PAYPALS BRUGERAFTALE

Om din konto

Denne brugeraftale træder i kraft for alle brugere den 14. september 2020.

Velkommen til PayPal.

Vilkår og betingelser for kontrakten mellem dig og PayPal (Europe) S.à r.l et CIE, S.C.A ("PayPal"), der regulerer din brug af din PayPal-konto og PayPal-tjenesterne, som vi kalder vores brugeraftale. Den gælder kun for PayPal-konti, der er ejede af personer bosat i Danmark. Hvis du er en privatperson, skal du være mindst 18 år gammel og have fuld juridisk myndighed til at indgå denne kontrakt, oprette en PayPal-konto og bruge PayPal-tjenesterne. Hvis du er en virksomhed, skal virksomheden være registreret i Danmark.

Hvis du vil bruge PayPal-tjenesterne, skal du oprette en PayPal-konto.Ved at åbne og bruge en PayPal-konto, accepterer du at overholde alle vilkår og betingelser i denne brugeraftale. Du accepterer også at overholde de følgende yderligere vilkår og hver af de andre aftaler på siden for Juridiske aftaler, som gælder for dig:

Læs omhyggeligt alle vilkår og betingelser i denne brugeraftale og hver af de andre dokumenter, der gælder for dig.

Vi kan til enhver tid ændre denne brugeraftale og de dokumenter, der er nævnt ovenfor.  Den reviderede version træder i kraft på det tidspunkt, vi offentliggør den, medmindre andet er angivet. Hvis vores ændringer indskrænker dine rettigheder eller øger dit ansvar, vil vi offentliggøre en meddelelse på sidenOpdatering af politikker på vores websted og sende en meddelelse til dig om ændringen mindst to måneder i forvejen. Ved fortsat at bruge vores tjenester efter eventuelle ændringer i denne brugeraftale accepterer du at overholde og være bundet af disse ændringer. Hvis du ikke er enig i eventuelle ændringer, kan du lukke din konto, før ændringerne træder i kraft.

Oplysninger om os og vores service

PayPals primære forretningsområde er at udstede e-penge og udbyde betalingstjenester ved hjælp af de elektroniske penge.

Hvis du vil have mere at vide om os og vores tjenester, kan du læse vores Vigtige oplysninger om betaling og tjenester.

Denne brugeraftale udleveres løbende sammen med andre juridiske bestemmelser og lovbestemte oplysninger vedrørende din brug af PayPal-tjenesten til dig via PayPals hjemmeside (normalt på siden “Juridiske aftaler". Vi kan også sende disse oplysninger til dig.

Du kan anmode om en kopi af alle juridisk påkrævede oplysninger (inklusive denne brugeraftale og vigtige oplysninger om betaling og tjenester) fra os, hvorefter vi sender dette til dig i et format som du kan opbevare og bruge til at gengive oplysningerne (f.eks. via e-mail).

Opret en konto

Vi tilbyder to typer konti: privat og erhverv.

Privatkonti

Du kan sende og anmode om penge fra venner og familie og betale på nettet med en privatkonto.

Der kan være brugere med en eksisterende privatkonto, der skal opgradere deres konto (og som muligvis vil blive bedt om at sende flere oplysninger til os) for at kunne bruge alle funktionerne på en privatkonto.

Hvis du først og fremmest vil bruge din PayPal-konto til at sælge ting, skal du oprette en erhvervskonto eller opgradere din privatkonto til en erhvervskonto.

Erhvervskonti

Erhvervskonti er for privatpersoner og organisationer (uanset om de er registrerede eller ej), der primært bruger PayPal til at modtage betalinger for salg eller donationer.

Erhvervskonti kan være pålagt gebyrer, som afviger fra de gebyrer, der gælder for privatkonti. Se vores gebyrer for flere oplysninger.

Ved at åbne en erhvervskonto eller opgradere en privatkonto til en erhvervskonto bekræfter du overfor os, at du primært bruger den til kommercielle eller erhvervsformål.

Virksomhedsaftale

Hvis aktiviteterne på din erhvervskonto når bestemte grænser eller omfatter visse virksomhedssegmenter eller -aktiviteter, kræver betalingskortnetværk, at du accepterer en virksomhedsaftale direkte med vores behandlingspartnere for at fortsætte med at tage imod kortbetalinger. I dette tilfælde vil disse virksomhedsaftaler gælde for alle betalinger, PayPal behandler på dine vegne som tillæg til denne brugeraftale.

Sikker brug af din PayPal-konto.

Du bør træffe rimelige foranstaltninger til at forhindre, at din PayPal-konto bliver misbrugt. Du skal have passende sikkerhed og kontrol af alle enheder, varer, id, adgangskoder og personlige id-numre og koder, som du bruger til at få adgang til din PayPal-konto og PayPal-tjenesterne. Se vores Vigtige oplysninger om betaling og tjenester for at få vejledning.

Du skal overholde alle rimelige anvisninger, vi måtte udstede angående, hvordan du kan holde din betalingsmetode sikker.

Vi kan bede dig om at bekræfte din instruktion (ved at give os de oplysninger, vi har brug for at sikre os, at det er dig, der giver os instruktionen, f.eks. ved at indtaste dine korrekte loginoplysninger – dette kan f.eks. være din e-mailadresse og adgangskode) og på anden måde logge på din PayPal-konto for at give os din betalingsinstruktion.

Du skal sørge for, at din postadresse, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger på din PayPal-profil er ajour.

Du kan udtrykkeligt give, fjerne og administrere tilladelser for nogle tredjeparter til at foretage visse handlinger på dine vegne. I nogle tilfælde kan du gøre det, når du er logget logge på din konto – i andre tilfælde kan du gøre det direkte hos den pågældende tredjepart. Du anerkender, at hvis du tillader, at en tredjepart handler på dine vegne, kan vil offentliggøre visse oplysninger om din konto til den pågældende tredjepart.

Du kan tillade, at en tredjepartstjenesteudbyder med licens i henhold til gældende lov, kan:

 • levere kontooplysningstjenester for at få adgang til oplysninger om din konto på dine vegne
 • bekræfte, om et beløb, der er nødvendigt for udførelsen af en betaling med kort, er tilgængeligt på din konto
 • yde betalingsinitieringstjenester for at overføre penge fra din konto på dine vegne.

Når du tillader, at en tredjepart har adgang til din konto, fritager det dig ikke for dine forpligtelser i henhold til denne aftale. Du er ansvarlig over for os for de handlinger, du har godkendt, at tredjeparterne kan udføre. Du kan ikke holde os ansvarlige for, og du vil holde os skadesløse i forbindelse med, ethvert ansvar, der opstår som følge af handlinger eller udeladelser foretaget af sådanne tredjeparter i forbindelse med de tilladelser, du har givet, underlagt dine lovfæstede juridiske rettigheder.

Lukning af din PayPal-konto.

Du kan lukke din konto når som helst. I Hjælp kan du læse, hvordan det gøres.

Vi kan lukke din konto, hvis vi mener det er nødvendigt, ved at give dig to måneders varsel. Vi kan også når som helst lukke din konto, hvis følgende forekommer:

 1. Du overholder ikke denne brugeraftale, og/eller vi af anden grund har ret til at lukke din konto i henhold til denne brugeraftale.
 2. Du har ikke logget på din konto i tre år.
 3. Vi har mistanke om, at andre har haft adgang til din konto uden din tilladelse.

Hvis vi beslutter at lukke din konto, giver vi dig varsel om kontolukningen og – hvor det er praktisk muligt – årsagerne til at lukke din konto sammen med muligheden for at overføre eventuelle ikkeomstridte beløb, som står på kontoen, til din bankkonto.

Når din konto er blevet lukket, sker følgende:

 • Denne brugeraftale ophører med det samme. Dog forbliver den gældende i det omfang og så længe, vi har brug for at håndtere lukningen af din konto og overholde gældende love og bestemmelser.
 • Vi kan annullere evt. afventende betalinger, og du mister evt. saldi tilknyttet særlige betalingsordninger.
 • Vi kan suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til eller brug af tjenester, websteder, software og systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne. Vi kan desuden suspendere, begrænse eller ophæve nogle eller alle tjenester.
 • Du er ansvarlig for alle udestående forpligtelser ifølge brugeraftalen, der er tilknyttet din konto før lukningen.
 • Vi kan gemme dine kontooplysninger i vores database for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Vi kan bevare dine e-penge efter lukning af kontoen i det omfang og i den tidsperiode, vi med rimelighed er forpligtet til at gøre dette for at beskytte PayPal og/eller evt. tredjeparter mod tilbageførsler, gebyrer, bøder og andre forpligtelser uanset type. Efter denne periode kan du overføre evt. ikkeomstridte penge, som vi tilbageholder, til din bankkonto. Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål om tilbageholdte penge på din konto efter lukning. Hvis du er den juridiske repræsentant for en helbredsmæssigt svækket eller afdød kontoindehaver, kan du kontakte os for at få hjælp.

I tilfælde af, at vi beslutter at afbryde en af vores tjenester eller dele af eller funktioner i vores tjenester, uanset årsag, vil vi give dig mindst to måneders varsel, før tjenesten eller funktionen ophører, medmindre vi i god tro vurderer, at:

 • Tjenesten eller funktionen skal ophøre hurtigere som krævet i henhold til lov eller en tredjeparts forhold, eller
 • det vil kunne skabe en sikkerhedsrisiko eller en betydelig økonomisk eller væsentlig teknisk byrde at gøre det.

Tilknytning eller fjernelse af en betalingsmetode

Alle pengene på din PayPal-konto kaldes i juridiske termer for elektroniske penge og anerkendes i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som en form for penge, der er egnet til online brug.

Du kan bruge et betalingsinstrument til at betale os, så du kan få e-penge på din konto eller til at modtage udbetalinger fra din konto som nærmere beskrevet i denne brugeraftale (se især Tilføjelse og hævning af penge og Finansiering af din betaling).

Du kan tilknytte eller fjerne betalingskort (hvor det er muligt), bankkonti eller PayPal Credit (hvor det er muligt) til din PayPal-konto som en betalingsmetode.

Vi kan begrænse tilgængeligheden af dine betalingsmetoder for at administrere vores risiko.

Sørg for, at oplysningerne om din betalingsmetode er opdateret (f.eks. betalingskortnummer og udløbsdato). Hvis disse oplysninger ændres, kan vi opdatere dem ved hjælp af oplysninger og tredjepartskilder uden nogen handling fra din side. Hvis du ikke ønsker at opdatere dine kortoplysninger, kan du kontakte din kortudsteder for at anmode om dette eller fjerne din betalingsmetode fra din PayPal-konto. Hvis vi opdaterer din betalingsmetode, beholder vi de indstillinger, der er tilknyttet denne betalingsmetode. Du kan vælge at bekræfte dit kort eller din bankkonto, så vi kan bekræfte gyldigheden og ejerskabet af kortet eller kontoen. Du kan bekræfte dit kort ved at gennemføre proceduren Tilknyt og bekræft kort (for kort) eller Bekræft bankkonto (for bankkonti) eller andre procedurer, som vi til enhver tid kan informere dig om eller offentliggøre.

Din fortsatte tilladelse til vores træk på dine betalingskilder

Når du knytter en betalingsmetode til din PayPal-konto, giver du os fortløbende tilladelse til automatisk at trække penge på din betalingsmetode (underlagt denne brugeraftale og vilkårene i en fuldmagt (f.eks. direkte bankdebitering), som bruges af udbyderen af denne betalingsmetode til at etablere og bevare dette mandat) for den påkrævede værdi af e-penge:

 • til at dække betalingsbeløbet (samt alle betalingsgebyrer, der skal betales til os), når du bruger din konto til at sende en betaling til en anden bruger, og
 • til at optanke din konto, når du bruger Tank op-funktionen.

Vi kan trække penge fra betalingsmetoden igen, hvis det tidligere forsøg mislykkedes.hvis du annullerer en permanent tilladelse fra din betalingsmetode, refunderer du værdien af de elektroniske penge, som vi allerede har udstedt, og som der er et gebyr på fra denne betalingsmetode.

Du kan trække tilladelsen tilbage ved at fjerne betalingsmetoden fra din PayPal-konto.

Det fælles eurobetalingsområde (SEPA – Single Euro Payments Area) er et initiativ fra Europa-Kommissionen og den europæiske banksektor, som har til formål at gøre betalinger mere effektive inden for EU. Hver gang du registrerer en bankkonto hos PayPal eller bruger en ny bankkonto for første gang som betalingsmetode, giver du PayPal en fuldmagt til SEPA Direct Debit. Hvis du bruger en fuldmagt til SEPA Direct Debit til det fortsatte mandat:

 • har du adgang til fuldmagten og dens referencenummer på din PayPal-profil, og du kan til enhver tid annullere eller ændre fuldmagten for fremtidige betalinger.
 • Vi oplyser beløbet for SEPA Direct Debit-betalingen samt tidsrammen for, hvornår vi trækker beløbet på bankkontoen, sammen med bekræftelsen af købet. Hvis PayPal genindsender en anmodning om en SEPA Direct Debit-betaling, fordi den oprindelige betaling er blevet tilbageført, modtager du ikke (flere) oplysninger om beløbet og tidspunktet forud for genindsendelsen.
 • Du kan kræve en tilbagebetaling fra din bank når som helst op til otte uger efter den dato, hvor SEPA Direct Debit-betalingen blev foretaget, i overensstemmelse med din banks vilkår og betingelser.

Risiko for tilbageførsler til din betalingsmetode og oprettelse af eChecks

Når vi modtager en betaling fra dit betalingsinstrument, kan vi opbevare de resulterende elektroniske penge på din reservekonto, så længe vi har grund til at tro, at der er risiko for, at udbyderen af din betalingsmetode vil kræve tilbageførsel. Dette skyldes, at vi ikke har alle de oplysninger, der er nødvendige for at placere pengene fra din betaling, så de er til rådighed på din PayPal-saldo, mens der er en sådan risiko for tilbageførsel.

Når du beder os om at overføre penge fra din konto til en anden bruger via en betaling fra din bankkonto, og vi opbevarer de resulterende elektroniske penge på denne måde, kalder vi denne type betaling en eCheck. Se Finansieringsbetalinger, som du overfører fra din konto nedenfor for oplysninger om, hvordan vi bruger eChecks.

Besiddelse og brug af en PayPal-saldo

Du modtager ikke renter eller andre indtægter fra pengene på din konto. Det skyldes, at pengene på din konto er elektroniske penge, og europæiske lovgivning forbyder tilskrivning af renter på disse. Desuden tæller elektroniske penge ikke som en indbetaling eller investering ifølge luxembourgsk lovgivning, så Luxembourgs indbetalingsgaranti og ordninger for investorerstatning, der administreres af Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs, kan ikke beskytte dig.

Vi kan opbevare og flytte pengene på din konto i og mellem:

på et hvilket som helst tidspunkt i henhold til denne brugeraftale.

PayPal-saldo

Den funktionsdygtige del af din konto indeholder din PayPal-saldo, som er saldoen af penge, der er til rådighed for betalinger og overførsler.

Når du bruger vores betalingstjeneste til at betale en anden bruger, beder du os om at overføre penge fra din PayPal-saldo til modtagerens konto.

Du skal have nok penge på din PayPal-saldo til at dække beløbet for enhver betaling, du foretager, og de betalingsgebyrer, du skylder os, på betalingstidspunktet. Andre krav gælder også – se afsnittet Foretag en betaling nedenfor. Hvis du ikke har nok PayPal-saldo eller har valgt en foretrukken betalingsmetode, skal du også bede os om at få penge på dine vegne fra din gældende betalingsmetode og udstede elektroniske penge til din PayPal-saldo for at din betaling bliver foretaget.

Når du overfører penge til din bankkonto, skal du have nok penge på din PayPal-saldo til at dække overførselsbeløbet på overførselstidspunktet.

Se Indsættelse og overførsel af pengefor at finde ud af, hvordan du kan få en PayPal-saldo, og hvordan du kan overføre pengene.

Hvis din PayPal-saldo viser et udestående beløb, er dette det nettobeløb, du skylder os på det angivne tidspunkt.

Reservekonto

Penge, der er markeret i din kontooversigt som afventende, ikke clearet, tilbageholdt, eller som på anden måde er underlagt en begrænsning på et givent tidspunkt, er opbevaret på den del af din konto, der fungerer som en reservekonto. Du kan ikke få adgang til og bruge penge, der er opbevaret på reservekontoen.

Tilføjelse og overførsel af penge

Indsættelse af penge

For at sætte elektroniske penge ind på din konto, kan du, i henhold til denne brugeraftale:

 • tage imod en betaling på din konto fra en anden person. Vi kan opkræve dig for denne; eller
 • anskaffe elektroniske penge fra os ved at betale os et tilsvarende beløb.

Du kan få elektroniske penge fra os ved:

 • automatisk at bruge dine gældende betalingsmetoder til at dække de betalinger, du beder os om at sende til andre brugere (og de betalingsgebyrer, som du skal betale os)
 • manuelt at bruge funktionen Indsæt penge på din konto til at betale os, eller bede os om at trække penge på din betalingsmetode for de elektroniske penge.

Udførelsen af enhver betaling til os fra din betalingskildeudbyder er din betalingskildeudbyders juridiske ansvar. Vi har ingen kontrol over, hvor lang tid det tager betalingen at nå frem til os.

Overførsel af penge til en bankkonto

Hvis du har en PayPal-saldo, kan du overføre et beløb til den betalingsmetode, der er knyttet til din PayPal-konto, som vi kan tillade fra tid til anden. Dette kan omfatte din bankkonto eller betalingskort, afhængigt af det land, hvor din PayPal-konto er registreret.

Når du beder os om at hæve et beløb på din PayPal-saldo, ifølge denne brugeraftale, vil vi:

 • omregne de elektroniske penge til penge, som vi kan overføre til din valgte betalingsmetode
 • bede vores egen bank om at overføre pengene til din valgte betalingsmetode.

Vi bestræber os på at sende instruktionen om udbetaling af penge til vores bank ved afslutningen af næste hverdag (“hverdage” betyder en dag, hvor bankerne i Luxembourg er åbne for den brede offentlighed). Hvis der ikke er andre forsinkelser, der er underlagt denne brugeraftale. Når vores bank modtager vores betalingsinstruktioner, har vi ingen kontrol over, hvor lang tid det tager at gennemføre betalingen. På det tidspunkt overtager vores bank, din betalingskildeudbyder og de betalingssystemer, de er afhængige af, ansvaret for at få pengene til din valgte betalingskilde, og dette kan påvirke den tid, der går, før du modtager dine penge. Vi kan give dig tilladelse til at hæve pengene ved at overføre pengene til:

 • En gyldig bankkonto (hvor vi gør dette tilgængeligt) via:
  • En standardoverførsel til din bankkonto, der er knyttet til din konto (denne funktion kaldes nogle gange for "overførsel til bank”); eller
  • En øjeblikkelig overførsel til din bankkonto, der er tilknyttet din konto. Vi kan give tilladelse til, at ovenstående overførsler foretages via det betalingskort, der er tilknyttet den pågældende bankkonto.
  • dit MasterCard-eller Visa-kort, som vi stiller til rådighed.

  Der opkræves et gebyr for overførsler. Vi vil også give dig besked om gebyrer på forhånd, hver gang du igangsætter en hævning.

  Den betalingsmetode (f.eks. bankkonto eller kort), som du anmoder om at overføre penge til, skal være denomineret i den oprindelige valuta på din konto eller en anden valuta, som PayPal understøtter for overførsler i det land du bor i.

  Du kan kun overføre penge fra din PayPal-saldo i din oprindelige valuta, medmindre vi specifikt accepter andet. Hvis du vil overføre penge fra en PayPal-saldo i en anden valuta, skal du først have valutaen omregnet til din oprindelige valuta. Ellers vil valutaen blive omregnet automatisk, når du foretager overførslen. Vores transaktionsvalutakurs vil blive brugt.

  Det betyder, at hvis du overfører:

  • en PayPal-saldo i en anden valuta end den oprindelige valuta på din konto, vil du blive opkrævet et vekselgebyr for omregningen til din oprindelige valuta; og
  • ved en betalingsmetode (f.eks. bankkonto eller kort), der er udstedt i en anden valuta end den oprindelige valuta på din konto, vil du blive opkrævet et vekselgebyr for omregningen til betalingsmetodens valuta.

