PayPal

>> Vaata kõiki lepinguid

PayPali alternatiivsete makseviiside leping

Viimati uuendatud: 7. juuni 2021

Prindi

Need on teie ja PayPali (Euroopa), aadressiga S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal", "meie" või "meie"), vahelise lepingu tingimused.

1. Teave nende tingimuste kohta

Need tingimused kohalduvad, kui kasutate meie mis tahes alternatiivse makseviisi funktsiooni.

Teadmiseks:

 • Alternatiivse makseviisi funktsioonid on meie pakutavad funktsioonid, mis teie veebikassasse integreerimisel võimaldavad teie kliendil teile maksmisel valida ja kasutada mis tahes alternatiivset makseviisi (inglise keeles APM) (nagu me aeg-ajalt võime võimaldada); ja
 • alternatiivne makseviis (inglise keeles APM) on mis tahes lisas 1 loetletud makseviis, mida me võime lubada kasutada igaühel, kel pole kontot, et saata makse teie kontole siinsete tingimuste alusel.

Sellele riigile mõeldud kasutajaleping, kus te olete PayPalis registreeritud residendina, moodustab osa nendest tingimustest. Suurte algustähtedega sõnad, mida ei ole siinsetes tingimustes määratletud, on määratletud selles kasutuslepingus. Neid tingimusi ja kasutuslepingut tuleks tõlgendada nii palju kui võimalik ühtse tervikuna. Kui tekib tõlgendamiskonflikt, on need tingimused kasutajalepingu suhtes ülimuslikud.

Meie teenuste määratlus kasutuslepingus koos nende tingimustega sisaldab meie alternatiivsete makseviiside funktsioone.

2. Nende tingimustega nõustumine

Te nõustute nende tingimustega, kui te integreerite meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni oma veebikassa/platvormiga.

Kui te integreerite meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni teise isiku või juriidilise isiku konto jaoks:

 • kinnitate, et teil on selle teise isiku või juriidilise isiku luba siduda nad õiguslikult nende tingimustega; ja
 • et teine isik või juriidiline isik on teie asemel siinsete tingimustega õiguslikult seotud.

3. Alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamine

Kui integreerite meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni oma veebikassaga, võime me kõigil lubada kasutada teile maksmisel alternatiivseid makseviise (kuid ei ole selleks kohustatud).

Nende tingimuste lisa 1 loetleb üles kõik alternatiivsed makseviisid, mida me võime aeg-ajalt teie klientidele pakkuda, ja täiendavad sätted seoses teie maksete vastuvõtmisega klientidelt, kes kasutavad neid alternatiivseid makseviise. Te peate alati neid sätteid järgima.

Kuna maksja ei kasuta alternatiivse makseviisiga makse saatmiseks PayPali kontot, ei tohi te kasutada PayPali, et ennetavalt tagastada alternatiivse makseviisi maksed, kui siinsete tingimuste lisas 1 pole teisiti sätestatud.

Te ei tohi võtta vastu alternatiivse makseviisi makseid muudes vääringutes kui neis, mis on antud alternatiivsete makseviiside kohta esitatud siinsete tingimuste lisas 1.

Meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni saab kasutada ainult ettevõtte konto, mitte isikliku kontoga.

Alternatiivse makseviisi makset saades ei kohaldu täiendavat kasutajalepingus sätestatud protsentuaalset tasu rahvusvaheliste äritehingute eest.

4. Teie vastutus meie ees

Me võime käsitleda alternatiivse makseviisi pakkujaid ja makse töötlejaid, kes aitavad teil alternatiivse makseviisi makseid kätte saada, samamoodi nagu vastuvõtvaid panku/kaarte ja/või teisi makse töötlejaid selles kasutajalepingus.

Alternatiivse makseviisi makseid võib alternatiivse makseviisi osutaja tagasi pöörata, kui lisas 1 ei ole sätestatud teisiti. Teie kohustused ja vastutus meie ees nende tühistamiste eest on samad, mis teil on meie suhtes kasutajalepingu alusel tagasipööramiste ja/või tagasimaksete puhul. Alternatiivsete makseviiside pakkuja võib mõjutada alternatiivse makseviisi makse tagasipööramist samamoodi nagu maksja pank võib mõjutada tagasipööramist ja/või maksja kaardiettevõte võib mõjutada tagasinõuet. Müüja kaitse ei kehti alternatiivsete makseviisidega maksetele.

