Commercial Entity Agreement

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

Kaupallisen yksikön sopimus

Päivitetty viimeksi: 9.1.2018

 

Pyydämme sinua lataamaan ja tallentamaan tämän käytännön.

 

KAUPALLISEN YKSIKÖN SOPIMUS LUOTTOKORTIN KÄSITTELYPALVELUILLE

HSBC-PANKIN KAUPALLISEN YKSIKÖN SOPIMUS LUOTTOKORTIN KÄSITTELYPALVELUILLE

 

Tämä kaupallisen yksikön käyttäjäsopimus luottokortin käsittelypalveluista ("Commercial Entity Agreement" tai "CEA-sopimus") toimitetaan kaikille PayPal-käyttäjille, jotka täyttävät kaupallisen yhtiön tai vastaavan määritelmän kohdassa Korttiyhtiöiden säännöt (määritetty jäljempänä) ja jotka avaavat ja käyttävät Premier-tiliä tai Yritystiliä (tilien käyttöä kutsutaan yhteisesti nimellä "Premier-/Yrityspalvelu"). (Jokaiseen tämän asiakirjan saavaan yksikköön tai henkilöön viitataan tässä sopimuksessa termillä "Kauppias"). Tämä CEA-sopimus muodostaa Kauppiaan erillisen, oikeudellisesti sitovan sopimuksen luottokorttien käsittelystä (1) Kauppiaan (kaupallisena yksikkönä), (2) Jäsenen (jäljempänä määritetyn mukaisesti) ja (3) GPUK LLP:n ("Käsittelijä") välillä. Jäsen tai Käsittelijä voi lopettaa luottokortin käsittelypalvelujen tarjoamisen sekä panna täytäntöön Kauppiaan PayPal-käyttöoikeussopimuksen ("PUA-sopimus") minkä tahansa ehdon tai määräyksen tai turvautua niihin. Jäsenen tai Käsittelijän oleelliseksi katsomat kaikki seikat on sisällytetty tähän CEA-sopimukseen viittauksina. Tässä CEA-sopimuksessa "me", "meitä" ja "meidän" tarkoittaa Jäsentä ja Käsittelijää yhdessä. Korttiyhtiöiden sääntöjen ja jäsenyyden osalta se tarkoittaa vain Jäsentä. Tämän CEA-sopimuksen tarkoituksia varten ja sen täytäntöönpanemiseksi Käsittelijän toimesta: (i) kun Käsittelijä ja Jäsen ovat erillisiä yksiköitä, (A) Käsittelijä on Jäsenen yksinomainen edustaja ja (B) Jäsen vastaa siitä, että Käsittelijä panee sopimuksen täytäntöön, (ii) Jäsenen on hyväksyttävä etukäteen kaikki CEA-sopimuksen mukaiset Kauppiaan velvoitteet tai maksut ja (iii) Käsittelijällä ei saa olla suoraa tai epäsuoraa pääsyä mihinkään Kauppiaan tiliin tai sille kuuluvaan tiliin ja/tai varoihin, jotka on pidätetty Kauppiailta takaisinveloitusta varten CEA-sopimuksen tai siihen liittyvän täytäntöönpanon vuoksi.

Tämän CEA-sopimuksen tarkoituksia varten "Jäsen" on a) GPUK LLP, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Euroopassa, (b) Global Payments Asia-Pacific (Hong Kong) Limited, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Hongkongissa, c) Global Payments Asia-Pacific (Hong Kong Holding) Limited, Singapore Branch, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Singaporessa, (d) GPC Financial Corporation, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Kanadassa ja/tai (e) HSBC Bank plc, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Australiassa. CEA-sopimus koskee myös HSBC Bank plc:n lisäksi mitä tahansa HSBC-konsernin muuta yhtiötä, joka tarjoaa pääsyn Kauppiaalle ("HSBC-yhtiöt") hankittuihin Mastercard- ja Visa-pankkitunnisteisiin ("BIN") niiltä osin, kun CEA-sopimus koskee kyseisen BIN-numeron käyttöä.

Kaikki viittaukset PUA-sopimukseen tarkoittavat PayPal-käyttöoikeussopimusta, joka on tehty Kauppiaan ja PayPalin välillä.

Hyväksymällä kaupallisen yksikön sopimuksen (CEA-sopimus) Kauppias hyväksyy tämän CEA-sopimuksen ehdot ja kaikki asiakirjat, joihin siinä viitataan. Kauppias hyväksyy myös, että tämä CEA-sopimus muodostaa oikeudellisesti sitovan sopimuksen Kauppiaan, Käsittelijän ja Jäsenen välillä. Jäsen ja Käsittelijä varaavat itselleen kaikki oikeudet, joita tässä sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä. Tämän CEA-sopimuksen olennaisten muutosten kuvaukset annetaan tarvittaessa. Tässä CEA-sopimuksessa käytetyillä isolla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole muuten määritetty, on PUA-sopimuksessa jäljempänä määritetyt merkitykset.