  For at beskytte dig, vores andre brugere og os mod tab og for at overholde vores krav om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre juridiske forpligtelser, kan vi forsinke en overførsel i visse situationer, herunder hvis vi har brug at bekræfte, at du har givet tilladelse til overførslen, eller hvis betalinger til din PayPal-konto har været underlagt en tilbageførsel (f.eks. at penge er blevet tilbageført af banken, en tilbageførsel eller som følge af en købertvist). Hvis vi putter en begrænsning på din PayPal-konto, en betaling tilbageholdes, eller din konto eller en tilknyttet konto har et overtræk i en hvilken som helst valuta, mens en overførsel fra din PayPal-konto er afventende, vil du blive nødt til at igangsætte overførslen igen, når begrænsningen eller tilbageholdelsen er blevet ophævet, eller overtrækket er blevet dækket.

  Vi kan sætte loft over dine overførsler, og du vil kunne se alle lofter over, hvor meget du kan overføre til en bankkonto ved at logge på din PayPal-konto. Du skal følge de trin, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket vi kan angive i din kontooversigt) for at fjerne loftet for overførsel af penge.

Administration af penge i flere valutaer

Når du åbner din konto, er den konfigureret til brug sammen med din kontos åbningsvaluta.

Din konto blev oprindeligt oprettet i danske kroner (DKK).

Vi kan konfigurere din konto yderligere, så du kan bruge den til at gemme penge og sende og modtage betalinger i andre valutaer end din kontos åbningsvaluta. Hvis du har en PayPal-saldo, kan vi give dig tilladelse til at omregne pengene til en saldo i en anden valuta.

Hvis din PayPal-saldo ikke er tilstrækkelig til at dække beløbet for en betaling, som du beder os om at foretage i en bestemt valuta, kan vi foretage en valutaomregning fra enhver PayPal-saldo i en anden valuta for at dække det manglende beløb.Der kan være visse begrænsninger på, hvor du kan sende betalinger i visse valutaer.

Vi kan også give dig tilladelse til at vælge, hvordan din konto behandler og/eller omregner betalinger, som du modtager, i andre valutaer end din oprindelige valuta. Hvis du vil modtage penge i en anden valuta end din kontos åbningsvaluta, kan det være nødvendigt at oprette en saldo i denne valuta eller omregne pengene til en anden valuta, som vi giver dig tilladelse til at tilbageholde.

Betalinger i visse valutaer kan kun modtages ved automatisk konvertering af pengene til en anden valuta, som vi giver dig tilladelse til at tilbageholde.

Hvis du modtager en betaling fra en, der ikke har en PayPal-konto, og betalingen er i en valuta, som din konto i øjeblikket ikke er konfigureret til at bruge, kan vi automatisk konvertere det modtagne beløb til en valuta, som din konto er konfigureret til at bruge på det tidspunkt, hvor betalingen er gennemført.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du overfører penge i forskellige valutaer, i afsnittet Hævning af penge.

Hvis en af valutasaldiene på din konto viser, at du uanset årsag skylder os et beløb, kan vi modregne det beløb, du skylder os, ved at bruge de penge, du har på en anden valutasaldo. Vi kan også fratrække beløb, du skylder os, fra de penge, du modtager på din konto, eller de penge, du forsøger at overføre fra din konto eller på en anden konto og ved at fratrække penge fra en hvilken som helst overførsel, som du forsøger at foretage. Hvis du i en periode på 21 dage skylder os penge på din saldo, som ikke er i EUR, konverterer vi det beløb, du skylder os, til EUR.

Vi kan efter eget skøn fastsætte begrænsninger for, hvor mange penge du kan omregne, eller hvor mange omregninger du kan udføre.Du er ansvarlig for alle risici i forbindelse med at opretholde saldi i flere valutaer på én PayPal-konto.Det er ikke tilladt at håndtere eller omregne valutaer til, hvad vi vurderer er spekulative handelsformål, konverteringsarbitrage, konverteringsmuligheder eller anden aktivitet med henblik på at få eller at tjene penge baseret på vekselkurserne.Vi kan tilbageholde, annullere eller tilbageføre en betaling, som efter vores vurdering overtræder denne politik.

Hvordan vi konverterer valuta

Hvis PayPal omregner valuta, gennemføres omregningen efter den vekselkurs, som vi har angivet for den relevante valutaomregning.

Betalingsvekselkursen justeres regelmæssigt og inkluderer et anvendes og opbevares af os på basis vekselkurs for at danne den kurs, der gælder for din omregning. Basisvekselkursen er baseret på vekselkurserne for engrosvalutamarkederne på dagen for omregningen eller den foregående hverdag, eller, hvis det kræves ved lov eller bestemmelse, fastsat efter de relevante statslige referencekurser.

Vi kan gøre en betalingsvalutakurs (inkl. vores ) tilgængelig for din gennemgang under betaling.Hvis du gennemfører betalingen, kan denne vekselkurs gælde for betalingen, når den bliver behandlet, eller kursen kan muligvis kun gælde, hvis betalingen behandles inden for en begrænset periode, som angivet under betalingen.Efter den begrænsede tidsperiode kan vi vælge at bruge den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor betalingen behandles, eller det kan ske, at valutaomregningen ikke kan gennemføres.

Hvis du har autoriseret en betaling under en faktureringsaftale, og vi udfører valutaomregning for denne betaling, vil vi bruge den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor betalingen bliver behandlet.Vekselkursen for hver betaling under en faktureringsaftale kan variere.

Vi kan give dig adgang til vores valutaomregner, så du kan se, hvilken vekselkurs (herunder vores vekselgebyr), der gælder for bestemte valutaomregninger. Vekselkurser, der bliver vist i valutaomregneren, gælder kun på det tidspunkt, du bruger omregneren, og de kan ændres.

Valgmuligheder vedrørende valutaomregning

Når du betaler med et betalingskort, og PayPal afgør, at valutaomregning er nødvendig, giver du samtykke til og godkender, at vi omregner valutaen i stedet for din betalingskortudsteder.

Du kan have ret til at få din kortudsteder til at omregne valutaen for kortbetalingen til den valuta, som du betaler med fra din PayPal-konto, hvis det er relevant for kortudsteder og netværk. Valget kan blive præsenteret for dig på forskellige måder, f.eks. hvilken valuta, du vil bruge til betalingen, om du vil have PayPal eller kortudsteder til at foretage omregningen, eller hvilken vekselkurs, der skal bruges til omregningen. Hvis din kortudsteder omregner valutaen, vil de fastsætte valutakursen og eventuelle gebyrer, de kan opkræve.

PayPal vil altid omregne valutaen for betalinger, hvor du bruger en eksisterende PayPal-saldo eller din tilknyttede bankkonto som betalingsmetode.

Hvis PayPal afgør, at valutaomregning er nødvendig for en betaling, som også kræver, at der vælges en alternativ betalingsmetode, kan du muligvis ikke vælge, om PayPal eller din kortudsteder foretager valutaomregningen for betalingen fra din sikkerheds betalingsmetode.

Hvis forhandleren frem for PayPal tilbyder valutakonvertering ved kassen, og du vælger at godkende betalingen ud fra forhandlerens valutakurs og -gebyrer, har PayPal intet ansvar over for dig for valutakonverteringen.

Kontoudtog og anmodninger om kontokartoteker

Medmindre din konto er begrænset, kan du se og downloade oversigten for din PayPal-konto ved at logge på. Du samtykker til at gennemgå dine betalinger via historikken for din konto frem for at modtage regelmæssige oversigter via e-mail.

Du vil modtage vigtige oplysninger om dine betalinger via e-mail, og din betalingshistorik vil blive ajourført og stillet til rådighed for dig, når du logger på din konto. Du kan også få adgang til en rapport, der kan downloades fra din PayPal-konto. Her vil du kunne se alle gebyrer og andre beløb, der er blevet opkrævet på din konto i den relevante periode. Rapporten vil kun blive ajourført og stillet til rådighed, hvis der har været aktivitet på din konto, eller hvis eventuelle gebyrer er blevet trukket i den pågældende periode. Den måde, hvorpå vi leverer betalingsoplysninger, giver dig mulighed for at gemme og gengive oplysningerne uændret, for eksempel ved at udskrive en kopi.

Vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr for at give dig flere oplysninger eller levere betalingshistorik og andre oplysninger om gebyrer på andre måder, men vi opkræver ikke gebyrer, når du i god tro beder om kontooversigter i forbindelse med en eventuel fejl, du mener, vi har begået på din PayPal-konto.

Gebyrer

Vi opkræver gebyrer for vores tjenester, sådan som det er angivet på siden Gebyrer.

De anførte gebyrer inkluderer alle gældende skatter og afgifter, men der kan pålægges andre skatter eller afgifter, der ikke betales eller opkræves af os.

Du skal betale for eventuelle telefontakster og gebyrer, der opkræves af din internetudbyder, eller lignende tilhørende gebyrer for din brug af vores tjenester.

Vi trækker muligvis vores gebyrer fra din PayPal-saldo.Vi trækker muligvis vores betalingsrelaterede gebyrer fra de beløb, vi overfører, inden pengene indsættes på din PayPal-saldo.

Vi formidler oplysningerne om beløb, du modtager, og gebyrer, vi opkræver, til dig via e-mail eller i din historik (som du kan få adgang til ved at logge på din konto).

Hvis du skal betale et gebyr til os for din betaling, kan vi informere dig om dette gebyr, når du giver os din betalingsinstruktion.

Du kan ikke modregne eller fratrække beløb fra vores gebyrer.

Vi vil muligvis opkræve et gebyr for de øvrige tjenester, vi yder, som ikke hører under denne brugeraftale. Vi underretter dig om disse gebyrer, når du beder om tjenesten.

Hvis du er forhandler og ønsker at ansøge om (og beholde) vores volumenbaserede opdelte forhandlergebyr, gælder betingelserne for <forhandlergebyr> i afsnittet <Modtagelse af betalinger> nedenfor.

PAYPALS BRUGERAFTALE

Betaling

Generelle forudsætninger for betalinger

Dine betalingsinstruktioner

Vi kan tillade dig at give os din betalingsinstruktion på forskellige måder, som vi kan meddele dig om fra tid til anden. Måden, hvorpå du giver dine betalingsinstruktioner, kan afhænge af den type betaling, du foretager – for eksempel:

 • Hvis du betaler for et køb eller foretager en donation, kan mange sælgere og/eller indsamlere lade dig give os din betalingsinstruktion i en dedikeret PayPal Checkout eller anden mulighed for PayPal-betaling, der er integreret på deres websted.
 • Du kan bruge funktionen Betal, når du logger på din PayPal-konto for at sende en betaling til nogen.

Vi kan bede dig om at bekræfte din instruktion (ved at give os de oplysninger, vi har brug for at sikre os, at det er dig, der giver os instruktionen, f.eks. ved at indtaste dine korrekte loginoplysninger – dette kan f.eks. være din e-mailadresse og adgangskode) og på anden måde logge på din PayPal-konto for at give os din betalingsinstruktion.

Annullering af dine betalingsinstruktioner

Når du giver os en betalingsinstruktion, kan du ikke annullere den, med mindre der er tale om en betalingsinstruktion i henhold til en faktureringsaftale (læs nedenfor for at få mere at vide).

Hvor lang tid tager min betaling?

Din betaling til en anden bruger bliver sendt fra din konto [på samme hverdag], efter vi modtager din instruktion om at gennemføre en betaling.

Betalingen bliver sendt fra din konto inden for to hverdage, hvis vi modtager din betalingsinstruktion:

 • på en dag, der ikke er en hverdag
 • efterfølgende lokale afbrydelsestider på en hverdag for konti, der er registreret i følgende lande: Kl 14.00 i Danmark.

Vi kan tillade dig at bede os om at gennemføre din betaling på en senere specifik dato. I disse tilfælde vil betalingen blive trukket på den senere dato.

Andre bestemmelser i denne brugeraftale kan medføre, at ovennævnte tidsrammer forlænges.

Hvornår vi kan nægte at foretage din betaling

Vi kan behandle din betalingsinstruktion som ikke gennemført, og vi kan nægte at foretage din betaling, hvis:

 • du har ikke nok penge på din PayPal-saldo
 • vi har grund til at tro, at du ikke har nok penge på dine tilknyttede betalingsmetoder til at dække din betaling
 • du ikke giver os de oplysninger, vi måtte bede om i forbindelse med det relevante betalingsflow, som vi bruger til at få dine betalingsinstruktioner (f.eks. tilstrækkelige oplysninger om modtageren, hvor det er nødvendigt, og godkendelse af din betalingsinstruktion)
 • betalingen overstiger det overførselsloft, vi oplyser dig om, når du forsøger at betale
 • vi har grund til at tro, at der er sket en forbudt aktivitet på din konto, eller at du på anden vis har overtrådt brugeraftalen.

Når din betaling ikke bliver godkendt af modtageren

Hvis vi giver dig tilladelse til at sende en betaling til en person, der ikke har en PayPal-konto, kan modtageren få adgang til pengene ved at åbne en PayPal-konto.

Hvis modtageren allerede har en PayPal-konto, kan vedkommende nægte at modtage pengene.

Hvis modtageren nægter at modtage pengene eller ikke opretter en PayPal-konto og gør krav på pengene inden for 30 dage efter den dato, hvor betalingen er sendt, tilbagebetales pengene (herunder eventuelle gebyrer, som du blev opkrævet) til din PayPal-konto. Læs Tilbagebetalinger til din konto for at finde ud af, hvad der kan ske, når din PayPal-konto modtager en tilbagebetaling.

Loft over overførsel af penge

Vi kan efter eget skøn fastsætte begrænsninger for beløb og værdi af de betalinger, som du kan sende, herunder betalinger for køb. Du kan se alle sendegrænser ved at logge på din PayPal-konto. Hvis du vil fjerne dit betalingsloft, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilket muligvis kan ses i din kontooversigt).

Indstilling af automatiske træk på din konto

Betalinger, der er forsinket af sælger

Når du betaler visse sælgere eller betaler for visse køb (f.eks. køb, der skal sendes til dig eller kan blive opdateret og afsluttet af sælger), giver du:

 • tilladelse til, at forhandleren kan indhente din betaling senere
 • instruktion til os om automatisk at betale denne sælger, når sælger anmoder om betaling.

Din godkendelse vil typisk være gyldig i op til 30 dage, men den kan forblive gyldig i længere tid. Hvis du har en saldo, kan vi tilbageholde betalingsbeløbet som afventende, indtil sælgeren indhenter din betaling. Hvis betalingen kræver, at vi foretager en valutaomregning, vil vekselkursen blive bestemt og anvendt (som beskrevet i afsnittet Valutaomregning på tidspunktet, hvor betalingen bliver behandlet.

Din tilladelse giver sælgeren lov til at opdatere betalingsbeløbet, inden sælgeren indhenter betalingen (med henblik på at dække eventuelle ændringer i købet, som du måtte aftale med sælgeren, f.eks. ekstra afgifter, fragt eller rabatter). Vi er ikke på noget tidspunkt pålagt at skulle bekræfte eventuelle ændringer (herunder på tidspunktet for overførslen af betalingen). Vi kan overføre et hvilket som helst beløb baseret på din godkendelse, og såfremt vi modtager instruktion fra sælger om det endelige betalingsbeløb.

Faktureringsaftale for betalinger

Du kan bruge en faktureringsaftale til løbende at administrere betalinger til den eller de samme modtagere automatisk. Når du indgår en faktureringsaftale:

 1. giver du den eller de navngivne modtagere tilladelse til at inddrive betalinger fra din konto efter modtagerens bestemmelser (det kan være for betalinger på beløb, du skylder for et køb af varer eller tjenesteydelser i henhold til en separat kontrakt, som du har med modtageren)
 2. giver du PayPal instruktioner om at betale den eller de navngivne modtagere (eller anden eller andre modtagere, den eller de navngivne modtagere har angivet), når den eller de navngivne modtagere anmoder om, at PayPal foretager din betaling.

Dette gør modtageren til en pålidelig modtager af alle dine betalinger, der er foretaget i henhold til denne faktureringsaftale, så vi vil ikke bede dig om at verificere (f.eks. ved at logge på) eller godkende betalinger, når de gennemføres.

Betalinger, der er foretaget i henhold til faktureringsaftalen, kan være forskellige beløb og kan foretages på forskellige datoer. Vi er udelukkende en betalingstjenesteudbyder, så vi kan ikke (og du skal ikke forvente, at vi kan) vide, hvad du har eller har ikke accepteret med modtageren, eller vide, hvorfor modtageren har besluttet at indkassere din betaling. Vi er ikke forpligtet til at tjekke eller bekræfte det beløb, modtageren oplyser os om i forbindelse med betalingsbehandlinger, der er foretaget i henhold til faktureringsaftalen.

Vi bruger flere navne for betalinger, som kan administreres af en faktureringsaftale – disse omfatter automatiske betalinger, abonnementsbetalinger, faste betalinger, referencebetalinger, forhåndsgodkendte overførsler og forhåndsgodkendte betalinger.

Du kan annullere din faktureringsaftale når som helst med øjeblikkelig virkning på din konto eller ved at kontakte os. Hvor det er planlagt ifølge denne faktureringsaftale, at en betaling skal gennemføres inden slutningen af den næste hverdag, efter du beder os om at annullere den, kan betalingen allerede være blevet foretaget, når vi annullerer aftalen. Hvis du annullerer en faktureringsaftale, kan du stadig skylde modtager penge for varer eller tjenester, som du har modtaget, men ikke har betalt for.

Hvis vi bestemmer, at valutaomregning er nødvendig for betaling af en fakturaaftale, og vi udfører omregningen, bruger vi vores valutakurs (inklusive vores vekselgebyr), som den er i kraft på det tidspunkt, hvor betalingen behandles. Vekselkursen kan variere fra betaling til betaling.

Tilbagebetalinger til din konto

Sådan kan du tilbageføre penge

Vi kan tillade, at modtageren af din betaling må:

 • afslå at acceptere den; eller
 • beslutte at acceptere den og derefter bruge vores tjeneste til at overføre en tilbagebetaling af hele eller en del af betalingsbeløbet senere.

Vi tilbagefører beløbet for en afvist betaling eller tilbagebetaling til din saldo. Vi returnerer beløbet for en uafhentet betaling til din saldo inden for 30 dage efter den dato, hvor du startede betalingen. Hvis der returneres et beløb for en betaling til dig på en af de måder, der er beskrevet ovenfor, kan vi omregne det returnerede beløb til dig i en af følgende:

 • Valutaen for den PayPal-saldo, du brugte til den oprindelige betaling (før eventuel omregning til modtagerens valuta);
 • den oprindelige valuta for din konto; eller
 • USD (med oprettelse af en saldo i denne valuta for dig, hvis du ikke allerede har en).

Hvis den oprindelige betaling, som du sendte, involverede en valutaomregning, vil vi omregne det returnerede beløb fra valutaen modtaget af modtageren som følger:

 • Hvis beløbet returneres inden for 1 dag efter den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på datoen for den oprindelige betaling, så du modtager det oprindelige beløb (herunder det vekselgebyr, som du har betalt) i den oprindelige valuta, som du konverterede fra den oprindelige betaling; og
 • Hvis beløbet returneres senere end 1 dag efter datoen for den oprindelige betaling, bruger vi den vekselkurs, der er gældende på det tidspunkt, hvor det returnerede beløb omregnes.
 • Du indvilliger i at betale vekselgebyret for de beløb, du har returneret til dig som tilbagebetaling eller afviste betalinger.

Medmindre andet er beskrevet i dette afsnit, accepterer du at betale vekselgebyret for de beløb, der er blevet returneret til dig som tilbagebetaling eller afviste betalinger, når du omregner et beløb, der er returneret til dig på de måder, der er beskrevet ovenfor. Den vekselkurs, der gælder for din omregning, kan anvendes øjeblikkeligt og uden varsel.

Vi kan overføre de tilbagebetalte penge fra din saldo og føre dem tilbage til den betalingsmetode, du brugte til den oprindelige betaling. Overførsler kan også omfatte en valutaomregning – Se afsnittet om Hævning af penge ovenfor.

