>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

Ilmoitus FATCA-laista ja CRS-laista:

 

Ilmoitus FATCA-laista ja CRS-laista:

Luxemburgissa 24. päivänä heinäkuuta 2015 annetun Yhdysvaltojen ulkomaan tilien verotusta koskevan lainsäädännön ("FATCA-laki") ja 18. päivänä joulukuuta 2015 annetun OECD:n yhteisen raportointistandardin ("CRS-laki"), joilla on pantu täytäntöön Yhdysvaltojen ("US") ja Luxemburgin hallitusten kansainvälisestä verotuksesta tekemä sopimus ja EU:n direktiivi pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (2014/107/EU), mukaisesti ilmoitamme rekisterinpitäjänä, että seuraavia tietoja kerätään ja niitä voidaan vaihtaa tai muulla tavoin käsitellä edellä mainittujen lakien soveltamista varten (olettaen, että ne soveltuvat) ja niiden mukaisesti: 

  • käyttäjän nimi;
  • käyttäjän osoite;
  • maa (tai maat), jotka katsotaan käyttäjän verotukselliseksi asuinpaikaksi;
  • käyttäjän verotuksellisen asuinpaikan antama verotunnistusnumero sekä tarvittaessa käyttäjän Yhdysvaltain verotunnistenumero (US TIN);
  • käyttäjän syntymäaika ja -paikka;
  • käyttäjän tilinumero (tai korvaava tilinumero, jossa määritetään käyttäjän hallussa olevat varat);
  • käyttäjän tilin saldo tai arvo 31. päivänä joulukuuta jokaiselta vuodelta, jona tili on ollut käytössä.

Jos käyttäjä on FATCA-lain nojalla erityinen yhdysvaltalainen henkilö ja/tai ilmoitettava henkilö CRS-lain nojalla sekä olettaen, että FATCA-laki ja CRS-laki asettavat velvoitteita PayPalille (kummassakin tapauksessa "Ilmoitettava tilinhaltija"), PayPal, jota näiden lakien mukaan pidetään raportoivana rahoituslaitoksena, antaa nämä tiedot automaattisesti Luxemburgin veroviranomaisten tietoon. Luxemburgin veroviranomaiset antavat nämä tiedot Yhdysvaltain verohallitukselle (U.S. Internal Revenue Service), jos FATCA-laki soveltuu ja/tai, mikäli CRS-laki soveltuu, toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille siinä maassa tai niissä maissa, joissa käyttäjän verotuksellinen asuinpaikka sijaitsee ja jotka ovat osallistuvia lainkäyttöalueita CRS-lain mukaisesti.

Luxemburgin veroviranomaisille luovutetaan edellä luetellut tiedot jokaiselta kalenterivuodelta, jonka aikana käyttäjä on ollut Ilmoitettavana tilinhaltijana tai käyttäjästä on tullut sellainen (viimeistään 30. kesäkuuta seuraavana kalenterivuotena). Käsittelemme näitä tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten niitä on alettu käsitellä.

FATCA- ja CRS-lakien nojalla käyttäjän on annettava kaikki tarvittavat lisätiedot, joita saatamme tarvita näiden lakien soveltamiseksi. Jos näin ei tehdä ajoissa, saatamme ilmoittaa käyttäjän tiedot Luxemburgin veroviranomaisille, jotka puolestaan ilmoittavat nämä tiedot edellä mainituille viranomaisille. Käyttäjällä on oikeus tutustua Luxemburgin veroviranomaisten kanssa vaihdettuihin tietoihin ja tapauskohtaisesti korjata annetut tiedot. Näiden oikeuksien käyttämiseksi käyttäjän on toimittava tietosuojakäytännön osion 11 mukaisesti.

Viittaukset FATCA-lakiin ja CRS-lakiin sisältävät viittaukset kaikkiin määräyksiin, jotka perustuvat yhteisiin raportointistandardisopimuksiin, joita saatetaan soveltaa Luxemburgin lainsäädännön nojalla, sekä mihin tahansa lainsäädäntöön, joka voi muuttaa tai korvata nämä säännöt, lait ja sopimukset.