 1. Korttiyhtiöiden säännöt
  1. Talletustapahtumat.Kauppias hyväksyy sen, että se toimittaa vain korttitapahtumat, jotka johtuvat suoraan kortinhaltijan bona fide -tapahtumista Kauppiaan kanssa. Kauppias hyväksyy sen, ettei se toimita tapahtumaa ennen kuin Kauppias i) hankkii luvan, ii) suorittaa maksutapahtuman ja joko iii) lähettää tai toimittaa tuotteet, iv) panee täytäntöön ostetun palvelun tai v) hankkii kortinhaltijan suostumuksen toistuvaan tapahtumaan.
  2. Rahanpesun estäminen.Kauppias hyväksyy sen, ettei se toimita tapahtumaa, joka ei johdu tavaroiden tai palvelujen ostamisesta kortinhaltijan ja Kauppiaan välillä.
  3. Jaetut tapahtumat.Jaetut tapahtumat eivät ole sallittuja. Kauppias hyväksyy nimenomaisesti sen, ettei se käytä kahta tai useampaa myyntitapahtumakuittia yhdestä maksusta välttääkseen tai kiertääkseen luparajoja tai valvontaohjelmia.
  4. Vähimmäis- tai enimmäismäärät.Kauppias hyväksyy sen, ettei se aseta tapahtumille vähimmäis- tai enimmäismääriä Visa- ja Mastercard-korttien maksuille.
  5. Lisämaksut. Kauppias hyväksyy olla veloittamatta lisämaksuja pankkikorttitapahtumista, jollei paikallisessa laissa nimenomaisesti muuta säädetä.
  6. Visa- ja Mastercard-merkit. Kauppiaalla on oikeus käyttää Visa- ja Mastercard-logoja tai merkkejä vain Kauppiaan mainosmateriaaleissa ja verkkosivustolla osoittamaan, että Visa- ja Mastercard-kortit hyväksytään maksuvälineiksi tavaroista ja palveluista. Kauppias hyväksyy sen, ettei se käytä logoja eikä merkkejä suoraan tai välillisesti osoittamaan, että Visa tai Mastercard tukevat Kauppiaan tuotteita tai palveluja. Kauppias ei saa myöskään viitata Visaan tai Mastercardiin, kun se ilmoittaa tuotteidensa, palvelujensa tai jäsenyytensä hankintakelpoisuudesta.
  7. Luottosetelit. Luottoseteleitä ei saa käyttää tapahtumiin, joissa ei käytetä luottokorttia. Kauppias hyväksyy sen, ettei se i) hyväksy maksua kortinhaltijalta varojen tallettamiseksi kortinhaltijan tilille tai ii) käsittele luottotapahtumaa ilman, että kauppias on suorittanut aiempaa veloitustapahtumaa samalta kortinhaltijalta.
  8. Rahanpalautukset. Kauppias hyväksyy sen, että jos se myy matkasekkejä tai ulkomaan valuuttaa, maksut on rajoitettava matkasekkien, Visa TravelMoney-rahan tai myydyn valuutan arvoon, joka myydään yhdessä tapahtumassa, mukaan lukien kaikki sovellettavat välityspalkkiot. Kauppias hyväksyy sen, ettei Visa- tai Mastercard-tapahtumaa missään olosuhteissa voi käyttää katteettoman sekin lunastamiseen.
  9. Valtuutusvaatimukset.Kauppias hyväksyy sen, että se hankkii valtuutuksen kaikkiin tapahtumasummiin.
  10. Syrjintä. Kauppias hyväksyy sen, ettei se sovella mitään hyväksymismenettelyjä, jotka syrjivät tai estävät Visa- tai Mastercard-kortin käyttöä minkä tahansa muun hyväksymismenetelmän eduksi.
  11. Tapahtumien esittäminen 30 arkipäivän kuluessa. Kauppias hyväksyy sen, ettei veloitusta suoriteta ennen tavaroiden lähettämistä tai palvelujen toimittamista, ellei kortinhaltija suostu tapahtuman yhteydessä asianmukaisesti suoritettavaan tavaroiden tai palvelujen jälkitoimitukseen. Kauppias hyväksyy sen, että kun se on saanut valtuutuksen jälkitoimitukselle, kortinhaltijalle ilmoitetaan asiasta sanamuodolla "jälkitoimitus" tai jollakin olennaisesti vastaavalla viestillä.
  12. Tilitietojen vilpillinen tai luvaton käyttö on kielletty. Kauppias hyväksyy sen, ettei se pyydä tai käytä Visa- tai Mastercard-tilinumerotietoja mihinkään tarkoitukseen, jonka kauppias tietää tai jonka kauppiaan olisi pitänyt tietää vilpillisiksi tai rikkovan Visa- ja Mastercard-standardeja, Korttiyhtiöiden sääntöjä, PUA-sopimusta tai tätä CEA-sopimusta, tai mihinkään tarkoitukseen, johon kortinhaltija ei ole antanut lupaa.
  13. Kauppiaan tunnistaminen. Kauppias suostuu ilmoittamaan näkyvästi ja yksiselitteisesti kortinhaltijalle henkilöllisyytensä kaikissa maksutapahtuman vaiheissa niin, että kortinhaltija voi helposti tunnistaa tapahtuman.
 2. Korttiyhtiöt.Visa Europe Ltd, Visa U.S.A., Inc. ja Visa International ("Visa") sekä Mastercard International Incorporated ("Mastercard") ("Korttiyhtiöt") ovat laatineet säännöt ja määräykset ("Korttiyhtiöiden säännöt"), joilla säädellään niiden jäsenpankkeja ja kauppiaita Korttiyhtiöiden kautta tehtyihin maksuihin liittyvissä menettelyissä, vastuissa ja maksuriskin kohdentamisessa. Hyväksymällä tämän CEA-sopimuksen Kauppias suostuu noudattamaan tällaisia Korttiyhtiöiden sääntöjä.
 3. Kauppiaan palautuskäytäntö on oltava Kauppiaan verkkosivustolla. Jos Kauppias rajoittaa palautus- tai vaihto-oikeutta tai muita erityisiä korttimyynnin ehtoja, Kauppiaan KÄYTÄNNÖSTÄ ON ILMOITETTAVA SELVÄSTI KORTINHALTIJALLE ENNEN MYYNTIÄ OSANA MYYNNIN VAHVISTUSPROSESSIA. ASIANMUKAINEN ILMOITTAMINEN MERKITSEE SELKEÄÄ SANAMUOTOA "EI HYVITYSTÄ, VAIN TUOTTEEN VAIHTO ON MAHDOLLINEN", TAI JOTAIN OLEELLISESTI VASTAAVAA KAIKKI ERITYISEHDOT MUKAAN LUKIEN. HUOMAUTUS: HYVITYSTÄ TAI VAIHTOA KOSKEVAT EHDOT EIVÄT KOKONAAN POISTA hyvitysvastuutasi, sillä kuluttajansuojalait ja Korttiyhtiöiden säännöt antavat kortinhaltijalle usein mahdollisuuden riitauttaa nämä tuotteet. Esimerkiksi direktiivin 97/7/EY nojalla monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on erillisiä myyntisäännöksiä, joiden mukaisesti kuluttaja voi peruuttaa sopimuksensa Kauppiaan kanssa määrätyn ajan kuluessa ja saada hyvityksen.
 4. Sopimuksen kesto ja irtisanominen. Tämä CEA-sopimus tulee voimaan sinä päivämääränä, jolloin Kauppias hyväksyy tässä sopimuksessa määritetyt ehdot. Sopimus on voimassa niin kauan kuin Kauppias käyttää PayPal-palvelua ("Palvelut") tai kunnes Kauppias, Käsittelijä tai Jäsen irtisanoo sopimuksen. Sellaisia sopimuksen ehtoja, joita sovelletaan luonteensa puolesta sopimuksen irtisanomisen jälkeen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, korvaus- ja takaisinveloitusvelvoitteet sekä vastuunrajoitukset), sovelletaan myös sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Jäsen tai Käsittelijä voi irtisanoa tämän CEA-sopimuksen milloin tahansa mistä tahansa Kauppiaan velvoitteiden laiminlyönnistä johtuvasta tai muusta syystä, jota Jäsen tai Käsittelijä pitää poikkeuksellisena.