Risici ved modtagelse af tilbagebetalinger

Værdien af det tilbagebetalte beløb kan være mindre end det oprindelige beløb.Dette kan skyldes følgende:

 • Modtageren har sendt dig en tilbagebetaling, der er mindre end den oprindelige betaling. Da vi udelukkende er en betalingstjenesteudbyder, kan vi ikke vide, hvad du er berettiget til fra modtageren som tilbagebetaling, eller hvorfor modtageren tilbagebetalte det pågældende beløb; eller
 • Betalingen har været udsat for valutakursudsving.

PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af modtagerens beslutning om at afvise eller tilbagebetale din betaling, medmindre en tilbagebetaling, der er sendt af modtageren, er en betaling, der er udført forkert af PayPal

Vi er ikke ansvarlige over for dig for denne forskel mellem værdien af den oprindelige betaling og værdien af resulterende tilbagebetaling, undtagen i det tilfælde, at tilbagebetalingen er for en forkert betaling (se afsnittet om Problemløsning).

Finansiering af din betaling

Valg af foretrukken betalingsmetode

Du kan vælge en foretrukken betalingsmetode, når du er logget på din konto. Underlagt denne brugeraftale vil den foretrukne betalingsmetode blive brugt som standardbetalingsmetode for betalinger, du overfører fra din konto.

Du kan angive andre foretrukne betalingsmetoder for betaling af visse faktureringsaftaler.

Særlige finansieringsordninger

Nogle betalinger kan betales vha. særlige betalingsordninger, der er knyttet til din PayPal-konto, f.eks. en forhandler- eller betalingsspecifik saldo, rabatkuponer eller andre salgsfremmende betalingsordninger. Brugen og prioriteringen af disse særlige betalingsordninger er underlagt yderligere vilkår og betingelser mellem dig og os. Din kontooversigt kan vise det fiktive beløb, der er til rådighed i dine særlige finansieringsordninger, for at finansiere kvalificerende betalinger til enhver tid. Dette beløb udgør ikke elektroniske penge, det anses ikke for at være en del af din PayPal-saldo, og det kan ikke indløses til kontanter. Det repræsenterer kun det beløb i elektroniske penge, som vi tilbyder at udstede og sætte ind på din konto på tidspunktet for (og kun ved øjeblikkelig betaling af) en kvalificerende betaling, der er underlagt (og kun i den periode, der er anført i) de yderligere vilkår og betingelser for brug af den pågældende særlige betalingsordning. Hvis din PayPal-betaling, der er foretaget vha. en særlig betalingsordning, tilbageføres på et senere tidspunkt af nogen som helst årsag, beholder vi det beløb, som repræsenterer den del af betalingen, der blev foretaget vha. din særlige betalingsordning, og vi tilbagebetaler beløbet via den særlige betalingsordning (forudsat at den særlige betalingsordning ikke allerede er udløbet).

Finansiering af betalinger, du sender fra din konto

Vi indhenter elektroniske penge for den betaling, du overfører fra din konto fra følgende betalingsmetoder i følgende rækkefølge, alt efter hvad der er tilgængeligt:

 1. Særlige betalingsordninger (hvis relevant for den pågældende betaling)
 2. Foretrukken betalingsmetode (hvis valgt og tilgængelig)
 3. Eksisterende PayPal-saldo
 4. Bankkonto (øjeblikkelig overførsel via bankfuldmagt)
 5. PayPal Credit (hvor det er muligt)
 6. PayPal-betalingskort (hvor det er muligt)
 7. PayPal-kreditkort (hvor det er muligt)
 8. Betalingskort
 9. Kreditkort
 10. Bankkonto (eCheck)

PayPals køberbeskyttelse

Når du køber noget hos en sælger, som accepterer PayPal, kan du være berettiget til tilbagebetaling i henhold til PayPals køberbeskyttelse. Hvor det er relevant, giver PayPals køber beskyttelse dig ret til tilbagebetaling af den fulde købspris for varen og de oprindelige forsendelsesomkostninger, du har betalt. PayPal afgør efter eget skøn, om dit krav er berettiget til PayPals køber beskyttelse. PayPals oprindelige afgørelse betragtes som endelig, men du kan muligvis appellere afgørelsen til PayPal, hvis du har nye eller overbevisende oplysninger, der ikke er til rådighed på tidspunktet for den oprindelige afgørelse, eller hvis du mener, at der opstod en fejl i beslutningsprocessen.

VIGTIGT! Du kan blive bedt om at returnere varen til den sælger eller anden part, som vi angiver som en del af afviklingen af dit krav. PayPals køberbeskyttelse berettiger dig ikke til tilbagebetaling af den returporto, som du måtte pådrage dig.

PayPals køberbeskyttelse kan være gældende, hvis du støder på disse specifikke problemer med en betaling:

 • Du har ikke modtaget din vare fra en sælger (i det følgende benævnt som et krav om, at "varen ikke er modtaget"), eller
 • Du har modtaget en vare, men varen er ikke den, du bestilte (i det følgende benævnt som et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen).

Hvis du mener, at en betaling foretaget via din PayPal-konto ikke er autoriseret af dig, er denne type krav forskellig fra PayPals køberbeskyttelse og er beskrevet nedenfor under Ansvar for uautoriserede betalinger og andre fejl.

Betalinger med QR-kode

Hvis du køber noget personligt af en forhandler ved hjælp af en QR-kode for varer og tjenester via PayPal, kan din betaling være dækket af PayPals køberbeskyttelse.

Krav om ikke modtagne varer

Dit krav berettiger ikke til tilbagebetaling under PayPals køberbeskyttelse for et krav om ikke modtagne varer, hvis:

 • Du henter varen personligt eller sørger for, at den hentes på dine vegne, herunder hvis du bruger PayPal på forhandlerens salgssted, undtagen i forbindelse med personlig betaling for varer og tjenester via PayPals QR-kode,
 • Forhandleren har fremlagt leveringsbevis.

Hvis forhandleren fremlægger bevis for, at vedkommende har leveret varen til dig, kan PayPal afgøre sagen til fordel for forhandleren for krav om en vare, der ikke er modtaget, selvom du hævder, at du ikke har modtaget varen.

Krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen

En vare kan betragtes som, at den afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvis:

 • Varen er materielt forskellig fra sælgerens beskrivelse af den.
 • Du har modtaget en helt anden vare.
 • Varens stand var vildledende. Varen blev for eksempel betegnet som "ny", men den var i virkeligheden brugt.
 • Varen blev markedsført som autentisk men er ikke ægte (dvs. forfalsket).
 • Varen mangler vigtige dele eller funktioner, og dette var ikke angivet i beskrivelsen af varen, da du købte den.
 • Du har købt et bestemt antal varer, men du har ikke modtaget dem alle.
 • Varen blev beskadiget under forsendelsen.
 • Varen er ubrugelig i den modtagne tilstand og blev ikke præsenteret som sådan.

En vare kan ikke betragtes som, at den afviger væsentligt fra beskrivelsen, hvis:

 • Varens defekt blev korrekt beskrevet af sælgeren i beskrivelsen af varen.
 • Varen blev korrekt beskrevet, men du ønskede ikke varen, efter du modtog den.
 • Varen blev korrekt beskrevet, men levede ikke op til dine forventninger.
 • Varen har mindre ridser og blev beskrevet som "brugt".

Ukvalificerede varer og betalinger ifølge PayPals køberbeskyttelse

Betalinger for følgende er ikke kvalificeret til tilbagebetaling ifølge PayPals køberbeskyttelse:

 • Fast ejendom, herunder beboelsesejendomme.
 • Finansielle produkter eller investeringer af nogen art.
 • Virksomheder (når du køber eller investerer i en virksomhed).
 • Køretøjer herunder, men ikke begrænset til, biler, motorcykler, fritidskøretøjer, fly og skibe, med undtagelse af personlige lette køretøjer til fritidsbrug, såsom cykler og hoverboards med hjul.
 • Krav til helt eller delvist specialfremstillede varer, der afviger væsentligt fra beskrivelsen (medmindre det hævdes, at de ikke er modtaget), eller varer, der er afhentet personligt.
 • Donationer, herunder betalinger på crowdfunding-platforme, samt betalinger på crowdlending-platforme.
 • Varer, der er forbudt i henhold til PayPals politik om godkendt brug.
 • For krav om varer, der ikke er modtaget, varer, som du afhenter personligt eller får andre til at afhente for dig, herunder varer, der er købt på et salgssted, med undtagelse af personlig betaling for varer og tjenester via PayPals QR-kode.
 • Industrielle maskiner, der bruges til fremstilling.
 • Betalinger til statslige myndigheder (med undtagelse af statsejede virksomheder) eller forhandlere, der handler på mandat fra statslige myndigheder. Betalinger, der svarer til kontanter, herunder forudbetalte varer, som fx gavekort og forudbetalte kort.
 • Hasardspil, spil og/eller enhver anden aktivitet med et indgangsgebyr og en præmie.
 • Personlige betalinger.
 • Betalinger, der er foretaget med PayPals samlede betalinger , og som ikke er sendt via din PayPal-konto.
 • Køb af varer og tjenesteydelser via Zong, Website Payments Pro eller Virtuel terminal.
 • Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).
 • Varer, der er beregnet til videresalg, herunder betalinger af en vare eller betalinger, der omfatter flere varer.

PayPal kan efter eget skøn automatisk lukke en tvist eller et krav, som du har indgivet, men som PayPal har mistanke om ikke er relateret til et køb, der er dækket som beskrevet ovenfor. 

Kvalifikation til betaling med PayPals køberbeskyttelse

For at være kvalificeret til PayPals køberbeskyttelse skal du opfylde alle disse krav:

 • Du skal have en PayPal-konto uden udeståender.
 • Du skal betale for den vare, der er kvalificeret, fra din PayPal-konto.
 • Du skal forsøge at kontakte forhandleren for at løse problemet direkte, før du opretter et krav under PayPals køberbeskyttelse via Løsningscentret.
 • Du skal svare på PayPals anmodning om dokumentation og øvrige oplysninger inden for den angivne tidsfrist.
 • Du skal oprette en tvist i Løsningscentret inden for 180 dage fra betalingsdatoen, og derefter følge vores onlineprocedure for løsning af sager.
 • Vi har ikke modtaget en opkrævning eller accepteret en alternativ løsning, der er relateret til dit køb fra en anden kilde.

Vores online proces til løsning af sager

Hvis du ikke kan løse et problem med betalingen direkte med en sælger, skal du følge vores onlineprocedure for løsning af sager via Løsningscentret for at viderefølge et krav i henhold til PayPals køberbeskyttelse. Du kan også oprette et krav (trin 2 nedenfor) ved at ringe til os og tale med en medarbejder. De trin, du skal følge, er beskrevet nedenfor, og hvis du ikke følger disse trin, kan dit krav blive afvist:

Trin 1: Opret en tvist inden 180 dage fra den dato, hvor du foretog betalingen. Dette kan give dig mulighed for at kommunikere direkte med sælgeren vedrørende problemet med betalingen og derved hjælpe med at løse tvisten. Hvis du ikke kan løse tvisten direkte med sælgeren, skal du gå til trin 2. Vi tilbageholder de penge, der er relateret til betalingen, på sælgerens PayPal-konto , indtil tvisten er løst eller lukket.

Trin 2: Eskaler tvisten til et krav om tilbagebetaling inden for 20 dage efter, at tvisten er blevet oprettet, hvis du og sælgeren ikke kan nå til enighed, ellers lukker vi automatisk tvisten. Du kan eskalere tvisten til et krav om tilbagebetaling via Løsningscentret. Sælgeren eller PayPal kan også eskalere tvisten til et krav på dette tidspunkt. Hvis du indsender et krav om en vare, der ikke er modtaget, kan PayPal bede dig om at vente i mindst 7 dage fra datoen, hvor tvisten blev meldt, for at eskalere tvisten.

Trin 3: Du skal svare på PayPals anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger, efter at du, sælgeren eller PayPal eskalerer tvisten til et krav om tilbagebetaling. PayPal kan kræve, at du giver kvitteringer, tredjeparts evalueringer, politirapporter eller andre dokumenter, som PayPal specificerer. Du skal svare på disse anmodninger inden for rimelig tid, som vi har anmodet om i vores korrespondance med dig.

Trin 4: Du skal overholde PayPals forsendelsesanmodninger inden for rimelig tid, hvis du indgiver et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen. PayPal kan kræve, at du, for egen regning, sender varen tilbage til sælgeren, til PayPal eller til en tredjepart (som specificeres af PayPal) og sender et leveringsbevis.

Trin 5: PayPal træffer en endelig afgørelse (herunder om automatisk at lukke en tvist eller et krav) efter eget skøn baseret på dækningen og de kvalifikationskrav, der er beskrevet ovenfor, eventuelle yderligere oplysninger, der er angivet under vores onlineprocedure for løsning af sager, eller andre oplysninger, som PayPal skønner relevante og passende under omstændighederne.

Tvist med os eller din kortudsteder

Hvis du har brugt et kredit- eller betalingskort som betalingsmetode for en betaling via din PayPal-konto, og du ikke er tilfreds med betalingen, kan du være berettiget til at bestride betalingen hos din kortudsteder. Gældende rettigheder til korttilbageførsler kan være bredere end dem, der gælder for dig ifølge PayPalBuyer-beskyttelsen . Hvis du for eksempel bestrider en betaling hos din kortudsteder, kan du muligvis inddrive de beløb, du har betalt for utilfredsstillende varer, selvom de ikke opfylder betingelserne for beskyttelse i henhold til et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen hos os.

Du skal vælge, om du vil videreføre en tvist med PayPal under PayPals køberbeskyttelse, eller om du vil videreføre tvisten med din kortudsteder. Du kan ikke gøre begge dele samtidig og dermed søge om dobbelt tilbagebetaling. Hvis du viderefører en tvist/et krav med os, og du også viderefører en tvist for den samme betaling med din kortudsteder, lukker vi din tvist/dit krav hos os. Dette vil ikke påvirke tvistprocessen med din kortudsteder. Hvis du viderefører en tvist med din kortudsteder, kan du dog ikke videreføre en tvist/et krav med os senere.

Hvis du vælger at bestride en betaling med PayPal, og vi træffer en afgørelse mod dig, kan du forsøge at videreføre tvisten med din kortudsteder senere. Hvis PayPal ikke træffer en endelig beslutning om dit krav, før kortudstederens frist for oprettelse af en tvist, og vores forsinkelse betyder, at du modtager mindre end den fulde tilbagebetaling, du ville kunne få dækket af kortudstederen, tilbagebetaler vi det resterende beløb (med fradrag af det beløb, du allerede har fået tilbage fra sælgeren eller kortudstederen).

Før du kontakter din kortudsteder eller indgiver en tvist med PayPal, skal du kontakte sælgeren for at forsøge at løse problemet i overensstemmelse med sælgerens returpolitik.

PAYPALS BRUGERAFTALE

Modtagelse af betalinger

Generelle forudsætninger for modtagelse af betalinger

Vi kan give hvem som helst (med eller uden en konto) tilladelse til at foretage en betaling, så der udstedes eller overføres elektroniske penge til din konto.

Når du integrerer (eller allerede har integreret) funktioner på din online betalingsplatform, der gør det muligt for en betaler uden en PayPal-konto at foretage en betaling til din konto, accepterer du alle yderligere vilkår for anvendelse af denne funktion, som vi stiller til rådighed for dig på PayPals eller Braintrees websteder (herunder alle sider for udviklere samt vores side for Juridiske aftaler) eller onlineplatforme. Sådanne yderligere vilkår omfatter PayPals aftale om alternative betalingsmetoder.

Det at modtage en betaling på din konto er ikke det samme som at modtage clearede penge. En meddelelse om, at en betaling er blevet overført til dig, er ikke det samme som, at du har modtaget elektroniske penge på din konto, medmindre du har accepteret betalingen.

Vi kan fra tid til anden give dig tilladelse til at acceptere betalinger i en hvilken som helst valuta, vi understøtter.

Hvis du (i stedet for PayPal) tilbyder betaleren på salgsstedet en valutaomregning af et beløb, som du modtager via PayPal, skal du informere køberen om vekselkursen og eventuelle opkrævninger, der vil blive pålagt betalingen. Vi har intet ansvar over for kunden, hvis du undlader at orientere kunden om valutakurs og gebyrer. Du anerkender, at hvis du undlader at underrette kunden om valutakurs og gebyrer, kan dette udgøre et strafbart forhold fra din side.

Enhver betaling, der er sendt til dig, kan være underlagt en tilbageførsel, betalingsgennemgang, begrænsning, reserve eller tilbageholdelse som tilladt i henhold til denne brugeraftale.

Loft over modtagelse af penge

Vi kan efter eget skøn fastsætte begrænsninger for det beløb og værdien af de betalinger, som du kan modtage, herunder penge, du modtager for køb.Hvis du vil fjerne dit loft for modtagelse af penge, skal du følge de anvisninger, som vi sender dig eller offentliggør med jævne mellemrum (hvilke muligvis kan ses i din kontooversigt).

Ny betalingsløsning

Vores nye betalingsløsning består af:

 • Vores dedikerede mulighed for samlet betaling på din onlineplatform/dit onlinebetalingssted, som giver en kunde mulighed for, med eller uden en PayPal-konto, at sende penge til din PayPal-konto; og
 • Vores understøttende svindelværktøj.

Vi kan tilbyde dig hele, en del eller en kombination af dele af betalingsløsningen. Hvis vi tilbyder dig betalingsløsningen, og du vælger at bruge den, accepterer du, ud over denne brugeraftale, følgende yderligere vilkår, der vedrører følgende muligheder:

·       PayPals aftale om alternative betalingsinstrumenter,  når du bruger vores funktion til alternative betalingsinstrumenter (ABI) som en del af betalingsløsningen, og

·        PayPals aftale om online kortbetalingstjenester, når du bruger:

·       vores avancerede kortbetalinger som en del af den samlede betalingsløsning og

·       vores beskyttelse mod bedrageri som en del af betalingsløsningen.

Gebyrer, der kan være angivet i PayPals aftale om alternative betalingsinstrumenter og PayPals aftale om online kortbetalingstjenester gælder ikke ved brug af betalingsløsningen. I stedet gælder vores særlige gebyrer   for brug af betalingsløsningen.

Regler for opkrævning

PayPal opfordrer til, at sælgere ikke opkræver gebyrer i forbindelse med PayPal-betalinger, da dette er til ulempe for kunderne og kan skabe unødig forvirring, konflikt eller afbrydelse af køb.

Ellers kan du kun opkræve tillægsgebyrer for brug af vores tjenester i overensstemmelse med enhver lovgivning, der er gældende for dig, og som ikke overstiger de ekstra gebyrer, du opkræver for brug af andre betalingsmetoder.

Hvis du opkræver tillægsgebyret af en køber, skal du, og ikke vi, informere kunden om gebyret. Vi står ikke til ansvar for kunder, som du har undladt at informere om eventuelle tillægsgebyrer. Du anerkender, at du kan være strafbart at opkræve tillægsgebyrer og/eller undlade at oplyse enhver form for tillægsgebyrer til kunden.

Præsentation af PayPal

Du skal behandle PayPal som en betalingsmetode eller et varemærke mindst på niveau med alle andre betalingsmetoder, du tilbyder på dine salgssteder, herunder dine websteder og apps. Dette omfatter mindst lig med eller meget lignende:

·       logoplacering,

·       placering på alle dine salgssteder,

·       behandling med hensyn til betalingsprocessen, vilkår, betingelser, begrænsninger og gebyrer, i alle tilfælde i forhold til andre varemærker og betalingsmetoder på dine salgssteder.

I erklæringerne til dine kunder eller i offentlige meddelelser skal du ikke beskrive nogen PayPal-tjeneste fejlagtigt som betalingsmetode eller udvise præference for andre betalingsmetoder end PayPal-tjenesten.

Rapportering af skatter og oplysninger

Det er dit ansvar at fastlægge, hvilke eventuelle skatter og afgifter der gælder for de betalinger, som du foretager eller modtager, og det er ene og alene dit ansvar at bedømme, opkræve, angive og betale de korrekte skatter til de relevante myndigheder. Vi er ikke ansvarlige for at fastsætte, hvilke skatter og afgifter der måtte gælde for din betaling, eller for at udregne, inddrive eller betale skatter og afgifter, der måtte opstå som følge af en given betaling. Som en banktjenesteudbyder er PayPal-tjenesterne i EU ikke underlagt moms.