Pärast nende tingimuste aegumist vastutate te jätkuvalt meie ees nende tingimuste alusel alternatiivse makseviisi maksete tagasipööramiste eest alternatiivse makseviisi pakkuja poolt ja kõigi teie täitmata kohustuste eest, mis tulenevad alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamisest enne tingimuste aegumist.

5. Muudatused ja lõpetamine

Me võime igal ajal ja ilma ette teatamata nende kasutustingimuste lisas 1 toodud nimekirja lisada alternatiivsete makseviiside/alternatiivse makseviisi pakkujaid, või neid sealt eemaldada.

Me võime kooskõlas kasutuslepingus sätestatud muudatuste protsessiga neid tingimusi muuta, kustutada või neile lisandusi teha. Kui te ei nõustu muudatustega, võite need tingimused tühistada.

Te võite need tingimused igal ajal tühistada, eemaldades meie alternatiivse makseviisi funktsiooni oma veebikassast ja pärast muid integratsiooniga seotud samme, mis PayPal võib teile aeg-ajalt kättesaadavaks teha. Seeläbi ei saa teie kliendid enam kasutada alternatiivset makseviisi teile maksmiseks, kuid muidu jääb teie konto avatuks ja kasutajaleping jääb kehtima.

Me võime igal ajal mis tahes põhjusel ja (võimaluse korral) mõistliku etteteatamisega antud teenuse lõpetada, tühistada või peatada niivõrd, kuivõrd see on seotud meie alternatiivsete makseviiside funktsioonidega ja/või alternatiivsete makseviisidega, ilma et teie selle eest vastutaks.

Need tingimused jäävad kehtima mis tahes lepingu lõpetamisel selles ulatuses ja nii kauaks, kuni me: (i) tegeleme küsimustega, mis tulenevad teie alternatiivsete makseviiside funktsiooni kasutamisest enne lepingu lõpetamist; ja/või (ii) täidame kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Lisa 1

Alternatiivsed makseviisid

Apple Pay veebirakendus
Makse liik Apple Pay rahakott
Tagasinõude risk Jah
Maksegarantii Jah (vastavalt krediitkaardi töötlemise juhistele)
Tagastamise võimalus Jah
Minimaalne tehing Puudub
Maksimaalne tehing Puudub
Keelatud kaubad ja teenused Vaadake keelatud kaupade ja teenuste loendit, mis on esitatud Apple Pay veebirakenduse tingimustes aadressil https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/
Täiendavad tingimused

Täiendavad tingimused leiate aadressilt https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Makse liik

Deebetkaart

Bancontact on deebetkaardi makseviis, mille puhul väljastab volitatud krediidiasutus deebetkaardi, mis võimaldab klientidel maksta kaupade ja teenuste eest otse oma pangakontolt.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

BLIK

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

BLIK on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 PLN tehingu kohta

Maksimaalne tehing

10 000,00 PLN tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Te peate oma veebisaidil või seadmel esitama BLIKi nime või kaubamärke nähtavalt ja viisil, mis on kooskõlas BLIKi brändiraamatuga.

EPS

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

EPS on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. EPSi võimaldavad EPSis osalevad pangad.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) märgitud tehing makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Te peate PayPali viivitamatult teatama kõigist sündmustest, mis nõuavad EPSi maksegarantiile tuginemist.

Soome veebipõhine pangaülekanne (Verkkopankki)

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Soome veebipõhine pangaülekanne on pangaülekande makseviis.

Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,65 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

20 000,00 EUR tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: ebaseaduslikud hasartmängud, prostitutsioon, võltsitud kaubad, tootepiraatlus, tubakatoodete ebaseaduslik müük või levitamine ja pornograafia või raskete vägivaldsete tegude kujutamine; Nordea Pank ei luba rahakottide ega ettemakstud toodete laadimist.

Täiendavad tingimused

1. Te peate esitama kõik vajalikud andmed vastavalt PayPali esitatud nõuetele. Andmete edastamise nõuete täitmata jätmine võib kaasa tuua toimunud müügitehingute töötlemise hilinemise, peatamise või tühistamise.

2. Te peate hüvitama PayPalile mõistlikud kulud, mis tekivad tehinguga seotud vaidlustest, kui PayPal peaks aktiivselt osalema kliendi ja teie vahelises vahendus- või muus sarnases menetluses.