  Tämä CEA-sopimus päättyy automaattisesti, jos Kauppiaan PUA-sopimus irtisanotaan.
 5. Korvaus. Kauppias suostuu puolustamaan ja suojaamaan Jäsentä ja Käsittelijää sekä korvaamaan niille kaikki tappiot, vastuuvelvoitteet, vahingot ja kulut (myös oikeudelliset palkkiot ja perintäkulut), joita Jäsenelle, Käsittelijälle ja/tai niiden tytäryhtiöille tai edustajille voi aiheutua, jos Kauppias rikkoo jotain CEA-sopimuksen mukaista takuuta tai sopimusvakuutta tai antaa vääriä tietoja tai Kauppias tai sen työntekijät tai asiamiehet toimivat virheellisesti korttitapahtumissa tai Kauppiaan toimittaessa tavaroita ja palveluja kortinhaltijoille tai jos ne rikkovat laillisia vaatimuksia.
 6. Välimiesoikeus. Jos Kauppiaan, Käsittelijän ja/tai Jäsenen välille syntyy tätä CEA-sopimusta koskeva valitus, mukaan lukien tämän CEA-sopimuksen ja/tai tämän lausekkeen voimassaoloa tai olemassaoloa koskeva valitus, yksi välimies ratkaisee sen välimiesmenettelyllä Lontoossa (Iso-Britannia) englanniksi ICC-sääntöjen mukaisesti. Osapuolet suostuvat luopumaan mahdollisuudesta hakea muutosta välimiestuomioistuimen tuomioon. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen yhdestä välimiehestä 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on pyytänyt tätä toiselta osapuolelta, ICC nimittää välimiehen.
 7. Siirtäminen/muutokset. Kauppias ei voi siirtää tätä CEA-sopimusta ilman Jäsenen ja Käsittelijän etukäteistä kirjallista suostumusta. Jäsen voi siirtää tämän CEA-sopimuksen mukaiset oikeutensa ilman Kauppiaan suostumusta Korttiyhtiöiden sääntöjen mukaisesti. Käsittelijä ei saa käyttää alihankintaa, alilisensoida, luovuttaa tai antaa käyttöoikeutta tai toimilupaa tai millään tavoin luovuttaa kolmannelle osapuolelle mitään tässä CEA-sopimuksessa jäljempänä määritettyä Käsittelijän oikeutta tai velvoitetta.