Din returpolitik og politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Du skal offentliggøre en politik for tilbagebetalinger og retur, samt en politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Betalinger i butikker og betalinger med QR-kode

Hvis du tager imod PayPal-betalinger i din fysiske butik, skal du informere kunden om det samlede beløb, før betalingen gennemføres. Du kan kun opkræve penge fra kundernes konto for de betalinger, de har accepteret. Du skal også give kunderne en fysisk kvittering, hvis de anmoder om en. Du accepterer, at enhver betaling, som du foretager, skal have en nøjagtig og korrekt beskrivelse af de varer og tjenester, der købes.

Hvis du bruger en QR-kode til at tage imod betalinger i din fysiske butik, skal du bruge en QR-kode, der er beregnet til køb af varer og tjenester. Du må heller ikke bruge QR-koder til personlige betalinger som en metode til at tage imod betaling for varer og tjenester, der købes på nettet. For alle køberkrav i forbindelse med betalinger med QR-koder kan du blive bedt om at give os alternative beviser for levering eller lignende dokumentation eller øvrige oplysninger vedrørende betalingen.

Markedspladssælgere

Hvis du er sælger på en markedsplads eller via et tredjepartsprogram, hvor PayPal tilbydes, skal du overholde evt. regler, som gælder for markedspladsens eller tredjepartsprogrammets køberbeskyttelsesprogram for salg, som du foretager via dette forum.En sådan beskyttelse kan kræve, at du foretager visse handlinger, og kan påvirke, hvordan krav behandles.

Vi kan tillade, at du giver bestemte markedspladser tilladelse til at bruge din konto til at betale beløb, som du skylder den pågældende markedsplads eller køberen som følge af et krav i henhold til betingelserne i markedspladsens egen løsningsproces ("Forfaldne beløb på markedsplads"). Hvis du giver en sådan godkendelse, og markedspladsen underretter os om kravet, beder du os om at behandle betalinger for alle og eventuelle forfaldne beløb på markedspladsen i forbindelse med dette krav fra din PayPal-konto til markedspladsen eller til køberen (alt efter hvad det måtte være) ifølge markedspladsens vejledning til os. Vi kan behandle din instruktion til betaling af et hvilket som helst forfaldent beløb hos markedspladsen, som om det er blevet annulleret, hvis vi beslutter, at kravet ville være blevet afgjort til din fordel, hvis det var blevet indgivet som et krav hos os. Du kan også annullere denne instruktion ved at kontakte os. Alle krav, der indgives direkte til markedspladsen, er underlagt markedspladsens egen politik. Vilkårene for vores sælgerbeskyttelse dækker dig ikke, når dine kunder indgiver krav direkte til markedspladsen.

Accept af betalinger af faktureringsaftaler

Når du anmoder om en betaling i henhold til en faktureringsaftale, og vi tillader, at du kan acceptere betalinger fra en betaler under en faktureringsaftale, gælder følgende:

 • Du garanterer over for os, at de beløb, du har aftalt med brugeren og fået betalerens accept af, skal trækkes på denne brugers konto (herunder ændringer i disse beløb), og at du giver betaleren besked, inden pengene trækkes.
 • Du indvilliger i at give betaleren besked mindst 4 uger før, beløbet trækkes, hvis dette beløb er steget på en sådan måde, at betaleren ikke med rimelighed kan forventes at betale det, idet der tages højde for betalerens tidligere indkøbsmønstre og omstændigheder for betalingen, og at du er forpligtet over for os for eventuel tilbagebetaling af sådanne betalinger jf. vilkårene i denne brugeraftale.

Tilbagebetalinger og tilbageførsler af betalinger

Når du modtager en betaling, kan den blive refunderet eller tilbageført. Vi kan tillade dig at sende betaleren en tilbagebetaling. Vi kan foretage en tilbageførsel af din betaling under visse omstændigheder. Læs resten af dette afsnit for at få mere at vide.

Tilbagebetalinger

Du (og ikke PayPal) er alene ansvarlig for:

 • Dine juridiske og kontraktmæssige forpligtelser over for betaler for ethvert beløb, som du returnerer til betaler; og
 • Eventuelle forskelle mellem omkostningen for betaler for den oprindelige betaling og værdien af det beløb, der returneres til betaler (f.eks. på grund af valutakursudsving ved betaling), undtagen i det omfang, at tilbagebetalingen er for en betaling, der udførtes forkert af PayPal (se afsnit om Problemløsning).

  Se vores gebyrer for at få mere at vide om de gebyrer, du har betalt til os som modtager af den oprindelige betaling, som vi tilbageholder, når du bruger den særlige virksomhedstilbagebetalingsfunktion på din PayPal-konto, som vi kan give tilladelse til fra tid til anden. Undtagen i det omfang, at tilbagebetalingen er en forkert betaling (se afsnittet Problemløsning).

Tilbageførsler

Hvis du modtager en betaling på din konto, skylder du os det fulde beløb for betalingen og for vores tab som følge af behandlingen af betalingen. Dette kan omfatte vores ansvar (herunder eventuelle gebyrer, opkrævninger og sanktioner) over for en tredjepart (herunder betaleren og betalerens betalingsmetodeudbyder).

En tilbageførsel forekommer, når vi udøver vores ret til at modregne de ovenstående beløb fra din konto under afsnittet Tilbagebetaling for din hæftelse i denne brugeraftale. Hvis din PayPal-saldo for en bestemt valuta ikke er tilstrækkelig til at dække det beløb, du skylder os i denne valuta, kan vi foretage en valutaomregning fra en PayPal-saldo i en anden valuta for at dække det, du skylder, og du vil skulle betale for valutaomregningen. Det betyder f.eks., at hvis du er sælger, kan de beløb, der modtages på din konto, blive fjernet fra din konto, når du har leveret varer eller solgte tjenester.

En tilbageførsel kan forekomme, når:

 • vi tilbagebetaler betaleren efter et krav under PayPals køberbeskyttelse, som betaleren har igangsat mod dig
 • vi kompenserer betaleren eller betalerens betalingsmetodeudbyder (eller begge), fordi vi har modtaget et krav fra betaleren eller dennes betalingsmetodeudbyder om betalingsbeløbet under tilbageførselsprocessen, der bruges af denne betalingsmetodeudbyder.

For eksempel:

 • Hvis betaleren har brugt et betalingskort til at betale dig, vil vedkommende kunne gå videre med en chargeback hos kortudstederen. Kortudstederen, og ikke os, afgør, om anmodningen om en chargeback lykkes. Du kan læse mere om chargebacks ved at læse chargebackvejledningen, som du har adgang til via afsnittet Sikrere salg på siden Sælgersikkerhed. Der er adgang til PayPals Sikkerhedscenter på PayPals websted. Vi opkræver et gebyr for modtagelse af et tilbageførselskrav.
 • Hvis betaleren brugte en bankkonto til at finansiere betalingen, kan betaleren eller banken gå videre med en banktilbageførsel.

Det beløb, der bliver gjort krav på, kan være større end det oprindelige beløb, du modtog. Dette kan skyldes valutakurssvingninger mellem betalingstidspunktet og tidspunktet for kravet.

 • Vi kan blive nødt til at kompensere din betaler, hvis vedkommende hævder, at der var et problem med betalingen (herunder, at betalingen var uautoriseret eller forkert, eller at hans/hendes faktureringsaftalebetaling ikke var forventet) – Se Problemløsning.

Indflydelse, PayPals køberbeskyttelse har på sælgere

Du bør læse vores Køberbeskyttelsespolitik, og hvis du sælger varer og tjenester til kunder med PayPal-konti i andre lande end dit eget, bør du også være fortrolig med den købsbeskyttelse, som er til rådighed for kunder i hvert af landene, da kundernes rettigheder ifølge disse programmer kan påvirke dig som sælger. Du kan finde oplysninger om PayPals køberbeskyttelse på siden Juridiske aftaler ved at vælge kundens placering øverst på siden og henvise til den tilsvarende køberbeskyttelsespolitik, der er angivet på siden eller i den tilsvarende brugeraftale.

Hvis du ikke får medhold i et krav i henhold til  PayPals køberbeskyttelse  i et land:

 • Skal du give afkald på hele købsprisen for varen samt originale forsendelsesomkostninger. I visse tilfælde får du ikke varen retur.
 • Vil du IKKE modtage en tilbagebetaling af dine PayPal-gebyrer, som du betalte i forbindelse med salget.
 • Hvis kravet var, at den modtagne vare afviger væsentligt fra beskrivelsen, vil du muligvis ikke modtage varen retur, eller du kan blive bedt om at acceptere at tage varen retur igen og betale for returporto.
 • Hvis kravet var, at den modtagne vare afviger væsentligt fra beskrivelsen og vedrørte en vare, du solgte, som er forfalsket, skal du give kunden en fuld tilbagebetaling, og du vil muligvis ikke få varen retur.

Hvis du accepterer PayPal-betalinger fra kunder for varer eller tjenester, som du sælger via eBay, skal du læse og forstå eBay Money Back Guarantee-programmet. PayPal vil behandle eBays beslutninger til fordel for dine kunder i henhold til dette program som grundlag for at tilbageføre en PayPal-betaling til dig, medmindre du fravælger dette ved at kontakte eBay. Hvis saldoen på din kassekonto eller PayPal-erhvervskonto ikke er tilstrækkelig til at dække beløbet, kan vi:

 •  tilbageholde beløbet på din PayPal-konto, indtil der er penge nok på din PayPal-konto til at dække beløbet; eller

oprette en udestående saldo på din PayPal-konto.

PayPals sælgerbeskyttelse

Hvad er dækket?

Hvis du sælger noget til en køber, og betalingen senere er omstridt eller tilbageført i forbindelse med Tilbageførsler eller krav, kan du være berettiget til tilbagebetaling i henhold til PayPals sælgerbeskyttelse. Hvis kravene til PayPals sælgerbeskyttelse er opfyldt, giver den dig ret til at beholde det fulde købsbeløb. Der er ingen grænse for antal betalinger, som du kan modtage dækning for. Ved at få adgang til siden med betalingsoplysninger på din PayPal-konto kan du se, om din betaling er kvalificeret til beskyttelse under dette program.

PayPals sælgerbeskyttelse kan anvendes, når en køber hævder, at:

 • Han eller hun ikke har godkendt eller modtaget penge fra sin PayPal-konto (i det følgende benævnt som et krav om "uautoriseret betaling"), og at disse uautoriserede betalinger sker i et miljø, der hostes af PayPal; eller
 • Han eller hun har ikke modtaget varen fra dig (i det følgende benævnt som et krav om, at "varen ikke er modtaget")

PayPals sælgerbeskyttelse kan også anvendes, når en betaling tilbageføres på grund af en købers vellykkede tilbageførsel, eller når betaling via bankoverførsel tilbageføres af kundens bank.

Dette afsnit beskriver PayPals sælgerbeskyttelse, da den gælder for dig, men du skal også være bekendt med virkningen af PayPals forskellige køberbeskyttelsesprocedurer på forhandlere.

Grundlæggende krav

For at være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse skal følgende grundlæggende krav, samt eventuelle gældende supplerende krav, være opfyldt:

 • Den primære adresse på din PayPal-konto skal være i Danmark.
 • Varen skal være en fysisk håndgribelig vare, der kan sendes, med undtagelse af varer, der er underlagt supplerende krav til immaterielle varer. Betalinger, der omfatter varer, som du udleverer personligt sammen med betaling foretaget i din fysiske butik, kan også være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse, så længe kunden personligt har betalt for varerne ved hjælp af en QR-kode til betaling af varer og tjenester via PayPal.
 • Du skal sende varen til leveringsadressen, der er angivet på siden med betalingsoplysninger på din PayPal-konto beregnet til betaling. Hvis du oprindeligt har sendt varen til modtagerens leveringsadresse på siden med betalingsoplysninger, men varen senere omdirigeres til en anden adresse, vil du ikke være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse. Vi anbefaler derfor, at du ikke bruger en forsendelsestjeneste, der er arrangeret af kunden, så du kan sende et gyldigt forsendelsesbevis.
  • Forsendelseskravet gælder ikke for kvalificerede betalinger, der omfatter varer, som du leverer personligt, dog forudsat at du accepterer at give os alternative beviser for levering eller lignende dokumentation eller øvrige oplysninger vedrørende den betaling, som vi kan anmode om.
 • Du skal svare på PayPals anmodninger om dokumentation og øvrige oplysninger inden for rimelig tid, som vi omtalte i vores email-korrespondance med dig eller i vores korrespondance med dig via Løsningscentret. Hvis du ikke svarer på PayPals anmodning om dokumentation og øvrige oplysninger inden for den angivne tidsfrist, vil du muligvis ikke være dækket af PayPals sælgerbeskyttelse.
 • Hvis salget omfatter forudbestilte eller specialfremstillede varer, skal du sende varerne inden for den tidsramme, du angav i annoncen. Ellers anbefales det, at du sender alle varer inden for 7 dage efter modtagelse af betaling.
 • Du skal indsende bevis på forsendelse eller levering.
 • Betalingen skal være markeret som "kvalificeret" eller "delvis kvalificeret" i tilfælde af uautoriserede betalinger, eller som "kvalificeret" i tilfælde af krav om, at varen ikke er modtaget under PayPals sælgerbeskyttelse på siden "Betalingsoplysninger".
 • Du skal tage imod én enkelt betaling fra én PayPal-konto for købet (delvis betaling og/eller afdrag er ikke omfattet).

PayPal afgør efter eget skøn, om dit krav er berettiget til deres sælgerbeskyttelse. PayPal træffer en afgørelse efter eget skøn baseret på kravene om dækning og kvalifikation, på eventuelle oplysninger eller dokumenter, der måtte være fremlagt under løsningsprocessen, eller på andre oplysninger, som PayPal skønner relevante og passende i forhold til omstændighederne.

Supplerende krav vedrørende varer, der ikke er modtaget

For at være kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse af en købers krav om, at en vare ikke er modtaget, skal du opfylde både de grundlæggende krav og de supplerende krav, der er angivet nedenfor:

 • Hvis en kunde sender en tilbageførsel til udstederen for en kortbetaling, skal betalingen være markeret som "kvalificeret" til PayPals sælgerbeskyttelse på siden Betalingsoplysninger.
 • Du skal indsende leveringsbevis som beskrevet nedenfor.

Supplerende krav vedrørende immaterielle varer

I forbindelse med salg af immaterielle varer og tjenester, der er kvalificeret til PayPals sælgerbeskyttelse, skal salget opfylde de grundlæggende krav og følgende supplerende krav:

 • Integrationskrav
 • Hvis du har integreret et PayPal Checkout-produkt, skal du bruge den aktuelle version af produktet, hvis du tager imod betalinger direkte via et websted eller et mobiloptimeret websted; eller
 • Du skal sørge for, at du sender sessionsoplysninger til PayPal, når du betaler, hvis du er integreret med PayPal via en tredjepart, eller hvis du har en integreret indbygget app.
 • Andre integrationskrav kan være gældende, afhængigt af din forretningsmodel. Vi giver dig besked om disse krav i god tid, hvis det er nødvendigt.
 • Hvis betalingen er for digitale varer eller licenser til digitalt indhold, skal du have betalt standardgebyrer for salget (dette gælder ikke for betalinger for andre immaterielle varer). Varen skal være leveret, og der skal være indleveret bevis på forsendelse eller levering af immaterielle varer.

Oprettelse af leveringsbevis eller forsendelsesbevis

Fysiske varer

Følgende er påkrævet som:

Forsendelsesbevis

Leveringsbevis

Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra et fragtfirma, som omfatter følgende:

·       Forsendelsesdato

·       En adresse på modtageren, der svarer til leveringsadressen på siden Betalingsoplysninger, eller

·        En adresse på modtageren, der mindst angiver oplysninger om by, land eller postnummer (eller tilsvarende internationale oplysninger).

Onlinedokumentation eller fysisk dokumentation fra et fragtfirma, som omfatter følgende:

·       Leveringsdato og status som "leveret"

·       En adresse på modtageren, der svarer til leveringsadressen på siden Betalingsoplysninger

·       En adresse på modtageren, der mindst angiver oplysninger om by, land eller postnummer (eller tilsvarende internationale oplysninger).

·       Underskriftsbekræftelse, når det fulde beløb for betalingen (inkl. forsendelse og afgifter) overstiger det beløb, der er angivet i  tabellen med tærskelværdier for underskriftsbekræftelse (baseret på den anvendte valuta ved betalingen). Underskriftsbekræftelse er onlinedokumentation, der vises på fragtfirmaets websted, og som angiver, at varen er kvitteret for.

VIGTIGT: Dit valg af fragt- og forsendelsesmuligheder med dette fragtfirma kan have stor indvirkning på din evne til at opfylde kravene om leveringsbevis. Du skal sørge for, at dit fragtfirma kan angive statussen "leveret" på den korrekte adresse, især ved forsendelse af varer internationalt, ellers kan dit sælgerbeskyttelseskrav blive afvist.

Immaterielle varer

Følgende er påkrævet som leveringsbevis for immaterielle varer:

Betalinger med QR-kode

Følgende er påkrævet som forsendelsesbevis eller leveringsbevis:

Med hensyn til immaterielle eller digitale varer er leveringsbevis konkret dokumentation på, at varen er blevet leveret, eller at købsbestillingen er blevet gennemført. Konkret dokumentation kan omfatte et registreringssystem, der viser den dato, hvor varen blev sendt, og at den enten er:

 • Sendt elektronisk til modtageren, herunder til modtagerens adresse (e-mail, IP osv.), hvor det er relevant; eller
 • Modtaget eller åbnet af modtageren

 

I forbindelse med betalinger med QR-koder kan du blive bedt om at give os alternative beviser for levering eller lignende dokumentation eller øvrige oplysninger vedrørende betalingen.

 

Ukvalificerede varer og betalinger

Dit salg er ikke dækket af PayPals sælgerbeskyttelsesprogram, hvis:

 • Kunden hævder (enten over for os eller dennes kortudsteder), at den vare, du har sendt, ikke er, hvad der blev bestilt (omtalt som et krav om en vare, der afviger væsentligt fra beskrivelsen).
 • Det drejer sig om en vare, som PayPal efter eget skøn afgør er en forfalsket vare.
 • Det omfatter en vare, som du udleverer personligt sammen med betaling foretaget i din fysiske butik, medmindre kunden har betalt for varen personligt ved hjælp af en QR-kode til betaling af varer og tjenester via PayPal.
 • Det drejer sig om salg, der ikke behandles enten via en købers PayPal-konto eller som en PayPal-gæstebetaling. Hvis betalingen fx er modtaget som direkte kortbetaling (herunder via Zong eller Virtuel Terminal (hvis det er muligt)), er den ikke dækket af vores betalingsbetingelser.
 • Det omfatter varer, der svarer til kontanter, herunder gavekort.
 • Det indebærer en donation.
 • Det vedrører køb af et finansielt produkt eller en investering af enhver art.
 • Det omfatter en personlig betaling, der er sendt.
 • Det indebærer en betaling, der foretages ved hjælp af PayPals samlede betalinger.
 • Varen er et køretøj, herunder, men ikke begrænset til, et motorkøretøj, en motorcykel, et fritidskøretøj, et fly eller en båd.
 • Betalinger i form af guld (uanset om det er i fysisk form eller i børshandlet form).

Forhandlergebyr

Status for forhandlergebyrer er betinget af berettigelse, ansøgning og godkendelse af os. Vi vil muligvis vurdere ansøgningerne ud fra det enkelte tilfælde, inklusive, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedligt salg, gennemsnitlig bestillingsstørrelse og en konto med et godt omdømme.

For at være berettiget til at ansøge om (og beholde) vores volumenbaserede opdelte forhandlergebyrstatus skal din konto:

 • Altid have et godt omdømme og ikke være ved at blive undersøgt
 • Have modtaget mere end loftet på niveau 1 (i den oprindelige valuta for din konto) i erhvervsbetalinger i den foregående kalendermåned.

Vi kan til enhver tid nedgradere din konto til standardgebyret, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Ovenstående betingelser er ikke opfyldt.
 • Der er uløste tilbageførsler til PayPal-kontoen; eller
 • Du overtræder vores regler for opkrævning.

Hvis vi nedgraderer din konto, skal du ansøge igen om at få forhandlergebyrstatus for din konto.