3. Kohustuse ülempiir on kliendile esitatud müügiarve (kaubad või teenused, mille kliendile müüsite), millega kahjud on otseselt seotud, või 1000 eurot, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Ent kohustuste kogusumma ei tohi ületada 5000 eurot. Need piirangud ei kehti, kui kahju on tekkinud tahtliku tegevuse või raske hooletuse tagajärjel.

Giropay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Giropay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta saada reaalajas kinnituse.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) märgitud tehing makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutuslepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele:

makseinstrumendid (sularaha, säästud või e-raha, valuutad, sealhulgas virtuaalsed valuutad nagu bitcoin'id, ja tšekid), kui teie ei saa makseinstrumendi saajat tuvastada, välja arvatud vautšerid või talletatud väärtusega tooted.

Täiendavad tingimused

 1. Giropay maksesüsteemi kasutamine piirdub klientidega, kellel on juurdepääs Saksamaal asuvas volitatud krediidiasutuses hoitavale internetipangaga ühilduvale kontole. PayPal ei garanteeri, et kõik saksa pangakontod ühilduvad Giropay maksesüsteemiga.
 2. Te peate järgima kõiki Giropay eeskirjade tingimusi, sealhulgas Euroopa piirkonnaga piirduvaid Giropay logo kasutamise tingimusi.
 3. Giropayd makseviisina kasutades ei taotle te kliendiandmeid, iseäranis isikuandmeid nagu IBAN-koodi või nimesid.
 4. Giropay maksegarantii on piiratud 10 000 euroga tehingu kohta.
 5. Te peate viivitamatult teavitama PayPali kõigist sündmustest, mis nõuavad Giropay maksegarantiile tuginemist.
 6. Giropay maksegarantii aegub 6 nädalat pärast täielikuks või edukaks (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav) märgitud tehingu kättesaamist, välja arvatud juhul, kui olete nõudest kirjalikult teatanud enne 6-nädalase perioodi lõppu.

Mercado Pago

Makse liik

Mercado Pago on internetimakseteenuse pakkuja, mis võimaldab ostjatel Brasiilias ja Mehhikos makseid teha, kasutades krediitkaarte, deebetkaarte, ettemaksukaarte, Mercado Pago rahakoti saldot ja muid makseviise.

Tagasinõude risk

Jah

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga õnnestunuks või edukaks märgitud tehing (sõltuvalt sellest, kumb on asjakohane) makstakse teie kontole ning seda raha ei saa tagasi võtta, sõltuvalt siinsetest tingimustest, kasutuslepingust ja nende täitmisest teie poolt.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

MXN 0,01 tehingu kohta

BRL 0,01 tehingu kohta

Maksimaalne tehing

MXN 1 000 000,00 tehingu kohta

BRL 10 000 000,00 tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Mehhiko puhul:

Lisaks keelatud kaupadele või teenustele, mis on sätestatud kasutajalepingus: Mercado Pago tingimustes keelatud kaubad ja teenused, samuti järgnevad: retseptiravimid, farmaatsiatooted, müügikeeluga toidulisandid, igasugused hasartmängud, pädeva finantsjärelevalveasutuse heakskiiduta finantstooted ja -teenused, pahavara (nt kelmvara, viirused jne), erakondade või poliitiliste tegevuste rahastamine, otseturundus, sihtnumbritoimingud, pangatšekid ja posti teel ülekanded, hulgimüügiklubid, mitmetasandiline püramiidmüük, osaajalise kasutamise õigused, inkassoteenused, faktooringettevõtjad, likvideerijad, kautsjonibürood, pankrotijuristid, finantsnõunikud, kaudne omandus vaheettevõtte osakute kaudu, investeerimis-usaldusfondid, investeerimisfondid, valuutavahetus, mittefinantsasutuste maksekorraldused, garantii- ja rahavahetusbürood, reisitšekid, reisimisega seotud teenused ja kruiisiliinid (välja arvatud reisibürood), mündikogud, margi- ja mündipoed, filateelia, Airtran Airways, Airtran Air, tšekkide rahaks vahetamine, automaatmaksed ja -tellimused, tööhõiveagentuurid, ning sularaha ettemakse või krediit.

 

Brasiilia puhul:

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: teenused on keelatud.