  Jäsen voi muuttaa tätä CEA-sopimusta PUA-sopimuksessa määritetyn mukaisesti, mutta sitä ei voida muuten muuttaa ilman Jäsenen nimenomaista kirjallista suostumusta.
 8. Takuun vastuuvapauslauseke. Tämä CEA-sopimus on palvelusopimus. Sanoudumme irti kaikesta nimenomaisesta tai epäsuorasta takuusta, joka on annettu kauppiaalle tai muulle henkilölle, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, kaikki takuut, jotka koskevat tämän CEA-sopimuksen mukaisesti toimitettujen palvelujen tai tavaroiden laatua, soveltuvuutta, myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai muuta lain sallimissa rajoissa.
 9. Logon käyttö. Kun osapuolet käyttävät toisen osapuolen logoja ja muita tavaramerkkejä, kukin osapuoli suostuu noudattamaan toisen osapuolen antamia ohjeita siten kuin osapuolet ilmoittavat toisilleen aika ajoin.
 10. Vastuunrajoitus. Sen estämättä, mitä tässä CEA-sopimuksessa määrätään, sopimuksen osapuolet tai niiden tytäryhtiöt, vastaavat johtajat, virkamiehet, työntekijät, asiamiehet tai alihankkijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingosta, sopimuksista, ankarasta vastuusta tai muusta lakimääräisestä asiasta, joka johtuu menetetyistä voitoista, menetetystä liikevaihdosta, menetetyistä liiketoimintamahdollisuuksista tai esimerkinomaisista, rangaistavista, erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka kaikki suljetaan tämän sopimuksen ulkopuolelle osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti riippumatta siitä, olivatko tällaiset vahingot ennakoitavissa tai ilmoitettiinko jollekin osapuolelle tai organisaatiolle tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sen estämättä, mitä tässä CEA-sopimuksessa määrätään, emme ole missään tapauksessa vastuussa palvelujemme suorittamisessa esiintyvistä mistään viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat palveluntarjoajistamme tai muista osapuolista tai kohtuullisen valvontamme ulkopuolisista toimista, mukaan lukien PayPal. Sen estämättä, mitä tässä CEA-sopimuksessa määrätään, osapuolten kumulatiivinen vastuu kaikista tappioista, vaateista, oikeusriidoista, kiistoista, rikkomuksista tai vahingoista mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoittamatta tästä CEA-sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät syyt) riippumatta toimintatavoista tai oikeudellisesta käytännöstä tai siitä, johtuuko se sopimusoikeudesta tai sopimukseen perustumattomasta vahingonkorvauksesta (lukuun ottamatta laiminlyöntiä ja tahallista väärinkäytöstä), ei saa ylittää kaikkien tämän CEA-sopimuksen mukaisesti käsiteltyjen Yhdysvaltain dollarin määräisten tapahtumien kokonaismäärää. Mikään tässä CEA-sopimuksessa mainittu ei sulje pois tai rajoita minkään osapuolen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu laiminlyönnistä, petoksesta, vilpistä tai virheellisten tietojen antamisesta niiden syystä riippumatta.
 11. Täytäntöönpanokelpoisuus. Kolmas osapuoli (muu kuin HSBC-yhtiöt) ei voi panna täytäntöön mitään tämän CEA-sopimuksen ehtoa. Erityisesti henkilöllä, joka ei ole tämän CEA-sopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts Act -lain (kolmansien osapuolten oikeudet) nojalla oikeutta panna täytäntöön tätä CEA-sopimusta tai hyötyä siitä (jos henkilö ei ole sopimuksen osapuoli, HSBC-yhtiöiden edustaja tai niiden hyväksytty seuraaja ja siirronsaaja).
 12. Sovellettava lainsäädäntö. Tähän CEA-sopimukseen sovelletaan Englannin ja Walesin lainsäädäntöä. Kaikki sopimuksen osapuolet hyväksyvät Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan.
 13. Sopimuksesta luopuminen. Jos osapuoli ei pysty turvautumaan johonkin tämän CEA-sopimuksen mukaiseen oikeuteensa, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, oikeuteen irtisanoa tämä CEA-sopimus, jos toinen osapuoli on rikkonut tai laiminlyönyt sen ehtoja, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että tämä osapuoli luopuu oikeudestaan panna tämän CEA-sopimuksen kaikkia määräyksiä täytäntöön sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 14. Osapuolten väliset suhteet. Ei kumppanuutta, edustusta tai riippumatonta alihankintaa. Tämä CEA-sopimus ei muodosta Kauppiaan, Käsittelijän ja/tai Jäsenen välille edustusta, kumppanuutta, yhteisyritystä tai työsuhdetta. Osapuolet täyttävät tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa nyt ja vastaisuudessa itsenäisinä toimeksisaajina. Mikään tässä CEA-sopimuksessa ei muodosta jommalle kummalle osapuolelle toisen osapuolen edustusta mihinkään tarkoitukseen. Kumpikaan osapuoli ei sitoudu tai yritä sitoa toista sopimuspuolta mihinkään sopimukseen tai velvoitteen täyttämiseen, eikä kumpikaan osapuoli vakuuta kolmannelle osapuolelle, että sillä on oikeus tehdä sitovia velvoitteita toisen osapuolen puolesta.
 15. Ei Palvelujen laitonta käyttöä. Kauppias ei saa käyttää ja/tai hyödyntää Palveluja laittomiin tarkoituksiin eikä häiritä tai rikkoa Palveluihin liitettyjä verkkoja.
 16. Ositettavuus. Aina kun mahdollista, tämän CEA-sopimuksen kaikkia määräyksiä tulkitaan siten, että ne ovat voimassa ja päteviä sovellettavan lain nojalla. Jos kuitenkin toimivaltainen tuomioistuin kieltää tai toteaa pätemättömäksi jonkin tämän sopimuksen määräyksen, tällainen määräys lakkaa olemasta voimassa tällaisen kiellon tai pätemättömyyden laajuudessa ilman, että tällaisen määräyksen jäljellä olevat osat tai tämän CEA-sopimuksen jäljellä olevat määräykset katsotaan pätemättömiksi.

 

KAUPALLISEN YKSIKÖN SOPIMUS PAYPAL-MAKSUKORTIN KÄSITTELYPALVELUILLE

Huomautus: alla oleva sopimus korvaa aiemman samantapaisen NatWestin (National Westminster Bank PLC) kanssa tehdyn sopimuksen.

