημιουργία ενός Κοινού Ταμείου, το όνομά σας, η φωτογραφία προφίλ PayPal και το συνολικό ποσό που έχετε συγκεντρώσει μπορεί να εμφανίζονται στη σελίδα του κοινού ταμείου, επιπροσθέτως σε τυχόν εικόνα εξωφύλλου ή/και περιγραφής του κοινού ταμείου που προσθέτετε κατά τη δημιουργία ή την τροποποίησή του. Έχετε επίσης την επιλογή να συμπεριλάβετε τα ονόματα, τις φωτογραφίες προφίλ και τα ποσά συνεισφοράς άλλων ατόμων που συνεισφέρουν στο Κοινό Ταμείο σας («Πληροφορίες συνεισφερόντων»). Κάθε συνεισφέρων θα μπορεί να επιλέξει εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι δικές του πληροφορίες στη σελίδα Κοινού Ταμείου, εάν επιλέξετε να εμφανίζετε πληροφορίες συνεισφερόντων στη σελίδα σας.

Η χρήση των πληροφοριών των συνεισφερόντων από εσάς υπόκειται στη Συμφωνία χρήστη και την Πολιτική απορρήτου της PayPal. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή πληροφοριών συνεισφερόντων σε άλλους ιστότοπους ή σελίδες χωρίς τη συγκατάθεση των συνεισφερόντων για τη συγκεκριμένη κοινοποίηση και χρήση.

Διακοπή Προγράμματος Κοινού Ταμείου

Η PayPal έχει το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και με προηγούμενη εύλογη ειδοποίηση, να προβεί σε διακοπή, ακύρωση, αναστολή ή τροποποίηση του Προγράμματος Κοινού Ταμείου ή σε τροποποίηση αυτών των Όρων με εύλογη προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντίστοιχα, στις 8 Νοεμβρίου 2021, η PayPal θα διακόψει και θα καταργήσει το Πρόγραμμα Κοινού Ταμείου. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κοινών Ταμείων θα απενεργοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, όλα τα ανοιχτά Κοινά Ταμεία θα παραμείνουν ενεργά για έως και 30 ημέρες και θα λήξουν στις 30 Οκτωβρίου 2021. Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα χρήματα από το Κοινό Ταμείο σας στο υπόλοιπό σας στην PayPal πριν από τις 8 Νοεμβρίου 2021.