Mõned kaubad on keelatud Mercado Pago poolt selle tingimuste alusel. Keelatud kaupade ja teenuste täieliku loetelu leiate: https://www.mercadopago.com.br/Ajuda/3264

Täiendavad tingimused

Mehhiko puhul: Mercado Pago makseteenuste suhtes kohaldatakse Mercado Pago Mehhiko tingimusi.

 

Brasiilia puhul: Mercado Pago makseteenuste suhtes kohaldatakse Mercado Pago Brasiilia tingimusi.

 

Brasiilia ja Mehhiko puhul:

Teil ei ole lubatud kasutada Mercado Pago tootemarki, logo, ärinime ega täiendavaid intellektuaalomandi õigusi, välja arvatud Mercado Pago maksemeetodina loetlemiseks. Kui proovite kasutada Mercado Pago intellektuaalomandi õigusi volitamata viisil, jätame endale õiguse tühistada meie teenused.

 

Mercado Pago ei vastuta korrektsete pangaandmete esitamata jätmise tõttu tekkinud lisatasude eest.

 

Kasutaja ei saa maksete haldamise teenuseid kolmandatele isikutele edasi müüa. 

iDEAL

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

iDEAL on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. iDEALi kasutamine piirdub klientidega, kellele on antud välja internetipanga konto, mis ühildub iDEALiga ja mille pank asub Madalmaades.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah – maksegarantii tähendab, et iga tehing, mis on märgitud täielikuks või edukaks (olenevalt sellest, kumb on kohaldatav), makstakse teie kontole ning siinsete tingimuste põhjal, kasutuslepingule ja nende täitmisele teie poolt ei saa seda raha tühistada.

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

 1. Te peate tegema kaebuste menetlemise teabe oma veebisaidil klientidele kergesti kättesaadavaks.
 2. Teil ei ole lubatud pakkuda iDEALi makseviisi e-posti lingina, kui te ei saa PayPalilt selleks eelnevalt kirjalikku luba. iDEALi makselink on URL, mis viib teie makse leheküljele, kust klient saab algatada iDEAL tehingu.
 3. Te peate tegema koostööd teabenõuetele vastamisel konkreetsetes olukordades, mis nõuavad täiendavat iDEALi makseviiside uurimist; sellest võidakse PayPali või teid aeg-ajalt teavitada.
 4. iDEALi kaupmehe integreerimise juhise leiate siit: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; te peate järgima iDEALi kasutamise tingimusi, sealhulgas iDEALi logo kasutamist, nagu on kirjeldatud leheküljel www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Te peate viivitamatult teavitama PayPali kõigist sündmustest, mis nõuavad iDEALi maksegarantiile tuginemist.
 6. Kui PayPali äranägemisel loetakse teid kõrge riskiga kasutajaks, jätab PayPal endale õiguse nõuda teilt kliendi registreerimise protsessi rakendamist, et registreerida vähemalt järgmised kliendiga seotud andmed:

a) nimi ja e-posti aadress;

b) iDEAL makseviisi kaudu ostude tegemiseks kasutatava pangakonto number ja kontonumbri nimi;

c) täiendav teave punkti b kontrollimiseks ja tehingute monitoorimiseks, näiteks:

i. IP-aadress

ii. brauseri sõrmejälg;

iii. mobiiltelefoni number.

Multibanco

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Multibanco on makseviis, mille kasutus piirdub Portugali klientidega ning mis pakub maksete tegemiseks kahte alternatiivi: üks võimalus on pangaülekanne kliendi internetipanga portaali kaudu, teine võimalus on sularahamakse erinevate Portugali pangakontorite pangaautomaatide kaudu.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Puudub

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

99 999,99 eurot tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

MyBank

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

MyBank on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Kahtluste vältimiseks ja lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: tegevused, mis võivad olla karistatavad kui alaealiste ohtuseadmine, pedofiilia, pornograafia, intellektuaalomandi õiguste ja maksevahenditega kaitstud teoste rikkumine, isikuandmete kaitse või süsteemide automatiseeritud andmetöötluse reeglite mittejärgimine, rahapesu ning hasartmängudega, kihlvedudega, hobuste võiduajamistega, loteriidega ja reguleeritud kutsealadel tegutsemise tingimustega seotud sätete rikkumine.