 

Tämä kaupallisen yksikön sopimus PayPal-maksukortin käsittelypalveluista ("Commercial Entity Agreement" tai "CEA-sopimus") tehdään kaikkien PayPal-käyttäjien kanssa, jotka ovat kaupallisia yksiköitä (Visa Europen, Visa Inc:n, Visa Internationalin, Mastercard Worldwiden, UK Maestron, Solon ja/tai International Maestron (yhdessä "Korttiyhtiöt") määritelmän mukaan). Jokaiseen tällaiseen PayPal-käyttäjään viitataan tässä sopimuksessa termillä "Kauppias" tai "sinä" ja/tai "sinua". Tämä CEA-sopimus on erillinen, oikeudellisesti sitova sopimus luotto- ja pankkikorttien käsittelystä PayPal-tapahtumissa sinun ja Hankkijan (jäljempänä määritetyn mukaisesti) välillä.

Tämän CEA-sopimuksen tarkoituksia varten "Hankkija" tarkoittaa (a) Worldpay (UK) Limitedia, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Euroopassa ja/tai (b) Worldpay PTE Ltd:a, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Singaporessa ja/tai (c) Worldpay (HK) Limitedia, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Hongkongissa, ja/tai (d) Citizens Bank, N.A.:ta, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Yhdysvalloissa ja/tai (d) Worldpay PTY:tä. Ltd:a, jos Kauppiaan sijaintipaikka on Australiassa. Tässä CEA-sopimuksessa termillä "me", "meitä" ja "meidän" viitataan Hankkijaan.

Tämän CEA-sopimuksen määräysten mukaisesti Hankkija voi irtisanoa pankki- ja luottokorttien käsittelypalvelujensa toimittamisen ja vaatia PayPalin panevan täytäntöön Kauppiaan ja PayPalin välisten sopimusten ("PayPal-sopimus") minkä tahansa määräyksen, josta on sovittu Kauppiaan ja PayPalin välillä.

Kauppias sitoutuu noudattamaan tämän CEA-sopimuksen ehtoja. Kauppias suostuu myös siihen, että tämä CEA-sopimus muodostaa oikeudellisesti sitovan sopimuksen Kauppiaan ja Hankkijan välillä. PayPal ei ole tämän sopimuksen osapuoli ja toimii ainoastaan Hankkijan asiamiehenä. Jos ehdotamme tämän CEA-sopimuksen olennaista muutosta, PayPal ilmoittaa sinulle omasta puolestaan tällaisesta muutoksesta vähintään 30 päivää (tai muun lakisääteisen vähimmäisajan verran) ennen muutosta. Tämän ilmoitusajan jälkeen katsomme, että olet hyväksynyt kaikki tällaiset CEA-sopimuksen muutokset. Tähän CEA-sopimukseen voidaan tehdä ei-oleellisia muutoksia siten, että PayPal julkaisee puolestamme uuden version CEA-sopimuksesta PayPalin verkkosivustoilla ja tarkistettu versio astuu voimaan sillä hetkellä, kun PayPal kyseisen version julkaisee.  Jos olet eri mieltä mistä tahansa näistä ehdotetuista muutoksista, voit sulkea PayPal-tilisi ennen ilmoituksessa esitetyn ilmoitusjakson päättymistä ja PayPal-sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja tämä CEA-sopimus irtisanotaan tilisi sulkemisen yhteydessä. Tämän CEA-sopimuksen muutos katsotaan "olennaiseksi", jos se vähentää oikeuksiasi tai lisää vastuitasi.

