Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

Välja antud: 17. mai 2023

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse ja/või vaadatakse üle PayPali kasutajatele üksikasjalikult muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutajalepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist.Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete uuendusi. Pange tähele, et eelvaates loetletud lepingutele võib teha täiendavaid muudatusi loetletud jõustumiskuupäevadel või enne seda, kui asjakohased teavitamisnõuded on täidetud.

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused jõustuvad allpool näidatud jõustumiskuupäeva(de)l.

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teade hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Muu tegevus pole vajalik.

Kui soovite nendest muudatustest keelduda, peate oma PayPali konto enne jõustumiskuupäeva sulgema.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Kustutame kasutajalepingu jaotisest „Toimingud, mida võime võtta, kui osalete mis tahes piiratud tegevuses” sätte, mille alusel, kui kasutate oma PayPali kontot peamiselt oma kaubanduse, äri, käsitöö või elukutse eesmärkidel ja te rikute vastuvõetava kasutamise eeskirju, võib PayPal teie kontrollitavalt PayPali kontolt maha arvata 2500 USD (või selle ekvivalendi selle riigi valuutas, kus te elate) lubatud kasutuse põhimõtete rikkumise kohta. Kustutame ka viited käesolevale punktile vastavas pealkirjas ja eemaldame kahjudega seotud mittevajaliku sõnastuse. Need kustutamised jõustuvad 17. juulil 2023. Vahepeal ei jõusta me selliste sätete alusel oma õigusi seoses PayPali uute nõuetega, mis võivad tekkida selliste sätete alusel pärast käesoleva teate kuupäeva.

Vaadake ajakohastatud PayPali kasutajaleping üle