Täiendavad tingimused

Teil ei ole lubatud kasutada MyBanki logo ja täiendavaid intellektuaalomandi õigusi, välja arvatud nii, nagu on alternatiivsete makseviiside teenuste tarbeks lubatud kasutada. Edasiseks kasutamiseks järgige MyBanki äridele mõeldud stiilijuhendit, mille leiate järgmiselt veebisaidilt: https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Me jätame endale õiguse oma teenused tühistada, kui te proovite kasutada MyBanki logo omavoliliselt viisil, mis ei ole ette nähtud või lubatud, või siinsete nõuete olulise rikkumise korral.

PayU

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

PayU on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

PLN 0,01/tehing; CZK 0,01/tehing

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: retseptiravimid, farmaatsiatooted ja toidulisandid, mida ei ole lubatud müüa; uimastid, joobeained, sealhulgas disain-uimastid, samuti nende kasvatamiseks, tootmiseks, kaubanduseks jne kasutatavad seadmed ja tehnoloogia; loata hasartmängud; relvad, laskemoon ja gaasiheitjad; pornograafilise sisuga internetipõhised teenused, nt jututoad, videokaamerad, nõudevideod; finantstooted ja -teenused, kui neid pakutakse osana tegevusest, mille üle ei teosta järelevalvet pädevad finantsjärelevalve asutused; pahavara, nt kelmvara, viirused jne; erakonnad ja nendega seotud veebilehed, mida kasutatakse nende toetamiseks või rahaliste vahendite kogumiseks poliitiliste tegevuste eesmärgil; ühisrahastamine; vahendajad, kes võtavad paljude saajate nimel vastu makseid, aga kellel puudub selleks luba või kes ei vasta kaardiühingute/vahendusasutuste nõuetele.

Täiendavad tingimused

1. Teie tagate, et klienti teavitatakse selgelt äratuntavas ja kergesti juurdepääsetavas vormis, et PayU makseviisi kaudu tehtud tehingud on tagasivõtmatud.

2. PayPal ja PayU ei vastuta mis tahes valedest panga andmetest põhjustatud lisatasude eest, kui te ei ole taganud, et esitatud on vaid õiged panga andmed.

3. PayU makseviisi kasutavad kaupmehed vastutavad kõigi makseviisiga tehtud autoriseerimata või pettusega seotud tehingute eest.

4. Teie tagate, et:

a) kliendi isikutuvastamist ja/või autentimisandmeid, mida saaks kasutada tellimuste esitamiseks, ei hoiustata elektrooniliselt ega muul kujul;

b) kliendi isiku tuvastamise ja/või tellimuste esitamiseks kasutatavate andmete autentimise ajal ei ole kolmandatel osapooltel võimalik neid andmeid saada.

Kliendi isiku tuvastamise andmeid ja/või autentimisandmeid on rangelt keelatud kolmandatele isikutele avalikustada.

POLi

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

POLi on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada. POLi kasutamine piirdub klientidega, kellel on Austraalia ja Uus-Meremaa pangandusasutuste kontod. PayPal ei garanteeri, et kõik Uus-Meremaa või Austraalia pangakontod ühilduvad POLiga.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Ei

Minimaalne tehing

1,00 AUD/NZD tehingu kohta

Maksimaalne tehing

10 000,00 AUD/NZD tehingu kohta

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele või teenustele: hasartmängud.

Täiendavad tingimused

Puudub

Przelewy24 (P24)

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Przelewy24 on pangaülekandega makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,05 PLN tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Igale tehingule lisatakse unikaalne tehingunumber ja muud üksikasjad (tehingu üksikasjad), et hõlbustada järelepärimisi või võimalikke kaebusi. Te peate tehingu üksikasjad turvaliselt salvestama. Kõik valesti täidetud tehingutega seotud kaebused esitatakse otse PayPalile, kes seejärel edastab asja Pzrelewy24 maksete andmebaasile uurimiseks. Selliste kaebuste puhul peate esitama järgmised üksikasjad.

a) E-posti aadress

b) Tehingu number

c) Tehingu summa

d) Selle pangakonto omaniku täielik nimi, kellelt tehingu summa üle kanti

e) Selle panga nimi, kellel on konto, millelt tehingusumma üle kanti või kuhu tehing vastavalt vajadusele üle kanti

f) Tehingu kuupäev

g) Kaardimakse korral kaardi nimi

h) SMS-makse korral kliendi mobiiltelefoni number.