 1. Tämän CEA-sopimuksen tarkoitus. Kun asiakkaasi maksavat sinulle PayPalin kautta, maksu voidaan suorittaa PayPalin tukeman rahoituslähteen kautta, mukaan lukien kortilla. Useimmissa tapauksissa et tiedä asiakkaan valitsemaa rahoituslähdettä. Koska saatat olla korttimaksun vastaanottaja, Korttiyhtiöt edellyttävät, että olet suorassa sopimussuhteessa Korttiyhtiöiden jäsenenä olevaan hankkijaan. Tekemällä tämän CEA-sopimuksen täytät nämä Korttiyhtiöiden vaatimukset ja suostut noudattamaan Korttiyhtiöiden sääntöjä, jotka koskevat PayPal-palvelun kautta vastaanotettuja maksuja.
 2. Hankkijan velvollisuudet. 
  1. Hankkijan velvollisuudet tämän CEA:n nojalla rajoittuvat yksinomaan Kauppiaan korttitapahtumien käsittelyyn sillä alueella, johon Kauppiaan sijaintipaikka kuuluu, sekä kyseisiin tapahtumiin liittyvien varojen vastaanottoon ja suorittamiseen PayPalille Kauppiaan tilin osalta ("Hankkijapalvelut").  Kaikki muut PayPal-sopimuksen mukaisten palvelujen tarjoamiseen liittyvät velvollisuudet ovat PayPalin vastuulla, ja Kauppiaan on ilmoitettava PayPalille välittömästi kaikki Kauppiaalle tarjottaviin palveluihin liittyvät ongelmat, tyytymättömyydet, valitukset ja/tai palveluvalitukset.
  2. Jollei tämän CEA-sopimuksen ja PayPal-sopimuksen ehdoista muuta johdu, Hankkija käynnistää nimetylle tilille (jonka PayPal on Hankkijalle ilmoittanut) maksun, joka on yhtä suuri kuin Hankkijan tämän CEA-sopimuksen nojalla Kauppiaan puolesta käsittelemien korttitapahtumien arvo (vähennettynä tämän CEA-sopimuksen tai PayPal-sopimuksen mukaisilla maksunpalautuksilla, sakoilla, arvioilla, takaisinveloituksilla, takaisinveloituskuluilla, palkkioilla tai Kauppiaan muilla (tosiasiallisilla tai odotettavissa olevilla) veloilla).  Hankkijan velvollisuudet siirtää varoja tämän CEA:n nojalla rajautuvat PayPalin kanssa tehdyssä sopimuksessa määriteltyjen Hankkijan oikeuksien mukaisesti.
  3. Kauppias hyväksyy sen, että kaikki Hankkijan PayPalille tämän CEA-sopimuksen mukaisesti maksamat maksut katsotaan tämän CEA-sopimuksen mukaisten Hankkijan velvoitteiden tarkoittamien Hankkijan Kauppiaalle maksettavien summien onnistuneiksi vastaanottamisiksi. Kauppiaan on korvattava Hankkijalle ja varauduttava korvaamaan Hankkijalle kaikki tappiot, kustannukset, riitautukset, vaatimukset, kulut ja velvoitteet (mukaan lukien Korttiyhtiöiden sääntöjen mukaiset maksusuoritusten uusinnat), jotka liittyvät varojen maksamiseen Hankkijan toimesta PayPalin nimissä tämän CEA-sopimuksen ehtojen mukaisesti.
  4. Tämän CEA-sopimuksen voimassaolon aikana ja sen mistä tahansa syystä tapahtuneen päättymisen jälkeen Hankkijalla on oikeus lykätä (kohtuullisen harkintansa mukaan sopivaksi katsomakseen ajaksi) päivämäärää, jona korttitapahtumien varat erääntyisivät maksettaviksi (ilman tämän ehdon olemassa oloa), voidakseen suojata asemansa suhteessa kaikkiin todellisiin tai odotettavissa oleviin takaisinveloituksiin, sakkoihin, arviointeihin, maksunpalautuksiin, takaisinveloituskustannuksiin, palkkioihin, petoksiin, laittomiin toimintoihin tai muihin Kauppiaan velvoitteisiin, jotka liittyvät tämän CEA-sopimuksen tai PPA-sopimuksen mukaisesti käsiteltyihin korttitapahtumiin.  Tällaisia viivästettyjä summia voidaan käyttää Kauppiaan maksamattomien takaisinveloitusten, sakkojen, takaisinveloituspalkkioiden, palkkioiden tai muiden velvoitteiden maksamiseen.   Kauppias ymmärtää ja hyväksyy, että tämän CEA-sopimuksen voimassaolon aikana ja sen mistä tahansa syystä tapahtuneen päättymisen jälkeen kaikki takaisinveloitukset, takaisinveloituskustannukset, sakot, arvioinnit, palkkiot, petokset ja laittomat toiminnat, jotka millään muotoa ovat seurausta tämän CEA-sopimuksen mukaisesti käsitellyistä korttitapahtumista, ovat edelleen Kauppiaan vastuulla, kuten ovat myös kaikki niiden myötä tämän CEA-sopimuksen tai PayPal-sopimuksen nojalla välittömästi tai myöhemmin maksettaviksi koituvat summat.
 3. Korttiyhtiöiden säännöt.
  1. Talletustapahtumat. Kauppias suostuu ottamaan vastaan maksuja tavaroiden ja palvelujen myynnistä PayPalin käsittelypalvelujen kautta vain Kauppiaan ja sen asiakkaan välisistä bona fide -tapahtumista. Kauppias ei saa käyttää tapahtumaa sellaisen olemassa olevan velvoitteen, johon liittyi luottotappio, jälleenrahoittamiseen tai siirtämiseen. Kauppias hyväksyy sen, että PayPalille myönnetään Visa- ja Mastercard-maksuista valtuutus tapahtuman summaan ennen tapahtuman suorittamista.
  2. Jaetut tapahtumat. Kauppias suostuu olemaan jakamatta yksittäistä myyntiä kahteen (tai useampaan) erilliseen summaan kyseisen myynnin täyteen määrään kohdistuvan valtuutusvaatimuksen kiertämistarkoituksessa. Poikkeuksena on kuitenkin tapaus, jossa Kauppias ja kortinhaltija sopivat tuotteen osatoimituksesta tai jos tapahtuma täyttää viivästyneen toimituksen tai erikoistilaustalletusten piirteet (kuten varastotilanteeseen perustuvat osatoimitukset), jolloin myynti voidaan jakaa useaan tapahtumaan.