Du kan ansøge om at få forhandlergebyret ved hjælp af den særlige ansøgningsskema online, når du er logget på din konto. Hvis din ansøgning bliver afvist, kan du først indsende en ny ansøgning 30 dage senere.

Forhandlergebyrer gælder ikke erhvervsbetalinger, som modtages via funktionalitet leveret i henhold til betingelserne i PayPals aftale om kortbetalingstjenester online.

PAYPALS BRUGERAFTALE

FORBUDTE AKTIVITETER OG TILBAGEHOLDELSER

Forbudte aktiviteter

I forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne, vores websteder, din PayPal-konto, eller i dine interaktioner med PayPal, andre PayPal-kunder eller tredjeparter må du ikke:

 • overtræde denne brugeraftale, PayPals regler for godkendt brug, virksomhedsaftaler (hvis relevant), eller enhver anden aftale mellem dig og os
 • overtræde nogen love, bestemmelser eller forordninger (f.eks. dem, der vedrører finansielle tjenesteydelser, forbrugerbeskyttelse, urimelig konkurrence, antidiskrimination eller falsk reklame)
 • Krænke PayPals eller en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, varehemmelighed eller anden form for immaterialret eller publicity-rettighed eller ret til beskyttelse af personlige oplysninger.
 • sælge falske varer
 • handle på en måde, der er ærekrænkende, handelskrænkelig, truende eller chikanerende
 • give falske, ukorrekte eller vildledende oplysninger
 • overføre eller modtage, hvad vi med rimelighed mener, kan være potentielt svigagtige eller uautoriserede penge
 • nægte at samarbejde i en undersøgelse eller nægte at bekræfte din identitet eller andre oplysninger, du giver os
 • forsøge at opkræve dobbelt i løbet af en tvist ved at modtage eller forsøge at modtage penge fra både PayPal og sælger, bank eller kortudsteder for den samme betaling
 • kontrollere en konto, der er knyttet til en anden konto, der har involveret sig i disse forbudte aktiviteter
 • drive forretning eller bruge PayPal-tjenesterne på en måde, der resulterer i eller kan resultere i:
  • klager
  • anmodninger fra kunder (enten hos os eller kortudstedere) om at omstøde betalinger til dig
  • gebyrer, bøder, sanktioner eller andre ansvar eller tab for PayPal, andre PayPal-kunder, tredjeparter eller dig selv
 • bruge din PayPal-konto eller PayPal-tjenesterne på en sådan måde, at PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover eller andre netværk til elektronisk pengeoverførsel med rimelighed kunne mene, at du misbruger kortsystemet eller overtræder et kortselskabs eller netværks regler
 • tillade, at din konto har en saldo, der afspejler et beløb, du skylder os
 • Give dig selv et kontant forskud fra dit betalingskort (eller hjælpe andre med at gøre det samme),
 • bruge PayPal-tjenesterne fra et land, der ikke er opført på vores liste over tilladte lande
 • foretage dig noget, der lægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller PayPal-tjenesterne
 • muliggøre vira, trojanske heste, malware, orme eller andre computerprogrammeringsrutiner, der forsøger at eller kan beskadige, afbryde, ødelægge, misbruge, negativt påvirke, hemmeligt opsnappe eller ekspropriere eller få uautoriseret adgang til et system, data, oplysninger eller PayPal-tjenesterne
 • bruge anonymiserende proxy. bruge robotter, edderkopper, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websteder uden vores forudgående, skriftlige tilladelse, eller bruge en enhed, software eller rutine til at omgå vores roboteksklusion
 • forstyrre eller afbryde eller forsøge at forstyrre eller afbryde vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, PayPal-tjenesterne eller andre brugeres brug af PayPal-tjenesterne
 • handle på en måde, der kan betyde, at vi mister tjenester fra vores internetudbydere, betalingsbehandlere eller andre leverandører og tjenesteudbydere
 • bruge PayPal-tjenesterne til at teste betalingskortadfærd
 • omgå PayPal-politikker eller bestemmelser om din PayPal-konto som f.eks. midlertidig eller tidsubestemt suspension eller andre kontolofter, tilbageholdelser eller begrænsninger, herunder, men ikke begrænset til, deltagelse i følgende handlinger: forsøg på at åbne nye eller ekstra PayPal-konti, når en konto har en negativ saldo, er blevet suspenderet eller ellers er begrænset, åbne nye eller yderligere PayPal-konti ved hjælp af oplysninger, som ikke er dine egne (navn, adresse, e-mailadresse, osv.) Navn, adresse, e-mailadresse osv.). Eller ved hjælp af en andens PayPal-konto. Eller
 • genere og/eller true vores ansatte, agenter eller andre brugere
 • misbruge (enten som køber eller sælger) vores onlineprocedure for løsning af sager og/eller vores køberbeskyttelse
 • forårsage, at PayPal modtager et uforholdsmæssigt antal krav, der er blevet lukket til fordel for klageren, angående din konto eller virksomhed
 • have en kreditvurdering fra et kreditvurderingsbureau, hvor vurderingen angiver et højt risikoniveau i forbindelse med din brug af PayPal-tjenesterne
 • bruge et betalingskort sammen med din konto til at give dig selv et kontant forskud (eller hjælpe andre med at gøre det)
 • offentliggøre eller distribuere en anden brugers oplysninger til en tredjepart eller bruge oplysningerne i markedsføringsøjemed, medmindre du har brugerens udtrykkelige samtykke til dette
 • sende uopfordret e-mail til en bruger eller bruge tjenesterne til at indsamle betalinger for at sende eller hjælpe med at sende uopfordret e-mail til tredjeparter
 • Kopiere, gengive, kommunikere til tredjemand, ændre, modificere, skabte afledte værker, offentligt vise eller indramme indhold fra PayPals websted(er) ude vores eller en relevant tredjeparts skriftlige samtykke.
 • oplyse din(e) adgangskode(r) til andre eller bruge andres adgangskoder. Vi er ikke ansvarlige for de tab, du måtte lide, hvilket uden begrænsning omfatter en anden persons brug af din konto, hvor sådan brug opstår som følge af misbrug af adgangskoder
 • gøre eller undlade at gøre eller forsøge at gøre eller undlade at gøre noget, der kan forstyrre den korrekte drift af tjenesten eller aktiviteterne, der udføres som del af tjenesterne eller på anden vis, bortset fra hvad der måtte være i overensstemmelse med denne aftale
 • anmode om eller sende en privat betaling for en erhvervsbetaling
 • lade din brug af tjenesten udgøre en risiko for os for manglende overholdelse af vores forpligtelser i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og lignende lovbestemte forpligtelser (herunder, uden begrænsning, hvor vi ikke kan bekræfte din identitet, eller du ikke gennemfører de nødvendige trin for at fjerne maksimumbeløbet, der kan overføres til din bankkonto eller til andre eller loftet over modtagelse af penge, eller hvor du udsætter os for risiko for at få lovbestemte bøder fra europæiske, amerikanske eller andre myndigheder i forbindelse med behandling af dine betalinger)
 • integrere eller bruge PayPal-tjenesterne uden at overholde alle obligatoriske krav, som kommunikeres til dig via en integrations- eller programmørvejledning eller anden dokumentation fra PayPal fra tid til anden
 • annoncering, promovering, præsentation eller beskrivelse af PayPal-kredit eller et PayPal co-branded Credit-baseret betalingsværktøj til dine kunder uden: (1) opnåelse af den nødvendige lovmæssige tilladelse til at gøre det på forhånd; og (2) forudgående skriftlig tilladelse fra PayPal og (hvis ikke PayPal) udstederen af kreditten til at gøre det.
 • udsættes for (eller få os til at fastslå, at der er en rimelig sandsynlighed for) et sikkerhedsbrud på dit websted eller dine systemer, der kan resultere i uautoriseret videregivelse af kundeoplysninger.

Du er indforstået med, at beskæftigelse med ovenfor anførte forbudte aktiviteter reducerer din og vore andre kunders sikre adgang til og/eller brug af din konto og vores tjeneste generelt.

Vores muligheder for handling, hvis du deltager i forbudte aktiviteter

Hvis vi mener, at du har været involveret i nogen af disse aktiviteter, kan vi tage en række foranstaltninger for at beskytte PayPal og vores kunder til enhver tid efter vores eget skøn. De handlinger, vi kan tage, inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Vi kan opsige denne brugeraftale, begrænse din konto, og/eller lukke eller suspendere din konto med det samme og uden sanktion for os.
 • Vi kan nægte at levere PayPal-tjenesterne til dig i fremtiden.
 • Vi kan til enhver tid og uden erstatningsansvar, suspendere, begrænse eller ophæve din adgang til vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, din PayPal-konto eller nogen af PayPal-tjenesterne, herunder begrænsning af din mulighed for at betale eller overføre penge med en af de betalingsmetoder, der er knyttet til din PayPal-konto, begrænsning af dine muligheder for at overføre penge eller foretage overførsler.
 • Vi kan tilbageholde dine penge i det omfang og så længe, som det med rimelighed er nødvendigt for at beskytte mod erstatningsrisikoen. Du anerkender, at følgende ikke er en komplet vejledning:
 • PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for kortbetalinger, som du modtager, kan gælde, indtil risikoen for en chargeback, der afsluttes til fordel for kunden/betaleren (i henhold til kortreglerne), er ophørt. Dette afhænger af en række faktorer, herunder uden begrænsning:
  1. Den type varer eller tjenesteydelser, som du modtager betaling for, eller
  2. Tidsfristen for levering af varer eller udførelse af tjenester, som du modtager betaling for (f.eks. kan salg af koncertbilletter flere måneder inden koncertdatoen indebære en større og fortsat risiko for chargeback end et salg af de fleste andre varer eller tjenesteydelser)
 • PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar i forbindelse med et krav eller en tvist, der vedrører fra en betaling, som du modtager, kan vare i den tid, det tager at få parterne til at afslutte kravet eller tvisten og enhver appel i forbindelse med kravet eller tvisten, jf. PayPals køberbeskyttelse.
 • PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar for din eventuelle insolvens kan vare så længe og i det omfang, at gældende lov vedrørende din insolvens begrænser PayPal i at indlede en retssag mod dig, og
 • Hvis du lader din konto vise en saldo i PayPals favør, kan PayPals risiko for at ifalde et erstatningsansvar vare så længe og i det omfang, du skylder beløbet til PayPal.
 • Vi kan spærre din konto og/eller tilbageholde penge på reservekontoen (herunder uden begrænsning i mere end 180 dage, hvis dette kræves af PayPal, hvor PayPals rettigheder skyldes, at du beskæftiger dig med en forbudt aktivitet).
 • Til enhver tid afvise en bestemt betaling uanset af hvilken grund, og vi skal kun oplyse om grunden til afvisningen og grundene for afvisningen, og hvordan du eventuelt kan løse problemet, på anmodning derom, og forudsat at dette ikke er lovstridigt.
 • Vi kan tilbageføre en betaling (herunder, hvis det er relevant, til afsenderens betalingsmetode).
 • Anlægge sag mod dig.
 • Suspendere din kvalificering til køberbeskyttelse og/eller sælgerbeskyttelse (herunder med tilbagevirkende kraft).
 • Kontakte tredjeparter og offentliggøre oplysninger om de forbudte aktiviteter på den måde, der fremgår af vores erklæring om personlige oplysninger.
 • Anmode om eller opdatere urigtige oplysninger, du har givet os.
 • Anmode om oplysninger eller dokumenter fra dig for at bekræfte din identitet og/eller for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, du har angivet, baseret på en betaling;
 • Hvis du har overtrådt vores politik om godkendt brug, så er du også ansvarlig for skader mod PayPal som følge af din overtrædelse af denne politik.

Hvis du primært bruger din PayPal-konto i forbindelse med handel, erhverv, håndværk eller profession, og du overtræder vores Politik om godkendt brug, gælder følgende:

 • Ud over at være underlagt ovennævnte handlinger er du ansvarlig for at betale PayPal et beløb, der svarer til PayPals udgifter i forbindelse med din overtrædelse af Politik om godkendt brug.
 • Du anerkender og accepterer, at 2.500,00 USD (eller det gældende tilsvarende i valutaen i det land, hvor du bor) pr. overtrædelse af vores Politik om godkendt brug er:
  • et rimeligt mindste estimat af PayPals faktiske udgifter i betragtning af alle aktuelle omstændigheder, herunder forholdet mellem beløbet og omfanget af skade på PayPal, der med rimelighed kan forventes
  • rimeligt og forholdsmæssigt i anvendelsen til levering af Tjenesterne til dig og
  • nødvendigt, men ikke mere end tilstrækkeligt, for at beskytte PayPals legitime interesse i din overholdelse af vores Politik om godkendt brug, og
 • PayPal kan trække en sådan skadeserstatning direkte fra enhver eksisterende saldo på enhver PayPal-konto, du har kontrol over.

Se også nedenstående afsnit vedrørende dit ansvar.

Medmindre andet er pålagt af os, må du ikke bruge eller forsøge at bruge din konto, mens den er suspenderet eller lukket. Du skal sikre dig, at alle aftaler med forhandlere eller andre tredjeparter, der involverer betalinger, som er indledt af tredjepart (herunder faktureringsaftaler), og som er oprettet fra din konto, straks annulleres efter opsigelse, suspendering eller lukning af din konto. Du er fortsat ansvarlig ifølge brugeraftalen for alle gebyrer og andre beløb, der til enhver tid påløber i forbindelse med din brug af din konto, uanset opsigelse, suspendering eller lukning.

Tilbageholdelser, begrænsninger og reserver

Hvad er tilbageholdelser, begrænsninger og reserver?

Under visse omstændigheder kan vi, for at beskytte PayPal og sikkerheden og integriteten for det netværk af købere og sælgere, der bruger PayPal-tjenesterne, foretage handlinger med indvirkning på kontoen og betalingsmulighederne. Hvis vi foretager nogen af de handlinger, der er beskrevet her, underretter vi dig normalt om vores tiltag, men vi kan, hvis det er fornuftigt at gøre dette (f.eks. hvis du er i strid med denne brugeraftale, eller vi finder det tilrådeligt af sikkerhedsmæssige årsager), udføre en hvilken som helst af disse handlinger uden forudgående varsel til dig.

Hvis du vil anmode om oplysninger i forbindelse med en kontobegrænsning, tilbageholdelse eller reserve, skal du gå til løsningscentret eller følge vejledningen i vores e-mail om begrænsningen, tilbageholdelsen eller reserven.

Du anerkender og accepterer, at de penge, der er tilbageholdt under denne brugeraftale, kan blive sat ind på din reservekonto, og at du giver os alle oplysninger, som vi med rimelighed kan bede om for at afgøre, om risikoen er ophørt.

Tilbageholdelser

En tilbageholdelse er en handling, som PayPal kan tage under visse omstændigheder, enten på betalingsniveau eller kontoniveau. Når PayPal tilbageholder et beløb, er pengene hverken tilgængelige for afsenderen eller modtageren.Vi gennemgår mange faktorer, før vi tilbageholder en betaling, herunder: kontoejerens erfaring, betalingsaktivitet, virksomhedstype, tidligere kundetvister og overordnet kundetilfredshed. Nogle almindelige grunde til, at vi tilbageholder betalinger omfatter situationer, hvor vi har grund til at tro følgende:

 • Betalingerne indebærer højere risiko. Dette kan være situationer, hvor betalinger indebærer salg af varer eller tjenester i en kategori med høj risiko, eller andre faktorer, vi ved, typisk fører til et højere antal chargebacks, samt andre krav eller tvister, eller som ofte vil indebære bedrageri eller ulovlige aktiviteter.
 • Der er en pludselig og unormal ændring i en PayPal-kontoejers salgsaktiviteter, herunder en stigning i antallet af chargebacks, tilbageførsler eller kundereklamationer modtaget i forbindelse med denne PayPal-konto.
 • En PayPal-konto bliver brugt i forbindelse med forbudte aktiviteter.
 • En PayPal-konto, der er involveret i betalingen, kan være blevet kompromitteret, eller stjålne betalingsoplysninger (bankkonto eller betalingskort) er blevet brugt til betalingen, eller en betaling ikke er blevet korrekt autoriseret.
 • En bruger forsøger at sende eller overføre penge, som de modtog svigagtigt.
 • En bruger har ikke angivet tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan bekræfte deres identitet eller identiteten af deres virksomhed og/eller brugeren har en begrænset handelshistorik hos PayPal.
 • En betaling, der er blevet sendt til dig som sælger, udfordres som en betaling, der skal ugyldiggøres og tilbageføres.
 • Din kunde anmoder om en tilbageførsel eller indgiver et krav under PayPals køberbeskyttelse for en betaling, du har modtaget. 
 • Din køber indsender et krav i henhold til løsningsprocessen for en markedsplads.
 • Der er risiko for tilbageførsel af penge på din konto til din betalingsmetode.
 • Der er en risiko for hæftelse (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet Handlinger, vi kan udføre, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Betalingsgennemgang

Når vi har identificeret en betalinger med potentielt høj risiko, gennemgår vi betalingen nærmere, før vi lader den blive gennemført. Det kan skyldes, at vi har en rimelig mistanke om, at betalerens PayPal-konto bruges til forbudte aktiviteter eller af andre grunde, som vi med rimelighed måtte fastsætte. Dette kan omfatte, hvis der er en risiko for hæftelse (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet Handlinger, vi kan udføre, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Hvis en betaling er under gennemgang, kan vi:

 • ekspedere den betalingsanvisning, kunden har startet
 • efter vores skøn og umiddelbart efter sådan ekspedition begrænse betalerens konto
 • tilbageholde betalingen [i betalerens konto]
 • bede modtageren om at forsinke leveringen af de varer, betalingen var for.

Dette kan forsinke køberens modtagelse af varen. Hvis vi clearer betalingen, vil vi give besked til forhandleren og bede vedkommende om at sende varen. 

Hvis vi ikke clearer betalingen, vil vi annullere den og returnere pengene til dig, medmindre vi er juridisk forpligtet til at gøre andet.

Alle betalinger, der bliver gennemset, kan stadig blive tilbageført ifølge vilkårene i denne brugeraftale, men vil være kvalificeret til sælgerbeskyttelse, hvis de opfylder kravene for sælgerbeskyttelse. Vi giver dig besked via e-mail og/eller under Historik på din PayPal-konto. Når en betaling er under gennemgang, er det kun en gennemgang af betalingen, og denne udføres for at reducere risikoen for de PayPal-brugere, der tager imod betalinger med høj risiko. En betalingsgennemgang er ikke en vurdering eller en garanti fra PayPal om en parts kommercielle aktivitet, beskaffenhed eller rygte og bør ikke anses som at reducere en persons anseelse.

Tilbageholdelser ifølge dine instruktioner

Visse af vores funktioner kan give dig (både direkte eller via en anden person, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne, f.eks. en platform for en onlinemarkedsplads, hvorpå du fungerer som sælger) mulighed for at instruere os om at tilbageholde dine betalinger (herunder indtægterne fra betalinger, som du modtager via PayPal) på din reservekonto.

I et sådant tilfælde viser vi dig tilgængelighedsstatussen for disse betalinger på din PayPal-saldo – statusbeskrivelsen kan være forskellig i henhold til den funktion, du brugte til at instruere os om at tilbageholde betalingen. Vi frigiver tilbageholdelsen af betalingen i henhold til den instruktion, som du (eller den enhed, som du har givet tilladelse til at handle på dine vegne) giver os, med forbehold for resten af denne brugeraftale.

Kontobegrænsninger

Begrænsninger gennemføres for at beskytte PayPal, købere og forhandlere, når vi bemærker forbudte aktiviteter, en øget økonomisk risiko eller aktivitet, der forekommer os usædvanlig eller mistænkelig. Begrænsninger hjælper os også med indsamle oplysninger, der er nødvendige for at holde din PayPal-konto åben.