Vaatamata eelmainitule võib Przelewy24 maksesüsteem keelduda läbi vaatamast kaebusi tehingute kohta,

mis on tehtud 90 päeva enne esitatud kaebust või veel varem.

SafetyPay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

SafetyPay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta saada reaalajas kinnituse.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

Puudub

Maksimaalne tehing

15 000 eurot

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks eespool loetletud keelatud kaupadele või teenustele ei tohi te kasutada SafetyPayd, et võtta vastu makseid, teha makseid või otseselt või kaudselt hõlbustada järgmise sisuga kaupade või teenustega kauplemist: illegaalsed salvestised; võltsitud esemed; embargoga kaubad; ebaseaduslikud uimastid ja narkootikumide kasutusvahendid; solvav, rassiliselt või kultuuriliselt hoolimatu materjal; täiskasvanutele mõeldud sisu, materjalid ja/või teenused, sealhulgas, kuid mitte ainult, täiskasvanute raamatud ja videod, täiskasvanute telefonivestlused, täiskasvanute veebisaidid, kaaslaste/saatjate teenused, tutvumisteenused (seksuaalse suunitlusega), postiga tellitavad pruudid, mitmesugused täiskasvanute meelelahutused; sularaha; mis tahes kahjud, karistused või trahvid; kulud või tasud, mis on suuremad kui kaupmehe kaupade või teenuste tavahinnale lisanduvad kulud või tasud (rakenduvad maksud) või tasud, mida klient pole konkreetselt heaks kiitnud; tähtaja ületamise summad või summad kehtetute või peatatud väljamaksega tšekkide eest; kolmandate isikute tehtud müügitehingud; summad, mis pole seotud kaupmehe äri kaupade ja teenuste heauskse müügiga (nt kaupmehe omanike või nende pereliikmete või töötajate ostud); ebaseaduslik äritehing; rahapesu või terrorismi rahastamine.

Täiendavad tingimused

Puudub

Satispay

Makse liik

Rahakott

Satispay pakub pangakontotoega mobiilimakse platvormi.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Jah

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 eurot

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks eespool loetletud keelatud kaupadele ja teenustele ei tohi te Satispayd kasutada järgmiste tegevuste eest makse saamiseks, makse tegemiseks ega neid otseselt või kaudselt soodustada:

a)  telekommunikatsiooniteenused, sealhulgas kohalikud ja kaugekõned, krediitkaardi kõned, kõned magnetriba lugevate telefonide ja fakside abil;

b)  maksekorraldused – pangaülekanne;

c)  pandimajad;

d)  väljaminevad telefonimüügikõned;

e)  sissetulevad telefonimüügikõned;

f)  piletiagentuurid (raadio ja televisiooni teel tehtav turundus ning otseturundajad, keda pole mujal märgitud);

g)  finantsasutused – käsitsi tehtavad sularaha väljamaksed;

h)  finantsasutused – automatiseeritud sularaha väljamaksed;

i)  laenumaksed, asutus;

j)  mittefinantsasutused – välisvaluuta, maksekorraldused (mitte pangaülekanded), maksutähed ja reisitšekid;

k)  müüjad – väärtpaberid, investeerimisfondid, aktsiad, kaubad, võlakirjad;

l)  osaajalise kasutamise õigused;

m)  tutvumis- ja saatjateenused;

n)  ostuteenused ja -klubid;

o)  tarbijakrediidiinfo asutused;

p)  tööhõiveagentuurid ja ajutised abiteenused;

q)  kihlveod (sh loteriipiletid, kasiinožetoonid, kihlveod ja panustamised).

Täiendavad tingimused

Kaupmehed tunnistavad ja nõustuvad, et isikuandmed edastatakse tehingute töötlemiseks Satispayle. Neid isikuandmeid töötleb Satispay vastavalt oma privaatsusteatisele, mille leiate aadressilt https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Scheme_Privacy-en.pdf

SOFORT

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

1,00 EUR tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Ainult kasutuslepingus sätestatud keelatud kaubad ja teenused

Täiendavad tingimused

Puudub

Trustly

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Tagasinõude risk

Ei (kui raha on juba kaupmehe kontole jõudnud)

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Jah

Minimaalne tehing

0,01 eurot tehingu kohta (vastavalt kliendi panga kehtestatud tingimustele)