  3. Vähimmäis- ja enimmäismäärät / lisämaksut. Kauppias hyväksyy sen, ettei se aseta tapahtumien vähimmäis- tai enimmäismääriä tai määrää lisämaksuja ehdoksi Visa- ja Mastercard-korttien maksuille, ellei tapahtumaa koskevassa erikoislainsäädännössä tätä sallita.
  4. Visa- ja Mastercard-merkit. Kauppiaalla on oikeus ja velvollisuus käyttää Visa- ja Mastercard-logoja tai merkkejä Kauppiaan mainosmateriaaleissa ja verkkosivustolla osoittamaan, että Visa- ja Mastercard-kortit hyväksytään rahoituslähteiksi PayPal-tapahtumille.
  5. Syrjintä. Kauppias hyväksyy sen, ettei se ota käyttöön mitään hyväksymismenettelyä, joka syrjii tai estää Visa- tai Mastercard-kortin käyttöä toisen maksukortin eduksi, jollei tapahtuman erityisestä lainkäyttöalueesta muuta johdu.
  6. Pääsy kortinhaltijan tietoihin. Kauppias sitoutuu noudattamaan Payment Card Industry Security Standards -neuvoston (tai muun korvaavan elimen), Visan tai Mastercardin tietoturvavaatimuksia, mukaan lukien Payment Card Industry SSC-standardit, tilanteissa, joissa sillä on pääsy Kortinhaltijan tietoihin (kuten kortinhaltijan kortin numero, kortin päättymispäivämäärä ja CVV2). Lisäksi sitoudut noudattamaan PayPalin edellyttämiä tietoturvavaatimuksia, kuten on esitetty PayPal-sopimuksessa siihen määräajoin tehtyine täydennyksineen.  . Jos Kauppias saa Kortinhaltijan tiedot PayPal-käsittelypalvelujen yhteydessä, Kauppias hyväksyy sen, ettei se käytä Kortinhaltijan tietoja mihinkään tarkoitukseen, jonka se tietää tai jonka sen pitäisi tietää olevan vilpillistä tai rikkovan Korttiyhtiöiden sääntöjä. Kauppias suostuu myös siihen, ettei se myy, osta, tarjoa tai vaihda millään tavalla tai luovuta kortinhaltijan tietoja muille kuin hankkijalleen, Visa- tai Mastercard-kortille (soveltuvin osin) tai vastauksena viranomaispyyntöön.
  7. Kauppiaan tunnistaminen. Kauppias suostuu ilmoittamaan näkyvästi ja yksiselitteisesti kortinhaltijalle henkilöllisyytensä, mukaan lukien Kauppiaan sijainnin (fyysisen osoitteen), kaikissa maksutapahtuman vaiheissa niin, että kortinhaltija voi helposti tunnistaa, onko kyseessä kotimainen vai rajat ylittävä tapahtuma.
  8. Takaisinveloitukset. Kauppiaan on pyrittävä kaikin kohtuullisin menetelmin ratkaisemaan riita-asiat kortinhaltijan kanssa. Takaisinveloitusta koskevan valituksen tapauksessa Kauppiaan on viipymättä vastattava PayPalin kaikkiin tietopyyntöihin. Kauppias ei saa yrittää laskuttaa uudelleen kortinhaltijaa tuotteesta, jonka maksu on palautettu kortinhaltijalle, jollei kortinhaltija ole hyväksynyt tällaisia toimia.
 4. Kauppiaan hyvityskäytäntö on oltava Kauppiaan verkkosivustolla. Jos Kauppias rajoittaa maksunpalautusten/vaihtojen ehtoja tai muita erityisiä Korttimyynnin ehtoja, Kauppiaan käytännöstä on selvästi ilmoitettava kortinhaltijalle ennen myyntiä ja Kauppiaan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja Korttiyhtiöiden sääntöjä.
 5. Tarkastus.  Kauppiaan on Hankkijan pyynnöstä ilmoitettava Hankkijalle tämän kohtuudella vaatimat tiedot, jotka se tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa ja/tai arvioidakseen toimitettuihin palveluihin liittyvät rahoitus- ja vakuutusriskit ja/tai arvioidakseen, miten hyvin Kauppias on noudattanut CEA-sopimuksen ehtoja ja/tai Korttiyhtiöiden sääntöjä.
 6. Sopimuksen kesto ja irtisanominen. Tämä CEA-sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Kauppiaan ja PayPalin välinen PayPal-sopimus astuu voimaan, ja se on voimassa niin kauan kuin PayPal-sopimus on voimassa Kauppiaan ja PayPalin välillä; CEA-sopimuksen voimassaolo päättyy kuitenkin automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, jos PayPal-sopimus päättyy jostakin syystä edellyttäen, että ne ehdot, joiden on luonteensa puolesta tarkoitus säilyä päättymisen jälkeen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, korvausvelvoitteet ja vastuunrajoitukset), säilyvät edelleen voimassa päättymisen jälkeen. Hankkija voi irtisanoa tämän CEA-sopimuksen milloin tahansa, jos Kauppias on rikkonut jotakin tämän CEA-sopimuksen tai PayPal-sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai Kauppias voi irtisanoa sen Hankkijan velvoitteen rikkomisen seurauksena. Hankkija voi irtisanoa sopimuksen PayPalin (tai sen asianomaisen konserniyrityksen) ja Hankkijan välisen hankkijapalvelusopimuksen irtisanomisen seurauksena siten kuin Hankkija on ilmoittanut tästä Kauppiaalle.
 7. Korvaus. Kauppias suostuu suojaamaan Hankkijaa ja sekä korvaamaan sille kaikki tappiot, vastuuvelvoitteet, vahingot ja kulut, joita Hankkijalle aiheutuu (a) Kauppiaan rikkoessa jotain tämän CEA-sopimuksen mukaista takuuta, sopimusvakuutta tai sopimusta tai antaessa vääriä tietoja, (b) Kauppiaan tai sen työntekijöiden syyllistyessä laiminlyöntiin tai tahalliseen väärinkäytökseen, (c) Korttitapahtumissa tai muuten Kauppiaan toimittaessa tavaroita ja palveluja Kortinhaltijoille tai asiakkaille, (d) Kauppiaan PayPal-palvelun käytöstä tai e) mistä tahansa sakosta tai kolmannen osapuolen vahingonkorvauksesta, jonka Hankkija on velvollinen maksamaan Kauppiaan toiminnan vuoksi (mukaan lukien Korttiyhtiöiden tai myöntävän pankin korvaus).