Der er flere grunde til, at din PayPal-konto kunne blive begrænset, herunder i tilfælde, hvor vi har grund til at tro følgende:

 • Nogen bruger din konto uden din viden. I dette tilfælde begrænser vi den for at beskytte dig og undersøger, om der har været mistænkelig aktivitet på kontoen.
 • En person har brugt dit betalingskort eller din bankkonto uden din tilladelse, f.eks. hvis udstederen af dit betalingskort eller din bankkonto giver os besked om dette.
 • Du har overtrådt denne brugeraftale eller har overtrådt vores politik om godkendt brug.
 • Dine salgsaktiviteter viser, at din PayPal-konto har høj risiko.Eksempler er: indikationer på dårlig salgsydelse, fordi du har fået et usædvanligt stort antal krav og chargebacks, sælger en helt ny eller dyr produkttype, eller hvis din typiske salgsvolumen stiger hurtigt.
 • Der er en risiko for hæftelse (en ikke-udtømmende liste over eksempler på en sådan risiko er beskrevet i afsnittet handlinger, vi kan udføre, hvis du deltager i forbudte aktiviteter ovenfor).

Vi kan også begrænse din PayPal-konto for at overholde gældende lovgivning.

Du skal løse eventuelle problemer i forbindelse med din konto, før en begrænsning kan fjernes. Dette sker normalt, når du giver os de oplysninger, vi beder dig om. Men hvis vi med rimelighed tror, at der fortsat eksisterer en risiko, efter at du har givet os disse oplysninger, kan vi træffe foranstaltninger for at beskytte PayPal, vores brugere, en tredjepart eller dig mod tilbageførsler, gebyrer, bøder, sanktioner, juridiske og/eller lovmæssige risici og andet erstatningsansvar.

Reserver

Vi kan sætte en reserve på din PayPal-konto til enhver tid, hvis vi mener, at der kan være en høj risiko forbundet med dig, din PayPal-konto, din forretningsmodel eller dine betalinger. Når vi sætter en reserve på din PayPal-konto, betyder det, at alle eller en del af pengene på din PayPal-konto er reserveret som utilgængelige for overførsel til bankkonto for at beskytte mod risikoen for, at betalinger, du foretager, bliver tilbageført eller ugyldiggjorte eller pga. en hvilken som helst anden risiko relateret til din PayPal-konto eller brug af PayPal-tjenesterne. Vi træffer beslutninger om, hvorvidt penge skal sættes i reservere på baggrund af en række faktorer, herunder oplysninger, der er gjort tilgængelige for os af både interne kilder og fra tredjeparter.

PayPal overvejer en liste af ikke-eksklusive faktorer, og om og hvordan disse faktorer har ændret sig over tid, herunder:

 • Hvor lang tid du har været i branchen.
 • Hvorvidt din branche medfører en højere risiko for chargebacks eller tilbagebetalinger.
 • Hvordan din betalingsbehandlingshistorik med PayPal og andre udbydere er.
 • Din virksomheds og/eller din personlige kreditværdighedsprofil.
 • Tidsrummet for dine leveringer.
 • Hvorvidt du har et højere end gennemsnitligt antal tilbagebetalinger, chargebacks, krav eller tvister.

Der er to typer af reserver, der kan blive sat ind på din PayPal-konto, og en eller begge kan anvendes på samme tid:

 • En Rullende reserve er en reserve, hvor en procentdel af hver betaling, du modtager hver dag, tilbageholdes og frigives senere i henhold til en tidsplan. Din reserve kan f.eks. være på 10 % og blive tilbageholdt i en rullende periode på 90 dage, – dvs. 10 % af de penge, du modtager på dag 1, tilbageholdes og frigives på dag 91, 10 % af de penge, du modtager på dag 2, tilbageholdes indtil dag 92 osv. Rullende reserver er den mest almindelige form for reserve.
 • En minimumreserve er et bestemt minimumbeløb, som du til enhver tid skal have til rådighed på din konto. Minimumreserven er enten taget som et gennemskueligt beløb, der er sat ind på én gang eller er etableret på et rullende grundlag fra en procentdel af salg, indtil minimumreserven er opnået, ligesom en rullende reserve. 

Hvis vi sætter en reserve på din PayPal-konto, vil pengene blive flyttet til din reservekonto og vises som afventende, og vi giver dig besked om dette.

Hvis vi ændrer reserven på grund af en ændring i vores risikovurdering, giver vi dig også besked om det.

Du skal for egen regning forpligte dig til at foretage yderligere handling for at oprette en reserve eller en anden form for sikkerhed på en måde, som vi med rimelighed måtte fastsætte.  Dette kan indebære, at du skal fremlægge de nødvendige dokumenter og registrere enhver form for dokument, der med rimelighed måtte kræves af os, for at gøre det muligt for os at fastsætte en tilpasset form for sikkerhedsinteresse.

PAYPALS BRUGERAFTALE

PROBLEMLØSNING

Vi anbefaler på det kraftigste, at du tjekker din konto jævnligt.

Hvis du finder et problem ...

Hvis du har grund til at tro, at der er et problem med din konto eller tjenesten, skal du følge disse trin:

Trin 1: Brug et øjeblik på at finde ud af, hvilken type problem det er:​

 • Uventede betalinger af faktureringsaftaler

  Her er du indgået en faktureringsaftale, men en betaling blev sendt fra din konto under denne faktureringsaftale, hvor:

  • du ikke nåede til enighed med betalingsmodtageren om det nøjagtige betalingsbeløb på forhånd; og
  • det endte med at koste mere, end du med rimelighed kunne have forventet at betale baseret på tidligere betalinger og andre omstændigheder.
 • Forkert betaling

  Her er en betaling fra din konto ikke blevet overført som du angav, da du bad os om at foretage den (f.eks. for det forkerte beløb, forsinket, forkert modtager), eller du har modtaget en sådan betaling.

 • Sikkerheds- og/eller bedrageriproblem
  • Uautoriseret betaling

   Her er en betaling, der er blevet sendt fra din konto, ikke blevet godkendt af dig (eller nogen, der har bemyndigelse til at betale for dig).

  • Andre typer problemer med sikkerhed og bedrageri

   Her er der tale om andre problemer med sikkerhed og bedrageri, som f.eks.:

   • Der har været en anden form for uautoriseret adgang til din konto.
   • Din adgangskode eller pinkode er blevet kompromitteret.
   • En enhed, som du har brugt til at få adgang til vores tjenester, er blevet tabt, stjålet eller deaktiveret.

   Følg trinnene i afsnittet Hvad skal jeg gøre i tilfælde af et sikkerhedsproblem i Vigtige oplysninger om betaling og tjenester så hurtigt som muligt, før du kontakter os.

 • Andre typer problemer

  Her er der en anden type problem med din konto eller med vores service, som ikke er nævnt ovenfor.For eksempel kan vi have lavet en faktuel, beregningsmæssig eller matematisk fejl, da du satte penge ind på eller overførte penge fra din PayPal-konto.

  Hvis en vare, du har betalt for med PayPal, ikke er som beskrevet, eller hvis du ikke har modtaget din vare, kan politikken for PayPals køberbeskyttelse, og ikke dette afsnit, være gældende. Se politik for PayPals køberbeskyttelse for at finde ud ad, hvordan du kan håndtere sådanne problemer.

Trin 2: Fortæl os om problemet

Kontakt os så hurtigt som muligt, og fortæl os om problemet (herunder den type af problem, du kontaktede os vedrørende, så vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt).

Du skal give os alle de oplysninger om omstændighederne for problemet, vi med rimelighed kan bede om, og træffe alle rimelige foranstaltninger, vi beder om, for at hjælpe os med vores undersøgelse.

Hvis du fortæller os om dit problem mundtligt, kan vi kræve, at du anmelder dit problem skriftligt inden for 10 hverdage herefter.

Vi kan videregive oplysninger til tredjeparter, såfremt vi finder det hensigtsmæssigt under disse omstændigheder og i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, også kendt som vores erklæring om personlige oplysninger.

Sådan kan vi hjælpe ...

Med forbehold for resten af denne brugeraftale sigter vi på at undersøge problemet og samarbejde med dig om at løse det inden for 60 dage.Hvis dit problem derudover er:

 • en uventet regning for en faktureringsaftale, skal du fortælle os om det inden for 10 hverdage, og så vil en af følgende ting ske:
  • Vi tilbagebetaler betalingsbeløbet; eller
  • Vi forklarer, hvorfor vi kan ikke kompensere dig.
 • en forkert betaling til en anden PayPal konto, vil vi:
  • Vi gør en øjeblikkelig indsats for at spore betalingen og give dig besked om udfaldet uden omkostninger for dig
  • Vi kompenserer dig så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder ikke senere end slutningen af hverdagen efter, du fortalte os om problemet) ved at sætte din konto i den tilstand, den ville have været i, hvis den forkerte betaling var sendt som faktisk angivet af afsenderen. Det betyder følgende:
   • Hvis den forkerte betaling resulterede i, at du har færre penge, end du ville have haft, hvis betalingen var blevet foretaget som faktisk angivet, vil vi sætte det resterende beløb ind på din konto.
   • Hvis den forkerte betaling resulterede i, at du har flere penge, end du ville have haft, hvis betalingen var blevet foretaget som faktisk angivet, vil vi trække det overskydende beløb på din konto.
  • Kompensere dig på din konto for dine tab eller skader, direkte og rimeligt forudsigeligt forårsaget af den ukorrekte betaling.
 • en uautoriseret betaling til en anden PayPal-konto, vil vi så hurtigt som muligt (og under alle omstændigheder ikke senere end slutningen af hverdagen efter, du fortalte os om problemet) sætte din konto tilbage til den tilstand, den ville have været i, hvis den forkerte betaling aldrig var blevet sendt. Dette kan omfatte en godtgørelse for din betaling.

Når vi ikke kan kompensere dig ...

Du har ikke ret til nogen økonomisk kompensation fra os som beskrevet ovenfor, og du vil skylde os (og vi kan trække fra din konto) enhver erstatning, du allerede har modtaget fra os, i følgende tilfælde:

 • Du giver os ikke alle de oplysninger, vi med rimelighed har bedt om vedrørende problemet (herunder hvis du mundtligt fortæller os om dit problem, men ikke følger vores anmodning om skriftligt at fortælle os om dit problem indenfor 10 hverdage);
 • Du ikke følger alle rimelige anvisninger, som vi beder dig om for hjælpe os med vores undersøgelse;
 • Vi kan påvise, at du har optrådt svigagtigt;
 • Vi kan påvise, at problemet, på trods af vores rimelige forholdsregler, skyldes omstændigheder uden for vores kontrol (såsom brand eller oversvømmelse eller tab af internetforbindelse);
 • Vi har på anden vis grund til at tro, at der ikke er noget problem, der berettiger dig til erstatning;
 • Når det kommer til følgende specifikke problemer:

Uventede betalinger af faktureringsaftaler

Forkert betaling

Uautoriseret betaling

Det tager længere tid end 8 uger efter, at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet.

Du accepterede, at vi skulle foretage din betaling, og oplysningerne blev gjort tilgængelige for dig af os eller sælger mindst 4 uger, før betalingen blev foretaget.

Det tager længere tid end 13 uger efter, at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet.

Vi kan påvise, at du gav os de forkerte betalingsoplysninger.

Vi kan påvise, at betalingen blev sendt, som betaleren angav, da betaleren bad os om at foretage den.

Du ikke har nok penge til rådighed på din PayPal-saldo til at fuldføre betalingen, og det er ikke vores fejl.

Vi kan påvise, at vores system ikke fungerede korrekt, og at du kendte til dette nedbrud, da du startede betalingen.

En forsinkelse, som du hævdede, forårsagede den forkerte betaling, skyldtes faktisk, at PayPal anvendte en tilbageholdelse, begrænsning eller reserveunder denne brugeraftale.

Det tager længere tid end 13 uger efter, at betalingen blev foretaget, før du fortæller os om problemet.

Vi kan påvise, at betalingen blev foretaget, fordi du ikke holdt din konto sikker, enten med forsæt eller grov uagtsomhed (f.eks. at du skødesløst har valgt at dele dit PayPal-id og/eller adgangskode/pinkode med en anden person).

Der var et andet problem med sikkerhed og/eller bedrageri, som du ikke har informeret os om. Vi kan ikke betale dig kompensation for eventuelle uautoriserede betalinger, der er foretaget fra din konto, før du har oplyst os om dette problem.  

Nogle gange kan vi registrere problemet først.  Hvis vi har brug at give dig besked om problemet, vil vi normalt gøre det via de sikre meddelelser, som du skal logge på din konto for at få adgang til. Hvis vi får brug for, at du reagerer så hurtigt som muligt, kan vi også bruge andre metoder, f.eks. e-mail.

Hvis en betaling er foretaget med din betalingsmetode ved en fejl, kan PayPal rette fejlen ved at debitere eller kreditere (som tilfældet kan være) din relevante betalingsmetode(r).

Klager

Rapportering af tvister mellem dig og PayPal vedrørende vores tjenester

Kontakt os for at rapportere tvister mellem dig og PayPal angående vores tjenester.

Hvis der opstår en tvist mellem dig og PayPal, er det vores mål at høre om og håndtere dine problemer, og hvis vi ikke kan gøre dette til din tilfredshed, er det vores mål at give dig en neutral og omkostningseffektiv måde hurtigt at løse tvisten på.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af klageprocessen ...

Hvis resultatet af en klage over vores ydelser ikke er tilfredsstillende efter afslutningen af klageeskalingsprocessen, kan du eskalere det ved at kontakte et af følgende:

PAYPALS BRUGERAFTALE

Andre juridiske betingelser

Kommunikation mellem dig og os

Kontakt os

Du kan kontakte os ved at:

 • skrive til os via post til vores hovedkontor: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal l-2449, Luxembourg; eller
 • gå til vores side Kontakt os, hvor du kan:
  • klikke på linket "E-mail os" for at kontakte os online
  • klikke på linket Ring til os for at få vores telefonnummer, hvis du vil ringe til os.

Du skal sende juridiske bemærkninger i forbindelse med denne brugeraftale til os pr. post.

Meddelelser til dig

Du erklærer dig enig i, at vi kan sende meddelelser eller andre oplysninger til dig ved at offentliggøre dem på vores websted(er) (dette gælder også de meddelelser og oplysninger, som kun du har adgang til ved at logge på din konto), ved at sende dem via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto, ved at sende dem til den postadresse, der er registreret på din konto, ved at kontakte dig telefonisk eller ved at sende dig en sms. Du skal have internetadgang og en e-mailadresse for at kunne modtage de meddelelser og oplysninger, der relaterer sig til vores tjenester. Med undtagelse af ændringer af brugeraftalen anses meddelelser fra os for at være modtaget af dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor de blev offentliggjort på vores websted(er), eller hvor de blev sendt til dig via e-mail. Hvis meddelelsen sendes pr. post, anser vi den for at være modtaget af dig tre hverdage efter afsendelsen. Vi forbeholder os retten til at lukke din PayPal-konto, hvis du trækker dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser tilbage.

Oplysning om årsager til vores tiltag

Vores beslutninger om tilbageholdelser, begrænsninger, reserver og alle andre handlinger, vi kan udføre ifølge denne brugeraftale, kan være baserede på fortrolige kriterier, der er afgørende for vores håndtering af risici og beskyttelsen af PayPal, vores kunder og/eller tjenesteudbydere, uanset om de begrænser eller udvider din adgang til tjenesten, vores infrastruktur, websteder, software eller systemer (herunder netværk og servere, der bruges til at levere vores tjenester), uanset om de drives af os eller på vores vegne (herunder, men ikke begrænset til, blokeringer, begrænsninger, suspension, ophør, tilbageholdelse og reserver). Vi kan vælge at bruge patenteret bedrageri- og risikomodellering, når vi vurderer risikoen forbundet med din PayPal-konto. Vi kan desuden være forhindret af lovgivningen eller en statslig myndighed i at videregive visse oplysninger til dig vedrørende disse beslutninger. Vi har ikke pligt til at videregive oplysninger om risikostyring og sikkerhedsprocedurer til dig.

Vores rettigheder

Sikkerhedsinteresser

For at sikre din opfyldelse af denne brugeraftale giver du os et juridisk krav til provenuet på din PayPal-konto som sikkerhed for eventuelle beløb, du måtte skylde os. Det kaldes rent juridisk for retentionsret til og sikkerhedsinteresse i din PayPal-konto.

Din hæftelse

Du er ansvarlig for alle tilbageførsler, krav, gebyrer, bøder, sanktioner og andet erstatningsansvar, som PayPal, enhver PayPal-bruger eller en tredjepart pådrager sig, og som forårsages af eller opstår som følge af din overtrædelse af denne brugeraftale og/eller din brug af PayPal-tjenester uanset opsigelse, suspension eller lukning. Du accepterer at refundere PayPal, brugere eller tredjeparter for ethvert sådant ansvar. 

Tilbagebetaling for din hæftelse

Du samtykker til, at vi kan modregne et af de beløb, der tilbageholdes på konti, som du ejer eller administrerer med eventuelle gebyrer, gebyrer eller andre beløb, du skylder os, og eventuelle beløb, du skylder vores associerede selskaber som defineret i sektionen skadesløsholdelse og ansvarsfraskrivelse nedenfor (inklusiv, uden begrænsning, i forbindelse med tjenester leveret af en sådan affilieret).Sagt helt enkelt betyder vores modregningsret, at vi kan fratrække sådanne gebyrer eller andre beløb, der nævnes i denne afsnit, fra en saldo på en PayPal-konto, som du ejer eller administrerer.

Hvis der ikke er nok penge på din saldo til at dække dit ansvar, forbeholder vi os retten til at inddrive det beløb, du skylder os, ved at trække beløbet (eller en del af det) fra modtagne betalinger eller fra penge, du sætter ind på din PayPal-konto. Ellers accepterer du at godtgøre os gennem andre midler. Desuden kan vi inddrive penge, du skylder os, ad juridisk vej, herunder uden begrænsning ved hjælp af en inkassovirksomhed.

Antagelse af rettigheder

Hvis PayPal ugyldiggør og tilbagefører en betaling, som du har sendt til en modtager (enten på dit eget initiativ eller på anden vis), accepterer du, at PayPal påtager sig dine rettigheder over for modtageren og tredjeparter i forbindelse med betalingen, og kan udøve disse rettigheder direkte eller på dine vegne efter PayPals skøn. Dette er juridisk kendt som din subrogation eller overdragelse til PayPal af dine rettigheder over for modtageren og tredjeparter relateret til betalingen.

Ingen dispensation

Vores manglende handling med hensyn til brud på dine forpligtelser i henhold til denne brugeraftale af dig eller andre, frafalder ikke vores ret til at handle med hensyn til efterfølgende eller lignende brud.

Oplysninger om dig

Vi kan anmode om oplysninger fra dig, som vi med rimelighed har brug for til at lette vores handlinger som beskrevet i denne Brugeraftale, gøre det muligt for os at mindske risikoen for bedrageri eller overholde vores lovmæssige forpligtelser (herunder bekæmpelse af hvidvaskning af penge). Du skal overholde disse anmodninger inden for rimelig tid.  Dette kan medføre, at du faxer, sender via e-mail eller på anden vis for egen omkostning sender os id-dokumenter og oplysninger om dine finanser og din forretning (f.eks. din seneste regnskabsopgørelse og oversigt over forhandlers betalingsbehandling).

Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning

I dette afsnit og afsnittet Immaterielle rettigheder bruger vi udtrykket "PayPal" til at henvise til os (PayPal (Europe) S.à r.l et CIE, S.C.A.), vores forælder, PayPal Holdings, Inc., vores associerede selskaber og enhver, der arbejder for os eller dem, eller som har tilladelse til at handle på vores eller deres vegne. Vores associerede selskaber omfatter hver enkelt enhed, som vi kontrollerer, vi er kontrolleret af eller er under samlet kontrol med. Enhver, der arbejder for os eller vores associerede selskaber, eller som er autoriseret til at handle på vores eller deres vegne, omfatter hver af vores eller deres respektive direktører, officerer, medarbejdere, agenter, joint venturers, tjenesteudbydere og leverandører.

skadesløsholdelse

Du skal skadesløsholde PayPal for handlinger i forbindelse med din PayPal-konto og din brug af PayPal-tjenesterne.

Du indvilliger i at forsvare, skadesløsholde og holde PayPal skadesløs for ethvert krav eller krav (herunder rimelige juridiske gebyrer), der er foretaget eller pådraget af en tredjepart på grund af eller som følge af:

 • overtrædelse af denne brugeraftale;
 • upassende brug af PayPal-tjenester;
 • din overtrædelse af en lov eller en tredjeparts rettigheder; og/eller
 • handlinger eller manglende handling fra en tredjepart, som du giver tilladelse til at bruge dine PayPal-konto eller adgang til vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller en af PayPal-tjenesterne på dine vegne.

