Policy Updates

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Teadaanne PayPali juriidiliste lepingute muutmise kohta

Välja antud: 29. september 2020

Palun lugege seda dokumenti

Me teeme muudatusi juriidilistes lepingutes, mis reguleerivad teie suhet PayPaliga.

Soovitame teil allolevad teadaanded hoolikalt üle vaadata, et oleksite nende tulevaste muudatustega kursis.

Teilt ei vajata edasisi toiminguid, kuna need muudatused toimuvad automaatselt jõustumiskuupäeval.

16. detsember 2020.

 

Juhul, kui eelistate neist muudatustest keelduda ja oma konto sulgeda, saate seda teha enne 16. detsembrit 2020, ilma et sellega kaasneks täiendavaid tasusid.

Siin dokumendis ei ole mainitud muudatusi, mis on tehtud keelelise kohandamise jaoks, ortograafiliste ja grammatiliste vigade parandamise või eemaldamise jaoks või vormingu muutmiseks. See kehtib ka siis, kui oleme parandanud või ühtlustanud numeratsiooni ja viiteid.

 

PAYPALI KASUTAJALEPINGU UUENDUSED

Jõustumiskuupäev: 16. detsember 2020

  • Klõpsake SIIA, et vaadata ajakohastatud kavandatud muudatuste teksti.

Hetkel kehtiva PayPali kasutajalepingu leiate siia klõpsates, samuti saate sellele juurde pääseda enamiku PayPali saidi lehekülgede jaluses, klõpsates lingil „Õigusteave“ või „Juriidilised lepingud“.

Teave teie konto kohta – Konto avamine – Äriüksuse olek

Oleme muutnud jao sõnastust, kajastamaks, et teatud piirmäärade saavutamisel või teatavate ärisegmentide või tegevuste puhul võivad äriüksuste lepingud kehtida mis tahes PayPali kontole, mida omate.

Teave teie konto kohta – Konto avamine – PayPali konto turvaline kasutamine

Siia jakku oleme lisanud nõude, et peate oma PayPali konto profiilil säilitama telefoninumbrit telefonil, mille esmane kasutaja te olete.

Teave teie konto kohta – Tasud

Selles jaos oleme eemaldanud viimase lõigu kaupmehe määra kohta, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Makse tegemine – Makse tegemise üldsätted – Teie maksejuhis

Selle jao lõppu lisasime uue lõigu, andes teile kiirema maksekogemuse jaoks võimaluse määrata mõned saajad usaldatavateks makse saajateks.

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Vaidluse lahendamise tasud

Me kehtestame müüjatele vaidluse lahendamise tasu ja selle tingimused.

Maksete vastuvõtmine – Tagastamised ja maksete tühistamine – Tagasinõude tasu

Oleme lisanud uue jao, mis käsitleb selgitamise eesmärgil tagasinõude tasu.

Maksete vastuvõtmine – Lisatasude reeglid

Selles jaos oleme eemaldanud viimase lõigu kaupmehe kohta, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Maksete vastuvõtmine – PayPal Giving Fund

Oleme lisanud kaks uut jagu PayPal Giving Fundi kohta, mis kehtivad ainult vastavate Iirimaa ja Ühendkuningriigi heategevusorganisatsioonide kohta.

Maksete vastuvõtmine – Kaupmehe määr

See jagu on eemaldatud, kuna lõpetame kaupmehe määra kaupmeestele pakkumise.

Muud õiguslikud tingimused – Meie õigused – Inaktiivsustasu

Kehtestame inaktiivsustasu kontodele, mis on olnud inaktiivsed vähemalt 12 järjestikuse kuu jooksul.

MÄRKUS. Seda sätet ei kohaldata Iirimaal registreeritud PayPali kasutajate ja Ungaris registreeritud isiklike kontode puhul.

Lisa 1: Tasude tabel

A2.2.2 Tasud PayPal Commerce Platformis sisalduva kassalahenduse kasutamise eest

Jaos A2.2.2.3. oleme eemaldanud viite kaupmehe määrale ning jagudele A 2.2.3. ja A 2.2.4., kuna lõpetame kaupmeestele kaupmehe määra pakkumise.

A2.2.3. Kaupmehe määr

Jagu A2.2.3. on eemaldatud, kuna lõpetame kaupmeestele kaupmehe määra pakkumise.

A3.1. Valuuta konverteerimine

Jaos A3.1.1 muutsime valuuta konverteerimise tasu teie PayPali kontol asuvate summade puhul, mis ei moodusta osa konkreetsest teie kontole laekuvast või sealt väljuvast tehingust (nt teie saldo konverteerimine teise valuutasse), ja tehingute puhul, mis hõlmavad valuuta konverteerimist, mille puhul müüja on nõustunud kandma 3,0% suurust konverteerimistasu.

Jagu A3.1.2. on muudetud kohalduma kõigi selles kasutajalepingus olevate riikide kohta ning valuuta konverteerimise tasu kohta tehingute puhul, kus müüja pole nõustunud tavapäraselt 4,00% suurust tasu kandma.

A3.2. Saldo väljavõtmine

Jaos A3.2.1. oleme kehtestanud tasu raha väljavõtmise eest teie PayPali kontoga seotud USA pangakontole.

A3.3. Tagasinõude tasu ja vaidluse lahendamise tasu

Oleme jaganud jao A3.3. kahte alamjakku: A3.3.1. Tagasinõude tasu, mida ei muudeta, ja A3.3.2. Vaidluse lahendamise tasu, mis käsitleb meie asja kehtestatud vaidluse tasu.

MÄRKUS. Seda tasu ei kohaldata Iirimaal registreeritud PayPali kasutajate puhul.

A3.13 Inaktiivsed PayPali kontod

Oleme lisanud uue jao A3.13, mis käsitleb äsja kehtestatud inaktiivsustasu.

 

PAYPALI VEEBIPÕHISTE KAARDIMAKSETEENUSTE LEPINGU UUENDUSED

4. Infoturve; andmekaitse; andmete ülekantavus

Oleme muutnud jagu 4.6., et rääkida andmekaitse addendum'ist, mitte lisast (seetõttu on lisa 2 eemaldatud) ning oleme lisanud uue jao 4.7., mis käsitleb andmete ülekantavust.

 

ÄRIÜKSUSE LEPINGU UUENDUSED

Oleme eemaldanud äriüksuse lepingu esimesest lõigust PayPal Premieri ja ettevõttekontode piirangu.

 

PRIVAATSUSAVALDUSE UUENDUSED

Uuendame oma andmetöötluse tingimusi, kajastamaks, et PayPal on maksete töötlemise ja pettusevastaste teenuste vastutav andmetöötleja.

 

PAYPAL BUSINESSI MASTERCARDI DEEBETKAARDI VALDAJA LEPINGU UUENDUSED (AINULT ÜHENDKUNINGRIIK)

Jaos 11 lisasime hüperlingi Mastercardi valuuta konverteerimise kalkulaatori ja EKP määra kohta ning oleme selgitanud, et me ei ole kohustatud saatma teile teadet piiriülese tasu määruse (määrus (EÜ) 924/2009) alusel.

 

iZETTLE

Oleme lisanud uusi tingimusi meie iZettle'i teenuse kohta meie Ühendkuningriigi juriidiliste lepingute leheküljele.