 8. Siirtäminen/muutokset. Kauppias ei voi siirtää tätä CEA-sopimusta ilman Hankkijan etukäteistä kirjallista suostumusta. Hankkija voi siirtää tämän CEA-sopimuksen mukaiset oikeutensa ilman Kauppiaan suostumusta.
 9. Takuun vastuuvapauslauseke. Tämä CEA-sopimus on palvelusopimus. Hankkija sanoutuu irti kaikesta nimenomaisesta tai epäsuorasta takuusta, jonka Kauppias tai muu henkilö on antanut, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki takuut, jotka koskevat laatua, soveltuvuutta, myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai muulla tavoin koskevat tämän CEA-sopimuksen mukaisesti toimitettuja palveluja tai tavaroita lain sallimissa rajoissa.
 10. Vastuunrajoitus. Sen estämättä, mitä tässä CEA-sopimuksessa määrätään, Hankkija tai sen johtajat, virkamiehet, työntekijät, asiamiehet tai alihankkijat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingosta, sopimuksista, ankarasta vastuusta tai muusta lakimääräisestä asiasta, joka johtuu menetetyistä voitoista, menetetystä liikevaihdosta, menetetyistä liiketoimintamahdollisuuksista tai esimerkinomaisista, rangaistavista, erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka kaikki suljetaan tämän sopimuksen ulkopuolelle osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti riippumatta siitä, olivatko tällaiset vahingot ennakoitavissa tai ilmoitettiinko Hankkijalle tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jollei tässä CEA-sopimuksessa toisin määrätä, Hankkija ei ole missään tapauksessa vastuussa palvelujensa suorittamisessa esiintyvistä mistään viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat sen palveluntarjoajista tai muista osapuolista tai Hankkijan kohtuullisen valvonnan ulkopuolisista toimista, mukaan lukien PayPalista. Sen estämättä, mitä tässä CEA-sopimuksessa määrätään, osapuolten kumulatiivinen vastuu kaikista tappioista, vaateista, oikeusriidoista, kiistoista, rikkomuksista tai vahingoista mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoittamatta tästä CEA-sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät syyt) riippumatta toimintatavoista tai oikeudellisesta käytännöstä tai siitä, johtuuko se sopimusoikeudesta tai sopimukseen perustumattomasta vahingonkorvauksesta (mukaan lukien laiminlyönti), ei saa ylittää Kauppiaan tämän CEA-sopimuksen mukaisesti PayPalin kautta käsittelemien Yhdysvaltain dollarin määräisten tapahtumien kokonaismäärää. Mikään tässä CEA-sopimuksessa mainittu ei sulje pois tai rajoita minkään osapuolen vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka johtuu laiminlyönnistä, petoksesta, vilpistä tai virheellisten tietojen antamisesta niiden syystä riippumatta.
 11. Sopimuksesta luopuminen. Jos osapuoli ei pysty turvautumaan johonkin tämän CEA-sopimuksen mukaiseen oikeuteensa, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, oikeuteen irtisanoa tämä CEA-sopimus, jos toinen osapuoli on rikkonut tai laiminlyönyt sen ehtoja, sen ei katsota tarkoittavan sitä, että tämä osapuoli luopuu oikeudestaan panna tämän CEA-sopimuksen kaikkia määräyksiä täytäntöön sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 12. Osapuolten väliset suhteet.Tämä CEA-sopimus ei muodosta Kauppiaan ja Hankkijan välille edustusta, kumppanuutta, yhteisyritystä tai työsuhdetta. Osapuolet täyttävät tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa nyt ja vastaisuudessa itsenäisinä toimeksisaajina. Mikään tässä CEA-sopimuksessa ei muodosta jommalle kummalle osapuolelle toisen osapuolen edustusta mihinkään tarkoitukseen. Kumpikaan osapuoli ei sitoudu tai yritä sitoa toista sopimuspuolta mihinkään sopimukseen tai velvoitteen täyttämiseen, eikä kumpikaan osapuoli vakuuta kolmannelle osapuolelle, että sillä on oikeus tehdä sitovia velvoitteita toisen osapuolen puolesta.
 13. Ei Palvelujen laitonta käyttöä. Kauppias ei saa käyttää ja/tai hyödyntää Hankkijapalveluja laittomiin tarkoituksiin eikä häiritä tai rikkoa Hankkijapalveluihin liitettyjä verkkoja.
 14. Ositettavuus. Aina kun mahdollista, tämän CEA-sopimuksen kaikkia määräyksiä tulkitaan siten, että ne ovat voimassa ja päteviä sovellettavan lain nojalla. Jos kuitenkin toimivaltainen tuomioistuin kieltää tai toteaa pätemättömäksi jonkin tämän sopimuksen määräyksen, tällainen määräys lakkaa olemasta voimassa tällaisen kiellon tai pätemättömyyden laajuudessa ilman, että tällaisen määräyksen jäljellä olevat osat tai tämän CEA-sopimuksen jäljellä olevat määräykset katsotaan pätemättömiksi.
 15. Sovellettava lainsäädäntö. Tätä CEA-sopimusta (ja suhteita, joihin siinä viitataan tai joita siinä tarkastellaan) säädellään ja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti, ja osapuolet hyväksyvät Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan kaikissa sopimusta koskevissa erimielisyyksissä.