Begrænsning af ansvar

PayPals ansvar er begrænset med hensyn til din PayPal-konto og din brug af PayPal-tjenesterne. Under ingen omstændigheder er PayPal ansvarlig for følgende:

 • Direkte eller indirekte tabt fortjeneste; eller
 • eventuelle særlige, hændelige eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller tab af forretning),

der opstår som følge af eller i forbindelse med vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere de PayPal tjenester), der drives af os eller på vores vegne, nogen af de PayPal-tjenester eller denne brugeraftale (uanset hvordan det opstår, herunder uagtsomhed), medmindre og i det omfang det er forbudt ved lov.

Vores ansvar over for:

 • dig; eller
 • tredjeparter,

er under er alle omstændigheder begrænset til det faktiske beløb for direkte skader (ekskl. direkte tab af fortjeneste), medmindre og i det omfang det er forbudt ved lov. 

Derudover er PayPal, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ikke ansvarlig, og du accepterer, at du ikke holder PayPal ansvarlig for eventuelle skader eller tab (herunder, men ikke begrænset til, tab af penge, goodwill eller omdømme, overskud eller andre immaterielle tab eller særlige, indirekte eller følgeskader), der direkte eller indirekte følger af:

 • din brug af eller din manglende mulighed for at bruge vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller en af PayPal-tjenesterne;
 • forsinkelser eller afbrydelser på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, og PayPal-tjenesterne;
 • virus eller anden skadelig software, der er opnået ved at gå ind på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller en af PayPal-tjenesterne eller et websted eller tjeneste, der er tilknyttet vores websteder, software eller nogen af PayPal-tjenesterne.
 • tekniske problemer, bugs, fejl eller unøjagtigheder af enhver art på vores websteder, software, systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, eller af nogle af PayPal-tjenesterne eller i oplysningerne og grafikken der er indhentet fra dem;
 • tredjeparters indhold, handlinger eller manglende handling;
 • en suspension eller anden handling truffet i forbindelse med din PayPal-konto; og/eller
 • dit behov for at ændre dine fremgangsmåder, dit indhold eller din funktion eller dit tab eller manglende mulighed for at drive forretning som følge af ændringer i denne brugeraftale eller PayPals politikker.

Ingen dispensation

PayPal-tjenesterne leveres "som de er og forefindes" uden nogen form for repræsentation eller garanti, hverken udtrykkelig, stiltiende eller lovbestemt. PayPal fraskriver sig specifikt enhver stiltiende garanti for følgende:

 • titel;
 • salgbarhed;
 • egnethed til et bestemt formål; og
 • ikke-overtrædelse.

PayPal har ikke ingen kontrol over produkter eller tjenester, der er udbudt af forhandlere, som tilbyder PayPal som betalingsmetode, og PayPal kan ikke sikre, at en kunde eller forhandler, som du handler med, rent faktisk vil gennemføre betalingen, eller har ret til faktisk at gøre det. 

PayPal garanterer ikke vedvarende, uafbrudt eller sikker adgang til alle dele af vores tjeneste.

Brug af vores websteder, software eller systemer (herunder eventuelle netværk og servere, der bruges til at levere PayPal-tjenesterne), der drives af os eller på vores vegne, kan blive påvirket af mange faktorer uden for vores kontrol. 

PayPal gør en rimelig indsats for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti og betalingskort, behandles inden for rimelig tid, men PayPal giver ikke nogen erklæringer om eller garantier for, hvor lang tid der er tale om, da PayPal-tjenesterne er afhængige af mange faktorer uden for PayPal kontrol, såsom forsinkelser i banksystemet eller internationale posttjeneste. 

Visse lande tillader ikke ansvarsfraskrivelsen for stiltiende garantier, og derfor gælder de ovenstående krav muligvis ikke for dig.

Vi kan ikke garantere rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt i vores korrespondance, rapporter, på websted(er) og givet mundtligt af vores direktører, funktionærer og medarbejdere under alle omstændigheder og sammenhænge, og du bør ikke have tillid til disse oplysninger. 

Du skal tjekke al korrespondance mellem os omhyggeligt og hurtigst muligt underrette os, hvis den indeholder noget, der forekommer at være forkert, eller som ikke er fremstillet i overensstemmelse med dine instruktioner.

Frigivelse af PayPal

Hvis du har en tvist med en anden PayPal-kontoindehaver, friholder du PayPal fra enhver og alle:

 • anmeldelser;
 • krav; og
 • skadeserstatninger (faktiske og følgende),

af enhver art og karakter, kendt og ukendt, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med sådanne tvister.

Når du indsender denne friholdelse, giver du udtrykkeligt afkald på enhver beskyttelse, der ellers ville begrænse dækningen af denne friholdelse til kun at omfatte de krav, som du muligvis kender eller har mistanke om skal være til din fordel på tidspunktet for accept af denne friholdelse.

Du alene (ikke PayPal) er ansvarlig for at forstå og overholde alle love, regler og bestemmelser for dit relevante retsområde, der måtte gælde for dig i forbindelse med din brug af vores tjenester (f.eks. i forbindelse med reguleret aktivitet, licenseret aktivitet, eksport- eller importaktivitet, skatter og afgifter eller betalinger i udenlandsk valuta).

Immaterielle rettigheder

PayPals varemærker

PayPal.dk, PayPal.com, PayPal og alle logoer relateret til PayPal-tjenesterne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende PayPal-virksomhederne eller deres licensgivere. Det er ikke tilladt at kopiere, imitere, modificere eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Derudover er alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, knapikoner og scripts servicemærker, varemærker og/eller handelsmærker tilhørende PayPal-virksomhederne. Det er ikke tilladt at kopiere, imitere, modificere eller bruge dem uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Du kan bruge HTML-logoer, der leveres af PayPal med henblik på at lede webtrafik til PayPal-tjenesterne. Du må ikke ændre, modificere eller forandre disse HTML-logoer på nogen måde, bruge dem på en måde, der misrepræsenterer PayPal som varemærke eller PayPal-tjenesterne, eller som fremviser dem på en måde, der afspejler PayPals sponsorering eller støtte. Alle rettigheder, titler og interesser for og til PayPal-webstederne, indholdet deraf, PayPal-tjenesterne, teknologien relateret til PayPal-tjenesterne og enhver teknologi og ethvert indhold, der er oprettet eller afledt af et af ovenstående, er eksklusivt ejet af PayPal og deres licensgivere.

Licensbevillinger, generelt

Hvis du bruger software, der leveres af PayPal, som f.eks. en API, udviklerværktøj eller anden softwareapplikation, som kan omfatte software, der leveres af eller er integreret i software, systemer eller tjenesteydelser fra vores tjenesteudbydere, som du har downloadet eller på anden måde opnået adgang til via en internet- eller mobilplatform, giver PayPal dig en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicensbar, uoverdragelig royaltyfri begrænset licens til at få adgang til og/eller bruge PayPals software i overensstemmelse med den dokumentation, der følger med sådan software. Denne licenstildeling gælder for softwaren og alle opdateringer, opgraderinger, nye versioner og erstatningssoftware. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre dine rettigheder i softwaren til en tredjepart. Du skal overholde kravene til implementering, adgang og brug i alle dokumenter, der ledsager PayPal-tjenesterne. Hvis du ikke overholder kravene til implementering, adgang og anvendelse, er du ansvarlig for alle resulterende skader påført dig, PayPal og tredjeparter. PayPal kan opdatere eller bringe software til ophør efter forudgående varsel til dig. Selvom PayPal muligvis har (1) integreret visse tredjeparters materialer og teknologi i en webapplikation eller andre programmer, herunder vores software, og/eller (2) har haft adgang til og brugt visse tredjeparters materialer og teknologi til at muliggøre levering af tjenesterne til dig, er du ikke blevet tildelt og har ikke rettigheder i eller til sådanne tredjepartsmaterialer. Du accepterer, at du ikke har tilladelse til at modificere, ændre, manipulere med, reparere, kopiere, gengive, tilpasse, distribuere, vise, offentliggøre, foretage reverse engineering af, oversætte, demontere, dekompilere eller på anden måde forsøge at skabe en kildekode, som er afledt af softwaren eller eventuelle tredjeparters materialer eller teknologi, eller på anden måde skabe afledte værker af softwaren eller tredjeparters materialer eller teknologi. Du accepterer, at alle rettigheder til samt al ejendomsret og interesse i PayPals software ejes af PayPal, og at alle heri integrerede tredjepartsmaterialer ejes af PayPals tredjepartstjenesteudbydere. Enhver anden form for tredjeparts-softwareapplikation, som du bruger på PayPals websteder, er underlagt den licens, som du samtykker til med den pågældende tredjepart, der stiller softwaren til rådighed. Du anerkender, at vi ikke ejer, ikke kontrollerer og intet ansvar har for de tredjeparts-softwareapplikationer, som du vælger at bruge på vores websteder, i vores software og/eller i forbindelse med tjenesterne.

Licensbevillinger fra dig til PayPals; garantier for immaterielle rettigheder

PayPal gør ikke krav på ejerskab af det indhold, som du leverer, uploader, fremsender eller sender til PayPal. PayPal gør heller ikke krav på ejerskab af indhold, som du er vært for på tredjepartswebsteder eller -programmer, der bruger PayPal-tjenesterne til at levere betalinger i forbindelse med dit indhold. Når du giver PayPal-virksomhederne indhold eller skriver indlæg via PayPal-tjenesterne, giver du PayPal (og parter, som vi arbejder med) en ikke-eksklusiv, uopsigelig, royaltyfri, overdragelig og global licens til at bruge dit indhold og tilhørende intellektuel ejendom og rettigheder til offentliggørelse til at hjælpe os med at forbedre, drive og fremme vores aktuelle tjenester og udvikle nye, med forbehold for det næste afsnit. PayPal kompenserer dig ikke for dit indhold. Du accepterer, at PayPals brug af dit indhold ikke krænker immaterielle rettigheder eller rettigheder for offentliggørelse. Desuden anerkender og garanterer du, at du ejer eller på anden vis har kontrol over alle rettigheder til det indhold, som du leverer, og du accepterer at give afkald på dine moralske rettigheder og lover ikke at gøre brug af sådanne rettigheder over for PayPal.

Licensbevilling fra sælgere til PayPal

Uanset bestemmelserne i det foregående afsnit, hvis du er en sælger, der bruger PayPal-tjenester til at tage imod betalinger for varer og tjenesteydelser, giver du hermed PayPal en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, overførbar, underlicenserbar (via flere niveauer) og royaltyfrit, fuldt betalt ret til at bruge og vise dine varemærker offentligt, under denne brugeraftales vilkår (herunder, men ikke begrænset til, registrerede og uregistrerede varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre betegnelser, der ejes, er licenseret til eller bruges af dig) med det formål at (1) identificere dig som en forhandler, der accepterer en PayPal-tjeneste som betalingsmetode, og (2) enhver anden brug, som du udtrykkeligt samtykker til.

Diverse

Overdragelse.

Du må ikke overføre eller tildele eventuelle rettigheder eller forpligtelser, du har ifølge denne brugeraftale, uden forudgående skriftligt samtykke fra PayPal. PayPal kan overføre eller overdrage denne brugeraftale eller rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne brugeraftale når som helst.

Gældende lovgivning

Denne brugeraftale og forholdet mellem os er underlagt lovgivningen i England og Wales. Dette påvirker ikke dine lovfæstede rettigheder i henhold til lovgivningen i det land, hvor du bor, f.eks. dine rettigheder som forbruger.

Hvis du indgiver et krav mod os i retten, underkaster du dig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i England og Wales.Det betyder, at hvis du har kunnet indbringe et krav, der opstår som følge af denne brugeraftale, mod os i retten, f.eks., er en acceptabel domstol en domstol, der ligger i England eller Wales, men hvis du gør det, kan du indbringe sagen for retten i et andet land f.eks. i stedet for det land, hvor du bor.

Persondata

Vi prioriterer beskyttelse af dine personlige oplysninger meget højt. Du bør læse vores erklæring om personlige oplysninger for bedre at kunne forstå, hvad vi gør for at beskytte dine personlige oplysninger, hvordan vi bruger dine oplysninger, og hvornår og hvordan vi videregiver dem.

Sprog og oversættelse af aftale

Vi kommunikerer kun på engelsk med dig.

Denne brugeraftale indgås kun på engelsk.Enhver oversættelse af denne brugeraftale udbydes udelukkende til din orientering og er ikke beregnet til at ændre vilkårene i denne brugeraftale. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem den engelske version af denne brugeraftale og en version på et andet sprog end engelsk er den engelske version den endelige version.

Din brug af oplysninger; Databeskyttelseslovgivning

Hvis du modtager oplysninger om en anden PayPal-kunde, skal du holde oplysningerne fortrolige og kun bruge dem i forbindelse med PayPal-tjenesterne. Du må ikke offentliggøre eller distribuere oplysninger om PayPal-brugere til en tredjepart eller bruge oplysningerne i markedsføringsøjemed, medmindre du har brugerens udtrykkelige samtykke til at gøre dette. Du må ikke sende uopfordrede e-mails til en PayPal-kunde eller bruge PayPal-tjenesterne til at indsamle betalinger for at sende eller hjælpe med at sende uopfordrede e-mails til tredjeparter.

I det omfang, at du (som sælger) behandler personlige oplysninger om en PayPal-kunde ifølge denne brugeraftale, accepterer du at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af data og personlige oplysninger. Du har dine egne, uafhængigt definerede privatlivspolitik, meddelelser og procedurer for sådanne personlige data, som du som ansvarlig for datastyring har iværksat, herunder en oversigt over dine aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til denne aftale.

Lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse omfatter eventuelle tilknyttede bestemmelser, lovkrav og praksisregler, der gælder for levering af de tjenester, der er beskrevet i denne brugeraftale. Hvis du behandler personoplysninger fra Europa i overensstemmelse med denne aftale, skal du overholde EU-direktiv 95/46 EF eller den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 (GDPR).

I overensstemmelse med sådanne love skal du:

 • implementere og vedligeholde alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger til behandling af personlige oplysninger;
 • opretholde en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der er foretaget i henhold til denne aftale; og
 • ikke bevidst gøre noget eller tillade noget, som kan føre til, at PayPal misligholder nogen databeskyttelseslove.

Fuldføre aftale og tredjepartsrettigheder

Denne brugeraftale udgør hele aftalegrundlaget mellem dig og os, hvad angår tjenesten.

Hvis en bestemmelse i denne brugeraftale anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes sådan bestemmelse, og de resterende bestemmelser gælder fortsat.

En person, som ikke er part i denne brugeraftale, har ingen rettigheder ifølge Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 og kan ikke påberåbe sig eller håndhæve en bestemmelse i brugeraftalen (med undtagelse af tredjeparter, der defineres som PayPal-virksomheder i afsnittet Skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsning ovenfor, forhold til dennes rettigheder som anført i denne brugeraftale), men dette berører ikke tredjeparters rettigheder eller retsmidler, som findes eller er tilgængelige i tillæg til den omtalte lov.

PayPal som loginmetode

Vi kan tillade, at du at bekræfter med PayPal, når du logger på visse eksterne websteder eller i mobilapps. Hvis vi gør dette, kan vi dele din loginstatus med en tredjepart, så du kan logge på på denne måde, samt personlige oplysninger og andre kontooplysninger, du giver tilladelse til at dele, så denne tredjepart kan genkende dig. Vi vil ikke give en tredjeparten adgang til din konto og vil kun overføre penge fra din konto til denne tredjepart, hvis du giver instruktion og godkendelse.

Hvis du giver besøgende mulighed for at godkende med PayPal, når de logger på dit websted, app eller kundekonti, skal du acceptere alle gældende vilkår, når denne funktion er gjort tilgængelig for dig, og overholde alle specifikationer i eventuelle manualer eller retningslinjer for integration. Vi kan ikke garantere for eller på anden vis repræsentere identiteten for en bruger af denne loginmetode. Vi deler ikke en brugers personlige oplysninger og andre kontooplysninger (herunder loginstatus), som vi er i besiddelse af, med dig, medmindre brugeren har accepteret, at vi deler disse oplysninger med dig.

Virksomhedskunder 

Når vi henviser til PSD2 i dette afsnit, mener vi det andet EU-betalingsdirektiv ((EU)2015/2366).

Vi anser dig for at være en “erhvervskunde”, hvis du på den dato, du har angivet i denne brugeraftale, ikke er:

 • En forbruger (dvs. en person, der handler med andet formål end handel, forretning eller erhverv); og
 • en mikrovirksomhed betyder en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig balanceopgørelse, der ikke overstiger 2 millioner euro.

Vi kan vi se bort fra visse bestemmelser i PSD2 for din brug af vores tjeneste, hvis du er en virksomhedskunde.

Hvis du er en virksomhedskunde:

 • er du ikke berettiget til en tilbagebetaling for betalinger af faktureringsaftaler
 • hvor du identificerer et problem, har du op til 60 (tres) dage fra den dato, hvor problemet opstod, til at underrette os om det. Efter dette tidspunkt har vi ikke pligt til at undersøge sagen og give dig en tilbagebetaling
 • Vi er ikke forpligtet til at overholde eller oplyse dig de informationskrav, der fremgår af afsnit III i PSD2 og tilsvarende i nogen implementering af PSD2 i medlemsstaterne i EU og EØS, der måtte gælde for dig (PSD2-indarbejdninger); og
 • gælder artikel 72 og 89 i PSD2 og tilsvarende bestemmelser i PSD2-indarbejdninger gælder ikke for din brug af tjenesten, hvilket vil sige, at selv om vi måske siger det andre steder i denne brugeraftale, er vi under disse artikler og bestemmelser ikke ansvarlige for dig for de tab eller skader du måtte lide.

Afsnitsnumre og definerede ord

Hvis andre dokumenter (for eksempel vilkår og betingelser) henviser til afsnitsnumre eller definerede ord i denne brugeraftale, skal du se vores Referencebemærkninger til brugeraftalen for at finde den relevante bestemmelse eller det definerede ord.

Skema 1. Gebyrtabel

Du accepterer, at vi muligvis fratrækker vores gebyrer fra de beløb, vi overfører – inden pengene indsættes på din konto.

Når du sender eller modtager en betaling, bliver der pålagt gebyrer, afhængigt af:

 • Betalingstypen (erhvervsbetaling, privat betaling eller anden), og
 • om betalingen er cross-border eller indenlandsk, og/eller hvilken betalingsmetode der bruges.

Der vil blive pålagt gebyrer for andre kontoaktiviteter eller -begivenheder som beskrevet i denne aftale.

Se flere oplysninger i ordlisten under A4 i bilag 1.

 

De anførte gebyrer inkluderer alle gældende skatter og afgifter, men der kan pålægges andre skatter eller afgifter, der ikke betales via PayPal eller opkræves af os. Du skal betale for eventuelle telefontakster og gebyrer, der opkræves af din internetudbyder, eller lignende tilhørende gebyrer for din brug af PayPal-tjenesten.

Vi formidler oplysningerne om de beløb, du modtager, og vores gebyrer til dig via e-mail eller i din historik (som du kan få adgang til ved at logge på din konto). Medmindre det bliver bevist, at vi har begået en fejl, skal du betale for alle gebyrer uden modregninger eller andre fradrag. Vi vil muligvis opkræve et gebyr for de tjenester, vi yder, som ikke hører under nærværende aftale. Vi underretter dig om disse gebyrer, når du beder om tjenesten.

 

A1. Gebyrer for privat betaling

Bemærk, at afsenderen betaler gebyret. Du kan få mere at vide under A4.2.3 i nærværende bilag 1.

Betalingsgebyret for en privat betaling vises på betalingstidspunktet.

Hvis det er nævnt, at der er et procentbaseret gebyr og/eller et fast gebyr, kan du se flere oplysninger i A4.5, A4.6 eller A4.7 i nærværende bilag 1.

A1.1. Gebyrer for privat indenrigsbetaling

 

Historik

Gebyr

Overførsel af en privat indenrigsbetaling

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

 

A1.2 Private cross-border-betalinger

A1.2.1 Private cross-border-betalinger, der er foretaget inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Historik

Gebyr. >

Når du foretager en privat cross-border-betalinger inden for EØS i Euro eller svenske kroner

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A1.2.2 Andre private cross-border-betalinger

Følg nedenstående trin for at finde gebyret for en personlig cross-border-betaling til en bruger i et bestemt land.

