Yhdistyneen kuningaskunnan eBay-laskutussopimus

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

Yhdistyneen kuningaskunnan eBay-laskutussopimus

Edellinen päivitys: 21. syyskuuta 2010

 

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Jos asut Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa, suostut seuraaviin eBay Europe S.à r.l:n ehtoihin. Jos asut Yhdysvalloissa, teet sopimuksen eBay, Inc:n kanssa. Jos asut Intiassa, teet sopimuksen eBay India Pvt. Ltd:n kanssa. Jos asut EU:n, Yhdysvaltojen ja Intian ulkopuolella, teet sopimuksen eBay International AG:n kanssa. Asianomaiseen eBay-yksikköön viitataan tässä laskutussopimuksessa nimellä "eBay".

Tämä eBay-laskutussopimus ("Sopimus") on solmittu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A:n ("PayPal"), eBayn ja käyttäjän välillä. PayPal on tämän Sopimuksen sopimuspuoli ainoastaan alla olevien kohtien "Käyttäjän ohjeet PayPalille" ja "Käyttäjän peruutussoikeus" osalta.

 

LUPA LASKUTTAA EBAY-MAKSUJA PAYPAL-TILILTÄ

Hyväksymällä nämä ehdot valtuutat eBayn veloittamaan PayPal-tililtäsi yhteensä:

  1. kaikki eBayssa tapahtuvaan myyntitoimintaan liittyvät maksut ja muut maksut, jotka valtuutat eBayn laskuttamaan ("eBay-maksut"); ja
  2. summat, jotka olet eBaylle velkaa eBayn ostajien turva -käytännön ("Käytäntö") mukaisesti (Määrät, jotka olet velkaa Käytännön perusteella, vastaavat summia, jotka eBay palauttaa ostajalle. Summat, jotka eBay palauttaa ostajalle, määritellään Käytännön mukaisesti),

("Valtuutetut summat").

eBay voi veloittaa PayPal-tiliäsi kertaluonteisesti, satunnaisesti tai toistuvasti.

 

KÄYTTÄJÄN OHJEET PAYPALILLE

Käyttäjä valtuuttaa ja ohjeistaa PayPalin maksamaan eBaylle kaikki Valtuutetut summat sen mukaan, mitä eBay esittää PayPalille. Antamalla tällaisen valtuutuksen ja ohjeistuksen käyttäjä hyväksyy sen, että kaikissa olosuhteissa voidaan kohtuudella odottaa seuraavaa:

  1. Valtuutettu summa voi syntyä ja kertyä kaikesta tai mistä tahansa toiminnasta eBayssä; ja
  2. tämän Sopimuksen mukaisesti suoritetut maksut ovat vaihtelevia ja ne voidaan suorittaa eri päivinä.

Käyttäjä hyväksyy, että PayPal ei ole velvollinen varmentamaan tai vahvistamaan summaa, jonka eBay esittää PayPalille Valtuutetun summan maksamiseksi.

 

TALLENNETTU MAKSUTAPA

PayPal tallennetaan käyttäjän maksutavaksi eBay:ssä minkä tahansa Valtuutetun summan automaattiseksi maksamiseksi. Jos käyttäjällä on aiemmin ollut toinen maksutapa automaattisissa maksuissa, tämä maksutapa korvataan PayPalilla. Käyttäjä voi muuttaa maksutapaa omalla eBay-sivullaan (jokaisen eBay-sivun oikeassa yläkulmassa on My eBay -kuvake).

 

PERUUTUS

Käyttäjän peruutusoikeudet: Käyttäjä voi tarkistaa tai peruuttaa tämän Sopimuksen PayPal-käyttäjäsopimuksen "Toistuvien maksujen peruuttaminen" -osiossa olevien ohjeiden mukaisesti (tai muiden PayPal-käyttäjäsopimuksessa ajoittain olevien toistuvien maksujen tarkistamista ja peruuttamista koskevien ohjeiden mukaisesti). Peruutus, jonka PayPal vastaanottaa aukioloaikana arkipäivänä, tulee voimaan seuraavana arkipäivänä. Jos se vastaanotetaan aukioloajan päättymisen jälkeen arkipäivänä, se tulee voimaan seuraavan arkipäivän jälkeisenä arkipäivänä.
 
 eBayn tekemä peruutus: eBay voi peruuttaa tämän Sopimuksen milloin tahansa. eBayn tekemä peruutus tulee voimaan hetkellä, jolloin PayPal vastaanottaa eBayn ohjeistuksen Sopimuksen peruuttamisesta.
 
 Käyttäjän jatkuvat velvoitteet: Jos tämä Sopimus peruutetaan mistä tahansa syystä tai PayPalin kautta maksettavia velkasummia ei voida maksaa jostakin syystä, käyttäjän on edelleen maksettava eBaylle kaikki maksamattomat summat, ja eBay pidättää itselleen oikeuden hakea korvausta muilla keinoilla.
 

 

YLEISTÄ

Tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakia. Henkilöllä, joka ei ole tämän Sopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain nojalla oikeutta panna täytäntöön tämän Sopimuksen ehtoja tai hyötyä niistä.