Põhimõtete uuendused

 

>> Vaata kõiki juriidilisi lepinguid

>> Vaata varasemaid põhimõtete uuendusi

Põhimõtete uuendused

 

 

Teade muudatus(t)e kohta Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali lepingu(te)s

Välja antud: 10. mai 2022

 

See leht

Sellel lehel kirjeldatakse ja/või vaadatakse üle PayPali kasutajatele üksikasjalikult muudatusi Bulgaaria, Küprose, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Kreeka, Läti, Liechtensteini, Leedu, Malta, Rumeenia, San Marino, Slovakkia ja Sloveenia PayPali kasutajalepingus või muudes veebilepingutes, põhimõtetes või avaldustes, mis nõuavad teavitamist. Samuti saate vaadata varasemaid põhimõtete uuendusi.

 

Tulevased muudatused

Muudame teatud lepinguid (allpool loetletud), mis reguleerivad teie suhet PayPaliga. Need muudatused rakenduvad automaatselt allpool näidatud vastaval jõustumiskuupäeval (kuupäevadel).

 

Vajalikud meetmed

Palun vaadake alltoodud teated hoolikalt üle ja tutvuge tulevaste muudatustega. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, siis nõustute, et muudatused on teie jaoks siduvad. Te ei pea nende muudatustega nõustumiseks rohkem midagi tegema. Aga kui soovite nendest keelduda, siis peate oma PayPali konto enne rakenduvat jõustumiskuupäeva sulgema, nagu on kirjeldatud kasutajalepingus.

 

PayPali kasutajalepingu muudatused

Alates 1. augustist 2022 me selgitame:

  • keelt kohaldatavas õiguse ja jurisdiktsiooni klauslis. See rõhutab, et tarbijatel on kohustuslikud õigused esitada meie vastu juhtumeid kohalikes kohtutes.
  • kasutajalepingu ümberpööramise klauslit, selgitamaks, millal saab PayPal makse tühistada.

Vaadake ajakohastatud kasutajaleping üle..

 

Oluline teade kõigile ELi ja Ühendkuningriigi klientidele

Osana PayPali jätkuvatest jõupingutustest teha vajalikke muudatusi, seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust, võtame osa Ühendkuningriigi finantsombudsmanide teenuse (FOS) vabatahtlikust jurisdiktsioonist tagasi 1. detsembril 2022. Ühendkuningriigi reeglite muudatuste tõttu alates 1. jaanuarist 2021, oleme olnud ja allume jätkuvalt FOS-i kohustuslikule jurisdiktsioonile teatud Ühendkuningriigi klientide kaebuste suhtes (tarbijad ja teatud väiksemad ettevõtted, mis kvalifitseeruvad mikroettevõtteks, väikeettevõtteks, heategevuseks, usaldusisikuks või käendajaks) sellel kuupäeval või pärast seda toimuvate sündmustega seoses ja neil klientidel on jätkuvalt õigus esitada oma kaebus FOS-ile.

Kui teil on kaebus, mis on seotud enne 1. jaanuarit 2021 toimunud sündmusega ja te ei ole rahul sellega, kuidas PayPal on selle kaebuse meie lõplikus vastuses lahendanud, peate selle kaebuse FOS-ile edastama enne 1. detsembrit 2022.

 

PayPal Generosity Networki tingimuste sissetoomine (kehtib ainult Kreeka suhtes)

Alates 1. augustist 2022:

PayPal Generosity Networki tingimuste ja vastavate tasude tutvustamine Kreekas.

Vaadake üle PayPal Generosity Networki tingimused

Vaadake uuendatud tarbijatasud üle.

Vaadake uuendatud kaupmehe tasud üle.

 

Teie SEPA otsekorralduslepingu volituse muudatused (kohaldatav Küprosele, Eestile, Kreekale, Lätile, Leedule, Maltale, Slovakkiale ja Sloveeniale)

Jõustub: 31. mai 2022

Uuendame teie SEPA otsekorralduslepingut, lisades välja, mida nimetatakse makse tüübiks, ja loetledes selle kui "Korduv", mis on kooskõlas kasutajalepinguga, milles annate meile kestva volituse, kui seote pangakonto rahastamisallikana oma PayPal kontoga. Ajakohastame ka teie otsekorralduse mandaati SEPA, lisades teie aadressi.

Saate jätkuvalt kasutada SEPA otsekorralduslepingu eeliseid nagu tavaliselt. Veenduge, et see muudatus ei mõjutaks mingil viisil saadud teenust.