Trin 1. Find landet med modtagerens registrerede adresse. Se A 4.4 i nærværende bilag 1 for at få mere at vide. Spørg modtageren, hvis du ikke er sikker. (anden kolonne).
Trin 2. Find gebyret for den pågældende private betaling (og, hvis relevant, det yderligere gebyr for den private betaling) (tredje kolonne).

Historik

Landet for modtagerens konto

Gebyr for privat betaling^^

Overførsel af en privat cross-border-betaling

USA, Canada, Nordeuropa, Europa I, Europa II

1,99 EUR

Alle andre lande^

3,99 EUR

^ Afhænger af tjenestens tilgængelighed for modtagere registreret i det pågældende land.

 ^^ Se A4.7 i nærværende bilag 1 nedenfor.

A2. Erhvervsbetalingsgebyrer

Hvis der er nævnt et fast gebyr, kan du læse mere under A4.6 i nærværende bilag 1.

Aktivitet eller hændelse

Gebyr

A2.1 Afsendelse (køb)

Gratis (når der ikke indgår valutaomregning)

A2.2 Modtagelse af indenrigsbetalinger (salg)

A 2.2.1 Danske standardgebyrer: 
3,4 % + fast gebyr 
A2.2.2 Gebyrer for brug af den nye betalingsløsning, der er inkluderet i PayPal Commerce Platform

 

Betalinger fra kort (Visa eller Mastercard) via vores tjeneste til avancerede kortbetalinger*

Kortfinansierede betalinger fra brugere af vores tjeneste Vilkår for betalinger uden en PayPal-konto , også kendt som vores grundlæggende betalingskorttjeneste.

Betalinger fra alternative betalingsinstrumenter

Andre betalinger

Gebyrstrukturen Blandede priser

Gebyrstrukturen Interchange Plus (interbankgebyrer)

 

Gebyr

1,90 % + fast gebyr

Interbankgebyr + 1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

1,90 % + fast gebyr

Se afsnittet om standardgebyrer (A2.2.1) og afsnittet for forhandlergebyrer (A2.2.3)

* Se PayPals aftale om kortbetalingstjenester online for at få mere at vide om gebyrstrukturen Interchange Plus og gebyrstrukturen Blandede priser, og hvilke valg du har.


A2.2.3 Forhandlergebyr (skal ansøges om, og forhåndsgodkendes af PayPal). Vurderes ud fra det enkelte tilfælde, inklusive, men ikke begrænset til, følgende kriterier: kvalificerende månedligt salg, gennemsnitlig bestillingsstørrelse og en konto uden udeståender). 

Danske forhandlergebyrer:

Niveau

Samlet beløb for erhvervsbetalinger modtaget i forrige kalendermåned

Gebyr pr. betaling

1

0,00-20.000,00 DKK

3,4 % + fast gebyr

2.

20.000,01-80.000,00 DKK

2,9 % + fast gebyr

3.

80.000,01-400.000,00 DKK

2,7 % + fast gebyr

4.

400.000,01- 800.000,00 DKK

2,4 % + fast gebyr

5

over 800.000,00 DKK

1,9 % + fast gebyr

A2.3 Modtagelse af cross-border-betalinger (salg)

Her gælder gebyret for at modtage indenrigserhvervsbetalinger plus et yderligere procentbaseret cross-border-gebyr som beskrevet i nedenstående tabel (afhænger af afsenderens land).

Afsenderland

Cross-border-gebyr

Nordeuropa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada/resten af verden

2,0 %

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i Den Europæiske Union eller EØS, behandles som indenrigserhvervsbetalinger, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

A2.4 Personlig modtagelse af indenrigsbetalinger via QR-koder

A2.4.1 For indenrigsbetalinger, der modtages personligt via QR-koder på din PayPal-konto, opkræver PayPal et QR-gebyr på et beløb, der svarer til den procentdel, der er angivet nedenfor ("QR-gebyr") for det pågældende betalingsbeløb samt det faste QR-gebyr.

 

0,90 % + fast QR-gebyr pr. betaling.

 

A2.4.2Fast QR-gebyr
Det "faste QR-gebyr" er et fast gebyr på et beløb i den respektive betalingsvaluta, som modtages personligt via QR-koder, som beskrevet nedenfor:

 

 

FAST QR-GEBYR I BETALINGSVALUTAEN

Australske dollar

0,10 AUD

Brasilianske real

0,20 BRL

Canadiske dollar

0,10 CAD

Tjekkiske koruna

3,00 CZK

Danske kroner

0,70 DKK

Euro

0,10 EUR

Hongkong dollar

0,80 HKD

Ungarske forint

30,00 HUF

Israelske shekel

0,40 ILS

Japanske yen

12,00 JPY

Malaysiske ringgit

0,70 MYR

Mexicanske peso

2,00 MXN

Newzealandske dollar

0,15 NZD

Norske kroner

1,00 NOK

Filippinske peso

5,00 PHP

Polske zloty

0,50 PLN

Russiske rubler

3,00 RUB

Singapore dollar

0,20 SGD

Svenske kroner

1,00 SEK

Schweizerfranc

0,10 CHF

Nye taiwanske dollar

3,00 TWD

Thailandske baht

4,00 THB

Engelske pund:

0,10 GBP

Amerikanske dollar:

0,10 USD

 

A2.5 Personlig modtagelse af cross-border-betalinger via QR-koder

Der opkræves et QR-gebyr, et fast QR-gebyr samt et ekstra procentbaseret cross-border-gebyr, som beskrevet i tabellen nedenfor (afhængigt af afsenderens land).

Afsenderland

Cross-border QR-gebyr

Nordeuropa/Europa I

0,5 %

Europa II/USA/Canada/resten af verden

2,0 %


 

Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i Den Europæiske Union eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger via QR-kode, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

A3. Andre gebyrer

Aktivitet eller hændelse

Gebyr

A3.1 Valutaomregning

A3.1.1 Til valutaomregninger af beløb i din PayPal-konto, som ikke udgør en del af en bestemt betaling på eller fra din konto (f.eks. konvertering af din saldo til en anden valuta), og for betalinger, der involverer en valutaomregning, som sælger har accepteret til at betale vekselgebyret for:

 

3,0 % over basisvekselkursen (til at danne vekselkursen).

A3.1.2 for alle andre betalinger, der involverer en valutaomregning, og for hvilke sælgeren ikke har indvilget i at afholde vekselgebyret (inkl. omregning af de beløb, der returneres til dig som tilbagebetaling eller afvist betaling): 

4,0 % over basisvekselkursen (til at danne den betaling vekselkurs).

A3.2 Overførsel af saldo til bankkonto

Overførsel til bankkonto:
Gratis

A3.3 Chargebacks 

For at dække omkostningerne ved behandling af chargebacks opkræver vi et afviklingsgebyr fra sælgere ved chargebacks på betalingskort. (En chargeback kan forekomme, når en kunde afviser eller anmoder om at få tilbageført et beløb, som er trukket på vedkommendes kort, via kortudstederen). Dette gebyr gælder ikke, hvis betalingen dækkes af PayPals sælgerbeskyttelse.

 

Chargebackgebyret er som følger og er baseret på den modtagne valuta som følger:

Australske dollar:

22,00 AUD

Brasilianske real:

35,00 BRL

Canadiske dollar:

20,00 CAD

Tjekkiske koruna:

400,00 CZK

Danske kroner:

120,00 DKK

Euro:

16 EUR

Hongkong dollar:

155,00 HKD

Ungarske forint:

4.325 HUF

Israelske shekel:

75,00 ILS

Japanske yen:

1.875 JPY

Malaysiske ringgit:

65,00 MYR

Mexicanske peso:

250,00 MXN

Newzealandske dollar:

28,00 NZD

Norske kroner:

125,00 NOK

Filippinske peso:

900,00 PHP

Polske zloty:

65,00 PLN

Russiske rubel:

640,00 RUB

Singapore dollar:

28,00 SGD

Svenske kroner:

150,00 SEK

Schweizerfranc:

22,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

625,00 TWD

Thailandske baht:

650,00 THB

Engelske pund:

14,00 GBP

Amerikanske dollar:

20,00 USD

A3.4 Tilbagebetaling af erhvervsbetalinger

Hvis du refunderer en erhvervsbetaling, er der ingen gebyrer for at foretage tilbagebetalingen, men de gebyrer, du oprindeligt betalte for at modtage betalingen, bliver ikke tilbagebetalt til dig.

A3.5 Afsendelse af betalinger via PayPals samlede betalinger

A3.5.1 Gebyr

 

2 % af det samlede betalingsbeløb

A 3.5.2 Maksimalt gebyr for indenrigsbetaling via funktionen Samlet betaling

 

For indenrigsbetalinger gælder der et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Australske dollar:

16,00 AUD

Brasilianske real:

24,00 BRL

Canadiske dollar:

14,00 CAD

Tjekkiske koruna:

280,00 CZK

Danske kroner:

84,00 DKK

Euro:

12,00 EUR

Hongkong dollar:

110,00 HKD

Ungarske forint:

3080,00 HUF

Israelske shekel:

50,00 ILS

Japanske yen:

1200,00 JPY

Malaysiske ringgit:

50,00 MYR

Mexicanske peso:

170,00 MXN

Newzealandske dollar:

20,00 NZD

Norske kroner:

90,00 NOK

Filippinske peso:

640,00 PHP

Polske zloty:

46,00 PLN

Russiske rubel:

480,00 RUB

Singapore dollar:

20,00 SGD

Svenske kroner:

100,00 SEK

Schweizerfranc:

16,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

440,00 TWD

Thailandske baht:

460,00 THB

Engelske pund:

10,00 GBP

Amerikanske dollar:

14,00 USDA3.5.3 Maksimalt gebyr for andre betalinger via funktionen Samlet betaling

 

For alle andre betalinger gælder et maksimalt gebyr pr. betaling som anført nedenfor (baseret på betalingsvalutaen):

Australske dollar:

100,00 AUD

Brasilianske real:

150,00 BRL

Canadiske dollar:

90,00 CAD

Tjekkiske koruna:

1.700,00 CZK

Danske kroner:

500,00 DKK

Euro:

70,00 EUR

Hongkong dollar:

660,00 HKD

Ungarske forint:

18500,00 HUF

Israelske shekel:

320,00 ILS

Japanske yen:

8000,00 JPY

Malaysiske ringgit:

300,00 MYR

Mexicanske peso:

1.080,00 MXN

Newzealandske dollar:

120,00 NZD

Norske kroner:

540,00 NOK

Filippinske peso:

3800,00 PHP

Polske zloty:

280,00 PLN

Russiske rubel:

2.800,00 RUB

Singapore dollar:

120,00 SGD

Svenske kroner:

640,00 SEK

Schweizerfranc:

100,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

2700,00 TWD

Thailandske baht:

2.800,00 THB

Engelske pund:

60,00 GBP

Amerikanske dollar:

90,00 USDBemærk! For cross-border-betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er oprettet i EU eller EØS, gælder der et maksimalt gebyr for indenrigsbetalinger.

A3.6 Tilknytning og bekræftelse af betalingskort (hvor kortoplysningerne bekræftes).

Visse brugere kan blive opkrævet et gebyr for at tilknytte og bekræfte et betalingskort for derved at fjerne loftet over, hvor mange penge de må betale eller overføre, eller som vi måtte beslutte det.

 

Afhængigt af valutaen

Australske dollar:

2,00 AUD

Brasilianske real:

4,00 BRL

Canadiske dollar:

2,45 CAD

Tjekkiske koruna:

50,00 CZK

Danske kroner:

12,50 DKK

Euro:

1,50 EUR

Hongkong dollar:

15,00 HKD

Ungarske forint:

400 HUF

Israelske shekel:

8,00 ILS

Japanske yen:

200,00 JPY

Mexicanske peso:

20,00 MXN

Newzealandske dollar:

3,00 NZD

Norske kroner:

15,00 NOK

Filippinske peso:

100,00 PHP

Polske zloty:

6,50 PLN

Russiske rubel:

60 RUB

Singapore dollar:

3,00 SGD

Svenske kroner:

15,00 SEK

Schweizerfranc:

3,00 CHF

Nye taiwanske dollar:

70,00 TWD

Thailandske baht:

70,00 THB

Engelske pund:

1,00 GBP

Amerikanske dollar:

1,95 USD


Dette beløb refunderes, når du har bekræftet betalingskortet.

A3.7 Dokumentationsanmodning

10,00 GBP eller 12,00 EUR (pr. vare)

Dette gebyr gælder for anmodninger om oplysninger om, hvorfor vi havde rimelig grund til at afvise din betaling. Vi opkræver ikke gebyret for dokumentation, hvis du i god tro hævder, at der er en fejl på din konto.

A3.8 Tilbageførsel af bankoverførsel
 

Følgende gebyr opkræves, når en bruger forsøger at lave en overførsel, der ikke går igennem, fordi oplysningerne om bankkonto eller andre påkrævede oplysninger var forkerte.

Danske brugere: 22 DKK

A3.9 Gebyrer for almennyttige organisationer

Med forbehold for ansøgning og forhåndsgodkendelse af PayPal 

A3.9.1 Indenrigstakst for almennyttige organisationer 
1,9 % + fast gebyr for den almennyttige organisation pr. betaling. 

Et 3.9.2 fast gebyr for almennyttige organisationer 
Afhængigt af den modtagne betalingsvaluta:

Australske dollar:

0,30 AUD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Danske kroner:

2,60 DKK

Euro:

0,35 EUR

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Ungarske forint:

90 HUF

Israelske shekel:

1,20 ILS

Japanske yen:

40 JPY

Malaysiske ringgit:

2 MYR

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Norske kroner:

2,80 NOK

Filippinske peso:

15,00 PHP

Polske zloty:

1,35 PLN

Russiske rubel:

10,00 RUB

Singapore dollar:

0,50 SGD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Thailandske baht:

11,00 THB

Engelske pund:

0,20 GBP

Amerikanske dollar:

0,30 USD


A3.9.3 Cross-border-gebyr for velgørenhedsorganisationer: Cross-border-gebyret for velgørenhedsorganisationer er det samme som gebyret for at modtage kommercielle cross-border-betalinger. 

Bemærk!For cross-border-betalinger i EUR eller SEK mellem de konti, der er registeret i EU eller EØS, opkræves indenrigsgebyret.

 

A3.10 Modtagelse af mikrobetalinger

 

Baseret på ansøgning og forhåndsgodkendelse fra PayPal kan du opgradere en eksisterende konto for at modtage mikrobetalingen – kontakt os, hvis du ønsker dette. Denne pris gælder for alle erhvervsbetalinger modtaget på din PayPal-konto.

 

A3.10.1 Gebyr for indenrigsmikrobetalinger

 

5 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.10.2 Gebyr for grænseoverskridende mikrobetalinger

 

6 % + fast gebyr for mikrobetalinger

 

A3.10.3 Fast gebyr for mikrobetalinger

 

Som angivet for den modtagne valuta

 

Australske dollar:

0,05 AUD

Brasilianske real:

0,10 BRL

Canadiske dollar:

0,05 CAD

Tjekkiske koruna:

1,67 CZK

Danske kroner:

0,43 DKK

Euro:

0,05 EUR

Hongkong dollar:

0,39 HKD

Ungarske forint:

15,00 HUF

Israelske shekel:

0,20 ILS

Japanske yen:

7,00 JPY

Malaysiske ringgit

0,20 MYR

Mexicanske peso:

0,55 MXN

Newzealandske dollar:

0,08 NZD

Norske kroner:

0,47 NOK

Filippinske peso:

2,50 PHP

Polske zloty:

0,23 PLN

Russiske rubel:

2,00 RUB

Singapore dollar:

0,08 SGD

Svenske kroner:

0,54 SEK

Schweizerfranc:

0,09 CHF

Nye taiwanske dollar:

2,00 TWD

Thailandske baht:

1,80 THB

Engelske pund:

0,05 GBP

Amerikanske dollar:

0,05 USD


Bemærk! Cross-border-betalinger i euro eller svenske kroner mellem konti, der er registreret i EU eller EØS, behandles som indenrigsbetalinger, hvad angår opkrævningen af de gældende gebyrer.

 

 

A4. Ordliste

A4.1 A "Erhvervsbetaling" omfatter køb og salg af varer og tjenester, enhver anden erhvervsbetaling eller modtagelse af betalinger, når du "anmoder om penge" med PayPal.

A4.2 En "privat betaling" omfatter at overføre penge (en overførsel til venner og familie via vores tjeneste) til venner og familie og modtage penge på din PayPal-konto fra venner og familie, uden at der er en underliggende erhvervsbetaling (dvs. at der ikke er tale om køb af varer eller tjenesteydelser eller anden erhvervsbetaling).

Hvis du foretager en erhvervsbetaling (f.eks. sælger varer eller tjenester), må du ikke bede kunden om at sende dig en privat betaling for købet. Gør du dette, kan vi fjerne din mulighed for at acceptere private betalinger. Bemærk desuden:

A4.2.1 Du kan ikke overføre penge som private betalinger fra visse lande. Disse omfatter bl.a. Kina og i visse tilfælde Tyskland.

A4.2.2 Konti registreret i Brasilien og Indien kan hverken overføre eller modtage penge som private betalinger. Det betyder, at du ikke kan overføre penge som private betalinger til konti i Brasilien eller Indien, og

A4.2.3  Afsenderen betaler gebyret.

A4.3 En "indenrigsbetaling" er, når både afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i det samme land.

A4.4 En "cross-border-betaling" er, når afsenderen og modtageren er registreret hos PayPal som bosat i forskellige lande. Visse lande og områder sammenstilles som angivet nedenfor. Det er for at lette henvisningerne ved beregning af gebyrerne for cross-border-betalinger:

Gruppenavn

Lande

Nordeuropa

Åland, Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige.

Europa I

Belgien, Cypern, Estland, Frankrig (herunder Fransk Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte), Gibraltar, Grækenland, Irland, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Holland, Portugal, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Vatikanstaten og Østrig.

Europa II

Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Makedonien, Moldova, Polen, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Tjekkiet, Ukraine og Ungarn.

 

A4.5 Procentbaserede gebyrer (f.eks. 3,4 %) betegner et beløb svarende til den pågældende procentdel af betalingsbeløbet, der (medmindre andet er angivet) er trukket i den valuta, som betalingen er modtaget i.

A4.6 Faste gebyrer for erhvervsbetalinger og private betalinger (medmindre andet er angivet) er baseret på den valuta, som betalingen er modtaget i, som følger:

Valuta:

Gebyr:

Valuta:

Gebyr:

Australske dollar:

0,30 AUD

Newzealandske dollar:

0,45 NZD

Brasilianske real:

0,60 BRL

Norske kroner:

2,80 NOK

Canadiske dollar:

0,30 CAD

Filippinske peso:

15,00 PHP

Tjekkiske koruna:

10,00 CZK

Polske zloty:

1,35 PLN

Danske kroner:

2,60 DKK

Russiske rubel:

10,00 RUB

Euro:

0,35 EUR

Singapore dollar:

0,50 SGD

Hongkong dollar:

2,35 HKD

Svenske kroner:

3,25 SEK

Ungarske forint:

90,00 HUF

Schweizerfranc:

0,55 CHF

Nye israelske shekel:

1,20 ILS

Nye taiwanske dollar:

10,00 TWD

Japanske yen:

40,00 JPY

Thailandske baht:

11,00 THB

Malaysiske ringgit:

2,00 MYR

Engelske pund:

0,20 GBP

Mexicanske peso:

4,00 MXN

Amerikanske dollar:

0,30 USD

 A4.7 Gebyrer opkrævet i forskellige valutaer for overførsel af betalinger: Visse gebyrer skal betales af dig til os i valutaer, der er forskellige fra valutaen for den saldo eller de saldi, som du overfører beløbet for betalingen fra. I sådanne tilfælde vil vi foretage en valutaomregning (jf. afsnit 8.2, for hvilken vi opkræver et vekselgebyr som fastsat i afsnit A3.1 i bilag 1) fra valutaen for hver relevant indledende saldo i den valuta, som gebyret skal betales i, og vi vil indhente dine gebyrer fra den omregnede saldo.