Maksimaalne tehing

Vastavalt kliendi panga kehtestatud tingimustele

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks lepingus loetletud keelatud kaupadele ja teenustele: bitcoin

Täiendavad tingimused

(1) Peate tagama, et Trustly logo(d) ja kaubamärk (kaubamärgid) oleksid nähtaval ja neid esitataks ilusal ja sobival viisil ning kooskõlas kohaldatavate teenuse esitamise nõuetega, mis on sätestatud aadressil https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Te kinnitate ja nõustute, et: (a) Trustly teenus sõltub kolmandate osapoolte, eelkõige pankade, süsteemidest ja Trustly ei garanteeri oma teenuse toimimist nende kolmandate osapoolte süsteemide rikete või kohandamiste puhul; (b) tehingumahtude kõrghetked ja Trustly teenuse plaanipärased hooldustööd võivad tehingute kiirust negatiivselt mõjutada; ja (c) PayPal ja Trustly ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kolmandate osapoolte süsteemide talitluse halvenemisest, nagu on kirjeldatud alajaos (a), või tehingumahtude kõrghetkedest või Trustly teenuse plaanipärastest hooldustöödest, nagu on kirjeldatud alajaos (b).

Trustpay

Makse liik

Reaalajas tehtud pangaülekanne

Trustpay on pangaülekande makseviis. Saajad võivad tehingu kohta reaalajas kinnituse saada.

Tagasinõude risk

Ei

Maksegarantii

Ei

Tagastamise võimalus

Puudub

Minimaalne tehing

0,01 eurot tehingu kohta

Maksimaalne tehing

Puudub

Keelatud kaubad ja teenused

Lisaks kasutajalepingus sätestatud keelatud kaupadele ja teenustele: relvad või nendega seotud esemed (nt relvad, relvaosad, laskemoon, noad), Ponzi skeemiga sarnanevad finantstooted, ebaseaduslikud uimastid ja narkootikumide kasutusvahendid, veebis antiikesemetega kauplejad ja ajalooliste esemete koopiate müüjad.

Täiendavad tingimused

 1. Te võimaldate PayPalile ligipääsu oma veebisaidile läbi manuaalse vaatluse, automatiseeritud spidering'i või muu automatiseeritud otsingutehnika, et kinnitada sisu täpsust. Ent PayPal ei ole kohustatud jälgima teie veebisaidi täpsust.
 2. Teie tavapärane kaupmehe leping peab sisaldama lepingu lõpetamise sätteid, mis jõustuvad kohe juhul, kui kaupmees ei tarni ostetud kaupu või teenuseid, lükkab põhjendamatult tagasi kauba või teenusega seotud kaebused või ei võimalda kauba tagastamist.
 3. TrustPay teenuse võib põhjuseta lõpetada, teatades sellest ette kolm (3) nädalat.
 4. Te peate alati abistama PayPali, kui uurimise all on mis tahes ebaseaduslikus, pettusega seotud või sobimatus tegevuses kahtlustatav TrustPay teenust kasutav isik.
 5. Te peate selgelt avalikustama oma veebisaidil:
  1. teie kaupmehe identifitseerimisandmed;
  2. täieliku teabe pakutavatest kaupadest ja/või teenustest, sealhulgas nende hind ja kliirimisvaluuta;
  3. kaebuste esitamise ning kaupade või teenuste tagastamise menetluse kirjelduse, sealhulgas teabe tarbija õiguste kohta;
  4. kaupmehe klientidelt saadud maksete tagasimaksmise (tagastamise) meetodi;
  5. klienditeeninduse kontaktandmed;
  6. pakutavatele kaupadele kehtestatud ekspordipiirangud, kui neid on; ja
  7. pakutavate kaupade/teenuste kohaletoimetamise viisi.
 6. Garanteerite, et teie, teie direktorid ega tegelikud kasusaajad ei ole nende Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse avaldatud isikute, rühmituste ja üksuste koondnimekirjas, kelle suhtes kohaldatakse ELi finantssanktsioone.
 7. TrustPayl on õigus mitte krediteerida ega teie kasuks PayPali raha kanda, kui: (1) maksja andmed ei ole selged, arusaadavad ega piisavalt spetsiifilised, (2) tehing on vastuolus kohaldatava õigusega või (3) on põhjendatud kahtlus, et asjassepuutuv tehing on seotud rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kuritegeliku tegevusega.